Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 17 6-050 6-051 E-131 E-129
 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040v van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]voor- en achterhuis
 
koperCornelis Jansen, gehuwd metmr. gortmaker1275-00-00 GG
koperMaicke Sjoerds
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenvroedsman Gerrit Sickes Orsinga
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende erfgenamen van Batel schoenmaker
verkoperde erfgenamen van Lambert Reins


 


 


 


 


 


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0138r van 4 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] strekkende tot aan t Poortjehuis
 
koperObbe Jacobs, gehuwd metmr. stoeldraaier520-00-00 CG
koperLijsbet Jelmers
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenThomas Ysax Groenewold
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenJacobus Barrity
verkoperoud burgemeester Jacob Hatsmakoopman


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerObbe Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-050Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerCornelis Lases
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-050 Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerObbe Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-050 Kleine Bredeplaats 17huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJeremias Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045v van 6 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ strekkend van de straat tot achter aan het Poortjehuis
 
koperSyberen Jansen, gehuwd metbeurtschipper1200-00-00 CG
koperAntie Wouters
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenJohannis Taekes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds
verkoperJeremias Jacobsmr. stoeldraaier


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-050 Kleine Bredeplaats 17Sybren Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


 


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
6-050Kleine Bredeplaats 17Wytse Vettevoogelwolkammer, mr.£ 050-00-0£ 8


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0195r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ vanaf straat tot achter t Poortjehuis en tuin
 
koperSybren Jarigs, gehuwd metschuitschipper695-14-00 GG
Sjoukjen Lieuwes*
huurder achterkamerRuurd van der Geest 22-00-00 CG
naastligger ten oostenhet Poortje waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWytse Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats OZ vanaf straat tot achter t Poortje
naastligger ten noordenSeerp IJsbrandi
verkoperGeertje Sybrens, erfgenaam
verkoperJacob Ymes, administrator vd kinderen van
Dettje Sybrens, erfgenaam
verkoperJanneke Sybrens, erfgenamen van
Antje Wouters, weduwe van
wijlen Sybren Jans


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001ra van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ1/2 huis en tuin
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
huurder voor 3 jarenJacob Claases 40-00-00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenW. Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJetze Rinses
verkoperSjouwkje Lieuwes, weduwe van
wijlen Sybren Jarigs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Sjouwkjen Lieuwes wv Sybren Jarigs laat verkopen 1/2 huis oz. Kleine Bredeplaats, strekkende tot in het Poortje. Ten O. het Poortje, ten W. de straat, ten Z. W. Vettevogel, ten N. Jetze Rinses. De andere 1/2 van het huis is ook haar eigendom. Koper is geworden Jacob Clasen, zie onder.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0037v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZ1/2 huis en tuin
 
koperJacob Clasen huistimmerman640-00-00 CG
eigenaar van 1/2Jacob Clasenhuistimmerman
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidende erfgenamen van W. Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende erfgenamen van Jetze Rinses
verkoperSjouwkje Lieuwes, weduwe van
wijlen Sybren Jarigsschuitschipper


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0296r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 17Kleine Bredeplaats OZhuis en tuintje
 
koperJacob Sybrands Reidsma, gehuwd metwinkelier1250-00-00 CG
koperAntje Willems
huurder achterkamerFonger Jans 24-00-00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het [staat: straat]
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenJetze Rinzes
verkoperJacob Clases Peen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Reidsma, winkelier x Antie Willems koopt een huis en tuintje oz. Kleine Bredeplaats, strekkende van voor tot achter in het Poortje. Ten O. het Poortje, ten W. die straat, ten Z. Pieter Vettevogel, ten N. Jetze Rinses. Met eigendom, mede-gebruik en onderhoud v.d. steeg ten Z. en in- en uitgang in het Poortje zowel naar de Lanen als naar de Kleine Bredeplaats. Het voorste deel van het huis wordt bewoond door de verkoper en het achterste deel door Fonger Jans. Gekocht van Jacob Clases Peen, voor 1250 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-051 Kleine Bredeplaats 17Cornelis de Boer3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-131Kleine Bredeplaats 17Cornelis N. de Boereigenaar en gebruiker van wijk E-131, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-131Kleine Bredeplaats 17Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1235Kleine Bredeplaats 17Sjouke van der WoudeHarlingentrekschipperhuis en erf (138 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-131Kleine Bredeplaats 17Rinske Wopkes van Hoek, overleden op 27 augustus 1837wed. Jan Grote, vrouw van Sjouke Namles van der Woude, trekveerschipper Kleine Bredeplaats E 131, moeder van Wopke, kantoorbediende en minderjarige Namle Sjoukes van der Woude (uit 2e huwelijk) en van Sjoukje (vrouw van Paulus van der Tak, rijksontvanger Abbenbroek) en Maria Jans Grote (vrouw van Douwe Hendriks de Boer, koopvaardij kapitein Rotterdam) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-131Kleine Bredeplaats 17Geertje van der Stel... jan 1821, N.H., dv Wopke vdS, en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-131Kleine Bredeplaats 17W S van der Woude stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-131Kleine Bredeplaats 17Coenraad Johannes Baron, overleden op 23 augustus 18398 jr, overleden Laanen E 131, zoon van Johannes Baron, timmerman en Sytske J. Gonggrijp, broer van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-131Kleine BreedeplaatsWopke van der Woude24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
E-131Kleine BreedeplaatsAnna Theodora de Boer25 jDokkumv, protestant, gehuwd
E-131Kleine BreedeplaatsRinske van der Woude7 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-131Kleine Bredeplaats 17Trijntje Faber... E-105, man was in 1851 afwezig of ovl, dv Fedde F. en Idske Taekeles; BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131; oud 34 (!) jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1235E-131 (Kleine Breedeplaats)Wopke S. van der Woudewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2784E-129 (Kleine Breedeplaats)Thomas Gooikes van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2784Kleine Bredeplaats 17 (E-129)Thomas G. van Slootenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 17J.Bloemboekhouder
Kleine Breedeplaats 17N.Jongkindsleepbootkapitein


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 17Oud Harlingen Magazine 1994Sleepbootkap. N. Jongkind, inwonend fam. W. Tuinstra, daarvoor: fam. Messcher, dames Velthuis, T.G. van Slooten (agent Amerikaanse Scheepvaart Mij


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 17J. (Jentje) Huizinga


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 17Oud Harlingen Magazine 1994T. Kalksma
  terug