Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rozengracht 28 4-174 4-174 H-056 H-067
   huisnummer hoger Rozengracht 32 4-174 4-174 H-056 H-067
   huisnummer hoger Wasbleek 1 4-174 4-174 H-ong H-087
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 3 4-174 4-174 H-076 H-088
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 5 4-174 4-174 H-077 H-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 7 4-174 4-174 H-078 H-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 9 4-174 4-174 H-078a H-091
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 11 4-174 4-174 H-079 H-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 13 4-174 4-174 H-080 H-093
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 15 4-174 4-174 H-080a H-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 17 4-174 4-174 H-081 H-095
   huisnummer hoger Wasbleekstraat 2 4-174 4-174 H-ong H-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleekstraat 6 4-174 4-174 H-084 H-100
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleekstraat 8 4-174 4-174 H-083 H-099
 huisnummer lager   Wasbleekstraat 10 4-174 4-174 H-082 H-098
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019r van 15 mei 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Zuidervesten dichtbij de Kerkpoorts windmolenhof
 
koperJacob Jansen Ros mr. chirurgijn55-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. aan de Zuidervesten, dicht bij de Kerkpoortswindmolen. Gekocht van Hilbrandt Harmens Donia?, hopman, voor 55 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0204r van 22 mrt 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Wasbleekhof
 
koperJan Sybouts Kramer koopman250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-05-00 CG
toehaakvier zilveren ducatons
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Haeselaer
naastligger ten zuidenpad
naastligger ten westende weduwe van Ruerd Alberts
naastligger ten noordenJan Sybouts Kramer koopman
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metwinkelier
verkoperTrijntie Dirkswinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybouts Cramer koopt een hof met bomen etc. bij de Wasbleek. Ten O. wd. burgemeester Haeselaer, ten W. wd. Ruurd Alberts, ten Z. het openbare pad, ten N. de koper. Gekocht van Gerryt Hendriks x Trijntie Dirks.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-174 Rozengracht 28hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0229r van 11 mrt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 3Wasbleek, bij de3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkels
 
koperAlbert Ruirds, broer van de verkopersmr. blauwverver252-00-00 GG
huurderHarmen Breumers c.u.
huurderBeern Beerns c.u.
naastligger ten oostenJan Craemer
naastligger ten zuidenBaanpad en wasbleek
naastligger ten westenhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordende tuin van Jarig Westra koopman
verkoper van 1/4Antie Ruirds, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Gerlofs Buillartmr. bakker
verkoper van 1/4Minne Ruirdsmr. blauwverver
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, curator overkoopman
verkoper van 1/4Pieter Ruirds thans uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Ruurds, mr. blauwverver en broer van de verkopers, koopt 3/4 van 2 nieuwgebouwde woningen en weefwinkels omtrent de Wasbleek Ten O. Jan Cramer, koopman, ten W. het panwerk van de vroedsman Harmanus Gonggrijp, ten Z. het Baanpad, ten N. de hof van Jarig Westra. De koper bezit al 1/4. Interessante acte. Gekocht van Antie Ruurds x Jan Gerlofs Builart, mr. bakker, Minne Ruurds, mr. blauwverver en Pieter Ruurds, elk voor 1/4 part.


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 13Wasbleek NZ 13/15 [staat: bij of achter het pan- en estrikwerk op de Rozengracht]2 woningen
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met3945-00-00 GG
Pieter Tetrodekoopman
geniaarde koperJetse Jelleskoopman
huurder oostelijke perceelde weduwe van Beernd Coenraads 0-06-00 CG
huurder westelijke perceelBeernd Hendriks mr. bontwever26-00-00 CG
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenWasbleek [staat: pad of straat]
naastligger ten westenhet wagenhuis van Bernhardus Jelgersma
naastligger ten noordenhet pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma
verkoperWillekes Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra
burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
burgemeester Barend van der Meulen, curator
Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
Minne Blok, curatoren overkoopman
Adriaantje Abitschz en haar kinderen, weduwe van
wijlen Bernhardus Jelgersma


