Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Zuiderstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderstraat 29,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 29 4-262 4-270 H-210 H-253




1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0084r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29Zuiderpoortsbrug, bij dehuis
 
koperArjen van Hemert 311-00-00 GG
naastligger ten zuidoostenstraat
naastligger ten noordensmitte
naastligger ten westensmitte
naastligger ten noordwestenN. N.
de Stad Harlingen2-00-00 CG
gecommitteerde crediteuren vanHarmen Pyters Valck
verkoperBauck Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen van Hemert koopt een huis omtrent de Z. poortsbrug, met ten Z.O. de straat, ten N. de smitte. Gekocht van Harmen Pyters Valck c.s., als gecommitteerde crediteuren van wl. Bauck Clases, 311 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarwed. Dirck Abes
gebruikerwed. Dirck Abes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarJarig Ockes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarJarig Ockes
gebruikerJarig Ockes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0221v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29Zuiderpoortbrug nabijhuis (bakkerij)
 
koperDuco Symons, gehuwd met300-00-00 CG
Antje Claeses
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten zuidoostenstraat naar Zuiderpoort
naastligger ten noordwestengrote timmerwerf
naastligger ten noordensmitte (smidse?)
verkoper van 3/4Hans Arjensmr. bakker
verkoper van 1/4Gerke Arjens, gehuwd met
Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Simons, mr. bakker x Antje Claesen koopt een huis omtrent de Z. poorts brug. Ten Z.O. de straat van Zuiderbrug naar Z. poort, ten N.W. de grote timmerwerf, ten N. DE SMIDSE?. Met bedingen. Gekocht van Hans Arjens, mr. bakker, voor 3/4 en Fongerke Arjens x Gerben Ates, voor 1/4, voor 300 cg. (zie ook bij nr. 36.)


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29Zuiderstraat WZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis
 
koperBerend Hendriks Dahl [staat: Dalh], gehuwd met145-00-00 GG
Hiltje Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderGerrit Dirks c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten zuidenGerard Sybrens Suiringar
naastligger ten westenKeimpe Pieters
naastligger ten noordende weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman
verkoperDoecke Symons, gehuwd met
Antje Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Hendriks Dalh? x Hiltje Jans koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. Ten O. de straat tussen deze brug en de Z. Poort, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. Gerard Sybren Suringar, ten N. wd. en zonen van Pieter Gerlofs. Gekocht van Doecke (Duco) Symons x Antje Claeses, voor 145 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-262 Zuiderstraat 29huis
eigenaarDoeke Symons
gebruikerDoeke Symons
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-262 Zuiderstraat 29Beernt Hendriks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0144r van 16 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 29bij de Zuiderbrughuis
 
koperWopke Doedes, gehuwd metmr. wolkammer60-14-00 GG
Sytske Oeges
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenGerard Sybrand Suringa
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jongh
naastligger ten noordende weduwe en erven van Pytter Gerlofs
verkoperHiltje Jans, weduwe van
wijlen Barendt Hendriks Dahl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Doedes, mr. wolkammer x Sytske Oeges koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. Met beschrijving. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de jonge, ten Z. Gerard Sybrand Suringar, ten N. wd. Pytter Gerlofs. Gekocht van Hiltje Jans wv Barendt Hendriks Dalh?, voor zichzelf en als moeder van hun kinderen, voor 60 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-270 Zuiderstraat 29Zytse Beidschat0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Sytse Cornelis Beidschat... 1809, 1811, BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1825, ovl 1828, ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-210Zuiderstraat 29Sytze Beidschat stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1987Zuiderstraat 29Zijtze Cornelis BeitschatHarlingenvoermanstal (72 m²)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-210Zuiderstraat 29Johan Godtlieb Lang, overleden op 9 november 1848(Certificaat van onvermogen), 68 jr, geboren Stettin 7/6/1780, overleden Zuiderpoort H 210, gehuwd, geen kinderen. (in tafel 'Johan Godtfried Lang') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Berber Jans de Vries... en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Hendrikje Koestrageb 26 dec 1810 HRL, ovl 7 mrt 1860 HRL, ongehuwd, N.H., dv IJnte Hendriks K, en Hiske Douwes; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-210


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Hendrikus Johannes Tigchelaar... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Jetske Jeltes... dv Jelte Jeltes en Hiltje Ens; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, wijk H-210; Johannes Daniels ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes, deszelfs ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Pieter van der Sluis... 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Pietje Wassenaar... Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Rinske Zijlstra... dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Sipkje Wopkes van der Stel... BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1987H-210 (Bij de Zuiderpoort)Simon S. Beidschatwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1987H-253 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwagenhuis


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa




  terug