Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 3 6-018 6-016 E-184 E-175
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 5 6-018 6-016 E-185 E-176
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 36 6-018 6-016 E-034 E-029


Huisnaam in: 1770
Gebruik: herberg en kolfbaan
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1772
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk 6-018
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1773
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk 6-018
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 36Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 87In de jaren '50 verkoopt Sipke ook (brom)fietsen op de hoek Voorstraat/St. Odolphisteeg.


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 3Odulphssteeg OZhuis en plaats
 
koperN. N.
naastligger ten zuidenHidje Lous
naastligger ten zuideneen klein steegje
naastligger ten noordenerfgenamen van de ledige plaats van wijlen Haenke Hessels
verkoperde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Fliere


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0066v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olijsteeg]huis
 
koperLieuwe Lolckes c.u.430-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLuitien Isbrants
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Annius Theodori
verkoperHiltie Lous


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0157r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperJeltie Johannis, weduwe van525-00-00 GG
koperwijlen burgemeester Hendrick Hendrix
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van conrector Annius Theodori
verkoperLieuwe Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeltie Johannis wv Hendrik Hendrix, koopt een huis in de Odulphisteigh. Ten Z. Luytyen Isbrants en een steeg, ten N. conrector Annius Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Lieuue Lolkes voor 525 gg.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177r van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis waar de Drie Zakkendragers uithangt
 
koperRinse Abbes c.u.512-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenuitgaande steeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori oud conrector
verkoperRomcke Adamsschrijver van een compagnie soldaten te voet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Abbes c.u. koopt huis 'de Drie Sackedragers'. Ten W. de Sint Odolphisteeg, ten Z. een uitgaande steeg, ten N. de gewezen conrector Annius Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Romke Adams voor 512 gg.


 


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0267r van 29 apr 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Oliesteeg]huis genaamd de Drie Sackedragers
 
koper van 1/2huis genaamd de Drie Sackedragers Dirck Jansen mr. metselaar250-00-00 GG
koper van 1/2Rommert Jansen mr. droogscheerder
naastligger ten oostenIngaande steeg
naastligger ten zuidenIngaande steeg
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Oliesteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori conrector
verkoperLijsbeth Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Abbes
schoonzoon van de verkoperSymen Bouwesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen, mr. metselaar en Rommert Jansen, mr. droogscheerder, kopen elk voor 1/2 een huis oz. Olijsteeg, waar vroeger 'de 3 sackedragers ' uithing. Ten O. en Z. een uitgaande steeg, ten W. de Olijsteeg, ten N. de conrector Annius Theodori. Gekocht van Lijsbeth Claeses wv Rinse Abbes, gesterkt met haar schoonzoon mr. kuiper Symen Bouwens, voor 250 GG.


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012r van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 5Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperJacob Romkes Braam, vader van koopman200-00-00 GG
koperFroukje Jacobs Braam
huurderN. N. 21-00-00 GG
huurder bovenkamerN. N. 8-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg [staat: het ingaande steegje]
naastligger ten zuidensteeg [staat: het ingaande steegje]
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenAnnius Theodori
verkoper van 1/2Rommert Jansenlakenbereider
verkoper van 1/2de kinderen en erfgenamen van Dirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam als vader van Frouckjen Braam, koopt een woning oz. Sint Odolphisteeg. Ten O. en Z. het ingaande steegje, ten W. die steeg, ten N. Annius Theodori. Gekocht van lakenbereider Rommert Jansen voor 1/2, en van de kinderen en erven mr. metselaar Dirk Jansen voor 1/2, voor 200 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. H. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0339r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odulphussteeghuis en tuin, uithangbord Hof van Friesland
 