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0145r van 11 nov 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Rozengracht ZZ bij Wasblekersbrugpan- en estrikwerk
 
koperFrans Fokkes van Esta koopman4345-07-00 GG
eerdere eigenaarwijlen dr. Bernhardus Jelgersma
naastligger ten oostenDirk Hayes e.a.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Fokkes van Esta koopt (a) groot, welbeklant pan- en estrikwerk met twee ovens etc. etc., oorspronkelijk van wl. dr. Bernhardus Jelgersma. Ten O. Dirk Hayes e. a., ten W. de vroedsman J. Westra, ten Z. perceel b), ten N. de Rozengracht. Hij koopt ook (b) twee woningen naast elkaar ten Z. van a), en (c) ook een woning en weefwinkel etc. in de Molenstraat (nu Wasbleekstraat) ten Z. v.d. Wasbleekbrug en (d) een pakhuis met woning ernaast. Ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. c), ten N. Dirk Hayes. En ook (e) een woning en weefwinkel met ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. d), ten N. Dirk Hayes. Gekocht van Aurelia Gratama, huisvrouw van Pieter Tetrode, voor 4345 gg. 7 st.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0223r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Rozengracht ZZ [staat: op de hoek bij de Wasblekersbrug]huis voorste gedeelte
 
koperJan Harmens, gehuwd metbrouwersknecht210-00-00 CG
koperAntje Jans
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAltena koopman
naastligger ten westenvan Esta koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperBauke Atesrog- en weitmolenaar


 


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0041r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 28Rozengracht ZZ [niet vermeld]voorste gedeelte van een huis
 
koperJacob Geerts, gehuwd metgortmakersknecht200-00-00 CG
koperJoukje Freerks
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaas IJzenbeek koopman
naastligger ten westenEsta koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Harmens, gehuwd metbrouwersknecht
verkoperAntje Jans


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0125r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Rozengracht ZZ [staat: hoek Wasbleekersbrug]1/2 huis
 
kopergemeentebestuurslid F. van Esta 101-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaas IJsenbeek
naastligger ten westenF. van Esta
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJacob Geerts


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0080r van 13 mrt 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 7Spinhuisstraat NZ [staat: Baanpad wijk H-078 achter de Rozegracht]huis, tuin en zomerhuis
 
koperde erfgenamen van Jetze Jelles 250-00-00 CG
naastligger ten oostende Heer F. F. van Esta
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westenChristoffel de Haas
naastligger ten noordenHuibert Jans
verkoper q.q.Abraham de Ruiter, gelastigde vanboekbindersknecht
verkoperFrederik Martinus c.u.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Rozengracht 28F van Esta1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-081Wasbleek 17Antje Hiddes de Weerdgeb 1793 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk H-081, dv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hielke Hanses Overberggeb 1790 Molkwerum, ovl 25 nov 1813 HRL; wijk H-080; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Frans Tjallingii van Esta... van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Jan Berends Vredenburg... van het Weeshuis zijnde de inbrengt van Jan en Warner Berents V., 6 feb 1781. (GAH1112); gebruiker wijk H-056, schoenmakersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Bauke Rienks van Oosten... Abes en Maike Baukes; BS ovl 1816; 1817 huwelijken, ovl 1821, ovl 1826, ovl 1834; gebruiker van wijk H-076, sjouwer; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); deeze papieren bestaande in twee acten van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Ate H Piebingagebruiker van wijk H-079, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Andries H. de Vriesgebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hidde Sippes de Weerd... ovl 1812, huw 1818, ovl 1823, ovl 1827, huw 1832, ovl 1836, ovl 18371862 overlijdens; gebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; medegebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Evert Hansen Koetzier... H.A. vd Molen en S.G. Hof, 1814; BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1816, huw 1817; gebruiker van wijk H-082, eigenaar is F.T. van Esta, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Auke Ypes van der Molengebruiker van wijk H-083, timmerknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Pieter Petrus Tassel... Amersfoort; BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826, BS Franeker huw 1814; gebruiker van wijk H-084, uitdrager; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-056Rozengracht 28F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-056Rozengracht 32Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-076Wasbleek 3Bauke van Oosten sjouwer
H-077Wasbleek 5Ernst A Harintsma timmerknegt
H-078Wasbleek 7 wagenhuis ledig
H-078Wasbleek 9 wagenhuis ledig
H-079Wasbleek 11Ate H Piebinga panbakkersknegt
H-080Wasbleek 13Andries H de Vries panbakkersknegt
H-080Wasbleek 13Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
H-080Wasbleek 15Andries H de Vries panbakkersknegt
H-080Wasbleek 15Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
H-081Wasbleek 17 schuur ledig
H-082Wasbleekstraat 10Evert H Koetzier ledig
H-083Wasbleekstraat 8Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-084Wasbleekstraat 6Pieter Tassel uitdrager


