Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 3 4-166 4-160 H-021 H-022
 huisnummer lager   Zuiderplein 5 4-166 4-160 H-019 H-020
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZ [staat: in de zuider nieuwe stad (tegen)over het swart vallaat, ten oosten van dien]schuur met ten oosten een lege plaats
 
koperHarmen Clases Groyer, gehuwd met243-00-00 GG
koperLuts Rinties
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept]
naastligger ten noordenPyter Gerrits Middachten
verkoperCornelis Bastiaens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0063r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5zuidSwart Vallaat ten oosten van dien, over hetplaats
 
koperPyter Gerrits Middachten, gehuwd met195-00-00 GG
koperGattie Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenHarmen Groyer
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenWillem Burger
verkoperCornelis Bastiaens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: tegenover het Swart Vallaat]lege huisstede met bomen en planten
 
koperClaes Willems c.soc.201-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Salvus Jansen
verkoperCornelis Bastiaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems koopt een ledige huisstede met bomen c.o.a. tegenover het Swart Vallaat. Ten O. de verkoper, ten W.?, ten Z.?, ten N. Salvius Jansen. Gekocht van Cornelis Bastiaens, voor 201 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113v van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein [staat: (tegen)over het swart verlaat]huisstede
 
koperHendrick Hendrickx c.u.mr. smid237-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenClaes Willems
naastligger ten oostenAbram Pyters Bontekoe
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van w: Salves Jans
verkoperClaes Willems
verkoperAbram Pyters Bontekoe


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: (tegen)over het Zwart Vallaat]lege plaats, breed 24 voet, lang 48 voet
 
koper door niaarburgerhopman Gerrit Everts Hardenburg 180-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
geniaarde koperHendrick Hendrickx c.u.
naastligger ten oostenGosse Johannes
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Hendrickx c.u.
verkoperCornelis Bastiaens c.u.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0046v van 4 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: tegenover het zwart vallaat]ledige plaats van 24 x 40 voet
 
kopergezworen gemeensman Gosse Johannes 200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende koper Gosse Johannes
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Gosse Johannes
verkoperburgerhopman Gerryt Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Joannis [Adema], gezw. gemeensman, koopt een ledige plaets, breed 24 voet en 40 voet lang, tegenover het Swart Vallaat. Ten O. en N. de koper, , ten Z. Romcke Jacobsten W. de straat. Gekocht van jopman Gerryt Coerts voor 200 gg.


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 7e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1/2 lege plaats of koolstek
 
koperAnske Ipes 302-22-02 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein [staat: bij de Kimswerderpijp]1/2 lege plaats of koolstek
 
kopervroedsman Anscke Ipes 302-22-02 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenhet koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde erfgenamen van Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes, mede-vroedschap, koopt een ledige plaets of koolstek, bij de Kimswerder Pijp oz. Ten O. Philippus Iedes, ten W. de straat, ten Z. het koolstek van oud-burgemeester Gosse Joannes Adema, ten N. Pytter Cornelis Boncq. Gekocht van erven Hendrik Hendrix, voor 302 gg.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.190-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenerfgenamen van de juffers van Heerma
naastligger ten zuidenoud burgemeester Crytenburgh
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPyter Tiallings
oud burgemeester Johan van Crytenburg, administrator
Pyter Tiallings, administrators vankoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegersmr. molenmaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0139r van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: Kimswerderpijp]huis
 
koperJohannes Andries, gehuwd metmr. molenaar380-00-00 CG
verpachter grondLijsbeth Sjoerds 2-10-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Buma
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Pyter Tjallings
verkoper van 1/3Stijntje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Robbert Roweloud gerechtsbode en koopman
verkoper van 1/3Grietje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Menalda
verkoper van 1/3Gertje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Sjoerd Talmadistillateur en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, mr. molenmaker x Lijsbeth Sjoerds koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de vroedsman Buma, ten Z. Burgemeester Crijtenburg, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Pieter Tjallings, burgemeester. Gekocht van Stijntje Claasen Winsma x oud-gerechtsbode Robert Rowel (Roell), Grietje Claases Winsma x vroedsman Menalda, en Gertje Claasen Winsma x destillateur Sjoerd Talma.


