Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 29 5-172 5-189 F-137 F-131
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 31 5-173 5-189 1/2 F-138 F-132
 


 


 


 


 


 


 


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0073v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZ 29/31twee kamers
 
koperEdger Douues 245-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes koopt 2 camers op de Schritsen. Gekocht van Dirck Laeses, voor 245 gg.


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperTjepke Alberts, gehuwd met330-20-00 GG
koperGeertie Laases
naastligger ten oostende erfgenamen van Gerryt Middagten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Jelles
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van Edger Douwesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Alberts x Geertie Laeses koopt een DWARSHUIS c.a. tussen Schritsen en Lanen, dat uit- en ingang en vrij uitgang zijwaarts langs het DWARSHUIS op de Schritsen heeft. Het heeft een stoep en luifel en bestaat uit een ondercamer en daarin een loodske, responderende over de loods en kelder van het huis ten Z., welk loodske van de zoldering af opwaarts tot aan de achtergevel van het voorste huis wat daarop gebouwd is, zoals het tot nu toe gebruikt is, in eigendom v.d. koper zal komen evenals de opkamer, kleer- en turfzolder, het plaetske, de back en het mede-gebruik en onderhoud pro quota daarvan. Het ligt ten N. van het bovenbedoelde huis. Het heeft de oostelijke zijmuur van het huis van Lammert Jelles samen met hem in onderhoud zover als het erf ten W. strekt. Ten O. het erf van Gerrit Pieters Middachten, ten N. de plaets van de Gemeensman Bavius Ziricus en diens eigen scheidsmuur. Met nog veel meer voorwaarden. Gekocht van erven grootschipper Edger Douwes voor 330 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZdwarshuis met uitgang op de Schritsen
 
koperFookeltje Bouwes, weduwe van537-16-00 CG
burgerhopman Seerp Lammertshoutkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van Gerrit Middachten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende oosterzijmuur van Gerloff Jansen
naastligger ten noordenplaats en scheidsmuur van Gerhardus Acker notaris
verkoperTjepke Alberts, gehuwd met
verkoperGeertje Lases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokeltje Bouwes wv Seerp Lammerts Swerms, houtkoper en burger-hopman, koopt een dwarshuis met stoep en luifel zz. Lanen, en in- en uitgang etc. door een vrije steeg zuidwaarts naar de Schritsen. Het heeft een onderkamer met daarin een loodske dat aansluit op de loods in de kelder van het huis ten Z., welke loods van de zoldering af opwaarts is opgebouwd tot de achtergevel van het voorste huis toe, en tot onderhoud van de koper zal komen. Ook de opkamer, turf- en kleerzolder, plaets en back en het mede-onderhoud van de put, staande nz. Schritsen, ten N. van het bovenbedoelde huis. De oostelijke zijmuur van Gerlof Jansen is mandelig met de koper zover zijn erf strekt. Ten O. erven Gerrit Middagten, ten Z. de Schritsen, ten W. Gerloff Jansen, ten N. een eigen scheidsmuur van notaris Gerhardus Acker. Het muurtje op de plaets dat aan die scheidsmuur is vastgemaakt, is precario en moet weggenomen worden. Gekocht van Tjepke Alberts x Geertie Lases, voor 539 cg.


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZwoning
 
koperEelke Lieuwes 230-00-00 GG
naastligger ten oostende tuin van Acker
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenGerloff Jansen
naastligger ten noordenJan Rommerts
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Lieuwes koopt een woning met in- en uitgang zuidwaarts naar de Schritsen. Met beschrijving. Ten O. de tuin van notaris Akker, ten Z.?, ten W. Gerloff Jansen met wie de zijmuur ten oosten mandelig is, ten N. de plaets van Jan Rommerts. Veel voorwaarden. Gekocht van erven Fokeltie Buwes voor 230 gg.


 


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145v van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZ [niet vermeld]huis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de S
 
koperPieter Keimpes, gehuwd metmr. bootjesmaker512-14-00 CG
koperGrietie Reyners
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.mr. bootjesmaker
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenGerloff Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenJan Rommerts
verkoperEelke Lieuwes c.u.


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperBauke Fockes, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
Wytske Watses
naastligger ten oostenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenGerloff Jansen c.u.
naastligger ten noordenJan Rommerts c.u.
verkoperPieter Keimpesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Foekes, scheepstimmerman x Wytske Watses koopt een huis, loods en plaetske met regenwaterbak en mede-gebruik en onderhoud pro quota van de steeg, stoep, luifel, straat en wal zover de stoep reikt. Het huis staat nz. Schritsen, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Gerlof Jansen, ten N. Jan Rommerts. Gekocht van mr. scheepstimmerman Pieter Keimpes voor 300 gg.


