Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 23 6-074 6-072 E-165 E-159
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 23 6-075 6-072 E-166 E-159
aangrenzende stegensteeg
Lanen 23Duizenddeurensteeg ten westen


 


 


 


 


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Duizenddeurensteeg1/2 woning
 
koperSjoerd Tiepkes 112-14-00 GG
huurderWouter Annes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


 


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0202v van 25 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZhuis met een vrije uit- en ingang in de steeg
 
kopermr. Joost Havestadt c.u.800-14-00 GG
naastligger ten oostenJan Aartz
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJacob Heres
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRebbe Annes, gehuwd metWorkum
verkoperGoik UpkesWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Joost Havestadt c.u. koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Jan Aartz, ten W. de Duizenddeurensteeg en Jacob Heres. Geen grondpacht. Gekocht van Hebbe Annes x Doik Upkes te Workum voor 800 gg 14 st.


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088r van 8 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Duizenddeurensteeg OZkamer met tuintje
 
koperHermanus Grettinga stadsbouwmeester100-00-00 GG
naastligger ten oostenmouterij van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenImme Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
Ulbe Cornelis, curator over
naastligger ten noordenWillem Douwes
Ulbe Cornelis, curator over
verkoperWillem Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Harmanus Grettinga, bouwmeester der stede Harlingen, koopt een deftige kamer c.a. met een tuintje, in de Duizenddeurensteeg. Ten O. de mouterij van Jacob Aerts, ten W. die steeg, waarin die kamer in- en uitgang heeft, ten Z. Inne Gerryts, mr. schoenmaker, ten N. de verkoper en eigenaar in qlt. Gekocht van Ulbe Cornelis, mr. schoenmaker als curator over Willem Douwes, voor 100 gg.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0116v van 24 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZhuis
 
koperReyner Hendrix de Ringh, gehuwd met180-00-00 CG
koperAefke Pytters
naastligger ten oostenJoris Hiddema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordende kamer van Jan Hendrix
naastligger ten westenWittert secretaris
verkoperFeye Pytters, gehuwd met
verkoperLijsbeth Wybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Hendrix de Ringh x Aeffke Pytters koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een ingaande steeg en Joris Symons Hiddema, ten W. Wittert, ten Z. die straat, ten N. Jan Hendrix. Gekocht van Feye Pytters x Lijsbeth Wybrens.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324r van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZ oosthoek Duizenddeurensteeg1/2 huis
 
koper door niaaroud burgemeester Willem Tjerx 240-00-00 CG
geniaarde koperJan Dircksen Kuyck
eigenaar van 1/2Joannes Joosten Havestadt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoannes Joosten Havestadt, zoon van
verkoperwijlen Telletie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Tjerx koopt, na niaar ratione vicinitatis en societatis tegen oud-burgemeester Jan Dirxen Cuyck, 1/2 huis op de oosthoek v.d. Duizenddeurensteeg, nz. Lanen waarvan de andere 1/2 toebehoort aan de verkoper en zijn stiefmoeder, evenals de 1/2 van een hof in de Both Apothekerstraat, schuin achter het huis 'de Fontein' ofwel er tegenover. Gekocht van Johannes Joosten Havestadt, erfgenaam van zijn moeder Telletie Jans.


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Duizenddeurensteeg OZhof
 
koperdr. Philippus Belida, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland130-00-00 CG
koperReinoutie Meilsma
huurderRoeloff pasteibakker4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Dirxen Roorda
naastligger ten zuidenbouwmeester Hermannus Grettinga
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Scheltema nom. liberorum
verkoperUlbe Cornelismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Philippus Belida, advocaat bij het Hof van Friesland x Reinouke Meilsma koopt een hof in de Duizenddeurensteeg. Ten O. Jan Dirxen Roorda, ten W. die steeg, ten Z. de bouwmeester Hermannus Grettinga, ten N. wd. Scheltema. Huurder is Roeloff, pasteibakker. Gekocht van Ulbe Cornelis, mr. schoenmaker.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231v van 17 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Duizenddeurensteeg OZtuintje of hof met bomen en prieel
 