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht00-18-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZ ten oosten van het Klein Vallaatstal
 
koper door niaarRoelof Jacobs, gehuwd metmr. metselaar175-14-00 GG
koper door niaarJohanna Melles
geniaarde koperSeerp Wildschutkoopman
geniaarde koperGijsbert Wildschutkoopman
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende Stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordende tuin van Arjen Boikes c.u.
verkopervrouw Gesina Rypema, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5zuidTen oosten van het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp met uitzicht over het Klein Vallaat en de hele Zuiderhavenhof met zomerhuis
 
koperArjen Boikes, gehuwd met136-21-00 GG
koperHylkjen Martens
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: schilhok
naastligger ten zuidenstal van geniaarde Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenstal van geniaarde Gijsbert Wildschut koopman
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJohannis Anderys mr. molenmaker
verkopervrouw Gesina van Rijpema, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Boikes, portier x Hylkjen Martens koopt een hof met bomen etc. en een besloten zomerhuis met uitzicht op het Klein Vallaat en de Zuiderhaven, gelegen ten O. van het Klein Vallaat of Oude Kimswerderpijp. Ten O. mr. metselaar Roelof Jacobs, ten W. de straat en diept, ten Z. het Stads Schilhok? en het stal van Seerp- en Gijsbert Wildschut, ten N. mr. molenmaker Johannes Andries. Gekocht van Gesina van Rijpema wv oud-burgemeester Johan van Crijtenburgh, voor 136 gg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZkamer en weefwinkel
 
koperCornelis Jacobus Wetsens turfdrager126-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurder kamerWopke Johannes c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenArjen Boikes
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-166 Zuiderplein 5Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-166 /2Zuiderplein 5Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-166 /4Zuiderplein 5burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0022v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: Kimswerderpijp met uitzicht over het Klein Vallaat, bij de]hof met zomerhuis, huis en nog een woning
 
koperJan Arjens gortmaker140-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Buma
naastligger ten zuidenoud burgemeester Buma
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes Andries mr. molenmaker
verkoperArjen Boykes, gehuwd metportier van de Havenpoort
Hylkjen Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens (Poort), gortmaker, koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis c.a. met uitzicht op het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp. Ten O. en Z. de oud-burgemeester Buma, ten W. de straat, ten N. mr. molenmaker Johannes Andries. Gekocht van portier v.d. Havenpoort Arjen Boikes x Hylkjen Martens.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengrachthuis/weefwinkel
 
kopermeerderjarige vrijgezel Pieter Pyters bontwever200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurderFedde Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenArjen Boikes
verkoperCornelis Jacobus Wetzens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pyters, bontwever, vrijgezel, koopt een weefwinkel en camer, met alle goederen, nz. Rozengracht. Ten O. Wopke Buma, burgemeester, ten W. en N. Arjen Boikes, ten Z. de straat. Gekocht van Cornelis Jacobus Wetzens, voor 200 cg. en een zilve ren lepel.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085r van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarWillem Backer, gehuwd metbode bij de Admiraliteit501-07-00 CG
koper door niaarGeiske Roukes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperAaltje Harkes
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester W. Buma
naastligger ten zuidenJan Poort
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii
naastligger ten noordenTjebbe Gosses
verkoper van 5/8Yttje Johannis, erfgenaam
verkoper van 5/8Durk Douwesturfdrager
verkoper van 1/8Sjoerd Johannes, erfgenaammolenmaker
verkoper van 1/8Beernd Johannes, erfgenaamgleibakker
verkoper q.q.Eeke Menalda, curator overkoopman
verkoper van 1/8Andries Johannes, erfgenamen van
erflaterwijlen Johannes Andriesmr. molenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Backer, admiraliteitsbode x Geiske Roukes? koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. metselaar Jurjen Ockes [van der Stok] x Aaltje Harkes, een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. wd. burgemeester Buma, ten Z. Jan Poort, ten W. de straat, ten N. dr. Jacobus Tjallingii en Tjebbe Gosses. Gekocht van Yttje Johannes x gezworen turfdrager Dirk Douwes voor 5/8, molenmaker Sjoerd Johannes voor 1/8, gleibakker Beernt Johannes voor 1/8, en Andries Johannes voor 1/8, als erven van mr. molenmaker Johannes Andries, voor 501 gg.


