Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 24 6-026 6-024 E-041 E-035
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 24Duizenddeurensteeg ten oosten
Voorstraat 24naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 25r van 23 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 242-60 Sipcke Ryourdts koopt een huis en erf met kamers, strekkende van het diept tot achter aan de nieuwe woning van Cornelis Conincx, met vrij mede-gebruik van de steeg naar de Lanen. Er moet een steeg blijven van vijf voeten breed. De brouwerij met o.a. ketel, koelvat, eesten worden niet mee verkocht. Ten O. Tiaerd Jans [Wattinga], ten W. Cornelis Conincx. Grondpacht 28 st aan Cornelis Conincx. Gekocht van brouwer Jan Jans x Trijntie Willems voor 1450 gg.


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0029r van 7 nov 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ tot achter aan de woning van de erfgenamen van Cornelis Conings1/8 part van een huis en kamers
 
koperPiebe Piebes broeder van de verkoper207-00-00 GG
bewonerThomas Freercks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaring Piebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Piebes koopt 1/8 huis, erf en kamers zz. Voorstraat tot aan Cornelis Conings erven woning toe. Mede gebruik van de steeg en alle servituten zoals verhaald in de koopbrief van 27 jan 1597 bij wl. Jan Jans aan zijn en de verkopers bestevader. Gekocht van zijn broeder Haring Piebes voor 207 GG.


 


 


 


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de lege plaats t
 
koperUpke Haytses 350-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPyter Wybrants


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis
 
koperHesselus Wringer c.u.3500-00-00 GG
toehaakeen gouden ducaton voor de vrouw van de verkoper
huurderAdelaar luitenant
naastligger ten oostenFrans Reyners Templar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Wybrants
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperFolckert TietesapothekerLeeuwarden


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis waarin voorhuis, kamer, zaal, bovenkamer, twee keukens, galerij en bloement
 
koperJohan Schot 2331-14-00 GG
eeuwige jaarlijkse rentede Stad Harlingen7-00-00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Dominico Wringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schot te Dokkum koopt een heerlijk huis met tuin en hof en 2 stegen of uitgangen ten N. en Z., zoals het door wl. de secretaris Wringer is nagelaten, zz. Voorstraat. Gekocht van erven dr. Dominicus Wringer, voor 2331 gg.


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en t
 
koperde heer Mathijs Idsinga secretaris van Barradeel1650-00-00 GG
eeuwige jaarlijkse rentede Stad Harlingen7-00-00 CG
huurderSymon Grettinga apotheker113-08-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Ysack Jansen pasteibakker
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperJohan SchotproviandmeesterLangackerschans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Barradeel, koopt een heerlijk huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Symon Grettinga, apotheker. Ten O. pasteibakker Ysaak Jansen, ten Z. Hans Jansen, ten W. mr. glazenmaker Jan Wybrens, ten N. de straat. verkoper is Johan Schot, proviandmeester in de Langackerschans.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ1/2 van CG 7-00-00 grondpacht
 
koperde kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger, met als geauthoriseerde curator80-00-00 CG
koper q.q.vroedsman Lammert Joostes de Gavere koopman
eigenaar van 1/2de kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen dr. Dominicus Wringersecretaris7-00-00 CG
eigenaar huisMatthijs van Idsingasecretaris van Barradeel
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: de zgn. duizend deuren]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Jan Willems Vosma, gelastigde
verkoper q.q.Johannis Willems Vosma, gelastigden van
verkoperSytske Laeses, gehuwd met
verkoperClaes Theunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger (Suringar) kopen 1/2 grondpacht uit een huis Voorstraat zz, waarvan ze de andere 1/2 van de grondpacht al bezitten. Ten O. de zgn. Duizenddeurensteeg, ten W. mr. glazenmaker Jan Wybrens [Wijngaarden?], ten N. de Voorstraat. De eigenaar was Mathijs van Idsinga, die het kocht van Dominicus Wringer. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis voor 80 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarjuffr. de Vries
gebruikerjuffr. de Vries
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
grondpacht aands. Reneman te Buitenpost
grondpacht07-00-00 CG
aanslag grondpacht01-15-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarjuffr. de Vries
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
grondpacht aands. Reneman
grondpacht07-00-00 CG
aanslag grondpacht01-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan1-2-1721


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0226r van 4 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 7-00-00 CG
 
koperGerardus Beucker n.u.oud kapitein van een compagnie te voet155-15-00 CG
verpachter grondkoopsom bestaat uit afkoop (20 jaar) + 2 1/4 jaar aflossing 7-00-00 CG
eigenaar in 1668Hesselius Wringer
verkoperAmelia T. SuirgerBuitenpost
verkoperHenricus Reneman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarcapt. Beuker nom. uxor.
gebruikercapt. Beuker nom. uxor.
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-10-00 CG
grondpacht aands. Reneman
grondpacht07-00-00 CG
aanslag grondpacht00-00-00 CG
opmerkingafgekogt


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis en hof
 
koperAnnius van Haersma oud kapitein van een Compagnie Infanterie2422-07-00 GG
bewonerWetzenssecretaris
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westenReiner Braem secretaris
naastligger ten westende weduwe van Jan Wybrens Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Johannis van Beuker, curatorprocureur generaalLeeuwarden
verkoper q.q.Cornelis Albarda J.U.D., curatoren oversecretaris van Het BildtSint Annaparochie
verkoperJohanna Geertruit van Beuker
verkoperTitya Wendelina van Beuker, nagelaten kinderen van
erflaterGerardus van Beuker, weduwnaar van
erflaterwijlen Henderina de Vries


