Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Simon Stijlstraat 9 5-035 5-034 E-223 E-219
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven naast de grote school]huis
 
koperHendrick Margijs c.u.380-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenschool
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouwe Joris
verkoperJan Reyners, en de andere erfgenamen van
verkoperTonis Jansen, en de erfgenamen van
verkoperPitryk Harmens


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Jansen Boustijn mr. kleermaker225-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten noordenSind Haenties
naastligger ten noordenAmelyke Haenties
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat en Wortelhaven]
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: Latijnse School
verkoperSjoucke van Bessen, gehuwd metmr. chirurgijnMinnertsga
verkoperAntie JansMinnertsga


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-035Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blau
gebruikerJan Jansen Blau
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan G. Suringar erven
grondpacht01-13-00 CG
aanslag grondpacht00-08-04 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-035Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720
grondpacht aan Gouke Suringar erven
grondpacht01-13-00 CG
aanslag grondpacht00-08-04 CG
aansl. grondp. voldaan23-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-035 Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
gebruikerJan Jansen Blauw
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan G. Zuringar erven
grondpacht01-13-00 CG
aanslag grondpacht00-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-035 Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
gebruikerJan Jansen Blauw
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aanerven Gauke Suiringar
grondpacht01-13-00 CG
aanslag grondpacht00-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-035 Simon Stijlstraat 9Jan Douwes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-035 Simon Stijlstraat 9Jan Blauw, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-035 Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blau
gebruikerJan Jansen Blau (voor 16-00-00 CG)
gebruikerJan Douwes (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven naast de stadsscholen]huis
 
koperWilhelmus Stikkel, gehuwd metmr. schoenmaker460-00-00 GG
Anna Halbers
huurderJacob Willems c.u.kastmaker50-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Egberts
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: scholen
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJacob Egberts
verkoper van 1/4Douwe Douwesmr. reidmaker
verkoper van 1/4Jan JansenolieslagersknechtAlmenum
verkoper van 1/8Trijntje Yemes, gehuwd met
Pieter Jetzesbontwever
verkoper van 1/8Aukjes Yemes, gehuwd met
Frans Cornelisbontwever
verkoper van 1/8Trijntje Johannes Hobbes, gehuwd metde Koog
Bruin Pytersolieslagersknechtde Koog
verkoper van 1/8meerderjarige vrijster Berbertje Johannes HobbesZaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelmus Stijckel (Stikkel), mr. schoenmaker x Anna Halbers koopt een huis oz. Wortelhaven, naast de Stadsscholen. Ten O. en N. Jacob Eiberts, ten Z. de Stadsscholen, ten W. die straat. Gekocht van mr. rietmaker Douwe Douwes en olieslagersknecht Jan Jansen voor 1/2, Trijntie Yemes x bontwever Pieter Jetzes, Aukjen Yemes x bontwever Frans Cornelis en Pieter Jetzes namens Trijntie Johannes Hobbes x olieslagersknegt op de Koog in Nrd. Holland Bruin Pieters, en vrijster te Zaandam Barbertje Johannes Hobbes voor 1/2, voor 460 gg.


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperWillem van Vals, gehuwd metmr. schoenmaker1000-00-00 CG
Jantje Gerryts
naastligger ten oostenJacob Egberts
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: school
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJacob Egberts
verkoperWillem Stiekel, gehuwd met
Anna Halbers


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]huis
 
koperDirk Brevo Heslinga koopman160-00-00 GG
naastligger ten oostenDirk Brevo Heslinga koopman
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenDirk Breevo Heslinga koopman
verkoperWillem van Valsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Breevo Heslinga koopt huis aan de Wortelhaven. Ten O. en N. de koper, ten W. de Wortelhaven, ten Z. de Latijnsche School. Gekocht van Willem Vals (?).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-034 Simon Stijlstraat 9D B Heslinga1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Dirk Briso Heslinga... 1801-1803; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1834, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk E-223, deurwaarder, 1814. (GAH204); sterfhuis: Grote Bredeplaats 11; vdGaast, begraaflijst; Tijs IJedes Duininga ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Jacob Levij de Beer... eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-223; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van perceel nr. 1048, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 75 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-223Simon Stijlstraat 9D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder


1817 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Trijntje Hotzes van der Meulen... ... , ovl 13 jan 1817 HRL, huwt met Dirk Breso Heslinga; BS geb en ovl 1817, ovl 1834; sterfhuis wijk E-223/S. Stijlstraat 7, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, ... (alles)


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 10 dec 1817
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9provisionele toewijzingfl. 1665huis E-223
 
verkoperDirk Brefo Heslinga (in de b.s. is de 2e voornaam: Brifo)
koperEvert Hendriks Merkelbaan (te Sexbierum)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 van 1 mei 1822
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9koopaktefl. 1800huis E-223
 
verkoperEvert Hendriks Merkelbach (te Sexbierum)
koperRuurd Wybes van Dokkum
koperAukje Pieters de Boer


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1075Simon Stijlstraat 9Jacob Levy de BeerHarlingenkoopmanhuis en erf (3 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Doetje Salomons Reysergeb 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-223WortelhavenJacob Levi de Beer64 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
E-223WortelhavenDoetje S Reyzer67 jLeeuwardenv, israëliet, gehuwd
E-223WortelhavenBloeme Mozes de Beer22 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-223WortelhavenGooytske Veenstra20 jMidlumv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-223Simon Stijlstraat 9Doetje Samuels Reyzer, overleden op 17 februari 184169 jr, geboren Leeuwarden, overleden Wortelhaven E 223, vrouw van Jacob Levi de Beer, koopman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Rebekka (moeder van niet met name genoemde kinderen), Izaak, te Leeuwarden, Rachel, aldaar en Elias Samuels Reyzer, aldaar. Saldo fl. 3.172,25. (in tafel 16/2 en patroniem 'Salomons') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 20 nov 1846
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9koopaktefl. 2000huis en pakhuis enz. E-223
 
verkoperJacob Levie de Beer
Wybe Lieuwes de Jong


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Sipkje Aukes Koolker... 1882, dv Auke Rommerts K, en Jol Aukes (de Jong); BS ovl 1834; 1882 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075E-223 (Wortelhaven)Jacobus Johs. du Saarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075*E-218 (Wortelhaven)Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis
Sectie A nr. 1075*E-219 (Wortelhaven)Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9I. Leijdesdorffjuwelen, gouden en zilveren werken, horloges


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4494Simon Stijlstraat 9 (E-219)Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9L. Leydesdorffjuwelen, horloges, zilver


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9 Singersinger naaimaschines


1922 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro-technisch bureau


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaradio technisch bureau


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 9E.Postmaelectricien


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro-technisch bureau


1932 - kentekenadresnaam
B-17997
Simon Stijlstraat 9Eelko Postma


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro & radio technisch bureau


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro & radio technisch bureau


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro & radio technisch bureau


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro & radio technisch bureau


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro- en radio-technisch bureau


1942 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 91942' (verbouwd)muurankers


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. PostmaPostma, E.electro- en radiotechnisch bureau


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. PostmaPostma, E.electro- en radiotechnisch bureau


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9 Lindeboomlektuurhal
  terug