Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 42 5-161 5-176 F-210 F-202


Huisnaam in: 1634
Gebruik:
Naam: de vlasblom
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Lanen 42naamloze steeg ten oosten


 


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZhuis met plaats, met vrije uitgang naar de Schritsen
 
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met1650-00-00 GG
koperMagdalena Lovys
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenBalling Hayes
naastligger ten westenPyter Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Pyters Maes, gehuwd met
verkoperTrijntke Walings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graeff x Magdalena Louys [Vlasbloem?] kopen een huis en de ledige plaats daar achter, zz. Lanen. Vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Pyter Jans, ten Z. de kinderen van Waling Hayes. Grondpacht 17 st aan de Stad. Gekocht van Dirk Pyters Maes x Trijntje Walings voor 1650 gg.


 


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZ tot de Schritsen huis waar de Vlasblom uitsteekt
 
koperJacob Jansen de Kock, gehuwd met1280-00-00 GG
koperGeertie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Janssen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Willems de Graeff c.s.


 


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen 1/6 huis
 
koperAndrys Boeckhorst c.u.kapitein345-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-17-00 CG
verpachter grondWillem Jacobs de Cocq 0-03-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jans
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperWillem Jacobs de Cocq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Boeckhorst, kapitein c.u. kopen 1/6 huis op de Lanen. Ten O. Jacob Hessels Hingst, ten W. Pieter Jans. Grondpacht (voor 1/1) 17 st aan de Stad en (voor deze 1/6) 3 st aan de verkopers. Gekocht van Willem Jacops d`Cocq, voor 345 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZ1/6 huis en erf
 
koper door niaarJacop Jansen de Cock q.q., als vader van400-00-00 CG
koper door niaarGriettie Jacops de Cock
geniaarde koperNeeltie, weduwe van
geniaarde koperwijlen Jan Boercke
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGriettie Jacops de Cock, gehuwd met
verkoperHaentie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacop Jansen de Cock, koopman, als vader van Griettie Jacobs de Cock x Haentie Jans, koopt 1/6 huis zz. Lanen. Rechten en pichten zoals Neeltie wd. Jan Boercke het vroeger heeft gekocht van Griettie [Jacobs de Cock] x Haentie Jans. Gekocht van Neeltie wv Jan Boercke, voor 400 cg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZ tot aan de Schritsen1/6 huis daar de Vlasblom uithangt
 
koperJacob Jansen 418-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij0-17-00 CG
verpachter grondWillem Jacobs de Kock 0-03-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAndries Boekhorst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen [de Cocq?] koopt 1/6 huis zz. Lanen daer de Vlasblom uythangt, strekkende van voor van `t diept tot achter aan de Schritsen. Ten O. Jacob Hessels Hingst en een gezamenlijke steeg naar de Schritsen, ten W. Pieter Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 70 [moet zijn: 17?] st, en (voor deze 1/6) 3 st aan Willem Jacobs d'Kock. Gekocht van Andries Boeckhorst c.u. voor 418 cg.


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZhuis
 
koperPieter Everts, gehuwd met1375-00-00 GG
koperNieske Pybes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenPieter Cornelis bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet nagelaten huis van dr. Wiaerda
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperKnierke, weduwe van
verkoperwijlen Lubbert Gerrits


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZ1/6 huis en plaatske
 
koperJacob Jansen Cock, zoon400-00-00 CG
naastligger ten oostenTieerd Scholl
naastligger ten westenHendrick Mouts
verkoperJacob Jansen Cock, vader
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[170v komt tweemaal voor.] Jacob Jansen de Cock koopt 1/6 huis van zijn vader Jan Jacobs de Cock. Ten O. Tieerd Scholl, ten W. Hendrik Mouts. Gekocht van Jan Jacobs de Kock voor 400 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZhuis
 
koperHein Freerx, gehuwd metmr. huistimmerman525-00-00 CG
koperYdtie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenAtse Hiddes
naastligger ten zuidenGrettinga bouwmeester
naastligger ten westenJan Dirx metselaar
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Philippus Lucas, curatorkoopmanonder de klokslag va Arum
verkoper q.q.Dirk Clases Wassenaar, curatoren overZaandam
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-161Lanen 42huis
eigenaarHein Freerks
gebruikerHein Freerks
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-161Lanen 42huis
eigenaarHein Freerks
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-10-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-161 Lanen 42huis
eigenaarHein Freerks
gebruikerHein Freerks
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-161 Lanen 42huis
eigenaarHein Freerks
gebruikerHein Freerks
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZhuis
 
