Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 3 5-037 5-026 E-226 E-224
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 5 5-037 5-026 E-226 E-225
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 7 5-037 5-026 E-226 E-226
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 11 5-039 5-026 E-227 E-227
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 68 5-027 5-026 E-015 E-013


Huisnaam in: 1632
Gebruik:
Naam: (waar) het vergulden spinwiel (uitsteekt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1652
Gebruik:
Naam: (waar) het vergulden spinwiel (uithangt)(naastligge
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1658
Gebruik:
Naam: (waar) het vergulde spinwiel (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1658
Gebruik:
Naam: het spinwiel (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1717
Gebruik:
Naam: (waar voorheen) het vergulden spinwiel (heeft uitgehangen)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 3, Harlingen Grote Kerkstraat 5, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 3Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten oosten
Grote Kerkstraat 11naamloze steeg ten oosten
Grote Kerkstraat 11Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 11Oud Harlingen Magazine 1998Wally van der Vlies, herenkapper in de Kerkstraat


 


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarJan van Freen, als schoonvader van250-00-00 GG
koper door niaarwijlen de verkoper Bauck Beernts
verpachter grondCornelis Edes Feytema 3-00-00 CG
toehaakeen zilveren onderriem van ongeveer 12 of 13 lood zwaar
geniaarde koperKoert, gehuwd met
geniaarde koperAaff Claasen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Evert wieldraaier
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Bonte Hond Reyner Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Bauck Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Freen, als schoonvader van Bauck Beernts wd. verzoekt niaar ratione sanguinis van een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. wd. wieldraaier Evert [Grote Kerkstraat 11] en een steeg, ten W. Reyner Jansen in de Bonte Hond [Grote Kerkstraat 1]. Grondpacht 3 cg. aan Cornelis Edes Feytema


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Kerkstraathuis
 
koperSybrant Rintses, gehuwd metbakker272-14-00 GG
koperRins Fransen
verpachter grondburgemeester Saaff Hendricx 0-05-00 CG
naastligger ten oostenweduwe van Jylles glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick roermaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieuwer Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Evert Jans, voor haarzelf en haar zoonwieldraaier
verkoperJan Everts, en haar dochter
verkoperClaeske Everts, gehuwd met
verkoperWybe Hans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Rintses, bakker x Rins Fransen kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. wd. glazenmaker Jylles, ten W. roermaker Hendrick. Een gezamenlijke muur met Trijn wv Egbert. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saaff Hendricx. Gekocht van Dieuuer Claesen wv wieldraaier Evert Jans, mede voor haar zoon Jan Everts en haar dochter Claeske Everts x Wybe Hans, voor 272 gg 14 st.


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_acGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het nieuwe huis van Wybren Rinseskamer
 
koperBartel Willems Lydel, gehuwd met103-14-00 GG
koperTrijn Lieuues
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricks 0-05-00 CG
huurderPier Simens
demonstrantde fiscus
demonstrantburgemeester Hero Jans
naastligger ten oostendoctor Piphron
naastligger ten zuiden*Wybren Rinses
naastligger ten westende kamer van Tijlle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperAeltie Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Jans, met advies van haar zoon
verkoperPieter Feddes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bartel Willems Lydel x Trijn Lieuwes kopen een kamer, nu bewoond door Pier Simens, in de Kerkstraat achter het nieuwe huis van Wyberen Rinses. Ten O. doctor Piphron, W. schoenmaker Tylle. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van Aeltie Hendericks wv Fedde Jans, zoveel nodig gesterkt met haar zoon Pieter Feddes, voor 103 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_acGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Wybren Rynseskamer met een lege plaats strekkende tot an de loods van Tryn Egberts
 
koperDirck Tiaerdts scheepstimmerman93-14-00 GG
huurderSytse rogdrager
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricx 0-05-00 CG
naastligger ten oostende kamer van dr. Piphron
naastligger ten zuiden*het huis van Wybren Rynses
naastligger ten westende kamer van Tijle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperBartel Willems Lydel, gehuwd met
verkoperTrijn Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiucke Tiaerdts, scheepstimmerman


 


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenReyner Janssen molenaar
naastligger ten noordende weduwe Lijsbeth Andries
crediteur (triumphant)Jan van Vreen
verkoper (gesuccumbeerde)Hendrick Hendricxgeweermaker [staat: roermaker]
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een algemene steeg, ten Z. de straat, ten W. Reyner mollener, ten N. ? Andries weduwe.