koper van 1/2Aefke Reiners Fontein, weduwe van4000-00-00 CG
koper van 1/2wijlen Fedde Pieters
koper van 1/2dr. Regnerus Braam, gehuwd metsecretaris van Barradeel
koper van 1/2Ybeltje Feddes Dreyer
bewonerCaye Slaapkool200-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Goikes Hindelopen
naastligger ten zuidenClaas Goikes Hindelopen
naastligger ten westenSint Odulphussteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperArjen Teunis Blocqkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAefke Reiners Fontein wv koopman Fedde Pieters Dreyer voor 1/2, en Jur. Dr. en secretaris van Barradeel Regnerus Braam x Ybeltje Feddes Dreyer voor 1/2, kopen huis, tuin en paardenstal 'het Hoff van Friesland', hoek Odolphisteeg/Voorstraat. Caye Slaapkool is huurder, protesteert in zoverre dat hij zich beroept zich op zijn huurcontract met de vorige eigenaar, dr. Hessel Zuiringar. Ten O. en Z. wd. Claas Goikes Hindelopen, ten W. de Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Arjen Teunis Blocq, voor 4000 CG.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0299v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Odolphisteeg tegenover het Raadhuishuis en herberg
 
koperCaio Slaapcool, gehuwd metherbergier3800-00-00 CG
Anna Ransenherbergierse
naastligger ten oostenFrouckien Braam, weduwe van
wijlen Claes Goikes Hindeloopenkoopman
naastligger ten zuidenFrouckien Braam
Claes Goikes Hindeloopen
naastligger ten westenOdolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: pijp]
verkoper van 1/2Aafke Reiners Fontein, weduwe van
wijlen Fedde Pieters Dreyerskoopman
verkoper van 1/2Regneerus Braam, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland en secretaris van BarradeelSexbierum
Ybeltie Feddes DreyerSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCaio Slaapcool x Anna Ransen, herbergiers, kopen huis en herberg met tuin en stalling erachter, op de oosthoek van de Odolphisteeg, tegenover het Raadhuis, waar 't huys [moet zijn: hof] van Frieslandt uithangt. Ten O. en Z. Froukien Braam wv koopman Claas Goikes Hindeloopen, ten W. de Odolphisteeg, ten N. de straat en pijp. Geen grondpacht. Gekocht van Aefke Reiners Fontein wv koopman Fedde Pieters Dreyer voor 1/2, en Regnerus Braam x Ybeltje Feddes Dreyer te Sexbierum voor 1/2, voor 3800 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-018 Sint Odolphisteeg 3huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-018 Sint Odolphisteeg 3Caye Slaapkool, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0075r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZhuis
 
koper door niaarAntje Ransen, gehuwd met4000-00-00 CG
koper door niaarGerryt Trox
geniaarde koperAdam Roerich, en zijn broeder
geniaarde koperSamuel Roerich
naastligger ten oostende heer Feddrik Fontein
naastligger ten zuidende heer Feddrik Fontein
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Raadhuispijp]
verkoperAnna Ransen, weduwe van
verkoperwijlen Caye Slaapkool
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Ransen x Gerrit Troy koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Adam- en Samuel Roerich, 'het Hof van Friesland', met diverse kamers, kolfbaan en stalling. Ten O. en Z. Feddrik Fontein, ten W. de Odolphisteeg, ten N. de Raadhuizerpijp. Geen grondpacht. Gekocht van Anna Ransen wv Caye Slaapkool, voor 4000 cg. Zij betaalt de helft en lost de rest af tegen 10% rente.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077v van 27 okt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZhuis
 
uitspraakhet huis de Hof van Friesland van S. Boscha, betreft onder curatele stelling vanLeeuwarden
Lolle Jacobs Kockmr. leerlooier