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperBenjamin Jansen c.u.400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
bewonerde koper Benjamin Jansen c.u.
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naar het huis van
naastligger ten noordende huisinge van Baucke Fockes c.u.
verkoperPieter Keimpes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBenjamin Jansen koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. de verkoper, ten W. en N. Bauke Foekes. Gekocht van Pieter Keimpes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-172Schritsen 29huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerBaucke Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
5-173Schritsen 31huis
eigenaarBenjamin Jansen
gebruikerBenjamin Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-172Schritsen 29huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerwed. Simen Minnes cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:
5-173Schritsen 31huis
eigenaarBenjamin Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperPyter Keimpes mr. scheepstimmerman400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenPyter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg naar het huis van
naastligger ten noordenBauke Fockes c.u.
verkoperBenjamin Jansen, gehuwd met
verkoperAeghje Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, mr. scheepstimmerman, koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. die straat, ten W. de overbouwde steeg van het huis van Bauke Foekes, ten N. Bauke Foekes. Gekocht van Benjamin Jansen x Aaghje Dirx.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-172 Schritsen 29huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerHaye Annes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
5-173 Schritsen 31huis
eigenaarPyter Keimpes
gebruikerJelle Jetzes
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-00 CG


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis met onder- en bovenkamer
 
koperAntje Sjoerds Schiere meerderjarige dochter210-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Keimpes
naastligger ten zuidenPytter Keimpes
naastligger ten westenSchelte Uyftes
naastligger ten noordende weduwe van Jan Rommerts
Pytter Keimpes, gelastigde vanmr. scheepstimmerman
verkoperJan Pytters, gehuwd metAmsterdam
verkoperWytske WatsesAmsterdam


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-172 Schritsen 29huis
eigenaarAntie Schiere
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
5-173 Schritsen 31huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-172 Schritsen 29Anskjen Andles, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG
5-173 Schritsen 31Jelle Jetses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


 


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 225r van jul 1748 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Schritsen 31Abraham Baukes Wijngaarden, mr. knoopmaker x Baukjen Oenes Haga koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Jelle Jetses en Anskjen Andles, ten Z. de straat en diept, ten W. Jacobus Groenewolt, ten N. Thijs Hendrix. Gekocht van D.G. ds. Thomas Wopkens.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker282-00-00 GG
naastligger ten oostenJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenvroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten noordenRomke Jans kleermaker
verkoperAndries van Zeegen, erfgenaam vantrekveerschipperDokkum
Anskjen Andeles Hiddinga


 


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperWybren Broers mr. huistimmerman287-05-00 CG
huurderAndries Onsman c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jetze Jelles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van vroedsman A. Wijngaarden
naastligger ten noordende erfgenamen van vroedsman A. Wijngaarden
verkoperJelle Boomsma, erfgenaam
verkoperBouwe Boomsma, erfgenaam
verkoperAnna Boomsma, erfgenaam
verkoperRuird Jans Builard, erfgenamen vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperWybren Broers mr. huistimmerman287-05-00 CG
huurderEnte Hendriks c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van Jetze Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van Jetze Jelles
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperJohannes Hendriks, gehuwd metbontwever263-00-00 CG
Ybeltje Jans
huurderEnte Hendriks c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybren Broers mr. huistimmerman
naastligger ten noordenWybren Broers mr. huistimmerman
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks, bontwever x Ybeltje Jans kopen een huis nz. Schritsen. Ten O. Johannes Norel, ten Z. die straat, ten W. en N. de verkoper. Gekocht van mr. huistimmerman Wybren Broers voor 263 cg.


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 31Schritsen NZhuis
 
koperAndries Onsman, gehuwd met135-10-00 CG
koperGrietje Arjens Brouwer
huurderRienk Wybes
naastligger ten oostenJohannes Beerends
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen Wijngaarden
naastligger ten noordenWybren Broers
verkoperWybren Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Harmens x Elisabeth Mollema koopt het huis. Ten O. Stinstra, ten W. wd. Syds Schaaff, ten Z. de Lanen. Gekocht van Tjepke Gratama, namens zijn broer prof. Seerp Gratama.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-189 Schritsen 29Andries Onsman1-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Andries Onsman... 1806, 1811, BS ovl 1819, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1853, reg attdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-137, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Eva Andries Onsman, geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Johannes Hendrikseigenaar en gebruiker van wijk F-138, wafelaar, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-137Schritsen 29Andries Onsman Andries Onsman sjouwer
F-138Schritsen 31Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 136 en 139 van 21 dec 1825
adressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29provisionele en finale toewijzingfl. 198huis F-137
 