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Aaltje Paulus Wiersma, overleden op 4 december 1827melkverkoopster (Wasbleek H 82), wed. Klaas Roodtje, moeder van minderjarige Foekje en Sjouke Klazes Roodtje (voogd is Bauke Paulus Wiersma, koemelker entoeziend voogd is Jan Jans Glas, boerenarbeider Almenum). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1859Wasbleekstraat 10Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1860Wasbleekstraat 8Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1861Wasbleekstraat 8Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1862Wasbleekstraat 6Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1864Wasbleekstraat 2Johannes Casparus Philippus LemaireHarlingenfabrikeurpakhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Rozengracht 32Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Wasbleek 7Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Rozengracht 28Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1872Wasbleek 15Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1872Wasbleek 17Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1873Wasbleek 13Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1874Wasbleek 11Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (16 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1875Wasbleek 9Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpakhuis of bergplaats (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1876Wasbleek 5Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1877Wasbleek 3Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1878Wasbleek 1Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1060 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Hendrik Laanstra... HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Luutske Johannes Panbakker... Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Gerardus Berends Arink... BS huw 1826, huw 1836, ovl 1840; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Rigtje Johannes de Jong... ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-078Wasbleek 7Dirk Hendriks de Vries... (dV), en Frouke Lucas (Abbinga); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-078Wasbleek 7Tietje Murks van Slooten... HRL, N.H., dv Murk Piers vS, en Gretske Herres (Jongsma); BS huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Jan Halbes de Vries... Wybes dV, en Tjerkje Jans; BS huw 1837, ovl 1859; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk H-079; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Janke Hendriks Blom... Kerk HRL 1807, huw 1833, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-079; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Dirk Johannes Postma... 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Johannes Postma en Petronella van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Engele Jans Schoonbergen... S, en Eelkje Engeles de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-081Wasbleek 17Magnus Severijn... 24 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, (geslnm: Souverein), geb en wonende te HRL. 1839, tuinier, wijk H-081; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-081Wasbleek 17Poppe Tjallings Schaafsma... Poppes S, en Rinkje Barends; BS huw 1821, ovl 1834, huw 1836, ovl 1849, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-081; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-081Wasbleek 17Rinske Visser... ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-081Wasbleek 17Trijntje Hendriks Hoedtje... Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848, ovl 1852, ovl 1869; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-081; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Sjoerd van der Weide... VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-079Wasbleek 11Tjerkje Jans de Vries, overleden op 14 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 79. (CzOG nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-056Hendrik T Laanstra41 jHerbayumm, rooms katholiek, gehuwd, panbakkersknegt
H-056Hendrik T Laanstra41 jHerbayumm, rooms katholiek, gehuwd, panbakkersknegt
H-056Luutsche Panbakker45 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-056Luutsche Panbakker45 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-056Tjepke Laanstra16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakkersknegt
H-056Tjepke Laanstra16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakkersknegt
H-056Johannes Laanstra6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Johannes Laanstra6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Trijntie Laanstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Trijntie Laanstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Elisabeth Laanstra2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Elisabeth Laanstra2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-076Aaltie de Graaf38 jInzumerzijlv, protestant, weduwe, geen
H-076Antie van Dorpen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Trijntie van Dorpen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Rinske van Dorpen15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Jantie van Dorpen11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-077Gerardus Arink37 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, timmermansknegt
H-077Rigtje de Jong30 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-077Johannes Arink2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-077Klaaske Arink12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-077Lydia Arink9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-077Aafke Arink1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-079Jan Halbes de Vries28 jSneekm, protestant, gehuwd
H-079Janke Hends. Blom30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-079Catharina de Vries12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-080Dirk Johs. Postma29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, panbakker
H-080Dirk Johs. Postma29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, panbakker
H-080Maria Harm. Friens25 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-080Maria Harm. Friens25 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-081Magnus Souverein52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, tuinier
H-081Trijntie H Hoedje48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-081Johannes Souverein15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-081Johanna Souverein26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-081Jantie Souverein23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-081Hendrikje Souverein10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-082Sytze Durks Berduin25 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pannebakker
H-082Geertje Akkerboom22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-082Dirk Berduin2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-082Maaike Berduin1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-083Durk Hendks. de Vries28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pannebakker
H-083Tietje M van Slooten29 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-083Hendrik de Vries6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-083Hendrik Nak25 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
H-083Jeltie Dijk24 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
H-083Willem Nak16 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd, wever*
H-083Harmina Nak1 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd, [wever]
H-084Feikje Roorda42 jHarlingenv, protestant, weduwe, bolloopster
H-084Gerrit Burghout15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, varensgezel
