Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Smidstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Smidstraat 1 4-223 4-230 H-169 H-202
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 36a 4-210 4-230 H-169 H-202
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 36a 4-211 4-230 H-169 H-202
1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159v van 12 apr 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis, hof, loods, plaats en pakhuis
 
koperJoannes Hylckes Hanekuyck c.u.1401-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenMolenstraat (Nutsstraat)
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAnna Cnossens, gehuwd met
Carel le [sta FebrekoopmanAlkmaar [staat: Ackmoer]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hylckes Hanekuik koopt een huis, hof met bomen en plantagien, loods, plaets en pakhuis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. en Z. Jan Sybrens, ten N. de haven. Gekocht van Anna Cnossens x Carel le Febre, koopman te Alkmaar, voor 1401 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZpakhuis
 
kopervroedsman Maarten Ockes 560-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein
naastligger ten westenJan Sybrens Pauw
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJoannes Hylkes Hanekuik


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0070v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZhuis
 
koper provisioneelWiggle Tjallings schipper700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Sybrens Pauw
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 1/5Ocke Martensmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/5Aeltie Martens, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Symens
oud burgemeester Tjeerd Bouwens, curator
Seerp Lammerts, curator
Hessel Wytses Wassenaer, curatoren over
verkopers van 3/5de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZ1/2 huis, hof en paardenstal erachter
 
koperWybe Hendrix mr. botenmaker450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Eevert Arjens n.u.
naastligger ten oostenJochum Jansen Kroon
naastligger ten zuidende erfgenamen van Janke Gales
naastligger ten westenJan Eiberts Pool
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Keimpesmr. botenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hendrix, mr. botenmaker, koopt 1/2 huis en hof met paardenstal erachter etc. etc., waarvan hij al 1/2 bezit, zz. Zuiderhaven. (met beschrijving). Ten O. de vroedsman Evert Arjens en Jochum Jansen Kroon, ten W. Jan Eiberts Pool, ten Z. erven Janke Gales, ten N. de straat en haven. Gekocht van Pieter Keimpes, mr. botenmaker, voor 450 cg. (Het was in mei 1678 van Jan Sybrens.).


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZhuis
 
koperJ. van Leeuwen, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit675-00-00 CG
koperAntie Ottes Knijff
huurderJan Jansen de Jonge c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jochum Jans Croon kapitein
naastligger ten westenWybe Hendricx mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
Ewert Arjens Oosterbaanmr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit x Antie Ottes Knijff koopt een huis (met indeling), zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Hendrix, mr. scheepstimmerman, ten Z. erven kapt. Jochum Jansen Croon, ten N. de straat en haven. Het wordt als huurder bewoond door Jan Jansen de Jonge. Gekocht van Sibbeltje Wiggers x Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman en mr. lijnslager, voor 675 gg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0125v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZhuis
 
koperRintie Clasen Blokmaker, gehuwd metgaljootschipper1100-00-00 CG
koperStijntie Fockes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Capt. Jochum Jansen Croon
naastligger ten westenWybe Hendrix [staat: mr. scheepstimmerman [staat: botiemaker]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan van Leeuwen, gehuwd metkapitein
verkoperAntie Ottes Knijff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintje Clasen, blokmaker en galjootschipper x Stijntie Fockes koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Feddrix, mr. bootjemaker, ten Z. erven kapt. Johannes Jansen Croon, ten N. de haven. Gekocht van Jan van Leeuwen, ordinaris capitein bij de Admiraliteit van Friesland x Antie Ottes Knijff.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-210Zuiderhaven 36ahuis en hoff
eigenaarRintie Claesen erven
gebruiker
4-211Zuiderhaven 36ahuis en hoff
eigenaarjuffrouw Hamerstein
gebruikercommys van Dalsen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
4-223Smidstraat 1
eigenaarGerrit Cornelis
gebruikerGerrit Cornelis
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290r van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZhuis
 
koperAegtjen Hendriks, weduwe van278-00-00 CG
koperwijlen Foppe Uiftes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Deket]
naastligger ten westenWybe Hendriks
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erfgenamen van Rintie Claessen Blokmakerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegtien Hendrix, laatst wd. Foppe Uiftes koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Hendrix, ten Z. Jan de Keth, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Rintie Claesen, blokmaker, voor 278 cg.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019v van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperRuirdt Sybes Bontekoe c.u.225-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Scheltes
naastligger ten oostenhuis en hof van Minne Claessen
naastligger ten zuidende hof van de weduwe van Syds Pieters
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten westende hof van Scalee pruikmaker
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrixmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe koopt een huis met hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Jacob Scheltes en huis en hof van Minne Claesen, ten W. Gerrit Jansen van Hemert en de hof van de pannebakker Scheltes, ten Z. de hof van wd. Syds Pieters, ten N. de straat. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van wl. Wybe Hendrix, mr. scheepstimmerman, voor 225 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-210Zuiderhaven 36ahuis en werff
eigenaarPieter Keimpes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
4-211Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarjuff. Hamerstein
gebruikerjuff. Hamerstein cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-5-1720
4-223Smidstraat 1kamer
eigenaarGerrit Cornelis
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ hoek Molenstraathuis
 
