Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 20 5-120 5-147 G-046 G-044
1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg [staat: nieuwe turfhaven]huis, loods en ledige plaats
 
koperJencke Johanis, gehuwd met250-00-00 GG
koperAth Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenHoyte Gauckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHoyte Gauckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperUlck Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Ieme Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJencke Johanis x Ath Douues kopen een huis en loods met ledige plaats op de nieuwe turfhaven. Ten O. en W. Hoyte Gauckes. Grondpacht 14 st aan de stad.


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]huis en kamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten noordoostenHessel Bottes
naastligger ten zuidoostenstraat
naastligger ten zuidoostende kamer van Cornelis Stienman
naastligger ten zuidwestenCornelis Jansen
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet genoemd]
verkoperTaecke Yskes
verkoperTyercke Yskes
verkoperAntie Yskes
verkoper q.q.Taecke Yskes, geauthoriseerde tutor
verkoper q.q.Willem Jansen Rollema, geauthoriseerde tutoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes, gehuwd met
verkoperwijlen Yd Jans Rollema


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]huis en kamer ten oosten daaraan staande
 
koper finaalN. N. 475-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordoostenHessel Bottis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0050r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen] van de straat tot de steeghuis en kamer
 
koperSicke Scheltis, gehuwd met510-00-00 GG
koperJancke Harckes
naastligger ten noordoostenHessel Bottis
naastligger ten zuidoostensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperBonte Reins, gehuwd met
verkoperSytske Fockes Unia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltis x Jancke Harckes kopen een huis zz. Schritsen [Heiligeweg]. Ten NO Hessel Bottis, ten ZW Cornelis Jans. Strekkende zuidwaarts van de straat tot de steeg daar achter, met een kamer ten oosten daar aan, strekkende oostwaarts tot aan Cornelis Steenman, met uitgang in de steeg. Gekocht van Bonte Reins en Sytske Fockes Unia voor 510 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0112v van 25 aug 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen strekkende zuidwaarts tot de steeg daar achter en oostwaarts tot de kamer van Cornelis Stienmans]huis
 
koperClaes Claesses, gehuwd met600-00-00 GG
koperTrijntie Rencks
naastligger ten noordoostenHessel Bottis
naastligger ten oostende kamer van Cornelis Stienman
naastligger ten zuidwestenCornelis Jans
verkoperSicke Scheltes, gehuwd met
verkoperJancke Harckes


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0232v van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: tussen de twee bruggen en de Kerkbrug aan de oostzijde van het diept]huis en tuintje
 
koperBotte Jacobs c.u.287-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostensteegje in te gaan bij
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van de weduwe van Hein Piers
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Anne Haies
verkoperJelle JetsesDen Dam


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-120 Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerBotte Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-120 Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-120 Heiligeweg 20huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerBotte Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-120 Heiligeweg 20huis
eigenaarerven Botte Jacobs
gebruikerClaas Pyters (voor 30-00-00 CG)
gebruikerDoekle Wybes (voor 24-00-00 CG)
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-120 Heiligeweg 20Doekle Wybes, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0228ar van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: tussen de twee bruggen en de Kerkbrug]huis met hof
 
koper door niaarDoekle Wybes schuitschipper640-00-00 GG
geniaarde koperburgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperFroukjen Wybrens Wijngaerden
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderDoekle Wybes c.u.
naastligger ten oostensteegje van Pier Heins
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Pier Heins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGerrit Geerts c.u.
verkoperArjen Bottesoud mr. bakker


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0239v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrug]huis en winkel
 
koperJohannes Jans, gehuwd metbierdrager597-00-00 GG
koperJetske Dirks
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurder keukenAntje Jans 0-07-00 CG
naastligger ten oostensteegje in te gaan bijbrouwer
naastligger ten zuidenwagenhuis van Gerryt Heins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenAge Agema
verkoper q.q.vroedsman Claas Leistra, boedelredder
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, boedelredders van
verkoperde nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves, weduwe van
verkoperwijlen Doekle Wybes


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0018v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] tussen de twee bruggen en Kerkbrughuis en tuin
 
koperSanneke Pieters, weduwe vanwinkelierse999-19-00 CG
koperwijlen Ymte Sybrands
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderHendrik Jansen c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje in te gaan bijbrouwer
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Gerryt Heins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAege Agema
verkoperJohannes Jansenbierdrager


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0116v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrughuis en tuin
 
koperJildren Ruerds, broedermr. huistimmerman600-00-00 GG
koperHidde Ruerds, broedermr. zeilmaker
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Agema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHein G. Brouwer
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.Hein Gerrits Brouwer, geauthoriseerde curator overbrouwer en koopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Hendrik Jansen Leyke, gehuwd met
verkoperTrijntje Robijns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJildren Ruirds, mr. huistimmerman en Hidde Ruirds, mr. zeilmaker, gebroeders, kopen een huis op de Turfhaven tussen de kerkbrug en de twee bruggen. Grondpacht 14 st. Ten O. wd. Agema c.s., ten Z. een steeg met vrije in- en uitgang, ten W. de verkoper Hein G. Brouwer, ten N. de straat. Gekocht van (Hein Gerrits Brouwer, koopman en brouwer, als geauthoriseerde curator bonorum over de geabandonneeder boedel van) Hendrik Jansen, leyker x Trijtje Robijns, voor 600 gg.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0220v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrug]huis en tuin
 
koperJohannes Batstra, gehuwd metmr. blikslager1000-00-00 CG
koperAntje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderde weduwe van Hendrik Leyker doodgraver
naastligger ten oostenAlbert Doedes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJohannes Oebles van der Werf
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJildren Ruurdsmr. huistimmerman
verkoperHidde Ruurdszeilmaker


