Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 84
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 84 (niet bekend) 5-063 F-184 F-176
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023r van 10 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZhuis met een plaats daarachter met het vrye gebruik van de steeg naar de Heilige
 
kopermr. Salvus Jans, gehuwd met719-00-00 GG
koperAntie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHomme Gatties
naastligger ten zuidende weduwe van Romck Hessels
naastligger ten westenJoris de Kokere
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauck Tomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Salvus Jans, stads chirurgijn x Antie Jans kopen huis met plaats erachter zz. Lanen. Ten O. Homme Gatties, ten Z. wed. Romck Hessels, ten W. Joris de Koker. Met gebruik van de steeg naar de Schritsen. Grondpacht 4 CG, waarentegen 10 CG. ontvangen wordt uit het huis van Romck Hessels. Gekocht van Rippert Agges x Bauck Tomas voor 719 GG.


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZhuis
 
kopermr. Sibrandt Feyes 1550-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaasligger ten zuiden Anne Hessels2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tomas Piters
naastligger ten zuidende erfgenamen van Anne Hessels
naastligger ten westenhet huis van de Kat
naastligger ten noordenLanen
verkoperSalvus Jansen c.u.mr. stadschirurgijn


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107r van 7 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZhuis
 
koperRintie Romckes c.u.1118-00-00 GG
verpachter grondwijlen Anna Hessels 4-00-00 CG
naastligger ten oostenSake Ritskes
naastligger ten zuidende erfgenamen van Anna Hessels
naastligger ten westenJacob Juriens
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Sybren Feyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos koopt huis aan de Lanen. Ten O. Tabe Ritskes, ten W. Jacob Jurriens, ten Z. Anna Hessels, ten N. de straat. Gekocht van erven Sybren Feickes.


 


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082v van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZ naast de Grauwe Kat1/2 huis, plaats en tuintje
 
kopergemeensman Jacob Jurriens de Lange 310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Pybe Alewijns
naastligger ten zuidenAndries Pouwels
naastligger ten westenJacob Jurriens de Lange
naastligger ten noordenLanen
verkopermr. Reyntien Romkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jurriens de Lange koopt 1/2 huis, plaats en tuintje, met vrij in- en uitgang naar de Schritsen [Heiligeweg] door de steeg ten zuiden. Ten O. erven Pybe Alewyns, ten Z. Andries Pouwels, ten W. de koper, ten N. de straat. Het huis staat naast 'de Grauwe Kat' op de Lanen. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016va van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZ naast de Grauwe kat1/2 huis, plaats en tuin
 
koper provisioneelgemeensman Jacob Jurriens de Lange 310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende gewezen erfgenamen van Saecke Ritsches
naastligger ten zuidenAndries Pouwels
naastligger ten westengemeensman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten noordenLanen
verkoperReintien Romckes de Vos, als vader en voorstander over zijn kinderen


 


 


 


 


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZ [staat: aan het einde van de Wortelhaven oostelijk van het voorgaande perceelhuis met een tuintie
 
koper provisioneelBotte Jacobs 235-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJacob Servaes mr. slotmaker
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidende weduwe van Doede Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 84(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (2) een huis, deels naast, ten O. van perceel (1). Ten W. perceel (1), ten Z. wd. Doede Jansen, ten N. de Wortelhaven, met aldaar vrij uit- en ingang door een gang en steeg die daarbij behoren. Geboden door Botte Jacobs 235 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-066 Lanen 84Jan Bettels


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0348v van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZ [staat: Wortelhaven] wijk F-193huis
 
koperAugustinus Dekker mr. kleermaker457-05-00 CG
voormalig eigenaarwijlen Hermanus de Haas
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Metzlar
naastligger ten zuidenJohannes Norel
naastligger ten westenJan Bertels koopman
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoperMayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoperwijlen Willem C. Bakkerbode bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Dekker, mr. kleermaker, koopt huis op het eind v.d. Wortelhaven. Ten O. J. Metzeler, ten Z. Johannes Norel en een doorgaande steeg naar de Heiligeweg, ten W. Jan Bettels, ten N. de Wortelhaven. Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Willem de Bakker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-063 Lanen 84Jan Bertels3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-184Lanen 84Augustinus de Decker... Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-184, kleermaker, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Lookeren en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-184; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-184Lanen 84Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1035Lanen 84Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-184Lanen 84Maria Elisabeth Coulbout... C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1840, BS Franeker ovl 1862; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-184; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk FLanen 84A Decker kiezer


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-184Lanen 84Maria Joanna Buitenaar, overleden op 16 oktober 183963 jr, geboren Moerbeek/Vlaanderen, overleden Wortelhaven F 184, vrouw van August de Decker, mr. kleermaker, moeder van Maria-Johanna August de Decker (vrouw van Christophorus Burgaard, kuiper/tapper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-184WortelhavenAugustus Decker60 jLookerenm, rooms katholiek, weduwnaar, kledermaker
F-184WortelhavenMaria Coulbout52 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1035F-184 tot op den grond afgebroken en vereenigd na nieuw te zijn opgebouwd met no. 1034


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1035F-184 A HoogmolenHarlingeneen huis weggebroken, geheel nieuw opgebouwd en onder een lijst met het naaste nummer gebragt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-184Lanen 84Andries Hoogmolen, overleden op 2 april 184656 jr (geboren 9/2/1790), koopman, overleden Spekmarkt F 184, man van Anna-Catharina Smitz, koopvrouw (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Margaretha-Anna, Johanna-Margaretha en Hermanus-Bernardus Andries Hoogmolen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-184Lanen 84Fentje Wybes de Vries... Wiebe Pieters dV, en IJmkje Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3610F-176 (De Lanen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3610Lanen 84 (F-176)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 84 Johannes Hibmasigarenfabrikant
vorige grondslagf. 3500
huidige grondslagf. 4000
Lanen 84 Martha Hibmaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 84mej. S.H. de Gleedir. meisjesvakschool
Lanen 84B.E.Smit-


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 84D. (Dirk) Dekker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 84rijksmonument 20523
  terug