koperPyter Freerx c.u.470-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Minne Claesens
naastligger ten westenRuird Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenzuiderhaven en straat
verkoperAegjen Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Freerks koopt een huis zz. Zuiderhaven, hoek zogenaamde Molenstraat. Ten O. die straat, ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z. erven Minne Claesen, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aegjen Hendriks, laatst wd. Foppe Uyftes, voor 470 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-210 Zuiderhaven 36ahuis en werff
eigenaarHylke D. Hanekuik
gebruikerHylke D. Hanekuik
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
4-211 Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarjuffr. Hamerstein erven
gebruikerFoppe Pyters cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
4-223 Smidstraat 1
eigenaarGerrit Cornelis
gebruikerGerrit Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-210 Zuiderhaven 36aschuir
eigenaarJan Jongma
gebruikerJan Jongma
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG
4-211 Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
4-223 Smidstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerwed. Doede Eelkes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0206v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZ hoek Molenstraathuis
 
koper van 1/2Fookeltie Hotses Swerms, gehuwd met330-00-00 GG
koper van 1/2Jan Reus mr. chirurgijn
koper van 1/2Trijntie Hotzes Swerms, gehuwd met
koper van 1/2Pytter Scheltema estrikbakker en koopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Freerks, gehuwd met
verkoperGrietje Obbes Baron
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFookeltie Hotses Swerms x Jan (de) Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2 en Trijntje Hotses Swerms x Pytter Scheltema, estrikbakker, voor 1/2, kopen een mooi huis zz. Zuiderhaven/hoek Molenstraat. Ten O. die straat, ten W. Tetske Ruurds Bontekoe, ten Z. Gerrit Hendriks, bontwever, ten N. straat en haven. Het huis is verhuurd aan meerdere gezinnen. Gekocht van Pieter Freerks x Grietje Obbes Beerns?, voor 331 gg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0223r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZhuis
 
koperPytter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman535-05-00 CG
huurderPieter Freerks c.u. en c.s.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Fookeltje Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan de Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Scheltemapan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes jr., mr. scheepstimmerman, koopt huis zz. Zuiderhaven, zoals de verkopers het onlangs hebben gekocht van Pieter Freerks c.u. Ten O. de Molenstraat, ten W. Tetske Ruurds Bontekoe, ten Z. Gerrit Hendriks, bontwever, ten N. de straat en haven. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2 en Trijntie Hotses Swerms x Pieter Scheltema, pan- en estrikbakker, ook voor 1/2, voor 535 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-211 Zuiderhaven 36aEvert Oosterbaan, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG
4-223 Smidstraat 1Pals Bokkes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-210 Zuiderhaven 36aschuir
eigenaarJan Jongma
gebruikerJan Jongma
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
4-211 Zuiderhaven 36ahuis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
4-223 Smidstraat 1huis
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerPals Bokkes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0232v van 2 nov 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperSjoerd Lammerts, gehuwd metscheepstimmerman500-00-00 GG
koperAntje Willems
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderAafke Swerms c.s.68-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong c.s.
naastligger ten zuidenHendrik
naastligger ten westenCarst Hanzen c.s.
naastligger ten noordenZuiderhaven
Tjepke Gratama, executeur testamentairkoopmanAlmenum
Bernardus Dreyer, executeurs testamentair vangerechtsfiscaal
verkoperde nagelaten boedel van Attje Ruirds Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sjoerds, mr. scheepstimmerman x Antje Willems koopt een extra groot huis met een hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Keimpes de Jong, ten W. Carst Hanzen, ten Z. Hendrik?, ten N. de straat en haven. Er wordt verwezen naar een acte uit 1718 over een overhangende luifel. Gekocht van de administratoren over de goederen van wl. Attje Ruurds Bontekoe (testament), voor 500 gg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0179r van 3 dec 1758 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZhuis en hof
 
