Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 24 5-056 5-046 F-168 F-159
0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 24Oud Harlingen Magazine 1989Op de hoek van de Kerkstraat nummer 24 stond eerst het Allemanshuis, dat later door Speijer voor afbraak werd gekocht, waarna hij op het vrijgekomen terrein een winkelhuis liet bouwen en daar een herenconfectiezaak vestigde


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 781r van 29 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 24Jacob Louws x Tryncke Cornelis kopen een huis op de hoek van de oude kerkpoortsbrug, aan de zuidzijde van de straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Marten IJsbrandts. Ten O. het diept, ten W. boendermaker Baltus. Grondpacht 3CG aan de Stad. Gekocht van Geert Wiggers x Anneken Annes te Kollum, voor 425 GG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat [staat: kerkstraat bij de kerkbrug]hoekhuis genaamd de Olde Kerkpoort
 
koperburgemeester Harmen Gerryts Phelten, gehuwd met1150-00-00 GG
koperBrecht Aleffs
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenJacob Lous c.u.
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker
verkoperJacob Lous, gehuwd metmr. stadsmetselaar
verkoperTrijncke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gerryts Phelten, burgemeester x Brecht Aleffs kopen een huis in de Kerkstraat bij de Kerkbrug, zijnde het zuidwester hoekhuis, d'olde kerckpoort genaempt. Ten NW boendermaker Hendrick, ten ZW de verkopers, ten NO de Kerkstraat. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Gekocht van stads mr. metselaar Jacob Lous x Tryncke Cornelis voor 1150 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0052v van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de zuidwesterhoek van de Kerkstraat bij de Kerkbrug]huis de Olde Kerkpoort genaempt
 
koperClaes Feddes, gehuwd met1240-00-00 GG
koperEedtke Riuerdts
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenJacob Louws
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker
verkoperburgemeester Harmen Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoperBrecht Aleffs


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0115v van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de zuidwesterhoek van de Kerkstraat bij de kerkbrug]huis
 
koperRitscke Aebes, gehuwd metkistmaker1000-00-00 GG
koperAncke Lolles
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenDirck schuitevoerder
naastligger ten noordwestenHendrick boendermaker
verkoperClaes Feddes, gehuwd metKimswerd
verkoperEedtscke RyuertsKimswerd


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0048v van 21 okt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat], op de zuidwesterhoek van dehuis
 
koperPyter Hendrickx c.u.zeemleertouwer1600-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenAesge Pouwels
naastligger ten noordwestende weduwe van Hendrick boendermaker
verkoperRinske Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hendrickx zeemleertouwer c.u. kopen een huis op de zuidwesterhoek van de Kerkstraat. Ten NW. wd. boendermaker Hendrick, ten ZW. Aesge Pouwels, ten NO. de Kerkstraat. Grondpacht 3 cg. Gekocht van (Rienck Abes c.u. als lasthebber van haar schoonmoeder) Rinske Lieuwes voor 1600 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ bij de Kerkbrug, op de hoek van dehuis
 
koper provisioneelGerryt Claesen Vossinga c.u.mr. chirurgijn800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenwijlen Pyter Hendricks zeemtouwer
naastligger ten noordwestenWillem Vosma koopman
verkoper q.q.Jan Freerx, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Grettinga, gecommitteerden vanapotheker
verkoper van 1/2de crediteuren van wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper q.q.Symon Grettinga, geauthoriseerde curator overapotheker
verkoper van 1/2Hendrick Pieters


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de Kerkbrug]dubbel huis
 
koper provisioneel en finaalMarten Rosee 550-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurder van het voorhuisGeertie Sybes
huurder van het voorhuisAntie Sybes
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat, diept en brug]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]oud vaandrig Arjen Altena c.s.
naastligger ten noordwesten [staat: westen]de weduwe van Freerk Jansen* stoeldraaier
verkoperBottie Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Vossinga


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-056 Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarArjen Taevis
gebruikerArjen Taevis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-056 Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarArjen Taevis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent de boedel


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-056 Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTeeke Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ, zuidwestkant Kerkbrughuis
 
koperHaye Pyters blauwverver471-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]vroedsman Altena
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Phillipus Bos
verkoperPyter RoseekoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Pieters, blauwverver, koopt een huis in de Grote Kerkstraat, Z.wz. v.d. Kerkbrug, met het huis dat er achter staat. Ten O. de straat, ten W. Philippus Bos, ten Z. de vroedsman Altena, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Pyter Rosee te A`dam, voor 471 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-056 Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerryt Steffens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
 
5-056 Grote Kerkstraat 24huis
eigenaarJan Bouwes
gebruikerJan Bouwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-056 Grote Kerkstraat 24Jan Bouwes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
5-056Grote Kerkstraat 24Jan Bouwescoopman en trekschipper£ 043-17-0£ 7cu.


