Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 3,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 3 6-055 1/2 6-057 E-137 E-135
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis of woning
 
koperMinne Jansen, enGG 235:00:00
koperGerben Gerbens burger
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenTomes Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet voormalige huis van Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGabbe Ariens, gehuwd met
Maycke Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen en Gerben Gerbens kopen een woning nz. Lanen. Ten O. Tomas Jansen Breda, ten Z. die straat, ten W. het huis dat van Claas Doedes was, ten N.? Gekocht van Gabbe? Ariens x Maycke Stoffels, voor 235 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koper van 1/2Anne Buwes GG 252:14:00
koper van 1/2Jan Willems mr. metselaar
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenTomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMinne Jansen
verkoperGerben Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Buwes en Jan Willems, mr. metselaar, kopen elk voor 1/2 een huis nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten Z. de Lanen, ten W. Claas Doedes. Gekocht van Minne Jans en Gerben Gerbens, voor 252 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ1/2 woning
 
koperJan Willems mr. metselaarGG 90:00:00
eigenaar van 1/2Jan Willemsmr. metselaar
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenThomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van het huis van Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnne Bouweskoperslager


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZwoning
 
koperStoffel Saeckes c.u.CG 300:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostende weduwe van Thomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van het huis van Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Willems c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Saeckes koopt een woning nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten W. erven Claes Doedes, ten Z. die straat. Gekocht van Jan Willems, mr. metselaar, voor 300 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZkamer of woning
 
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaarGG 50:00:00
Grietie Harmens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenJoannes Spannenburg bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAegtie Claeses, weduwe van
wijlen Stoffel Saeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hiddes, mr. metselaar


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZkamer
 
koperAEdse Cornelis, gehuwd metbootsgezelCG 100:00:00
Yisch Willems
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenJohannes Spannenburg bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van burgemeester Claes Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaarAlmenum
Grietie HarmensAlmenum


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZwoning
 
koperJoannes Pieters, gehuwd metmr. kleermakerCG 194:00:00
Hidtie Hiddes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenUlbe Cornelis Hollander
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenoud burgemeester Wynsma c.s.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Pieters, gehuwd met
Jiskjen Willems


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarJacob Jochems
gebruikerJacob Jochems
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaarGG 180:14:00
Tettie Piers
naastligger ten oostende weduwe van Doede Sikkes [staat: Sierks]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Jochums schuitevoerder
naastligger ten noordenObbe Ypes [staat: Hendriks] mr. hoedenmaker
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
wijlen Beernt Joris


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-055 Lanen 3erven Jacob Jocchems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
6-055 /2Lanen 3Sikke Eelkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ dicht bij de Lange Pijphuis
 
koperFreerk Baukes, gehuwd metscheepstimmermanCG 575:00:00
koperBeitske Sybrens
huurderAndries Jamezon
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten noordenReinder Pieters
verkoperRuurd Ackringa, gehuwd met
verkoperAmelia Klein


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koperJan Galama, gehuwd metCG 126:00:00
Aafke Overdijk
naastligger ten oostenMinne van der Veen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten noordenJan Galama, gehuwd met
Aafke Overdijk
verkoperHeere Meyles


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-057 Lanen 3Jan GalamaCG 1:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Helena Wiggersgeb 1743 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; gebruiker van wijk E-137; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Jan Sipkes Galama... van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-137Lanen 3Jan Galama Helena Wiggers


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-137Lanen 3provisionele en finale toewijzingfl. 1371/2 deel van huis E-137
 
verkoper en koperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1241Lanen 3Wijbe FaberHarlingenstoelmakerhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Trijntie Nijhof... 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-137LaanenTrijntie Nijhof46 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-137LaanenSipke Houtsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenArius Houtsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenCatharina Houtsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-137LaanenHendrikje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-137Lanen 3Beertha H. Ypeus Rodenhuis, overleden op 10 maart 1843H.=Hendrika, 1 jr (geboren 1/11/1841), overleden Noorderhaven E 137, dochter van Ypeus Pietersz Rodenhuis, zeehandelaar en Dirkje-Adama Zijlstra, zuster van minderjarige Pieter, Barend en Margaretha-Hendrika Ypeus Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Anthony Jans de Boer... 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; eigenaar is Hielke M. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Cecilia/Sytske van der Haring... Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Hendricus Anastatius Geermansgeb 1802 HRL, ovl 10jul855 HRL, ongehuwd, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Franciscus G. en ... ; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241E-137 (de Lanen)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241E-135 (De Lanen)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241Lanen 3 (E-135)Raphaël Pais
  terug