koperburgerhopman Sybout Buma mr. zilversmid1087-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
toehaakeen ronde zilveren theebus van 30-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Keimpe Hoites
naastligger ten zuidenHarmanus van der Geest
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten noordenLanen
verkoperHein Freerks, gehuwd metmr. timmerman
verkoperYtje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibout Buma, hopman en mr. zilversmid koopt huis zz. Lanen. Ten O. de burger-vaandrig Keimpe Hoites, ten Z. Harmanus v.d. Geest, ten W. mr. metselaar Dirk Jansen, ten N. de straat. Gekocht van mr. timmerman Hein Freerks x Ytje Jans.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-161 Lanen 42Sybout Buma, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZhuis
 
koperPieter Minnes mr. timmerman350-00-00 CG
huurderJohannes A. Vikerman opzichter42-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik J. Smith
naastligger ten westende weduwe van Sipke van Slooten
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jouke H. Olinjus, gelastigde van
verkoperTjerk Greveling, gehuwd metveenbaasSint Johannesga
verkoperSiboutje Buma van Hasenhoek


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 42Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Homeulen, gehuwd metkoopman420-00-00 CG
koperGeertje Andries
bewonerMinne Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Jans Smith
naastligger ten westende weduwe van S. van Slooten
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Minnesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Homeulen, koopman x Geertje Andries Schermer koopt een huis met alle goederen, zz. Lanen, verhuurd aan Minne Pieters. ten O. een steeg, ten W. wd. J.(Y.?) van Slooten, ten Z. Hendrik Jans Smit, ten N. de Lanen en diept. Gekocht van Pieter Minnes, mr. timmerman, voor 420 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-176 Lanen 42Harmen Homeulen3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-210Lanen 42Harmen Homeulen... van wijk D-092, gebruiker is Hendrik Homeulen, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-210Lanen 42Harmen Homeulen Harmen H Homeulen koopman


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
adressoortbedraggebruik
F-210Lanen 42provisionele en finale toewijzingfl. 791huis op de Laanen F-210
 
verkoperJetske Burgers (wv Hendrik Hoogmolen)
verkoperMargaretha Hoogmolen
verkoperHermanus Hovenier
koperHermanus Hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1351Lanen 42Hermanus HovenierHarlingentimmermanhuis en erf (136 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-210Lanen 42Betje W Slotoud 39 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk F-210; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-210Lanen 42Marius Vredenburgoud 43 jaar, geb Doesburg en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-210; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-210Lanen 42M B Vreedenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-210LaanenMarcus Vreedenburg43 jDoesburgm, israëliet, gehuwd, koopman
F-210LaanenBetje Wolf Slot39 jSchiedamv, israëliet, gehuwd
F-210LaanenSamuel Vreedenburg9 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenBenjamin Vreedenburg6 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenAbraham Vreedenburg2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenBeeltie Vreedenburg11 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenSchoontie Vreedenburg7 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenRegiene Vreedenburg4 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenMozes Benj. Vreedenburg20 jDoetinchemm, israëliet, ongehuwd, koopman
F-210LaanenAnna van Hoeve24 jFranekerv, rooms katholiek, ongehuwd, dienstbaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-210Lanen 42Mietje Marcus Vreedenburg, overleden op 2 februari 18408 dg, overleden Laanen F 210, dochter van Marcus Benjamin Vreedenburg, koopman en Betje Wolf Slot, zuster van minderjarige Beeltje, Samuel, Schoontje, Benjamin, Rogina en Abraham Marcus Vreedenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-210Lanen 42Marcus Benjamin Vredenburg, overleden op 17 juli 184349 jr, geboren Dokkum 13/6/1794, man van Betje Slot, winkeliersche Laanen F 210, vader van minderjarige Bellan, Samuel, Schoontje, Benjamin, Regina en Abraham Marcus Vredenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-210Lanen 42Betje Samuel Slot, overleden op 4 maart 184742 jr, geboren Schiedam, overleden Lanen F 210, wed. Marcus Benjamin Vredenburg, moeder van minderjarige Beele, Samuel, Schoontje, Benjamin, Regina, Abraham en Martina Marcus Vredenburg (voogd is Klaas Hilbrands Feitsma, veeschatter). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-210Lanen 42Atje de Vriesgeb 1796 prov, arbeidster, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1351F-210 (Lanen)Klaas W. Leeksmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1351F-202 (De Lanen)Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas W. Leeksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1351Lanen 42 (F-202)Wopke van der Meij (Wzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 42 Antoon van Esveldwerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1920 - kentekenadresnaam
B-3315
Lanen 42Klaas Hondema


1921 - kentekenadresnaam
B-4647
Lanen 42Symen Stienstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 42A.Hondemahoutzager
Lanen 42K.Hondemaschoenhandelaar


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 42, HarlingenLanen 42K. Hondemaschoenenhandel


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 42, HarlingenLanen 42K. Hondemaschoenenhandel


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 42, HarlingenLanen 42K. Hondemaschoenenmagazijn


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 42, HarlingenLanen 42H. Flinkerschoenwinkel


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 42H.J. (Herman) Flinker
  terug