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0031v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeghuis, herberg en stal
 
koperGerlof Corwynus, gehuwd met2902-00-00 GG
Trijntie Roelofs
huurderde weduwe van Caye Slaapkool
naastligger ten oostenSchelte Wybinga n.u.
naastligger ten zuidenSchelte Wybinga n.u.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnna Ransen, weduwe van
wijlen Gerryt Trox
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Corwynius koopt herberg op de hoek Voorstraat/Sint Odolphisteeg, logement 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. Schelte Wybinga c.u., ten W. deze steeg, ten N. de Voorstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Anna Ransen wv Gerryt Trox, voor 2902 GG.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0073v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Sint Odolphisteeg OZ hoekhuis, herberg en stal
 
koper door niaarSchelto Andries Wybinga, gehuwd met3500-00-00 CG
koper door niaarBaukje Feitama
geniaarde koperTjamke Blomberg, gehuwd met
geniaarde koperLijsbeth Clamstra
naastligger ten oostende heer Schelte* Wybinga n.u.
naastligger ten zuidende heer Schelte* Wybinga n.u.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGerlof Corvinus, gehuwd met
Trijntje Roelofs


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0034v van 3 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZhuis
 
koperCornelis Mollema koopman1527-00-00 GG
naastligger ten oostenBaukje Feytama, gehuwd met
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten zuidenBaukje Feytama, gehuwd met
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Mollema koopt 'het Hoff van Friesland' zz. Voorstraat, gebruikt door Schelte Wybinga. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. De koper moet een afscheiding plaatsen tussen het achtergelegen pakhuis en het huis ten oosten van dit verkochte pand. Geen grondpacht. Gekocht van Baukje Feytema x koopman Schelte Wybenga, voor 1527 gg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0113v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koper van 1/2Elkan Ysaak Levy koopman2400-00-00 CG
koper van 1/2Elkan Levy koopmanLeeuwarden
naastligger ten oostende erfgenamen van Baukje Feytama
naastligger ten zuidenBaukje Feytama
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Mollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElkan Ysaack Levy en Abraham Elkan Levy, Joodsche kooplieden te Leeuwarden kopen elk 1/2 van het huis, vroeger bekend als 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. erven Baukje Feytama, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Cornelis Mollema.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0336r van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koperDirk C. Zijlstra, gehuwd met5000-00-00 CG
koperDirkje Adema
huurderJ. Huidecoper 200-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Baukje Feitema
naastligger ten zuidende erfgenamen van Baukje Feitema
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperElikan Isaack Levy
verkoperAbraham Elikan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra x Dirkje Adema koopt het huis hoek Sint Odolphisteeg, vroeger bekend als 'het Hof van Friesland' en nu verhuurd aan J. Huidecoper. Ten O. en Z. erven Baukje Feitama, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Elkan Isaack Levy en Abraham Elkan, beiden te Leeuwarden, voor 5000 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-016 Sint Odolphisteeg 3D C Zijlstra8-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Dirkje Broers Adema... Franeker, ovl 12 jan 1812 HRL, huwt met Dirk Cornelis Zijlstra op 10 apr 1803 Koudum, ovl Voorstraat wijk E-034, dv Broer A., en Sijtske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; kind: ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Dirk Cornelis Zijlstra... van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Jan Ales Wobma... Baard, ovl 15 nov 1820 HRL, huwt met Hieke Keimpes vd Tol, stalknecht in 1820, wonende te Voorstraat wijk E-034 in 1812, kinderen: Trijntje, geb 1808 HRL, Dirk Jans, geb 28 nov 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Jacob Sybes Dekker... BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, huw 1827, huw 1829, ovl 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk E-184, pakhuisknegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Roelof Arjens de Vries... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-184Sint Odolphisteeg 3D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt
E-185Sint Odolphisteeg 5Jan Ales Wobma stalknegt
E-185Sint Odolphisteeg 5Roelof A de Vries vrouw
E-034Voorstraat 36D C Zijlstra koopman