koperdr. Philippus Belida, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland185-00-00 CG
koperReinnoutie Meilsma
naastligger ten oostende mouterij van Trijntie Bruinsvelt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Quicklenburg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHermannus Grettingabouwmeester en mede rechter van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Philippus Belida koopt een hof met bomen etc. en prieel, in de Duizenddeurensteeg. Ten O. de mouterij van Trijntje Bruinsveld wv burgemeester Quicklenburg, ten W. die steeg, waarin vrij op- en afslag en in- en uitgang naar de Voorstraat. Gekocht van Hermannus Grettinga, mede-rechter van Barradeel en bouwmeester van de stad Harlingen.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379r van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23achterDuizenddeurensteegwoning of kamer
 
koperGerryt Gerryts, gehuwd metmr. wever50-00-00 CG
koperMayke Huigens
huurderFrans Hendrix c.u.12-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Joost mr. ledezetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende hof van dr. Philippus Belida
verkoperGerryt Haenties, gehuwd metschipperAmeland
verkoperMarij AmesAmeland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerrit Gerrits, mr. wever x Mayke Huigens koopt een camer in de Duizenddeuren steeg. Ten O.?, ten Z. erven ledesetter mr. Joost [Havestad], ten W. de steeg, ten N. de hof van dr. Philippus Belida. Gekocht van Gerryt Haenties, schipper op Ameland x Marij Anes? of Annes?, voor 50 cg.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23achterDuizenddeurensteegwoning
 
koper door niaarDirk Huigens koopman58-00-00 CG
geniaarde koperJacob Izaax, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Taekes
huurderOege Johannis c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van Catharina Bruinsvelt
naastligger ten zuidende erfgenamen van Joost ledesetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende woninge van burgemr. Belida
verkoperGerrit Gerrits, gehuwd metmr. wever
verkoperMarike Huigens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Huigens koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jacob Ysaax x Baukjen Taekes, een woning c.a. in de Duizenddeurensteeg. Ten O. erven Catharina Bruinsvelt, ten Z. erven ledesetter Joost [Havestad], ten W. die steeg, ten N. de hof v.d. erven burgemeester Belida. Het huis is verhuurd aan Oege Johannes. Gekocht van mr. wever Gerrit Gerrits x Marieke Huigens voor 58 CG en 3 rijksdaalders voor verteringen op de koop gevallen.


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157r van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23achterDuizenddeurensteegwoning
 
koperJan Ydes mr. kleermaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten oostenJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten zuidende erfgenamen van mr. Joost ledesetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van de hof van de burgemr. Belida
verkoperDirk Hugenskoopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161v van 13 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg OZ3/4 huis
 
koper door niaarJan Ydes mr. kleermaker340-00-00 CG
geniaarde koperNathaniël Cromhuisen c.u.
eigenaar van 1/4burgervaandrig Syds Wybes q.q.
naastligger ten oostenmr. Jan Ydes kleermaker
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Jan Ydes kleermaker
verkoperde erfgenamen ad testamento van Willem Tjerxvoerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes Wijngaarden, mr. kleermaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Nathaniel Cromhuisen, 3/4 van een huis op de oosthoek van de Duizenddeurensteeg, nz. Lanen, waarvan het andere 1/4 van de vaandrig Syds Wybes is. Ten O. en N. de Koper. Gekocht van erven voerman Willem Tjerx, voor 340 cg.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194v van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg1/4 huis
 
koperJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker50-00-00 CG
koperWypkjen Pieters
eigenaar van 3/4Jan Ydes c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten oostenWypkjen Pieters
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten noordenWypkjen Pieters
verkoperBruin HavestadtRotterdam
verkoperDavid HavestadtRotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes [Wijngaarden], mr. kleermaker x Wypkjen Pieters kopen 1/4 huis waarvan zij de overige 3/4 al bezitten, nz. Lanen/hoek Duizenddeuren. Ten O. en N. de kopers, ten Z. de straat, ten W. de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Bruin- en David Havestadt te Rotterdam.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-074 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerJan Ydes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
 