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat]3/4 huis
 
koperClaes Reiners, gehuwd met99-21-00 GG
koperLijsbeth Jans
verpachter grondCornelis Edis Feytema 3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenReiner Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Nys Adolffs, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4Jay Tyallings
verkoper van 1/4Sicke Tyallings
verkoper van 1/4Aeltie Tyallings


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0070r van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Suipmarkthuis, plaats en kamers, tot de kamer van Gosleyk Freercks toe
 
koperTiberius Templair, gehuwd met2000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
toehaakeen rosenobel
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick boendermaker
naastligger ten zuiden*Gosleyk Freercks
naastligger ten westenWatse Ypes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTierck Hanses, gehuwd met
verkoperJantien Rienks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar x Leentie Cornelis Olivier koopt huis, plaats en camers zz. Voorstraat op de Suypmarkt, strekkende zuidwaarts tot de camer van Goslyck Freerks. Ten O. boendermaker Hendrik [Saves], ten W. Watse Ypes, ten N. de straat. Grondpacht 21 st. Gekocht van Tierck Hanses x Jantien Rienks voor 2000 gg.


 


 


 


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]huis en ledige plaats
 
koperJan van Lieuwen, gemachtigde vannotaris3076-00-00 CG
koperPieter Franck Scherppenbrandt zijdenlakenkoperLeiden
koperJan Mayre boekverkoper
naastligger ten oostenEvert Jans brouwer
naastligger ten zuidenN. N. brouwer
naastligger ten westenwezen en erfgenamen van Sybrandt Ryoerts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Heeros, gehuwd met
verkoperdr. Martino Wybinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Lieuen, notarius publicus, namens zijdenlakenverkoper te Leiden Pieter Franck Scherppenbrandt en boekverkoper Jan Mayre, kopen een huis zz. Buetterbrugh met een ledige paats daar achter. Ten O. brouwer Evert Jans, ten W. wd. en erven Sybrant Ryoerts. Gekocht van Trijntie Heerodr. x dr. Martino Wybinga voor 3026 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011r van 15 mei 1636 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt bij de Boterbrug1/2 huis
 
koperJoost van Sandwech 1250-00-00 GG
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenEvert Janssen brouwer
naastligger ten westenRomke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkopermr. Pieter Francq van ScharpenbrandtLeiden


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Boterbrug, bij de 1/2 huis
 
koperde heer Jan Maire boekverkoper840-00-00 GG
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Mosterman
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJoost van Sandwechkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan [la] Maire, boekverkoper te Leiden, koopt 1/2 huis bij de Boterbrug. Ten O. brouwer Evert Janssen, ten W. Romcke [Alberts] Mosterman. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van koopman Joost van Sandwech voor 840 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Buttermarkthuis met de ledige plaats daar achter
 
koperDirck Dircks de Groot, gehuwd metkistmaker1600-00-00 GG
koperHylck Tiaardts
toehaakeen rozenobel in specie
naastligger ten oostenEvert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan la MaireboekverkoperLeiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircks de Groot, kistmaker x Hylck Tiaardts kopen een huis zz. Voorstraat op de Buttermarkt. Ten O. brouwer Ewert Jansen, ten W. Romcke Albarts. Daarachter een ledige plaats. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van boekverkoper te Leiden Jan la Maire voor 1600 gg en een rosenobel in specie.


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: op de Suypmerck]grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met225-00-00 CG
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirckkistmaker2-02-00 CG
verkoperjr. Homme van Camstra c.u.Menaldum


1649 - rooiboek blz. 15 sub 1adresbetrefttekst
Voorstraat 68 Tiberius Templar
Bauck Hendrickx
Goslyck Freerckx
De presiderende Burgemeesteren mette Boumeesteren deser steede, oculare inspectie genomen hebbende ter plaetse contentiues, verstaan dat Tiberius Templar achter sijn huys het nieu aengeleede ofte begonnen gebou sal mogen maken ende setten aende Westergevel van Bauck Hendrickx achterhuys, ten reguarde dat d'gevel van Bauck Hendrickx boven over Templers erve hanget, ten tweeden dat Templar een oud Bolcasijn daerin haecken sijn inde suyder muer van sijn nieu gebou voors. gefet hebben niet sal vermogen daeraen een fenster te hangen nochte eenige opslaende fenster te hebben ten suyden van sijn nieuw gebou ofte huys voors., ten derden dat Templer het muercke over d'Wand ende Waterloosinge aen Bauck Hendrickx huys gemaeckt vandaer sal moeten wechbreecken ende amoveeren; ten 4en verclaeren dat Bauck Hendrickx ten noorden van haer huys ofte camer van van Goslyck Freerckx in coope becomen ende vrije oysdruyp ende waterlosinge competeert ende toebehoort vermogend het coopbrief bij voors. Goslyck aen Templar gepresenteert de dato de 17e April 1629 hier examineert. Actum de 26 7ber 1649. Ter Ordonnantie vande policiemeesteren.


