Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 7 5-014 5-012 E-240 E-240


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 7, Harlingen
1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0507v van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraathuis
 
koperLammert Jans, gehuwd metwielmaker320-00-00 GG
koperPieteryck Wytses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Pybes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLuytien Douwes
verkoperEeff Sytzes, gehuwd met
verkoperRixt Claes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jans wylmaecker x Pieteryck Wytses kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten Z. Jan Pybes, ten N. Luytien Douwes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Eeff? Sytses x Rixt Claesen, voor 320 GG.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085r van 7 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraathuis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pybes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Douwes
verkoperLambert Jans voor hemzelf en als vader voor, weduwnaar vanwieldraaier
verkoperwijlen Pytrick Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wieldraaier Lambert Jans, voor hem en als vader van zijn drie kinderen bij wl. Pytrick Wytses, een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten Z. Jan Pybes, ten N. Jan Douwes. Geen grondpacht genoemd.


 


 


 


 


 


 


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZhuis met bak, kelder en opkamer
 
koperHendrick Lieuwes, gehuwd met250-00-00 CG
koperTrijntie Scheltes
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenwijlen Steven Beerns
naastligger ten oostenBeresteeg
verkoperJan AlbertskramerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Lieuwes, mr. schoenmaker x Trijntie Scheltes koopt huis met regenwater bak, kelder, opkamer, plaatsje en vrij in- en uitgang de Beeresteeg, oz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die steeg, ten W. die straat, ten Z. Jan Gerryts, ten N. wl. Steven Beerns. Gekocht van Jan Alberts Cramer te A`dam.


 


 


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraathuis
 
koperDirk Annes, gehuwd metmr. schoenmaker110-00-00 GG
koperMayke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
huurderBauke Joosten
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWybren Doekes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordende weduwe van Henne Wybrens
verkoper q.q.Jetse Jelles, administrator van de goederen van eenenkoopman
verkoperMarij Eiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Annes, mr. schoenmaker x Mayke Jans kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Bauke Joosten. Ten O. een steeg, ten Z. Wybren Doekes, ten W. de straat, ten N. wd. Benne Wybrens. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van koopman Jetse Jelles [Boomsma] als administrator over de goederen van ene Marij Eiberts, voor 110 GG.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-014Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirck Annes
gebruikerDirck Annes
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-014Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-014 Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerDirk Annes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-014 Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerHans Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-014 Kleine Kerkstraat 7Broer Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-014 Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarHillebrand Dirks
gebruikerMarijke Davids
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
5-014 Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerBroer Wybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperTjeerd Cornelis, gehuwd metmr. timmerman305-00-00 GG
koperPyttje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
huurderN. N. 32-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenHans Abrahams
naastligger ten zuidenDoeke Wybrens
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Claes van Slooten
naastligger ten noordenHilbrand Dirks
verkoperWybe Dirks Vlietmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Cornelis, mr. timmerman x Pyttje Jacobs kopen huis c.a. in de Kleine Kerkstraat, als huurders door de kopers gebruikt voor 32 cg. Grondpacht 18 st aan de Stad. Ten O. de Allemanssteeg waarin dit huis een vrije uitgang heeft, ten Z. Taeke Wybrens en Hans Abrahams, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. wd. burgemeester Claes van Slooten en Hilbrand Dirks. Gekocht van mr. bakker Wybe Dirks Vliet voor 305 gg.


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperHeere Hommes koopman160-07-00 GG
koperJan Jacobs koopmanOosterlittens
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Tamboeser
naastligger ten zuidenDoeke Venema
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenoud burgemeester J. Tamboeser
verkoperPietje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Hommes te Lollum en Jan Jacobs te Oosterlittens, beiden koopman, kopen huis in de Kleine Kerkstraat oz. Ten O. en N. de oud-burgemeester S. Tamboezer, ten W. die straat, ten Z. Doeke Venema. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van Pietje Jacobs wv Tjeerd Cornelis, voor 161 GG 7 st.