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 64 van 16 mrt 1810
adressoortbedraggebruik
G-046Heiligeweg 20koopaktefl. 666huis G-046
 
verkoperKlaas Hendriks
verkoperMinne Houtius
koperFolkert de Haas (c.u.)


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 65 van 16 mrt 1810
adressoortbedraggebruik
G-046Heiligeweg 20renversaalfl. 666huis G-046
 
Folkert de Haas (c.s.)
Klaas Hendriks
Minne Houtius


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0028r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 20Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-046huis
 
koperFolkert de Haas mr. slotmaker666-15-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Albert Doedes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenFrans Leemkool
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.Klaas Hendriks, curatormr. klokmaker
verkoper q.q.Minne Houttuin, curator overkoopman
verkoperwijlen Johannes Batstramr. blikslager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-147 Heiligeweg 20F de Haas1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Lotsijana Davids Rasjesgeb 1802 HRL, ovl 1 okt 1813 HRL; wijk G-046, dv David R, en Antie de Lange; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Folkert Jakobus de Haas... eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert B. van Gelding, blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Lammert Barends van Gelding... bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-046Heiligeweg 20Folkert de Haas Lammert B van Gelding blikslager


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-046Heiligeweg 20Jeltje Sipkes, overleden op 24 januari 1826Turfhaven G 46, wed. Dirk de Vries, moeder van Trijntje (vrouw van Willem Pieters Posthuma, tichelaar Midlum), Jildouw (vrouw van Jan Johannes Leyenaar, metselaar), Jetske (vrouw van Luitje Barts Walstra, balkvlotter) en Jan Dirksde Vries, timmerman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 7 feb 1826
adressoortbedraggebruik
G-046Heiligeweg 20koopaktefl. 200huis op de Turfhaven G-046
 
verkoperTrijntje Derks de Vries (te Midlum)
verkoperWillem Pieters Posthuma (te Midlum)
verkoperJildouw Dirks de Vries
verkoperJan Johannes Leyenaar
verkoperJetske Dirks de Vries
verkoperLuitje Barts Walstra
verkoperJan de Vries
koperPieter Kallenborn


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1610Heiligeweg 20Pieter KallenbornHarlingenzaakwaarnemerhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Johanna van de Leemputoud 32 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, wijk G-046; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Petrus Mirandaoud 56 jaar, geb den Bosch en wonende te HRL. 1839, hoedemaker, wijk G-046; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-046HeilgewegPetrus Miranda56 js Hertogenboschm, protestant, gehuwd, hoedemaker
G-046HeilgewegJohanna van de Leemput32 js Hertogenboschv, rooms katholiek, gehuwd
G-046HeilgewegPetrus Louis Miranda15 jWeespm, protestant, ongehuwd
G-046HeilgewegCarel Miranda9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-046HeilgewegDina Berndes17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Sophia Johannes Godthelp... BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1877, bev.reg. 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-046Heiligeweg 20Japkje Gerrits Boorsma, overleden op 13 november 1852Heiligeweg G 46, moeder van Douwe Reins Bleeker, mr. zilver/goudsmid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Anna Catrina Georg... 6 en 13 nov 1825, dienstmeid. wonende te HRL, wonende te Dronrijp, verblijf houdende te HRL, ovl wijk G-046, dv Lodewijk G, en Marijke Roeles; BS huw 1825, ovl ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1610G-046 (Heilige weg)Froukje Swart wed. P. Kallenbornwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-046Heiligeweg 20Riemke J. van der Helmgeb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1610G-044 (Gedempte Heiligeweg)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20A.S. Kleinbakkerij, honigkoek, wittebrood, beschuit


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1610Heiligeweg 20 (G-044)Sake Klein


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 20A.S. Kleinjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 20 Ate Kleinwinkelier & venter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 20M.Hartogopzichter
Heiligeweg 20F. ten Kateonderwijzer
Heiligeweg 20A.Kleinbakker
Heiligeweg 20L.Poortmanopzichter zuiderzeewerken


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20J.D. Kuikenbrood-, koek- en banketbakkerij


1947 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20L. Hooghiemstraschilderwerken, verfwaren, behang, glas


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 20L. Hooghiemstra960Schildersbedr., verfh., glas enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Hooghiemstra960Schildersbedr., verfh., glas enz.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Hooghiemstra960Schildersbedr., verfh., glas enz.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20L. HooghiemstraVerfhuis, 'tschildersbedrijf en verfhandel, behang, glas


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 20, HarlingenHeiligeweg 20 HooghiemstraVerfhuis, Harlingerschilders- en behangersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 20L. (Lambertus) Hoghiemstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 20rijksmonument 20399
  terug