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suypmerck]huis
 
koperJacob Pytters c.u.koperslager 2000-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Sierd Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Minnes Loenen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Dirck Dircx de Groot


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJacob Brugman c.u.zwaardveger360-00-00 GG
huurderSteffen Eleman
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenmr. Marten Johannis*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Bartel Kleysen Lantingh


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11twee_aGrote Kerkstraat achter het gorthuis en huis van Evert Claesseskamer, noordelijkste
 
koperBroer Fongers, gehuwd metzakkendrager120-00-00 CG
koperGrietie Boyes
huurderEvert Claesses gortmaker
voormalig eigenaarSymen Sytties
naastligger ten oostenSierck Clases kousenbreier [staat: hoosbreider]
naastligger ten zuidenHillebrant Sybouts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenEvert Claesses
verkoperHillebrant Sybouts


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]grondpacht van 03-00-00 CG
 
koperWybe Fransen mr. bakker110-07-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardveger3-00-00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]grondpacht van 01-16-00 CG
 
koperWybe Fransen mr. bakker110-07-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van Evert Jansen1-16-00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_acGrote Kerkstraat NZ [staat: steeg in Kerkstraat achter gortmakerij Evert Clases]kamer
 
koperWillem Annes bootsgezel75-00-00 GG
huurderStijntie Geerts
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg in Kerkstraat
naastligger ten noordenkamer naast de gortmakerij van Evert Clases
verkoperde crediteuren van Hillebrandt Syboutsgleibakker


 


 


 


 


 


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZgrondpacht van 3-00-00 CG
 
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga 135-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van N. N.zwaardveger3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenmr. Marten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat NZgrondpacht van 1-18-00 CG
 
koperAucke Jansen Banga 135-00-00 CG
de kamer van [wijlen?] Antie Gerrits1-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ, vooraan in de1/2 van twee huizen
 
koper q.q.Harmen Jansen, namens zijn moederkoopman275-02-00 GG
koperRixtye Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurderBouwe Jansen lijnslager
huurderWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoite Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenen enige kamers
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraatdubbel huis of twee halve huizen
 
koper provisioneelN. N. koopman275-02-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
bewonerBouwe Jansenlijnslager
bewonerWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoyte Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenen enige kamers
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


 


 


 


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Janses Bostijn, gehuwd metmr. kleermaker53-00-00 CG
koperSjoukje Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten westenmr. Marten Johannis
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordeneen kamer
verkoperJacobus BrugmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn, mr. kleermaker. Gekocht van Jacobus Brugman te Leeuwarden.


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Zuipmarkt]huis
 
koperTrijntie Doekles, weduwe van1500-00-00 CG
wijlen Jelle Stijl
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuipmarkt]
verkoperburgerhopman Jan Jacobs Clinkhamer, en
oud burgemeester Jacob Alberts Winalda, als vader en wettige voorstander over zijn dogter
Claeske Jacobs Winalda, met
Froukjen Dirx, gehuwd met
Bouwe Willems, voor zich en voor de verdere erfgenamen
wijlen Froukjen Clases


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Jelle Stijl
huurwaarde129-00-00 CG
aanslag huurwaarde25-16-00 CG
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aaneen persoon tot Leeuwarden
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huisje
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
 
5-039 Grote Kerkstraat 11kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-09-08 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde129-00-00 CG
aanslag huurwaarde25-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720
 
5-039 Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-09-08 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: steeg bij de Latijnse scholen OZ]huis en plaats
 
koperLubbe Alles c.u.150-00-00 CG
naastligger ten oostenLubbe Alles c.u.
naastligger ten zuidenWillem Annes
naastligger ten westenLatijnse scholen, steeg bij de
naastligger ten noordenLubbe Alles c.u.
verkoperRincke Jacobs StellingwerffMakkum


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Feddrik Tjerks
huurwaarde129-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-10-00 CG
grondpacht aan Marten Rozee erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG
 
