Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 12 4-253 4-260 H-183 H-228
aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 12naamloze steeg ten oosten


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Bij de Zuiderpoort huis met loodske waar de stad Bolsward uithangt
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten zuidenHeert Pieters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhopman Jan Spenser
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-253Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
gebruikerHarmen Rinses
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-253Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
opmerkingaen de executeur betaeld
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis, plaats en paardenstal
 
koperClaes Jansen c.u.mr. scheepstimmerman200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voor 5 jarenJan Chrishaert c.u.
naastligger ten oostenPieter Gerloffs
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis
verkoperDirck Formhout c.u.Leeuwarden


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis, plaats en paardestal
 
koperReitse Lykles, gehuwd met300-00-00 CG
koperBaukje Piers
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenPyter Gerloffs
naastligger ten zuidenMelle Hansen n.u.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Arent Nieuwenhuys
verkoperClaes Jansen, gehuwd met
verkoperJanke Hans


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]dwarshuis, loods, plaats, put, bak
 
koperDirk Jansen van Zeist c.u.295-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Arent Nieuwenhuis
verkoperReitze Lykeles c.u.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204v van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en tuin
 
koperGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar305-00-00 GG
koperSietske Simens
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Aerent Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten westende weduwe van Hibbe Gabers
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burgerhopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Gillis voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Gerloff Claseshoutmolenaar
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Clases meerderjarige vrijgezel
Gerloff Clases, geauthoriseerde curator over zijn zuster
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterwijlen Claes Gerlofskoopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-253 Zuiderstraat 12camer
eigenaarRiens Jouws
gebruikerRiens Jouws
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-253 Zuiderstraat 12huis
eigenaarAbe Jacobs
gebruikerAbe Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-253 Zuiderstraat 12wed. Abe Jacobs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperRigtsje Dirks, gehuwd met480-00-00 CG
koperAlbert Beerns mr. bontwever
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenYde Pyters
verkoper van 1/2Johannes van Seist, en namens zijn broerstadstorenblazer
verkoper van 1/2Claes van Seist


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koper door niaarGeeltje Jans Jongma, gehuwd met250-00-00 GG
koper door niaarPieter Douwes Meetie schipper
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperJurjen Carsten, gehuwd metwagenaar en koopman
geniaarde koperFettie Saekes
huurderJelle Gerrits c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Meetie
naastligger ten zuidenFolkert Pieters
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
Feddrik Ayses Mahui, reversaalhouderkoopman
verkoperAlbert Beernts, weduwnaar van
verkoperwijlen Rigtsje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeltje Jans Jongma x uitlandige schipper Pieter Douwes niaren wegens naastliggerschap de koop van zeker dwarshuis bij de Zuiderpoort, bewoond door Jelle Gerrits c.u. Grondpacht 4 cg. Ten O. Pieter Meesie (?) en een steeg, ten Z. Folkert Pieters, ten W. Pieter Freerks, ten N. de straat. Gekocht van Feddrik Ayses Mahui, koopman, als houder van de reversaalbrief, en door Rigtje Dirks metterdood ontruimd, en door haar nagelaten man Albert Beernts verlaten, voor 250 gg.


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]dwarshuis
 
koper door niaarJan Lourens matroos op het Prinsenjacht270-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperJurjen Ockesmr. metselaar
huurderDoeke Heeres 38-00-00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidenPieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Christiaans
Salomon Jongma, crediteur vankoopmanFraneker
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Pieter Douwes Meetje


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]dwarshuis
 
koperburgervaandrig Michiel Nauta, gehuwd met1000-00-00 CG
koperGrietje Bosscha
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperLieuwe Jentjesmr. scheepstimmerman
eigenaar en bewonerJan Lourens
naastligger ten oostende erfgenamen van Folkert Pieters Schellingwou
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMichel Nauta
verkoperJan Lourensmatroos op het Jacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, burger vaandrik voor zichzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Grietje Bosscha koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Lieuwe Jentjes, mr. scheepstimmerman, dwarshuis c.a. omtrent de Zuiderpoort, thans door de verkoper als eigenaar bewoond. Steeg ten Noorden. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. erven Folkert Pieters Schellingwou, ten Z. wd. Pieter Freerks, ten W. de straat, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van Jan Lourens, matroos op het Jagt, voor 1000 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperTjeerd Claases mr. scheepstimmerman975-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerJan Lourens
naastligger ten oostenMichel Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgervaandrig Michel Nauta
verkoperMichel Nauta, gehuwd met
verkoperGrietje Bosscha
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claases, mr. scheepstimmerman, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, verhuurd aan Jan Lourens. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Veel voorwaarden in de acte. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat, ten Z. wd. Pieter Freerks (Folkerts?). Gekocht van Michiel Nauta, burger-vaandrig x Grietje Bosscha, voor 975 cg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderpoortkeuken schietende agter het huis door de koper bewoond
 
koperTjeerd Clases scheepstimmerman170-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nautastrandmeester


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: achter de wacht bij de Zuiderpoort]stalling of wagenhuis
 
koperSjoerd de Vries kastelein in het Swart Paard2605-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]huis en bleekveld
 
koper door niaarJilles Johannes Adema 900-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
afgewezen niaarnemeroud burgemeester Bouwe Fontein, gehuwd met
afgewezen niaarnemerAnna van Loon
geniaarde koperHendrik D. Keetscommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
huurderde weduwe van N. Bolt
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenoud burgemeester B. Fontein
verkoperElisabeth T. Bakker, gehuwd met
verkoperAdam ter Wogt


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-260 Zuiderstraat 12Willem de Boer1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]huis
 
koperHendrik D. Keets 700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperN. N.


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-183Zuiderstraat 12H Keets H Keets commis


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 176 van 20 aug 1816
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 825huis bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperHendrik Keets (te Amsterdam)
koperSjoukje Johannes Stoef (onder voogdij van Thijs Johannes Stoef)
administrateurJan Bouwknegt
administrateurLeendert Buisman


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuiderstraat 12Godert PosthumusHarlingenbakkerhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Godert Posthumus... bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van perceel nr. 1968 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 546, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-183Zuiderstraat 12Truike de Vries, overleden op 27 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 183. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-183Godert J Posthumus48 jSneekm, protestant, weduwnaar, broodbakker
H-183Jurjan Posthumus15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Wiggle Posthumus11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Esker Posthumus6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Cornelis Posthumus3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Godert Posthumus6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Djieuwke Posthumus12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Joukje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Wimke van der Zee20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-183Eliza Hasbach18 jDragtenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Jetske Riemersmageb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2347H-228 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4500Zuiderstraat 12 (H-227)Dirk Albertsmawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 12Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Overzet in de Zuiderstraat 12, later Wouda en nu (1991) een woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 12 Jan L. de Boerbootw. en winkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 12F.Overzetbakker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 12, HarlingenZuiderstraat 12 Woudabakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 12T. (Taeke) Wouda
  terug