Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 38 5-084 5-082 G-184 G-231


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 38, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 38naamloze doorlopende steeg ten noorden


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]huis genaamd de Ham
 
koper provisioneelN. N.
huurderAriaen Aerts
naastligger ten oostenHendrick Sytses koordemaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van ds. Bogerman
naastligger ten noordenPyter Pyters
verkoper q.q.burgemeester Pybe Bauckes, curator
verkoper q.q.burgemeester Jan Douwes, curatoren over
verkoperPyter Martens


 


 


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165r van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38achterKerkstraat ZZ achter Willem Hesselskamer met een winkel en plaats
 
koperFloris Aernts c.u.315-00-00 GG
toehaakeen ducaton
naastligger ten oostenPybe Bauckes
naastligger ten zuidende hof van de predikant
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Willem Stoffels
verkoperTonis Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFloris Aernts c.u. kopen een kamer met winkel en plaats in de Kerkstraat achter Willem Stoffels. Ten O. Pybe Bauckes, ten Z. de predicants hovinge. Geen grondpacht. Gekocht van Tonis Jacobs c.u., voor 315 GG met een ducaton tot een verering.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142v van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis daar de Ham uithangt
 
koperPyter Beerns Gaerman, gehuwd met557-00-00 GG
koperGeertje Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidenhet Predikantshof
naastligger ten westenWillem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester en secretaris der boelgoederen de heer Hillebrant Dirx Hillebrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Beerns Gaerman x Geertje Pyters kopen een huis zz. Grote Kerkstraat daer de haan uithangt. Ten O. mr. metselaar Aucke Jacobs, ten Z. de Predikantshof, ten W. Willem Stoffels. Grondpacht 13 st. Gekocht van oud-burgemeester en secretaris van de boelgoederen Hillebrant Dirx Hillebrants voor 557 gg.


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112r van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis daar het Glas uithangt
 
koperJan Jansen, gehuwd metgrafmaker1035-00-00 CG
koperFeikjen Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
toehaaktwee dukaten voor de verkoopster en haar dochtertje
naastligger ten oostenJacob Auckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Beerns Gaarman, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen graffmaker x Feikjen Douwes kopen een huis zz. Grote Kerkstraat daar 't glas uithangt. Ten O. en Z. Jacob Auckes, ten W. de wv Willem Stoffels, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Pieter Beerns Gaarman x Geertje Pieters, voor 1035 cg met twee dukaten voor de verkoperse en haar dochtertje.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0238v van 20 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ waar het Glas uithangthuis
 
koperHendrik Hendriks, gehuwd met850-00-00 GG
koperAaffke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJacob Auckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen, gehuwd metgrafmaker
verkoperFeikjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks x Aafke Jans koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'het Glas' uithangt. Ten O. en Z. Jacob Auckes, ten W. wd. Willem Stoffels, ten N. die straat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Jan Jansen, grafmaker x Feikjen Douwes voor 850 gg.


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperSchelte Cornelis c.u.150-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelzuidelijke naastligger Cornelis Taevis0-03-00 CG
naastligger ten oostenJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Taevis
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225r van 7 okt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38achterGrote Kerkstraat, door een steegje in te gaanwoning
 
koperAllert Jelles c.u.wachtmeester en assistent70-01-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenSchelte Cornelis
naastligger ten noordenSchelte Cornelis
naastligger ten noordensteegje
verkoper van 1/2Auk JellesHallum
verkoper van 1/2Trijntie Cornelis, met
Maartie Cornelis, en
Sibrigjen Cornelis


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerGerrit Gerrits cum sociis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperBerent Hendriks Groen c.u.bontwever220-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van 5-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ydes
naastligger ten zuidenRinske Gerrits nom. liberorum, weduwe van
wijlen Allert Jelles
naastligger ten westenWillem Tomas
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSchelte Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerent Hendrix (Groen?), bontwever, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'Het Glas' uithangt. Ten O. Jan Ydes, ten W. Willem Tomas, ten Z. Rinske Gerrits wv Allert Jelles, ten N. die straat. Gekocht van Schelte Cornelis, voor 220 cg en een zilveren lepel van 5 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerGerrit Gerrits cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen de executeur bet: 1-10-0
opmerkingsupra aen den exketueer 1-10-0


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
5-084 Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen c.s.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-084 Grote Kerkstraat 38Beernt Hendriks, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0176r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis, tuintje, bleekveld en weefwinkel
 
koper door niaarBeernd Janzen, gehuwd metmr. bontwever380-07-00 GG
koper door niaarLijsbeth Janzen
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
geniaarde koperHuige Gerryts, gehuwd met
geniaarde koperSybrigjen Pyters
huurderJoseph Gautier c.u.53-00-00 CG
naastligger ten oostenNathan Levi
naastligger ten zuidenJelle Lykles
naastligger ten westenJacob Sybes n.u.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Hendriksmr. bontwever


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0199r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever137-00-00 CG
Marijke Bisschop
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van E. Beva
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Gompert Salomons
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertje Wybrens, weduwe van
wijlen Beernt Jansenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Bartling, mr. bontwever x Marijke Bisschop kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten O. wd. E. Beva, ten W. erven Gompert Salomons, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Wybrens wv mr. bontwever Beernt Jansen, voor 137 CG.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-082 Grote Kerkstraat 38Arend Bartling2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Anna Elisabeth Meyergeb 1736 ... , ovl 14 nov 1812 HRL, huwt met J.H. Bekens, ovl wijk G-184; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Arend Hendriks Bartling... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-166; gebruiker Antie Bernardus, 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Moses Levij de Beer... 12 en 19 mei HRL en Leeuwarden, zv Levie Jacobs dB, en Rebecca Izaks; BS huw 1816; gebruiker van wijk G-184, koopman; eigenaar is A. Bartling wed., 1814 (GAH204); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-184Grote Kerkstraat 38A Bartling ervenMoses Levy de Beer koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1628Grote Kerkstraat 38Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (75 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-184Grote Kerkstraat 38Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Jacobus Oedzes Wyma... Daniels en Iebeltje Jacobus; BS huw 1840; oud 38 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, wijk G-184; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-184Grote KerkstraatJacobus Oedses Wijma38 jAugustinusgam, protestant, weduwnaar
G-184Grote KerkstraatFokke Wijma14 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatOeds Wijma9 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatYbeltie Wijma11 jOostermeerv, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatGeeske Wijma6 jMakkumv, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatFoekje W Schoninga26 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Antje Sybes Krol... G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Janna Dieuwke van der Burg... vdB, en Antje Jacobs vd Zee; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk B-066, wijk G-184, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Wybe Jochems Feenstra... wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1628G-184 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3836G-231 (Kerkstraat)Jelle Huitemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4853Grote Kerkstraat 38 (G-231)Jelle Huitemawoonhuis en slachtplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 38J. Huitemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
spekslager


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Kerkstraat 38Tj. Jongma75rund- en varkensslager


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 38 Tjalling Jongmaslager
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkensslager


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkensslager


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 38Tj.Jongmaslager


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38S. de Witte75Slager


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 38, HarlingenGrote Kerkstraat 38S. de Witterund-, kalfs- en varkensslagerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38S. de Witte566Slager


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 38S. (Sijbren) de Witte


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 38beeldbepalend pand9 van 10
  terug