5-039 Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]huis en ververij
 
koperAntje Symons Stijl, gehuwd met2120-00-00 CG
Gijsbertus Wildschutkoopman
naastligger ten oostenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten zuidende ? diaconie: woning
naastligger ten westenvroedsman Lolke Jarigs
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGeertje Jelles Stijl, weduwe van
wijlen Dirk Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Symons Stijl x Gijsbertus Wildschut koopt een huis met een ververij erachter, op de Suypmarkt. Ten O. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten Z. een diaconie woning, ten W. vroedsman Lolke Jarigs [Westra], ten N. de straat en diept. Met vrij reed en in- en uitgang door de steeg naar de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Jelles Stijl wv Dirk Harmens, voor 2120 cg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 7steeg achter Latijnse schoolwoning
 
koperGijsbertus Wildschut fabrikant100-00-00 CG
verpachter grondde weduwe van Auke Backer 1-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Wildschut, fabriqeur, koopt een woning in de steeg achter de Latijnse School. Ten O. die steeg, ten W. notaris Voorda, ten N. de koper. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 cg.


 


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 7steeg WZ achter de Latijnse Schoolwoning
 
koperGijsbartus Wildschut fabrikant en koopman15-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris
naastligger ten noordenGijsbartus Wildschut
verkoperGeertje Tjepkes, weduwe van
wijlen Gerryt Anes


 


 


 


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarJan Jansen Bostijn koopman en fabrikant141-00-00 CG
geniaarde koperGijsbertus Wildschutkoopman en fabrikant
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurdersHessel Jacobs c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut koopman en fabrikant
verkoper van 3/5Saekjen Jans Bostijn [staat: Bastijn], gehuwd met
verkoper van 3/5Jan Janzen Blaeuwschipper
verkoper van 1/5Jan Jansen Blaeuw, gelastigde vanschipper
verkoper q.q.Syds Jans Bostijn [staat: Bastijn]Amsterdam
verkoper van 1/5Aeltie Jans, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Douwe Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gijsbertus Wildschut, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Saekjen Jans Bostijn x Jan Jansen Blauw, schipper, voor 3/5, Syds Jans Bostijn te A`dam, voor 1/5, en Aeltie Jans Bostijn wv Douwe Feddricks, voor 1/5, voor 140 cg.


1732 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 68, HarlingenVoorstraat 68'1732'


1733 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 3, HarlingenGrote Kerkstraat 3'1733' in gebeeldhouwde bekroning


 


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperGijsbert Wiltschut fabrikeur200-00-00 CG
bewonerHessel Jacobs c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbert Wiltschut fabrikant
verkoperJan Jansen Bostijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, fabriqeur, koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Jan Jansen Bostijn.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde125-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-16-10 CG
 
5-037 Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkingis beklemt onder no. 27
grondpacht aanerven Auke Bakker
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperGijsbert Wildschut bontreder56-00-00 CG
huurderJurjen c.s.panbakker
naastligger ten oostende erfgenamen van Pyter Hoites
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJohannes ruilebuiter
begunstigde jaarlijkse lijfrente gedurende verkopers levenAntie Gerrits, weduwe van
wijlen Jacob Frederiks
verkoperAntie Gerrits, weduwe van
wijlen Jacob Frederiks


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-027 Voorstraat 68Gijsbert Wildschut, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal75-00-00 CG
5-039 Grote Kerkstraat 11Pieter Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat, recht achter de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles in een steeg uitlopend in dewoning
 
koperHylkien Teunis, gehuwd met315-00-00 CG
Sikke Ennesbontwever
huurderSipke Saakes
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Lubbe Alles
verkoperJohannes Baltusruilebuiter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkien Teunis x Sikke Ennes (de Vries), bontwever, koopt woning c.a. aan een steeg in de Groote Kerkstraat uitlopende, recht achter de gortmakerij van Lubbe Alles erven, gehuurd door Sipke Zaakes. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. Gijsbert Wildschut, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Verkocht door Johannes Baltus, ruillebuiter, voor 115 cg.


 


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat in een steeg die recht uitloopt op de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles aan dewoning
 
koperGijsbert Wildschut koopman en fabrikant200-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Lubbe Alles
verkoperHylkien Teunis, gehuwd met
verkoperSicke Ennes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, koopman en farbriquer koopt woning c.a. in seeker steeg aan de Grote Kerkstraat, uitlopende recht achter de gortmakerij aan Lubbe Alles erven. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. de koper, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Gekocht van Hylkien Teunis x Sicke Ennes de Vries, voor 200 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZhuis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer
 
koperFrans Willems Leemkool, gehuwd met4250-00-00 CG
koperTrijntje Beerends Boeuving
huurderFrans Willems Leemkool 250-00-00 CG
huurderTrijntje Beerends Boeuving
naastligger ten oostenD. Houtsma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenYpey
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJelle Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beerends Beuving koopt huis, pakhuis, stalling, wagenhuis en camer zz. Voorstraat en strekkende tot in de Grote Kerkstraat. Ten O. D. Houtsma?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. W. Ypey, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jelle Wildschut, voor 4250 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-027 Voorstraat 68Frans Leemkool