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraathuis
 
koperEile Faber koopman275-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenJan Tamboezer
naastligger ten zuidenDoeke Venema
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordenJan Tamboezer
verkoperHeere HommeskoopmanLollum
verkoperJan JacobskoopmanOosterlittens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEile Faber, koopman, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. en N. Jan Tambozer, ten Z. Doeke Venema, ten W. de [Kleine] Kerkstraat. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van koopman te Lollum Heere Hommes en koopman te Oosterlittens Jan Jacobs, voor 275 CG.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraathuis
 
koperJan Tamboeser koopman160-00-00 CG
huurderElisabeth Schaffenroth 37-00-00 CG
huurderwijlen Evert Strootman
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostende koper Jan Tamboeser
naastligger ten zuidenA. Bolman
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordende koper Jan Tamboeser
raadslid L. Albeda, geauthoriseerde curator bonorum
T. Stephany, geauthoriseerde curatoren bonorum overprocureur-fiscaal
verkoperde geabandonneerde boedel van Eile Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboeser, koopman, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Elisabeth Schaffenroth wv Evert Strootman. Ten O. en N. de koper, ten Z. A. Bolman, ten W. de [Kleine] Kerkstraat. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van (lid van de gemeenteraad L. Albeda en procureur fiscaal T. Stephany, als geauthoriseerde curatoren bonorum over de geabandonneerde boedel van Eile Faber, voor 160 CG.


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ wijk E-240huis
 
koperEnne H. Wijga kleermaker
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenJ. Leers
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Janke Piktol
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenJ. Leers
verkoperoud burgemeester Jan Tamboezer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne H. Wijga, kleermaker, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, wijk E-240, nu gehuurd door wd. Marcelis Tamboezer. Ten O. en N. J. Leers, ten Z. [er staat: noorden] Janke Piktol, ten W. de Kerkstraat. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van oud-burgemeester Jan Tamboezer, voor 400 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-012 Kleine Kerkstraat 7Enne Wijga1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Enne Wijga... mrt 1867 HRL, huwt met Trijntje Wielsma/Wielenga op 21 mei 1809 HRL, kleermaker in 1851, N.H., ovl wijk E-240, meester kleermaker 1812 en wonende te Kleine Kerkstraat, (aangever), zv Hendrik W, en Grietje ... ; huw ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-240Kleine Kerkstraat 7Enne Wijga Enne Wijga kleermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1013Kleine Kerkstraat 7Enne Hendriks WijgaHarlingenkleermakerhuis en erf (47 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Gerrit Namles van der Woude... Oepkes vdW, en Hinke Hiddes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1833, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; gebruiker wijk E-172, koperslagersknegt; medegebruiker Willem Sluitman, varensgesel; eigenaar is Cornelis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Trijntje IJsbrands Wielsma... van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-240; VT1839; kind: IJsbrand Ennes Wijga, geb 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: T. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-240Kleine KerkstraatEnne Hendks. Wijga55 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
E-240Kleine KerkstraatTrijntie Wielsma54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-240Kleine KerkstraatKarel Wijga21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatJacob Wijga19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatJohannes Wijga8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatGeertjie Wijga17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatDoetje Wijga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Klaaske Kornelis van Velzen... dienstmaagd, N.H., dv Kornelis vV, en Geertje Gonggrijp; BS huw 1812, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-199; VT1839; geb 8 aug 1787, ged 26 aug 1787 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Luutske Gaykema... ook huwt met Andries Jans van der Woude; BS huw 1838, huw 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is ... (alles)


1860 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 feb 1859
E-240Kleine Kerkstraat 7Eene woning in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij de wed. P. de, Jonge. verkocht op 29 feb 1860 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 402..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1013E-240 (Kleine Kerkstraat)Enne Hendriks Wijgawoonhuis


1867 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49065 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 2 mei 1867
adressoortbedraggebruik
E-240Kleine Kerkstraat 7koopaktefl. 350huis
 
verkoperJohannes Ennes Wyga
verkoperHendrik Ennes Wyga
verkoperKarel Ennes Wyga
verkoperDoetje Ennes Wyga (wv Johannes Neysel)
verkoperBouwe Uilkes de Bruin
koperBouwe Uilkes de Bruin
cessionarisObbe Vinkelbos


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1013E-240 (Kl. Kerkstraat)Bouwe Uilkes de Bruinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4388Kleine Kerkstraat 7 (E-240)Elkan E. Speijerwoning


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 7Sj. v/d Plaatswerkman gemeente reiniging


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Kerkstraat 7A. (Aafke) Helfrich wv v.d. Plaats


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 7beeldbepalend pand5 van 10


2003 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 7Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug