Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Drie Roemersteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Drie Roemersteeg 9 (niet bekend) 6-036 E-153 E-149
 


 


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperClaas Jacobs Braam, vader en voorstander van zijn zoonkoopman235-00-00 CG
koperJacob Claassen Braam
naastligger ten oostenJacob Claassen Braam q.q.
naastligger ten zuidenClaas Reiners
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Sybes
verkoperHendrik Jansen, gehuwd met
verkoperMeinouw Bockes


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0014r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperClaas Nauta koopman en distillateur150-00-00 GG
huurder benedenYttie Ulbes 18-00-00 CG
huurder bovenJan Pieters 0-08-00 CG
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
naastligger ten zuidenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenSaeke Jacobs n.u.
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Nauta, destillateur, koopt een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die steeg, ten N. Saeke Jacobs. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland Jacobus Braam, voor 150 gg.


 


 


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koper en naastligger ten oostenoud burgemeester Syds Schaaff 105-00-00 GG
huurder benedenChristiaan Bruining c.u.23-00-00 CG
naastligger ten oostenSyds Schaaff
naastligger ten zuidenOcke van der Stok
naastligger ten noordenLijsbeth Somers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
Sicco Rienstra, curatorprocureur postulant
Abe Hilverda, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Anna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Schaaff, oud-burgemeester, koopt een huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. de koper, ten Z. Ocke v.d. Stok, ten W. die steeg, ten N. Lijsbeth Somers. Gekocht van de redder van de boedel van Anna Pieters wv Claas Nauta, voor 105 gg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-036 Drie Roemersteeg 9P Peaux wed & erven1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Johannis Klaases Norel... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk E-154; gebruiker is Klaas Norel, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Pieter Okkes van der Stok... Scheltema; geb 1784 HRL, ovl 24dec814 HRL, huwt met Trijntje Harmens Smit op 3 aug 1806 HRL, ovl wijk E-153; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1814; vrouw P. vdS. gebruiker wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Trijntje Harmens Smit... 1814 HRL, huwt met Pieter Okkes vd Stok op 3 aug 1806 HRL, ook huwt met Rients Jans van Velzen, ovl wijk E-153; hu Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1827, ovl 1844; Pieter Ockes van der ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-153Drie Roemersteeg 9Johannes Norel ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1253Drie Roemersteeg 9Rients Durks de WitHarlingenkoopmanhuis (28 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
E-153Drie Roemersteeg 9Woning naast E-152 in de Drie Romerssteeg, gebruikster weduwe De, Vries. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Johanna Adamsoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-153; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-153LaanenJohanna Gerkes [Adaams]48 jHarlingenv, protestant, weduwe, naayster
E-153LaanenJohanna de Vries14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-153LaanenGeertje de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-153LaanenAntie Burgaard6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-153Drie Roemersteeg 9Elske Hendriks Pekelaar, overleden op 30 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 28/5/1787), overleden Haven E 153, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Johanna de Vriesgeb 29 mei 1792 HRL, Nederlands Hervormd; tussen 1851 en 1860 naar het Diaconijhuis, (supp wijk G-437), na 1860 niet meer gevonden, bev.reg. HRL 1851 wijk E-106 wijk E-0153, supp wijk G-437


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Teye Watses Hilarius... 1851, N.H., zv Watse H, en Aaltje Smit; BS huw 1820, ovl 1834, huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-153; geb 16 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Hilarius en Aaltje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Trijntje de Vriesgeb 19 aug 1809 Franeker, huwt met Teye Hilarius op 12 apr 1838 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, N.H., dv Meine Folkerts dV, en Trijntje Jacobs, A 20 feb 1873 Leeuwarden; BS huw 1838, bev.reg. HRL 1851 wijk E-153


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1253E-153 (Drie Romersteeg)Okke Norelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1253E-149 (Drie Romersteeg)Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5128Drie Roemersteeg 9 (E-149)Bauke van der Schaafwoonhuis, stal en bergplaats
  terug