Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 32 4-230 4-237 H-174 H-220


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: de hoop
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-230 Zuiderhaven 32huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-230 Zuiderhaven 32huis
eigenaarGerrit Jansens
opmerkinginsolvent
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-230 Zuiderhaven 32huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingIs 1720 insolvent verklaert


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-230 Zuiderhaven 32huis en pakhuis
eigenaarwed. Pyter Gerlofs
gebruikerwed. Pyter Gerlofs
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-230 Zuiderhaven 32wed. Pieter Gerlofs, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0257v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 32Zuiderhaven ZZhuis
 
koper van 1/3Fokke Jans timmerman2625-05-00 CG
koper van 1/3Ane Jans timmermanArum
koper van 1/3Carel Christiaans Rinsumageest
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderB. Stapert c.u.commissaris
naastligger ten oostenG. Stinstra medicinae doctor
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Jans, Ane Jans en Carel Christiaans kopen, elk voor 1/3 een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. en W. de verkoper, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de haven. Gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan als mede-erven van hun grootouders Volkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 32Zuiderhaven ZZ 32/34huizen
 
koperBarend Visser en zoonkoopman1775-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
huurdercommissaris Barre Stapert c.u.
huurderHarke van der Stok mr. metselaar40-00-00 CG
huurderJohannes Kerkhoven mr. timmerman
eerdere eigenaarG. Stinstra, erfgenaammedicinae doctor
eerdere eigenaarJacob Oosterbaan, erfgenamen van hun grootouderskoopman
erflaterwijlen Folkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Feddriks
naastligger ten oostenHendrik Tobe
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Fokke JanstimmermanArum
verkoper van 1/3Ane JanstimmermanArum
verkoper van 1/3Carel ChristiaansRinsumageest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & Zn, koopt een huis zz. Zuiderhaven, dat door de verkopers is gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan. Ten O. Hendrik Tobee, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de haven. Van dit perceel heeft Hendrik Tobee ook grond gekocht. Gekocht van Fokke- en Ane Jans, timmerlieden te Arum en C. Christiaans te Rinsuma geest, elk voor 1/3.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0294v van 8 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 32achterZuiderhaven ZZ [niet vermeld]leeg stuk grond
 
koperHendrik Tobee, gehuwd met40-00-00 CG
koperAntje Gosses
huurderSjoerd G. Rooden
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenAne Jans Arum
naastligger ten zuidenHendrik Tobee
naastligger ten westenS. Miedema strandmeester
naastligger ten noordenAne Jans c.s.Arum
verkoperFokke JanstimmermanArum
verkoperAne JanstimmermanArum
verkoperCarel ChristiaansRinsumageest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Tobee x Antje Gosses koopt een ledige plek grond in het achter deel v.d. tuin die bij het huis en erf is, dat kortgeleden door hun is gekocht van Stinstra en Oosterbaan. Ten O. en N. de verkopers, ten W. Simon Miedema, strandmr., ten Z. de kopers. Gekocht van Fokke- en Ane Jans en C. Christiaans, voor 40 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-237 Zuiderhaven 32B Visscher & zoon12-00-00 CGdubbeld huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-174Zuiderhaven 32Pieter Ypes Rodenhuis... wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-174Zuiderhaven 32P Rodenhuis pakhuis de hoop


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1958Zuiderhaven 32erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (168 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-174Zuiderhaven 32Marten van der Veen... Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1958H-174 (Zuiderhaven)Barend Visser & zoonpakhuis


1868 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 32Oud Harlingen Magazine 1995In 1868 werden de pakhuizen Zuiderhaven 32 en 34 aangekocht [door de familie Wiarda]. Deze droegen de namen De Hoop en De Zon


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 32 Okke Posthumabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Zuiderhaven 32 Pieter O. Posthumabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Zuiderhaven 32 Sjoerd Zondervanmatroos
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 32O.Posthumabootwerker
Zuiderhaven 32P.Posthumabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 32G. (Grietje) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 76) 32rijksmonument 20792
  terug