koper door niaarFolkert Pytters koopman1500-00-00 CG
geniaarde koperDirk Christiaans, gehuwd metmr. ijzersmid
geniaarde koperTrijntje Heeres
verpachter grondde Stad Harlingen5-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Hendriks c.s.
naastligger ten zuidenHendrik Harmens
naastligger ten westenFolkert Pyters koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperAttje Yedes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Joostenzeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pyters (Schellingwou) koopt, na niaar wegens naastliggerschap, een huis en hof. De hof heeft vrij in- en uitgang naar de haven en de straat door de steeg van de naastligger ten O. Ten O. wd. Cornelis Hendriks, ten W. de koper, ten Z. Hendrik Harmens, ten N. de straat en haven. Gekocht van Ottje Yedes wv Frans Joosten Zeeman.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0111r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36oostZuiderhaven ZZstuk grond waar eerder een huis op stond
 
koper van 1/4oud burgemeester Lourens Tabes 225-00-00 CG
koper van 1/4Sijke Jakobs, weduwe van
koper van 1/4wijlen Yeme Jans
koper van 1/4Wybe Claases scheepstimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
eigenaar van 1/4Pieter Ceimpes de Jong
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenPieter Tijssen
naastligger ten westenSymon Tettjes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPyter Ceimpes de Jongkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, oud-burgemeester, voor 1/4, Sijke Jacobs wv Yeme Jans, voor 1/4 en Wybe Claases, scheepstimmerbaas, voor 1/4, kopen 3/4 van een zekere ledige plaets zz. Zuiderhaven, waarop voorheen een huis stond. Ten O. de Molenstraat, ten W. Symen Jelles?, ten Z. Pieter Tijssen, ten N. straat en haven. Gekocht van Pieter Keimpes de Jong, koopman, voor 225 cg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0170r van 6 apr 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZgroot huis en hof
 
koper van 1/4oud burgemeester Lourens Tabes, en1000-00-00 CG
koper van 1/4Pyter Ceimpes de Jong, enkoopman
koper van 1/4Wybe Clases, enscheepstimmerman
koper van 1/4Sijke Jacobs, weduwe van
koper van 1/4wijlen Yme Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperMigchiel Nauta, gehuwd metstrandmeester
geniaarde koperGryttje Bosscha
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Koen
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSymon Sjoerds, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperAntje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, burgemeester, Pieter Keimpes de Jong, Wybe Clases, scheepstimmerman en Sijke Jacobs wv Yeme Jans, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een groot huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Keim pes de Jong c.s., ten W. wd. Cornelis Koen, ten Z. wd. Hendrik...?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Symon Sjoerds, scheepstimmerman x Antje Willems, voor 1000 cg. (Michiel Nauta, strandmeester x Grijttje Bosscha wilde het kopen).


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007v van 15 dec 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Nutstraat WZ [staat: Molenstraat] aan de zuidkant van de Zuiderhavenhuis en tuin
 
koperJarig van der Ley koopman1600-00-00 CG
huurderHuibert Jans c.u.
huurderAnthony Willems c.u.timmerman
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenAnneus Tabes
naastligger ten westenJarig van der Ley koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Tijssenscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een huis en tuin zz. Zuiderhaven, in de Molenstraat, bewoond door Huibert Jans c. s en Anthony Willems c.s. als huurders. Ten O. de Molenstraat, ten W. de koper, ten Z. Anneus Tabes, ten N. de haven. Gekocht van Pieter Tijssen, scheepstimmerman.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0269v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderpoort, bij dedubbel huis
 
koperJarig Jacobs van der Ley koopman775-00-00 GG
huurderRein Roozema strandmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenzomerhuis van Pieter Clases koopman
naastligger ten noordenJarig Jacobs van der Ley
B. Tuininga, curator
Corn. Jans, curator
Johannes Jacobs, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile D. Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0259r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZhuis
 
koperHendrik Tobee, gehuwd met277-00-00 CG
koperAntje Gosses
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Doedes
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenG. Stinstra medicinae doctor
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0239v van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ tussen Zuiderbrug en s Lands Werfhuis en tuin
 
koper door niaarBarend Visser en zoon600-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Age Zakes
geniaarde koper van 1/2Moses Ruurds
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Klaas Doedes
naastligger ten zuidenB. Boomsma koopman
naastligger ten westenBarend Visser
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperHendrik Tobee, gehuwd metoppasser aan de voorpoort van de lands werf
verkoperAntje Gosses


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit0-00-00 CGbeklemd onder no 228


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-169Smidstraat 1 de Marine werf
H-169Zuiderhaven 36a werf