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026 Voorstraat 68F Leemkool9-10-00 CGhuis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Jasper Ramakergebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jacob Jacobi... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jan Sipkes Galama... id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-015Voorstraat 68F Leemkoel F Leemkoel koopman
E-226Grote Kerkstraat 3F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226Grote Kerkstraat 5Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226Grote Kerkstraat 7Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-227Grote Kerkstraat 11Jan Galama pakhuis


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Catharina Beerends Beuving, overleden op 4 april 1822vrouw van Frans Willems Leemkoel, koopman (Voorstraat E 15), moeder van Bernardus, idem en minderjarige Johannes Franzen Leemkoel, student seminariums'-Herenberg/ Gld. (in akte Beuring: in renvooi Beuving) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
adressoortbedraggebruik
E-226Grote Kerkstraat 3koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 3Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 5Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 7Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1070Voorstraat 68Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (260 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel, overleden op 6 augustus 1833Voorstraat /Grote Kerkstraat E 15, vader van Johannes, RK-priester Heeg en Bernardus Franzens Leemkoel, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel... Alberts Brevink; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-015; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Wiepkje Kerkhovenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-015; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Eelkje Eelkes van der Post... Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Anna Maria Bernardus Leemkoel, overleden op 25 februari 18397 jr, overleden Voorstraat E 15, dochter van Bernardus Leemkoel, koopman en wijlen Geertruida Harmens Arends (overleden 6/7/1833: in burgerlijke stand als Geertruida Arends Wennekers), zuster van wijlen Hermanus (overleden 30/7/1833), wijlen Johannes (eveneens overleden op 30/7/1833), wijlen Anna-Catharina (overleden 20/12/1833) en minderjarige Margaretha, Frans en Gerhardus Bernardus Leemkoel. Saldo fl. 5.685,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-015VoorstraatBernardus Leemkoel43 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, koopman
E-015VoorstraatFrans Leemkoel18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatGerhardus Leemkoel9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatMargeritta Leemkoel19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatWiepkje Kerkhoven30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
adressoortbedraggebruik
E-015Voorstraat 68provisionele en finale toewijzingfl. 1805huis met tuin en mangelkamer E-015
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperUlbo Folkersma (te Franeker)


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel, overleden op 1 januari 184447 jr (geboren 25/10/1796), weduwnaar, Voorstraat E 15, vader van Margrieta en minderjarige Franciscus en Gerhardus Bernardus Leemkoel (voogd is Johannes Leemkoel, RK-pastoor Makkum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Doetje Spannenburg... 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Elisabeth Magdalena Gebel... dienstmaagd, Evl, dv Andries G., en Antje Sijbrens Sleper; BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Jan Jans Glinstra... 1812, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Hendrika Duboisgeb 1808 Franeker, ovl 6 aug 1855 HRL, huwt met Goitse de Vries, N.H., winkelierse in 1851, dv Pieter D, en Antje Jentes; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-226


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis
Sectie A nr. 1069E-226 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis
Sectie A nr. 1070E-015 (Voorstraat)Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3250E-013 (Voorstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-224 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-225 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*E-226 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4298Grote Kerkstraat 3 (E-224)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 4297Grote Kerkstraat 5 (E-225)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 4296Grote Kerkstraat 7 (E-226)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11 (E-227)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 4294Voorstraat 68 (E-013)erv. J.F. Leemkoel


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 3Tjalke Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 3 Tjalke Koopmanstimmerknecht
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Kerkstraat 11 Taetse Houtmanbarbier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Voorstraat 68 Bernaruds F.J. Leemkoelzonder
vorige grondslagf. 6500
huidige grondslagf. 6500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 3D.T.Rutgerswinkelier
Kerkstraat 11G.Tigchelaarslager
Voorstraat 68F.E. van Ruijvenleeraar m.o.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509Dir. R.H.B.S.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 3W. (Willem) Brouwer
Grote Kerkstraat 11W. (Walle) v.d. Vlies
Voorstraat 68C.M.R.A. (Cornelia) Pijl wv v. Ruijven


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 3rijksmonument 20458
Voorstraat 68rijksmonument 20735
  terug