H-084Jan Burghout12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-084Willem Burghout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-084Jacobus Burghout8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-084Annigje Burghout5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-077Wasbleek 5Gerardus Berends Arink, overleden op 5 maart 184037 jr, timmerknecht, overleden Wasbleek H 77, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Cornelis Eeltjes Riemersma, overleden op 15 mei 18409 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 31) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Cornelis Eeltjes Riemersma, overleden op 15 mei 18409 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 31) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-083Wasbleekstraat 8Truike de Vries, overleden op 22 november 18411 dg (geboren 22/11/1841), overleden Wasbleek H 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 87) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Sikke Dirks Nieuwenhuis, overleden op 14 juni 184262 jr, boerenarbeider, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, man van Rinske Gerrits Tilstra, vader van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Sikke Dirks Nieuwenhuis, overleden op 14 juni 184262 jr, boerenarbeider, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, man van Rinske Gerrits Tilstra, vader van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Rinske Gerrits Tilstra, overleden op 17 juni 184253 jr, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, wed. Sikke Dirks Nieuwenhuis, moeder van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Rinske Gerrits Tilstra, overleden op 17 juni 184253 jr, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, wed. Sikke Dirks Nieuwenhuis, moeder van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-079Wasbleek 11Tjietske Lodewijks Scheffer, overleden op 14 juli 18429 1/2 jr, overleden Wasbleek H 79. (Certificaat van onvermogen nr. 90) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-076Wasbleek 3Janke Simons de Vries, overleden op 23 oktober 1842bijna 9 mnd (geboren 28/1/1842), overleden Wasbleek H 76. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 100) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Trijntje Jelles Tigchelaar, overleden op 5 november 18424 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Trijntje Jelles Tigchelaar, overleden op 5 november 18424 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-081Wasbleek 17Barend Westerhout, overleden op 3 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren Terschelling 3/11/1842, overleden Wasbleek H 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Jochem Leyen, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 10 mnd (geboren 26/12/1843), overleden bij Wasbleek H 80. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Jochem Leyen, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 10 mnd (geboren 26/12/1843), overleden bij Wasbleek H 80. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Pier Abbinga, overleden op 3 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 65 jr (geboren 1782), panbakker, overleden Wasbleek H 82, weduwnaar, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Douwe Gatses de Groot, overleden op 12 december 18479 jr, geboren Ried 6/12/1841, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Siebren, Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 117,24. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Douwe Gatses de Groot, overleden op 12 december 18479 jr, geboren Ried 6/12/1841, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Siebren, Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 117,24. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 13Siebren Gatses de Groot, overleden op 13 december 18473 1/2 jr, geboren Midlum 12/4/1843, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 139,22. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-080Wasbleek 15Siebren Gatses de Groot, overleden op 13 december 18473 1/2 jr, geboren Midlum 12/4/1843, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 139,22. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Petrus Jarigs Dijkstra... in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Aaltje de Graaf... HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Klaas Douwes de Vries... Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1864, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk H-077; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-039; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Tjamke Gosses Takema... N.H., dv Gosse Taekes T, en Aukje Wybes Looyenga; BS huw 1831, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Feikje Jans Roorda... D-098, dv Jan Jansen (Klein), en Hinke Roorda; BS huw 1823, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-040, wijk H-079, supp wijk D-208; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bolloopster, wijk H-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Gerrit Willems van der Ploeg... wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Reinder Bijlsma... H-224, zv Thomas Jacobs B, en Antje Reinders Tiemsma; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk G-282, wijk H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Johannes Tjomsma... zv Dirk Johannes T, en Antje Sikkes; BS huw 1818, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Lijsbert Johannes Driessen... dv Johannis D, en Aafke Reins; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-083, wijk H-082; geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Driessen en Aafke ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Antje Hendriks Erich... Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1839, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Auke Jansen... 1851, N.H., zv Gerritje Jans Faber; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Hendrik Piebes Postma... BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Hendrikje Ypes van der Werf... geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Klaas Panbakker... HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-083Wasbleekstraat 8Tjerkje Benjamins Brandes... Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje Simons; Ik ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Ida Frederika Hes... In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Trijntje Robijns Leiker... dv Robijn Hendriks L, en Klaaske Klases Reitsma; BS huw 1815, ovl 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Trijntje Simons van der Brug... 3 okt 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1810, BS huw 1813, ovl 1850, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Abraham Jans Steeksma, overleden op 16 april 1851geboren 4/1/1851, zoon van Jan Abrahams Steeksma, stuurman (Wasbleek H 82) en Elisabeth Schaap. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Gerhardus Marcus van der Veen, overleden op 31 januari 1853geboren 29/3/1849, zoon van Marcus van der Veen, matroos (Wasbleek H 82) en Ytje Gerhardus Groenewoud, broer van minderjarige Wybo Marcus van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hendrika Koestra... 1862 HRL, huwt met Harmen Douwma op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, wonende te HRL, ovl wijk H-080, dv Hette K, en Johanna Sweserein; BS huw 1818, ovl 1862; oud 40 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1859H-083 (Bij de Waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1862H-084 (Bij de Waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1868H-057 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk
Sectie A nr. 1872H-081 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1873H-080 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1874H-079 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1875H-078 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1876H-077 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1877H-076 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1878H-062 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Heere Douwes de Vries... 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling Friese schutterij en wonende te HRL, werkman in 1864, ovl wijk H-079, zv Douwe Stoffels dv en Trijntje Heeres; BS huw 1835, ovl ... (alles)