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
adressoortbedraggebruik
H-169Smidstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 204woningen H-168 en H-169
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperJan Horreus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1943Zuiderhaven 36aJohannes Dirks AltaHarlingenscheepstimmermanscheepstimmerwerf (5990 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1945Smidstraat 1Johannes Dirks AltaHarlingenscheepstimmermanscheepstimmerschuur (550 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Smidstraat 1Johannes Dirks Alta, overleden op 8 augustus 1834scheepstimmerbaas Noorderhaven H 169, wednr. NN, man van Wilhelmina Frans Kransen, vader van Dirk, scheepstimmerman, Lieuwe, idem, Trijntje (vrouw van Thomas Jans Zwanenburg, idem) en Grietje Johannes Alta (uit 1e huwelijk) en minderjarige Liske Johannes Alta (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Zuiderhaven 36aJohannes Dirks Alta, overleden op 8 augustus 1834scheepstimmerbaas Noorderhaven H 169, wednr. NN, man van Wilhelmina Frans Kransen, vader van Dirk, scheepstimmerman, Lieuwe, idem, Trijntje (vrouw van Thomas Jans Zwanenburg, idem) en Grietje Johannes Alta (uit 1e huwelijk) en minderjarige Liske Johannes Alta (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Albertina Cornelis van der Veer... 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Dirk Johannes Alta... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Lieuwe Altaoud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-169Dirk J Alta36 jLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-169Dirk J Alta36 jLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-169Albertina van der Veer37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-169Albertina van der Veer37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-169Johannes Alta11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Johannes Alta11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Cornelis Alta8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Cornelis Alta8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Annette Alta9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Annette Alta9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Itske Alta5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Itske Alta5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Albertina Alta2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Albertina Alta2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Wilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Wilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Geertruida Groen20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Geertruida Groen20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Lieuwe Alta28 jWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
H-169Lieuwe Alta28 jWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
H-169Janke Lamminga26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-169Janke Lamminga26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-169Jetske Alta3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Jetske Alta3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Bieuwkje Alta1,5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Bieuwkje Alta1,5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Rebekka Alta18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Rebekka Alta18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Smidstraat 1Riemer Lieuwes Alta, overleden op 5 augustus 18462 jr (geboren 20/6/1844), overleden Zuiderhaven H 169, zoon van Lieuwe Johannes Alta, scheepsbouwmeester en Janke Lamminga, broer van minderjarige Jetske, Beuwkje, Johannes en Marijke Lieuwes Alta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Zuiderhaven 36aRiemer Lieuwes Alta, overleden op 5 augustus 18462 jr (geboren 20/6/1844), overleden Zuiderhaven H 169, zoon van Lieuwe Johannes Alta, scheepsbouwmeester en Janke Lamminga, broer van minderjarige Jetske, Beuwkje, Johannes en Marijke Lieuwes Alta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Smidstraat 1Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1943H-169 (Zuiderhaven)Dirk J. Alta en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 1945H-170 (Zuiderhaven)Philippe A. Braamsankersmederij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1943H-202 (Zuiderhaven)Dirk Johs. Alta en medeëigen.scheepstimmerwerf
Sectie A nr. 1945H-202 (Zuiderhaven)Dirk Johs. Alta en medeëigen.pakzolder


1882 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 36Oud Harlingen Magazine 1995[?] en in 1882 volgde [als aankoop van de familie Wiarda] Zuiderhaven 36 met huis en erf


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1945Smidstraat 1 (H-202)Johannes Alta (Lzn.)scheepstimmerschuur


1916 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 36Oud Harlingen Magazine 1996In 1916 kocht het Loodswezen aan de Zuiderhaven nr. 36 een pand met tuin van de familie Van der Wal


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Inspectie Havenarbeid197H.W. Balfoort


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197H.W. Balfoort


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197H.W. Balfoort


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Loodswezen197Commissaris


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Havenarbeid, Inspecteur9


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Loodswezen197Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Havenarbeid, Inspecteur832


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Loodswezen 1e en 2e district832Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden)


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 36, HarlingenZuiderhaven 36 Welgelegenscheepswerf en machinefabriek


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J.N.B. Bijleveld832Commissaris v.h. Loodswezen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen 1e en 2e district832Bestellen v. loods (na kant.u.)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen 1e en 2e district832Commiss., woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Spruyt832Commiss. Loodswezen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Bestellen v. loodsen (na kant.u.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Commiss., woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J.N.B. Bijleveld832Commissaris v.h. loodswezen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Bestellen v. loodsen (na kant.u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Commiss. J.N.B. Bijleveld
  terug