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat op de zuidwestkant van de Kerkbrughuis
 
koperYede Tjeerds koopman403-00-00 GG
huurder voorbenedende weduwe van Jurjen Carsten 32-00-00 CG
huurder kelderFredrik Bouwmeester 0-07-00 CG
huurder voorbovenJan de Jong 0-08-00 CG
huurder achterbovenGeert Heeres 0-06-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg
naastligger ten zuidenRein Gerbranda
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperRein Gerbrandakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds koopt huis Grote Kerkstraat op de zuidwesthoek, door 4 gezinnen bewoond. Ten O. de Heiligeweg, ten W. de koper, ten Z. Rein Gerbranda, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Rein Gerbranda.


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0240r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat ZZ aan de Kerkbrughuis
 
koperKlaas Jans c.u.mr. bakker653-00-00 GG
naastligger ten oostenHeiligeweg
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Jacob Pieters Nijboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Jans, mr. bakker c.u. koopt een wel ter nering staand huis zz. Grote Kerkstraat aan de Kerkbrug, metterdood ontruimd door wd. Yede Tjeerds. Ten O. de Heiligeweg, ten Z. Johannes Alberts, ten W. Jielt Reins, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van (de redders van de boedel van) Tjepkje Sjoerds wv koopman Yede Tjeerds voor 653 gg.


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0140r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 24Grote Kerkstraat hoek Heiligeweg, wijk F-177 [moet zijn: F-168]huis en bakkerij
 
koperRoelof van Dijk mr. broodbakker733-00-00 CG
gebruikerwijlen Klaas Jans
naastligger ten oostenHeiligeweg
naastligger ten zuidenRobijn Leyker
naastligger ten westenJielt Reins
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperJan C. Reitsma voor zich zelf en voor zijn br, zoon vanmr. koekbakker
verkoperwijlen Klaas Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof van Dijk, mr. broodbakker, koopt een huis hoek Grote Kerkstraat en heiligeweg, wijk F-177, waarvan Klaas Jans eigenaar was. Ten O. de Heiligeweg, ten Z. Robijn Leyker, ten W. Jielt Reins, ten N. de Kerkstraat. Geen grondpacht. Gekocht van (mr. koekbakker Jan C. Reidsma voor zichzelf en voor zijn broeders en zusters als erfgenamen ab intestato van hun vader) Klaas Jans, voor 733 CG.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-046 Grote Kerkstraat 24R van Dijk3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Roelof Luitjes van Dijk... wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-168Grote Kerkstraat 24Roelof van Dijk Zytze van Dijk paruikmaker


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 317 van 28 sep 1829
adressoortbedraggebruik
F-168Grote Kerkstraat 24koopaktefl. 700huis in de Groote Kerkstraat F-168
 
verkoperGerhardus Groenewoud
koperAnne Blom


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1020Grote Kerkstraat 24Anne BlomHarlingenbakkerhuis (64 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-168Grote Kerkstraat 24Hiltje van Loon, overleden op 27 september 1833vrouw van Anne Blom, mr. bakker Kerkstraat F 168, moeder van minderjarige Wytze en Grietje Annes Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Anne Wytses Blom... huw 1842, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-200; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-168; VT1839; geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Wytse Dirks Blom en Wemeltje Lodewijks Brens; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-168Grote KerkstraatAnne Wytses Blom45 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, bakker
F-168Grote KerkstraatWytze Blom7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-168Grote KerkstraatGrietje Blom6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-168Grote KerkstraatGeetruida Kok19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-168Grote Kerkstraat 24Yda Kuitert, overleden op 10 april 1848(Certificaat van onvermogen), 46 jr, geboren Leeuwarden 16/11/1802, overleden Kerkstraat F 168, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Sjoukje Lykles Venema... HRL. 1842, dv Lijkle Baniers en Margjen Harmens; BS huw 1842, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-168Grote Kerkstraat 24Sytse Jans van Dijk... HRL 1810, BS huw 1814, huw 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; gebruiker van wijk F-168, paruikmaker; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); S.J. v. D. en Helena Ages Bakker, beide van ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 okt 1858
F-168Grote Kerkstraat 24Eene huizinge en bakkerij c.a. aan de Groote Kerkstraat op den hoek van den Heiligen Weg, met den dood ontruimd door wijlen Anne, Blom. Publiek verkocht op 6 okt 1858 door notaris A. Witholt te Sexbierum. Waarop geboden is f. 1225..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1020F-168 (Kerkstraat)Pieter C. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3621F-159 (Kerkstraat)Wed. en erven Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3621Grote Kerkstraat 24 (F-159)Jacobus de Bock


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 24aC.Klompkantoorbediende


1931 - kentekenadresnaam
B-16331
Kerkstraat 24Michiel Speyer


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 24, HarlingenGrote Kerkstraat 24 Gunst, dedames-, heeren en kinderkleeding, werkmansconfectie


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 24M. Speyer159Mag. de Gunst


1936 - kentekenadresnaam
B-22111
Kerkstraat 24Paules Boomstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 24M. Speyer683Mag. de Gunst


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 24beeldbepalend pand9 van 10
  terug