Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 78
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 78 5-130 5-158 F-192 F-183


Huisnaam in: 1627
Gebruik:
Naam: de cartou
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Lanen 78Liefdessteeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Lanen 78Oud Harlingen Magazine 1998Sierk Hondema, herenkapper op de Lanen


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 78Lanen ZZ, op het oosteinde van dekamer
 
koperGeert Joostes Cartou 146-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenJoost Cartou
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ellerdts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1643 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 78 (noordgevel), HarlingenLanen 78 (noordgevel)Cartouw, Geert Joosten'G I 1643' en de afbeelding van een kanon met afgeschoten kogelG I' = Geert Joosten Cartouw
'Kartouw = 16e/17e-eeuws kanon van gietijzer, soms van gegoten brons; een heel kartouw was een kanon voor kogels van 48 pond, een half kartouw van 24 pond, enzovoorts' (Coehoorn)


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-130 Lanen 78huis
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-130 Lanen 78huis
eigenaarOeds Sapes kindt


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 78Lanen ZZhuis
 
koperPhillippus Andries Bosch c.u.160-00-00 GG
naastligger ten oostenAbraham Alema
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Schonebeek c.s.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhuis genaamd het Cartouw
verkoperPyter Sjoerds
verkoperAnnius Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Andries Bosch koopt huis zz. Lanen, 'het Cartouw' genaamd. Ten O. Abraham Alema, ten Z. wd. Jan Schoonebeek, ten W. een doorgaand steegje, ten N. de Lanen. Gekocht van Pyter Sjoerds en Annius Sjoerds, voor 160 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-130 Lanen 78huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerAntje Wygers cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-130 Lanen 78huis
eigenaarPhilipus Bos
gebruikerPhilipus Bos c.s.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-130 Lanen 78Filippus Bos, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
5-130 Lanen 78huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerPhilippus Bos c.s.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0145r van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 78Lanen ZZ bij de Spekmarkthuis
 
koperFrans Godefroy, gehuwd metmr. pruikmaker464-00-00 CG
koperTrijntje Gautier
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenSjoerd Andries
naastligger ten zuidenHuyge Gerryts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, administrator over de goederen van
verkoper van 1/3 van 1/2Johanna Bos, door haar geërfd van haar oomDoornik
erflaterwijlen Philippus Bos
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
verkoper q.q.Hendrik Pesma, als gelastigde vannotaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel BosgarentwijnderLeeuwarden
Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis BeitzegathoutmolenaarAlmenum
verkoper q.q.Sikke Ennes de Vries, als gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaarbuiten Groningen
verkoper q.q.Hendrik Pesma, als gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10 van 1/2wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikje Pyters, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/10 van 1/2Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmakerDokkum
verkoper q.q.Jan Aaebles, als curator overhuismanWijnaam
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Aaeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beitzegat, gehuwd metFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Eeltje Jacobs, en vanhuismanFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beitzegat, gehuwd metVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen vanVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat, allen erfgenamen vanBerlicum
erflaterwijlen Gryttje Cornelis Beitzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Philippus Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Godefroy, mr. pruikmaker x Trijntje Gautier koopt huis 'het Cartouw', zz. Lanen, bij de Spekmarkt. Ten O. Sjoerd Andries, ten Z. Huige Gerryts, ten W. een doorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang, ten N. de Lanen. Gekocht van erven (hun oom) Philippus Bos voor 1/2 en van erven zijn wl. vrouw Gryttje Cornelis Beytzegat voor 1/2.


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0059r van 25 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 78Lanen ZZ bij de Spekmarkt huis
 
koperJan W. Vettevogel koopman 108-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-08 CG
huurder benedenFrans Boekholt c.u.
huurder bovenClaas Nieuwenhuis c.u.
naastligger ten oostenA. Bolman
naastligger ten zuidenYeme de Groot
naastligger ten westenClaas Lourens
naastligger ten westensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenLanen
oud burgemeester Jouke H. Olinjus, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperFrans GodefrooyAppingedam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt huis zz. Lanen bij de Spekmarkt. Ten O. A. Bolman, ten Z. het huis 'Het Kartouw' en Yeme de Groot, ten W. Claas Lourens [Koster] en een vrije steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Frans Godefroy te Appingedam.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-158 Lanen 78Jan W Vettevogel2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-192Lanen 78Hendrik Jans Vettevogel... regattdv1826-93; eigenaar van wijk D-144; gebruiker Willem van Fulpen wed., 1814. (GAH204); ebruiker wijk F-192, koekbakker; eigenaar Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.J.V. en Akke Pieters Vettevogel, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-192Lanen 78Jan Wytses Vettevogel... Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-192; gebruiker Hend. Vettevogel, koekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-062; gebruikers Klaas Gonggrijp, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-192Lanen 78Jan W Vettevogel ervenHendrik Vettevogel koekbakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1309Lanen 78Hendrik VettevogelHarlingenstadsomroeperhuis (40 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-192Lanen 78Hendrik Jans Vettevogel, overleden op 7 november 1832stadsomroeper Laanen F 192, vader van Trijntje Hendriks Vettevogel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-192Lanen 78Elisabeth Nageloud 49 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk F-192; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-192Lanen 78Jan Jacobus Alta... Grietje Schrijver; BS huw 1835, huw 1845; geb Op de Braak, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-192; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-192LaanenElisabeth Nagel49 jNijkerkgezin 1, v, protestant, weduwe, geene
F-192LaanenWesselius Katoen15 jPietersbierumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-192LaanenWillem Frederik Katoen6 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-192LaanenAlberdina Katoen19 jOnderdendamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-192LaanenWesselina Katoen17 jOnderdendamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-192LaanenJan J Alta29 j*Op De Braakgezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-192LaanenFoekje Kleinvogel27 j*Harlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-192LaanenGrietje Alta3 j*Harlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-192LaanenTrijntje [Catharina] Alta10 m*Harlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1309F-192 (Lanen)erv. H. Vettevogelwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-192Lanen 78Trijntje Hendriks Vettevogel... ... (alles)


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 134 van 9 sep 1872
adressoortbedraggebruik
F-192Lanen 78koopaktefl. 4huis F-192
 
verkoperKlaas Hendriks van Wielen (de koopsom bestaat uit een lijfrente per week)
koperSipke Johannes Faber (de koopsom bestaat uit een lijfrente per week)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1309F-183 (De Lanen)Sipke I. Faberwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Lanen 78Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Klaas Poort een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 183 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Lanen 78Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes Leijenaar een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 183 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1309Lanen 78 (F-183)Lena Wiersma (wed. T. Wijga)


1906 - variaadresbronbericht
Lanen 78Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 78aH. v/d Sluisschipper


1936 - variaadresbronbericht
Lanen 78Oud Harlingen Magazine 1998jun: Heropening van de geheel verbouwde kapsalon van de heer S. Hondema op de Lanen


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 78E. (Elisabeth) Meijer wv v.d. Schaaf


1998 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 78, HarlingenLanen 78S. Hondemasalon voor scheren en haarsnijden
  terug