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Broer Dirks Zijlstra, overleden op 29 december 1819zoon van Dirk Cornelis Zijlstra, koopman (Voorstraat E 34, thans man van Sjoerdje Eekma) en wijlen Dirkje Adama (overleden 1812), broer van minderjarige Cornelis, Sietske en Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Willem-Olivier Dirks Zijlstra (uit 2e huwelijkvader). Saldo fl. 5.250,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Catharina Dirks Zijlstra, overleden op 13 augustus 18241 uur, dochter van Dirk Cornelis Zijlstra, zeehandelaar (Voorstraat E 34, wednr. Dirkje Adema) en Sjoerdje Eekma, zuster van minderjarige Willem-Olivier Dirks Zijlstra, halfzuster van minderjarige Cornelis en Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Sietske Dirks Zijlstra, overleden op 8 januari 1825dochter van Dirk Cornelis Zijlstra, koopman/zeehandelaar (Voorstraat E 34, man van Sjoerdje Eekma) en wijlen Dirkje Adama, zuster van minderjarige Cornelis en Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Willem-Olivier Dirks Zijlstra (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 10.398,- . Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Cornelis Dirks Zijlstra, overleden op 20 februari 182925 jr, zoon van Dirk Cornelis Zijlstra, wethouder/koopman Voorstraat E 34 (thans man van Sjoerdtje Eekma) en wijlen Dirkje Broers Adama (overleden 1812, dochter van wijlen Sietske Steensma, overleden Franeker 30/10/1823 en wijlen Broer Adama), broer van wijlen Broer (overleden 29/12/1819). wijlen Sietske (overleden 8/1/1825) en minderjarige Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Willem-Olivier en Sytske Dirks Zijlstra (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 10.658,62. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1109Voorstraat 36Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1114Sint Odolphisteeg 5Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1115Sint Odolphisteeg 3Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Sjoerdtje Eekma... BS ovl 1843; 1844 overlijdens, regatt dv186-93; oud 49 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-034; VT1839; geb 26okt190; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepesioneerden HRL 1826-1894; 1827. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Stientie Stenfortoud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-034; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Engeltje Cornelis Rinia... 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Meyer L Schippersoud 38 jaar, geb Steenvelde en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-184; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-184Sint Odolphisteeg 3Sipkje Schippers, overleden op 25 april 18391 wk, overleden St. Odolphisteeg E 184. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-034VoorstraatDirk C Zijlstra64 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
E-034VoorstraatSjoerdtie Eekma49 jSneekv, protestant, gehuwd
E-034VoorstraatSietske Zijlstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-034VoorstraatCornelia Cath. Zijlstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-034VoorstraatStientie Stenfort37 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-034VoorstraatIdske Postma25 jFranekerv, protestant, ongehuwd
E-184Meyer L Schippers38 jSteenveldem, protestant, gehuwd, stalknegt
E-184Engeltie Corns. Rinia36 jWijnaldumv, protestant, gehuwd
E-184Jan Schippers11 jMidlumm, protestant, ongehuwd
E-184Arsen Schippers5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-184Fimkje Schippers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-185Sybren Barends Bos23 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
E-185Hielkje van Glinstra21 jSneekv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Sietske Dirks Zijlstra, overleden op 7 december 184216 jr, overleden Voorstraat E 310 (moet zijn: 34), dochter van Dirk Cornelis Zijlstra, gedeputeerde (wednr. NN) en Sjoerdje Eekma, zuster van minderjarige Cornelia-Catharina (9 jr) en wijlen Willem-Olivier Dirks Zijlstra (overleden 1835), halfzuster van Mr. Pieter-Adama Dirks Zijlstra, koopman. Saldo fl. 6.310,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Sjoerdtje Eekma, overleden op 24 juni 184352 jr, geboren Sneek 26/10/1790, overleden Voorstraat E 34, vrouw van Dirk Cornelis Zijlstra, zeehandelaar, moeder van minderjarige Cornelia-Catharina Dirks Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Hendrik Baukes Kerkhoven, overleden op 29 november 18439 mnd (geboren 24/2/1843), overleden St. Odolphysteeg E 34, zoon van Bauke Tjeerds Kerkhoven, timmerman en Martje Hendriks Kuipers, broer van minderjarige Aafke en Antje Baukes Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Dirk Cornelis Zijlstra, overleden op 2 april 184468 jr (geboren 4/5/1775), zeehandelaar/GS-lid, overleden Voorstraat E 34, weduwnaar, vader van Pieter-Adama, koopman en minderjarige Cornelia Dirks Zijlstra (voogd is Ypeus Pietersz Rodenhuis, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Cornelia Zijlstra, overleden op 18 december 184815 jr (geboren 14/4/1833), overleden Voorstraat E 34, zuster van Pieter-Adama Zijlstra, zeehandelaar, in boedel fl. 4.073,09 afkomstig uit erfenis van Catharina Eekma (overleden 1848 Leeuwarden). Saldo fl. 82.890,87. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Willem Pieters Zijlstra, overleden op 5 september 1850ruim 2 jr, zoon van Pieter-Adama Zijlstra, burgemeester (Voorstraat E 34) en Leonora-Johanna Banga, broer van minderjarige Dirk, Jelle, Dirkje, Sietske en Cornelis Pieters Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Aaltje van der Vliet... aug 1795 Franeker, ovl 25 jan 1864 HRL, huwt met Nicolaas Giel, A 5 mei 1861 Grettingharst (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-184Sint Odolphisteeg 3Hendrik Willems Bakker... N.H., A 6 jan 1853 Midlum, zv Willem Hendriks en Tjepkjen Gatses; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk E-184, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Achza Johannes Kamminga... 1e huwt met Douwe Jans Faber, 2e huwt met Watze Dijkstra, Vst 9 apr 1858 uit Leeuwarden, N.H., ovl wijk E-185, dv Johannes K, en Aukje Hoff; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-185Sint Odolphisteeg 5Grietje Rost... en Trijntje Klaases (Wiersma); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-185 supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1114E-185 (Sint Odolphisteeg)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 2399E-033 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 2399E-034 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2982E-029 (Voorstraat)Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigenawoonhuis
Sectie A nr. 1115E-175 (St. Odolphisteeg)Sijbrand Hoekstrawoonhuis
Sectie A nr. 2885E-176 (St. Odolphisteeg)Matthijs Ouendag c.s.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1115Sint Odolphisteeg 3 (E-175)Tarquinius Joh. Hoekstra (en Cons.)
Sectie A nr. 2885Sint Odolphisteeg 5 (E-176)Matthijs Ouendag
Sectie A nr. 2982Voorstraat 36 (E-029)Sjoerd Hannema (Lzn.)


