Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 14 5-017 5-016 E-231 E-231
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperAnne Pytters, gehuwd met600-00-00 GG
koperTrijn Jans
verpachter grondLambert Halbes 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van Lambert Hilles
naastligger ten zuiden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende ? Gemeente: diaconie armen kamers
verkoperJurrien Hansen c.u.


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koper door niaarTrijntje Annes, weduwe van256-00-00 GG
koper door niaarwijlen Henne Wybes
geniaarde koperDirk Hendrixmr. schoenmaker
geniaarde koperGeeske Abels
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidends. H. Reneman n.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenweduwe en erfgenamen van wijlen Claes Pytters
verkoperSjoerd Sierks, broeder vanFraneker
verkoperLaas ZierksFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Annes wv Hendrik Wybes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. schoenmaker Dirk Hendrix x Geeske Abels, een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. ds. H Renemans n.u., ten N. wd. en erven Claes Pytters. Geen grondpacht. Gekocht van de gebroeders te Franeker mr. bakker Soerd Sierks en mr. stoeldraaier Laas Zierx, voor 256 GG.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. Herre Wybrens
gebruikerwed. Herre Wybrens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-017Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. Herre? Wybrandts
gebruikerDirk Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingbetaeld aen dy executeur
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG
aansl. grondp. voldaan--
opmerkingaen de boode betaelt


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-017 Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. Henne Wybrens
gebruikerAbe Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-017 Kleine Kerkstraat 14huis
eigenaarvroetsman Huidekoper
gebruikerGerryt Jelles
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-10 CG
grondpacht aanerven Harmen Jansen
grondpacht00-10-00 CG
aanslag grondpacht00-02-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraathuis met een lege plaats of tuin daar achter
 
koperAntje Pytters, gehuwd met278-00-00 GG
koperJacob Stevens winkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenWildschut c.s.
naastligger ten westenWildschut c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van Wopke Knoop
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pytters x Jacob Stevens, winkelier, kopen huis met een ledige plaets of tuin daer agter, in de Kleine Kerkstraet, bij militaire bewoont wordende. Mede eigendom en gebruik van de steeg aan de zijde van des koopers huis in de Groote Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. en W. Wildschut c.s., ten N. erven Wopke Knoop. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x Arjen Wassenaer voor 278 gg.


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd met1275-14-00 GG
koperJochumke Theunis
huurderHille c.u.portier22-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van G. Wildschut
naastligger ten westende erfgenamen van G. Wildschut
naastligger ten noordende erfgenamen van Wopke Knoop
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


 


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperoud burgerhopman Johannes Schonebeek 250-00-00 GG
huurderRintje Dirks 30-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHoutsma grutter
naastligger ten westenJelle Wildschut
naastligger ten noordende weduwe van Sydse Drieses van der Zee
verkoperde weleerwaarde en zeergeleerde heer Henricus BrouwerpredikantOudwoude


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 14Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperJan Claasen Roodtje melktapper290-00-00 CG
huurderde weduwe van Schweitzer kleermaker36-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van van der Zee
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Roodtje, melktapper, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door de wv kleermaker Schweitzer. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten N. wd. Van der Zee, en anderen. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs van der Ley, voor 290 CG.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-016 Kleine Kerkstraat 14Jan C Roodtje1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jan Clases Rootje... (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, stalling, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle AgemaJ.A. gebruiker van wijk E-231, evenals wed. Jelle Agema; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle Ages Agema... geleverde watersteen, kwit. no. 17, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. J.A. en Jelle Agema gebruikers van wijk E-231; eigenaar wed. Jan K. Roodje, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 136:0:10 wegens verdiende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14Jan K Roodje wedJelle Agema wed
E-231Kleine Kerkstraat 14Jelle Agema


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
adressoortbedraggebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 277huis in de Kleine Kerkstraat E-231
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperYpe Rodenhuis


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-231Kleine Kerkstraat 14Trijntje H. Heerema, overleden op 27 september 1828zuster van Fettje H. Heerema (Kleine Kerkstraat E 231). Saldo fl. 151,55. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 37 van 29 jan 1830
adressoortbedraggebruik
E-231Kleine Kerkstraat 14koopaktefl. 500huis in de Kleine Kerkstraat E-231
 
verkoperYpe Rodenhuis
koperMarten van Hoften


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1055Kleine Kerkstraat 14Martin van Hoften en mede E.Harlingenblikslagerhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Anthony Fransen Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Eke van der Veeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-231; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Marten van Hoften... Veer, (gk), op 27 mrt 1834 HRL, lantaarnopsteker in 1864, blikslager en winkelier in 1851, N.H., ovl wijk E-231, zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-231Kleine Kerkstraat 14M B van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-231Kleine KerkstraatMarten van Hoften40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
E-231Kleine KerkstraatEeke van der Veer28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-231Kleine KerkstraatBarend van Hoften9 jBornem, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatJantie van Hoften19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatTrijntie van Hoften5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-231Kleine KerkstraatTietje van Hoften2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-231Kleine Kerkstraat 14Hendrik Andeles de Vries, overleden op 18 december 184429 jr (geboren 16/10/1815), werkman, overleden Kerkstraat E 231, ongehuwd, zoon van Andele Hendriks de Vries, pakhuisknecht en Antje Pieters Debois, broer van Anna en minderjarige Pieter, Trijntje, Jelle, Geertje en Hendrika Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jantje Dijkstra... N.H., baker, A 15 nov 1876 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, wijk B-190, wijk D-179, wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-231Kleine Kerkstraat 14Jetske Tjeerds Kooistra... dv Tjeerd Meintes K, en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4028E-231 (Kl. Kerkstraat)Jan Husselmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat 14 (E-230)Aäron Speijer (te 's-Gravenhage)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Kerkstraat 14 Frans Nagel sr.arbeider S.S.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Kerkstraat 14J. (Janke) Faber wv Zijlstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 14beeldbepalend pand5 van 10
  terug