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 151r van dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 24Annius van Haersma koopt een huis en hof, zz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg, de Duizenddeuren steeg, ten Z. een diaconiecamer, ten W. de secretaris Reiner Braam en wd. Wybren Nauta, ten N. de Voorstraat. Vrije in- en uitgang door de steeg naar beide kanten. Gekocht van de kinderen van wl. Gerardus van Beucker x Henderina de Vries.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarde heer Haansma
gebruikerde heer Haansma
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-026 Voorstraat 24de hr. Haarsma, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0089v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ huis en tuin
 
koperjuffrouw Maria Codercq 3311-00-00 GG
huurderjuffrouw Maria Codercq 155-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman F. Hoogland
naastligger ten zuidende erfgenamen van Johannes Harmens
naastligger ten westende weduwe van Klaas Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Everardus de Keth [staat: Deketh], curatorvendumeester bij de Admiraliteit
verkoper q.q.vroedsman Klaas Heins, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffr. Maria Codercq koopt het huis met grote tuin en zomerhuis. Ten O. J. Hoogland, ten Z. erven Johannes Harmens, ten W. wd. Klaas Nauta, ten N. de straat. Gekocht van de kinderen van wl. Daniel Heinsius.


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ [niet vermeld]gedeelte tuin van 66 x 23 1/2 voet
 
koperGooytjen Simons Stinstra 550-00-00 CG
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenMenus Fink
naastligger ten westende koper Gooytjen Simons Stinstra
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman
verkoperWytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gooytjen Simons Stinstra koopt een stuk tuin achter zijn huis, met uitgang in de Duizenddeurensteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. Menno Vink, ten W. de koper, ten N. de verkoper Wytze Jans Vettevogel.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-023 Voorstraat 24Freerk Jennes


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ wijk E-041huis en tuin
 
koperCarel Christiaan Nippoldt, gehuwd met4000-00-00 CG
koperAntonetta Elisabeth Nippoldt
naastligger ten oostenwijlen vroedsman H. Radsma
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten zuidenG. Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met
verkoperWytze Vettevogelnotaris


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ1/2 huis en tuin
 
koperAntonetta Elisabeth Nippold 1300-00-00 CG
demonstrantJ. C. Metslarexploicteur Convooien en Licenten
betrokkeneJ. W. Nippoldzeehandelaar
betrokkeneC. C. Nippoldzeehandelaar
betrokkeneAntonetta Elisabeth Nippold
naastligger ten oostenW. Vettevogel
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCarel Christiaan Nippold c.p.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoinetta Elisabeth Nippold wil 1/2 kopen van huis en tuin wijk E-041, waarvan zij al een 1/2 bezit. Er is vrij in- en uitgang aan weerszijden van het erf van notaris Vettevogel. Ten O. Vettevogel, ten W. en Z. G. Stinstra, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Carel Christiaan Nippold. Er is geniaard door J.C. Metzlar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-024 Voorstraat 24A Nippold7-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 27 feb 1811
adressoortbedraggebruik
E-041Voorstraat 24koopaktefl. 8601/2 deel in huis E-041
 
verkoperAntoinette Elisabeth Nippold (te Leeuwarden)
koperWytze Vettevogel


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 78 van 2 mrt 1813
adressoortbedraggebruik
E-041Voorstraat 24koopaktefr. 3150huis aan de Voorstraat E-041
 
verkoperWytze Jans Vettevogel
koperAndries van Steenderen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Andries van Steenderen... inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-041Voorstraat 24A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1133Voorstraat 24Andries van SteenderenHarlingenhuis en erf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Catharina Schreudergeb 1793 Leeuwarden, ovl 7 apr 1844 HRL, ongehuwd, dv Jurjen Arends S, en Dina de Vries; BS ovl 1844; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-041; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-041VoorstraatAndries van Steenderen..m, protestant, ongehuwd
E-041VoorstraatCatharina Schreuder45 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-041Voorstraat 24Catharina Schreuder, overleden op 7 april 1844(Cv)), 51 jr, geboren Leeuwarden, overleden Voorstraat E 41, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-041Voorstraat 24Thijs de Bruin, overleden op 9 augustus 1847levenloze zoon van Thijs de Bruin, zeeman (Vijverstraat E 41) en Sjouwkje Wijnalda, broer van minderjarige Tetje, Anna en Janke Thijses de Bruin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Eelke Pieters Faber... en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder en paruikmaker, wijk E-037; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Grietje Roelofs van der Velde... N.H., dv Roelof Roelofs vdV, en Froukje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-037; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1133E-041 (Voorstraat)Cornelis J. Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3896E-035 (Voorstraat)Evangelisch Luth. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3897E-035 (Voorstraat)Evangelisch Luth. Gemeentewoonhuis


1888 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
adressoortbedraggebruik
E-035Voorstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 2150burgerwoonhuis op de hoek van de Voorstraat en de Sint Odolphisteeg
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperEsscher Posthumus


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3896Voorstraat 24 (E-035)Ev. Lutherse Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 24 Gerrit Munterpredikant
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1900
Voorstraat 24 Hermanus Reeling Brouwerboekhouder spaarb.
vorige grondslagf. 3600
huidige grondslagf. 3800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 24G.Munterpredikant


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 24L. (Leendert) Bakker


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 24, HarlingenVoorstraat 24Fa. Bakkerlederwaren, sport- en recreatieartikelen, gereedschappen


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 24, HarlingenVoorstraat 24 Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 24rijksmonument 20716
  terug