Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 28 4-232 4-239 H-176 H-222


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: schotland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: friesland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 28
ten oostenZuiderhaven 30
ten westenZuiderhaven 26
ten noordende Zuiderhaven


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Reinners


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0108v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 28Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]huis en hof
 
koper door niaarAndries Douwes wijdschipper454-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperPytter Luytiens Roorda mede voor zich, voor zijn zoon
geniaarde koperLuytien Pytters
huurderJelle Aukes
naastligger ten oostenAndries Douwes wijdschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende percelen in de twee vorige akten
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Take Sydses, gecommitteerde uitmr. smid
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwesmr. smid


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-232Zuiderhaven 28huis, hoff en pakhuis etc.
eigenaarPieter Gerloffs
gebruikerPieter Gerloffs
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-232Zuiderhaven 28huis, hoff en pakhuis etc.
eigenaarPieter Gerloffs
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-232 Zuiderhaven 28huis, hoff en packhuis etc.
eigenaarPyter Gerloffs
gebruikerPyter Gerloffs
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-232 Zuiderhaven 28smitte
eigenaarerven Yde Hemmes
gebruikererven Yde Hemmes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-232 Zuiderhaven 28huis
eigenaarYde Hemmes erv.
gebruikerYde Hemmes erv.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 28Zuiderhaven ZZpakhuis in gebruik als smederij, met een grote ruimte daarachter
 
koperDirk Christiaans, gehuwd metmr. ijzersmid809-09-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder pakhuis/smederijTrijntje Heeres 28-00-00 CG
huurderde weduwe van Cornelis Hendriks
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten westenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperOttje Yedes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. smid x Trijntje Heeres koopt een pakhuis met een grote ruimte erachter, zz. Zuiderhaven. Het pakhuis wordt nu als smederij gebruikt en de ruimte erachter dient nu tot koolstek. Ten O. Folkert Pieters (Schellingwou), ten Z. en W. Pyter Keimpes de Jong, ten N. de straat en haven. verkoper is Ottje Yedes wv Frans Zeeman, voor 809 cg.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMolenstraat


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMolenstraat


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMolenstraat


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMolenstraat
naastligger ten westenN. N.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 28Zuiderhaven ZZ tussen de Landswerf en drijfbrughuis of pakhuis en ledige ruimte gebruikt als smederij
 
koperHenricus Westra advocaat421-05-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperBartle Tuiningaprocureur
verkoperJacob Wassenaarnotaris
verkoper q.q.wijlen Johannes Hogerhuis, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans Faber, curatoren over
verkoperde boedel van wijlen Meile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Sybes
verkoper q.q.Sicco van Laan, administrator
verkoper q.q.Jan Arends Faber, administrator over
verkoperJantje Meiles Faber


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-239 Zuiderhaven 28H J Westra1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-176Zuiderhaven 28Henricus Jans Westra... id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-008, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk I-009, zoutkeet ''''t ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-176Zuiderhaven 28H J Westra pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1960Zuiderhaven 28Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarpakhuis (98 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1960H-176 (Zuiderhaven)Dirk Fontein Fz.pakhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
H-176Zuiderhaven 28Wytske Annes de Vries... 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; ... (alles)


1877 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 28Oud Harlingen Magazine 1995In 1877 volgde pakhuis Schotland, Zuiderhaven 28 [als aankoop van de familie Wiarda]


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1960H-222 (Zuiderhaven)De firma I. & S. Wiardapakhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 28W. (Wilhelm) Hartsuijker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 72) 28rijksmonument 20791


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5845Zuiderhaven 28
  terug