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Antje Willems Groen... G, en Helena Scheltes Steenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
H-078Wasbleek 7Engeltje Cornelis Rinia... met Meyer L. Schippers, (gk), Herst. EvL, Vst 13 mei 1850 uit Almenum, A 12 mei 1851 Almenum, ovl wijk H-078, dv Cornelis R, en Sipkje Arjens; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb ... (alles)


1872 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 28, HarlingenRozengracht 28Hoek, Abe'Op den 23 Mei 1872
is de eersten steen
aan dit gebouw
gelegd door
ABE A. HOEK oud 13 jaar.'
Dit pand werd vroeger bewoond door de familie Hoek.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3846Rozengracht 28 (H-067)Pier A. Blijstra
Sectie A nr. 3862Wasbleek 1 (H-087)Sybrand Fontein
Sectie A nr. 3861Wasbleek 3 (H-088)Gosse A. Hoek (en Cons.)
Sectie A nr. 3860Wasbleek 5 (H-089)Gerritje Buisman (vr. v. Jan de Groot)
Sectie A nr. 3859Wasbleek 7 (H-090)Willem van Osterhof
Sectie A nr. 3858Wasbleek 9 (H-091)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)
Sectie A nr. 3857Wasbleek 11 (H-092)Klaas Hagedoorn (en Cons.)
Sectie A nr. 3856Wasbleek 13 (H-093)Gosse A. Hoek (en Cons.)
Sectie A nr. 3855Wasbleek 15 (H-094)Jan Dijk (Jzn.)
Sectie A nr. 3854Wasbleek 17 (H-095)Lieuwe Veltman
Sectie A nr. 3847Wasbleekstraat 2 (H-ong)Pier A. Blijstra
Sectie A nr. 3849Wasbleekstraat 6 (H-100)Johan C. Schuil
Sectie A nr. 3850Wasbleekstraat 8 (H-099)Johan C. Schuil
Sectie A nr. 3851Wasbleekstraat 10 (H-098)Johan C. Schuil


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Waschbleekstraat 10 Jan Hilverdastadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 28Tj.Pieksmahoutvlotter
Waschbleek 3D. de Vriesgroentenhandelaar
Waschbleek 7P.Riempanbakker
Waschbleek 11A.Boogaardopperman
Waschbleekstraat 8L.Nageltransportarbeider


1932 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Wasbleek 3, HarlingenWasbleek 3Hoek A Azn, G A'EERSTE STEEN GELEGD OP
31 AUG. 1932
DOOR G.A. HOEK A.A.zn.
OUD 10 JAAR'
Deze steen is afkomstig van een pand aan de Harlinger Straatweg waar de familie Hoek eerst woonde.


1937 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 10Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard


1937 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 8Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard


1939 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 8Raadsvergadering 20 maartOnbewoonbaar verklaring opgeheven t.b.v. eigenaar P. Loonstra, die het pand ondertussen tot een sigarenfabriek heeft ingericht


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 28H. Broersma574Aann.bedr.


1947 - kentekenadresnaam
B-31605
Rozengracht 28Fa. H. Broersma


1948 - kentekenadresnaam
B-34428
Rozengracht 28Firma H. Broersma


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1949 - kentekenadresnaam
B-36062
Rozengracht 28Firma H. Boersma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 28J. (Johannes) Broersma
Rozengracht 32H. (Hijlke) Kwast
Wasbleek 5O. (Oetske) Lijn wv de Vries
Wasbleekstraat 6W. (Wiepkje) de Groot wv Pcstma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 28beeldbepalend pand9 van 10 1872
Rozengracht 32rijksmonument 20645 XIX
  terug