verkoperSybrand Lazes Spannenburg
koperMintje Faber


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-138Schritsen 31Ybeltje Jans Beuker, overleden op 27 februari 1829vrouw van Johannes Hendriks Tolbrink, wafelbakker (Schritsen F 138, enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 293,35. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 77 van 28 mrt 1829
adressoortbedraggebruik
F-138Schritsen 31koopaktefl. 500huis aan de noordkant van de Schritsen F-138
 
verkoperJohannes Hendriks Volbrink
koperSimme Ottes van der Meer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1355Schritsen 31Simme Oeges van der MeerHarlingenschipperhuis en erf (84 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1356Schritsen 29Andries OnsmanHarlingenhuis en erf (42 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-137Schritsen 29Maria Sweris Oldendorp, overleden op 14 januari 1832overleden Makkum, vrouw van Sybren Anes van der Werf, buitenschipper Schritsen F 137, moeder van minderjarige Anne en Sijke Sybrens van der Werf. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Grietje Arjens Brouwer... 1811 BS ovl 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-160; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-137; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Janneke Gerrits Rietveld... 16 mei 1824, wonende te HRL, 2e huwt met Frans Ludinga op 28 apr 1835 HRL, baakster 1867, N.H., ovl wijk F-137, dv Gerrit R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Eva Salomonsoud 51 jaar, geb Weener (?) en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Leefman M Leefmanoud 49 jaar, geb Jever, Dld, en wonende te HRL. 1839, godgeleerde onderwijzer, wijk F-138; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Mozes Leefmansoud 29 jaar, geb Norden, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-137SchritzenGrietje A Brouwer73 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-138SchritzenLeefman Mozes Leefman49 jJeverm, israëliet, gehuwd, godgel. onderwijzer
F-138SchritzenEva Salomons51 jWeenerv, israëliet, gehuwd
F-138SchritzenSalomon Leefmans27 jNordenm, israëliet, ongehuwd, kledermake
F-138SchritzenBenjamin Leefmans16 jNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenHanohen Leefmans21 jNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenAäron Leefmans13 jSneekm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenMozes Leefmans29 jNordenm, israëliet, ongehuwd, schoenmaker
F-138SchritzenRozette Leefmans10 jSneekv, israëliet, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-138Schritsen 31Taeke Simmes van der Meer, overleden op 31 augustus 18431 uur (geboren 31/8/1843), overleden Spekmarkt F 138, zoon van Simme Obes van der Meer, schipper & Martje Taekes Taekema, broer van minderjarige Nieske, Sjoukje, Obbe, Durkje, Antje, Taekje en Ida Simmes van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 en 33 van 26 apr 1848
adressoortbedraggebruik
F-138Schritsen 31provisionele en finale toewijzingfl. 207huis aan de noordkant van de Schritsen F-138
 
verkoperJelger Sjoerds Schaafsma
koperSybren Goris van Smeden (in de b.s. is de voornaam: sybrand)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Geertje Wyma... ongehuwd, N.H., ovl wijk G-083, dv Age W, en Aaltje de Boer; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Grietje Aukes de Boer... de B., en Jantje Willems Schaaf; BS huw 1825, ovl 1856, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Izak Hartog Cohen... 1811, zv Hartog Benjamins C, en Judic Jacobs; BS huw 1811, huw 1831, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1355F-138 (Schritsen)Roelof H. Dieterswoonhuis
Sectie A nr. 1356F-137 (Schritsen)Maria Dornwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 180 van 3 dec 1873
adressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29provisionele toewijzingfl. 433huis F-137
 
verkoperJan Hubertus van Droge
provisioneel koperEelke Bootsma (te Almenum)


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 184 van 6 dec 1873
adressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29koopaktefl. 450huis F-137
 
verkoperAdam Kraft (te Franeker)
koperAlbertus van der Schoot
koperKlaas Leeksma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356F-131 (Schritsen)Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leekwoonhuis
Sectie A nr. 1355F-132 (Schritsen)Lijkle H. de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356Schritsen 29 (F-131)Albertus van der Schoot (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 1355Schritsen 31 (F-132)Lammert Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 31 Willem de Vrijbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 31W. de Vrijbootwerker
Schritsen 31B. de Vrijverver


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 31J. (Jelle) Leistra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 31beeldbepalend pand4 van 10
  terug