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0253r van 26 apr 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: kleine sluis bij de Kimswerderpijp]hof en zomerhuis of woonkamer
 
koper door niaarWillem Backer admiraliteitsbode307-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperClaas Haaringsscheepstimmerman
naastligger ten oostenburgemeester Buma
naastligger ten zuidenburgemeester Buma
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenBacker bode
verkoperJan Arjens Poorthoutarbeider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Backer, admiraliteitsbode koopt, na niaar ratione vicinitatis, een hof met bomen etc. en zomerhuis, ten O. van het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp. Ten O. en Z. wd. burgemeester Buma, ten W. de straat, ten N. de koper. Gekocht van gortmaker Jan Arjens Poort.


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0267v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZhuis, weefwinkel en kamer
 
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode bij de Admiraliteit100-00-00 GG
koperMaike Folkerts
verpachter grondde Stad Harlingen3-06-00 CG
naastligger ten oostenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode bij de Admiraliteit
naastligger ten oostenMaike Folkerts
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende Stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenMaike Folkerts
verkoperPieter Pietersbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraads Backer, admiraliteitsbode x Maike Folkerts de Haas koopt een huis en weefwinkel en -camer nz. Rozengracht. Ten O. en N. de koper, ten W. het Stads schilhok?, ten Z. de straat. Gekocht van Pieter Pieters, bontwever, voor 100 gg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-160 Zuiderplein 5Willem C Bakker wed2-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Antie Fekkesgeb 1765 ... , ovl 12 apr 1813 HRL, huwt met Freerk Hessels Foekema, ovl wijk H-019; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Freerk Hessels Foekemahuwt met Antie Fekkes, wonende te HRL 1813 wijk H-019; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5C. W Bakker... en gebruiker van wijk I-011, zoutbrander in zoutkeet ''De Hoop'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Dirk de Clerqgebruiker van wijk H-019, candidaat; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); LERK, DIRKJE DE


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Johannes van (der) Elst... bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, wonende te HRL. 1817, kleermakersbaas te HRL 1833; gebruiker van wijk H-021, kleermaker; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb de Graaf en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-019Zuiderplein 5C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
H-021Rozengracht 3Johannes van der Elst kleermaker


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-019Zuiderplein 5Alida Pronk, overleden op 14 september 1823moeder van Jacobus de Heus, commies/visiteur (Rozengracht H 19). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1721Zuiderplein 5Philippe Adriaan BraamsHarlingenstedelijk ontvangerhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1723Rozengracht 3Philippe Adriaan BraamsHarlingenstedelijk ontvangerhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Durk van der Meer... Allerts Hogema; BS huw 1867; oud 28 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, molenmake, rwijk H19; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Minke Jongma... ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Bouwe Symons van Hoek... 1822, huw 1830, huw 1837, ovl 1844, ovl 1858; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Geertje Hendriks de Vries... 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1721H-019 Dirk van der MeerHarlingenaan de zuidkant naast dit perceel eene nieuwe schuur of werkplaats opgerigt


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-019RozegragtDirk van der Meer28 jWorkumm, rooms katholiek, gehuwd, molenmaker
H-019RozegragtMinke Jongma28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
H-019RozegragtDurk van der Meer4 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtElisabeth van der Meer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtAlida van der Meer1 dHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-021RozegragtBouwe van Hoek46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
H-021RozegragtGeertje de Vries46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-021RozegragtBenjamin van Hoek14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtSimon van Hoek7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtTrijntie van Hoek9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-021Rozengracht 3Bouwe Simons van Hoek, overleden op 12 februari 184441 jr (geboren 15/6/1802), metselaar, overleden Rozengracht H 21, man van Geertje de Vries, vader van minderjarige Simon (9 jr) en Trijntje Bouwes van Hoek (12 jr). (in tafel 14/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Johannes Coulbout... Bonnema 1819, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Baukje Sietses Panbakker... Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1855, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Grietje Sytzes Panbakker... P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Hendrik Pieters Roordageb 1 okt 1807 Drachten, Vst 18 nov 1861 uit Wartena, A 11 mei 1866 Hoorn, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-021, supp wijk H-294


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Tietje Nijhof... en 6 apr 1823, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2476H-019 (Rozengracht)Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3971H-020 (Zuiderplein)Dirk en Albert van der Meerwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3972Rozengracht 3 (H-022)Allert van der Meer (en Cons.)
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 5 (H-ong)Allert van der Meer (en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderplein 5gebr. van der Meerjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 3wed Theodorus J.M. van der Meer geb. Rooswinkelzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 3B. (Berend) Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 3beeldbepalend pand9 van 10
Zuiderplein 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug