Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 5 5-072 5-069 F-160 F-152
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 5naamloze steeg ten westen


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Zuiderwal of het westeinde van de Turfhaven]2/5 huis
 
koperClaeske Pyters Haegen 703-00-00 GG
naastligger ten noordoostenburgervaandrig Bartel Cleysen Lantingh
naastligger ten zuidwestenhet huis van Claes Pyters schipper
verkoperDoye Jacobs
verkoperBottie Sioerds


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0073v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven aan de westzijde van de Kerkbrug]huis
 
koperClaes Claesen Bilkert 168-07-00 GG
naastligger ten oostenT. Lanting
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerrit Willems
naastligger ten noordende erfgenamen van Jacob Heeres
verkoperde erfgenamen van Claes Pieters, gehuwd met
verkoperWytske Inses


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015ra van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: west van de Kerkbrug achter op de Turhaven]huis
 
koper provisioneelClaes Claesen Bilkert 668-07-00 GG
naastligger ten oostenTheotardus Lantingh
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerrit Willems q.q.
naastligger ten noordende erfgenamen van Jacob Heres
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Wytske Ynes, wegens
verkoperde nagelaten dochter van Jan Hutspot


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0149r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven aan de westkant van de Kerkbrug]huis
 
koperFocke Dirx, gehuwd metgrootschipper680-00-00 GG
koperAntje Tjeerds
naastligger ten oostenburgerhopman Theotardus Lantingh
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van Gerryt Willems
naastligger ten noordende erfgenamen van Jacob Heres
verkoperClaes Claessen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Dirx, grootschipper x Antje Tjeerds Bonck kopen een huis op de Turfhaven aan de westkant van de Kerkbrug. Ten O. de hopman Theotardus Lantingh, ten Z. de straat, ten W. Gerryt Willems qq. en een steeg, ten N. erven Jacob Heres. Geen grondpacht. Gekocht van Claes Claessen voor 680 gg.


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071v van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 5Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ tussen twee bruggen en Kerkbrug]huis
 
koperDoecke Jansen, gehuwd metschipper 480-00-00 CG
koperAntie Rix
naastligger ten oostenTheodardus Lanting commies
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westende erfgenamen van Keimpe timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van Jacob Heres
verkoper van 3/4 meerderjarige vrijgezel Dirk Fockes
verkoper van 1/4Enoch van Ripperts c.u., erfgenaam vanmr. chirurgijn
verkoper van 1/4Ybeltie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Jansen, schipper x Antie Rijx koopt een huis wz. Turfhaven, tussen de 2 bruggen en de Kerkbrug. Ten O. commies Theotardus Lanting, ten W. erven timmerman Keimpe, ten Z. de straat, ten N. erven Jacob Heres. Zie de voorwaarden. Gekocht van vrijgezel Dirk Fockes voor 3/4, en mr. chirurgijn Enoch van Ripperts als erfgenaam van Ybeltje Fockes, voor 1/4, voor 480 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-072 Heiligeweg 5huis
eigenaarDoecke Jansen
gebruikerLutske Popta
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0010r van 30 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 5Singelhuis
 
koperTrijntie Harmens winkelierse311-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenTieerd Pieters sleefmaker
naastligger ten westenhet tuintje van Dirck Cornelis
naastligger ten noordenReen kapitein
verkoperAntie Rijcherts, weduwe van
verkoperwijlen Doecke Jansenkoopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-072 Heiligeweg 5huis
eigenaarTrijntje Harmens
gebruikerTiebbe Sierks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-072 Heiligeweg 5huis
eigenaarwed. Harmen Jansen Speltie
gebruikerwed. Harmen Jansen Speltie
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-072 Heiligeweg 5huis
eigenaarerven Harmen Jansen
gebruikerPieter Andrys
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-072 Heiligeweg 5Jarig Adema, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal07-00-00 CG


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-072 Heiligeweg 5wed Jacob Hibbes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-069 Heiligeweg 5A van Eeken nom ux2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Albert van Eeken... vd Hoeven, van wijk E-207; gebruiker is Tjepke Gabes, boerenarbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-160; gebruiker Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Folkert Jans Park... van wijk F-187, schipper, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk F-160; VT1839; kind: Sijbrand Folkerts Park, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Reinder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Jacob H Kerkhovenovl voor 1815; wed. J.H.K. gebruiker van wijk F-160, eigenaar is Alb. van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-160Heiligeweg 5Albertus van Eeken Jacob H Kerkhoven wed


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 van 11 jan 1816
adressoortbedraggebruik
F-160Heiligeweg 5koopaktefl. 475huis aan de Heiligeweg F-160
 
verkoperGrietje Oswald
verkoperAlbert van Eeken
koperFolkert Park


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1028Heiligeweg 5Folkert Jans ParkHarlingenschipperhuis en erf (90 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-160HeiligewegFolkert Park64 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, schipper
F-160HeiligewegYede Park20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-160HeiligewegJanke Park22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-160HeiligewegGrietje Park15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-160HeiligewegGeertje Park11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1028F-160 F ParfumeurHarlingende voorgevel vernieuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-160Heiligeweg 5Hotske Gebel, overleden op 7 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 21 jr, geboren Midlum maart 1826, overleden Heiligeweg F 160, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Dirkje Freriks van der Hoef... vdH, en Grietje Brouwer; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk F-099, 160, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Grietje Arjens Brouwer... EvL, zv Arjen B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-160; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Rinze Yntes Reinsma... en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk E-201, wijk F-160, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-160Heiligeweg 5Yfke Douwes van der Mey... vd Stel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1826, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-124, wijk F-160, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1028F-160 (Heilige weg)Friedman Wolf Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3614F-152 (Gedempte Heiligeweg)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50079 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 72 van 30 dec 1899
adressoortbedraggebruik
F-152Heiligeweg 5koopaktefl. 1500winkelhuis met plaats aan de Heiligenweg
 
verkoperDirk Ebes (te Rotterdam)
koperElisabeth Steiginga (wv Jacob van der Werf, moeder van Boreas, Richtje, Jacob, Sara, Jetske Elisabeth en Jouke van der Werf)


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50082 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 112 van 29 sep 1902
adressoortbedraggebruik
F-152Heiligeweg 5koopaktefl. 1400winkelhuis met plaats aan de Heiligenweg
 
verkoperElisabeth Steiginga (wv Jacob van der Werf, moeder van Boreas, Richtje, Jacob, Sara, Jetske Elisabeth en Jouke van der Werf)
koperGabe Jacobs van der Weide


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3614Heiligeweg 5 (F-152)Gabe J. van der Weide


1915 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 5 (zuidgevel), HarlingenHeiligeweg 5 (zuidgevel)Weide, Gabe van der'19 G.v.d.W. 15'10*4 tegels in een boog, in elkaar gevlochten initialen G v d W, links daarvan '19', rechts daarvan '15'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 5 Gabe van der Weidewinkelier
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2500


1925 - kentekenadresnaam
B-9718
Heiligeweg 5Rudrikus Sjouke Hendrikus Iquatius Visser


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 5G. v/d Weidebroodbakker


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 5, HarlingenHeiligeweg 5G.J. van der Weidebakkerij, banket-


1948 - kentekenadresnaam
B-33291
Heiligeweg 5Pieter Hilwerda


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 5P. Hilverda985Br. en banketb., ijsfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Prins985Br.-, koek en banket


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. Prins985Br.-, koek en banket


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 5A. (Anne) Prins


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 5beeldbepalend pand9 van 10 1915
  terug