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Oud Harlingen Magazine 1991Eind 1920 wordt [?] de Cooperatie D.E.S. aan de Voorstraat geopend


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 36 Jan Freerk Fonteinkoopm. en zoutzieder
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 5500


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 36J.L. v. Loon151Touwslagerij "Welgelegen"


1922 - kentekenadresnaam
B-5723
Voorstraat 36Lieuwe Jacob van Loon


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 36J.L. v. Loon151Touwsl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 36J.L. v. Loon151Touwsl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 3H. v/d Heideopperman
Voorstraat 36aG.Morrenbedrijfsleider coöp.
Voorstraat 36aC.Morrenkantoorbediende


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 36, HarlingenVoorstraat 36 Door Eendracht Sterk, coöperatie


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Oud Harlingen Magazine 1996feb: In de voormalige winkel van de Coöperatie, hoek Voorstraat/St. Odolphisteeg, opende manufacturenmagazijn Van der Molen een nieuwe toonzaal voor bedden, dekens, matrassen enz.


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Oud Harlingen Magazine 1996mei: Kleding- en manufacturenmagazijn Van der Molen, Voorstraat 27-29 en 36, bestaat 75 jaar.


1947 - kentekenadresnaam
B-32816
Voorstraat 36/38Coöperatie D.E.S.


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 3J. (Joukje) Dijkstra wv Bijlsma
St. Odolphisteeg 5B. (Barend) Wiersma


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 36, HarlingenVoorstraat 36R. AdemaInterieur N.V., 'tmoderne en klassieke meubelen


1981 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 36, HarlingenVoorstraat 36J. Terpstrawoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 3rijksmonument 20616
Sint Odolphisteeg 5beeldbepalend pand6 van 10
Voorstraat 36rijksmonument 20722
  terug