6-075 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerBauke Ydes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-074 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:
 
6-075 Lanen 23huis
eigenaarDirk Cornelis erven cum soc.
gebruikerHarmen Harmens cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonder ede verclaert niet te hebben nogh te sullen onfangen van de huijr


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-074 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerJan Ydes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
6-075 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerYde Jans cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0223r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeghuis
 
koperBauke Wijngaarden, gehuwd metmr. zilversmid700-00-00 CG
koperAntie Theodorus Binsonides
naastligger ten oostenJan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Haselaar
naastligger ten westensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen
naastligger ten zuidenLanen
verkoperJan Ydes Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Wijngaarden mr. silversmid x Antie Theodorus Binsonides koopt huis met plaats en tuin, hoek Duizenddeurensteeg. Ten O. de verkoper, ten Z. de Lanen, ten W. de Duizenddeurensteeg, ten N. wd. burgemeester Haselaer. Gekocht van mr. kleermaker Jan Ydes Wijngaarden.


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0044r van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeghuis
 
koperGerben Johannis, gehuwd metmr. schoenmaker800-00-00 CG
koperFockjen Andrys
naastligger ten oostenJan Yedes Wijngaerden
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Haselaer
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenLanen
verkoperBauke Wijngaerden, gehuwd metmr. zilversmid
verkoperAntie Bensonides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Johannis, mr. schoenmaker x Foekjen Andrys koopt huis op de oosthoek v.d. Duizenddeurensteeg, nz. Lanen. Ten O. Jan Ydes Wijngaarden, ten Z. de Lanen, ten W. de steeg, ten N. wd. burgemeester Haselaer. Gekocht van mr. silversmid Bauke Wijngaerden x Antie Binsonides.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-074 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerJan Ydes c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
6-075 Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerSikke Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0205r van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanenhuis en tuintje
 
aanhandelaarJan Everts leerkoper600-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenJan Tomas IJsenbeek
verkoperGerben Johannes, gehuwd metwinkelier
verkoperFockjen Andrieswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts (Wijnalda), leerkoper, doet wandelkoop van zijn huis met tuin op de Lanen nz. (met de indeling). Ten W. de Duizenddeurensteeg, ten Z. de straat, ten O. mr. kleermaker Jan [Ydes] Wijngaarden, ten N. Jan Tomas IJsenbeek. Hij ruilt het tegen het huis bij de Stadsvesten, van Gerben Johannes x Foekjen Andries, met ten O. en Z. het stads werk- of spinhuis, ten W. de stadvesten, ten N. de heer P.B. van Wijdenbrug. Jan Everts betaalt voor de meerwaarde 600 cg. aan Gerben Johannes.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-074 Lanen 23Douwe Gabes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
6-075 Lanen 23vroedsman Wijngaerden, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0333v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 23Lanen NZhuis en tuin
 
koperde Stad Harlingen 215-00-00 GG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJ. Francq
naastligger ten noordenJan Fontein
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenLanen
verkoper van 1/2Albert Bolman, als erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Bolman
verkoper van 1/4Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirk Wytsma
verkoper van 1/4Elza Dorothea Briel, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos, erfgenaam van hun zusterkoopmanPekela
erflaterde weduwe van Jan Bolman


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-072 Lanen 23G Stinstra0-10-00 CGstond: david willems


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-165Lanen 23 de Stad casern ledig
E-166Lanen 23 casern ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1264Lanen 23de Stad HarlingenHarlingenbrandspuithuisje en erf (160 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-166Lanen 23Janke Rienks Stoker... in 1851, N.H., dv Rienk S, en Francina Adolfs Pas; BS huw 1858, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-166, wijk F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-166Lanen 23Roelofke Pieters van der Meulen... dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1264E-165 (de Lanen)de Stad Harlingenschool


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2984E-159 (De Lanen)Gemeente Harlingenbrandspuithuisje


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2984Lanen 23 (E-159)Gemeente Harlingen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenGemeente en Gem. Instellingen812Brandspuithuisje


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenGemeente en Gem. Instellingen812Brandspuithuisje


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenGemeente en Gem. Instellingen812Brandspuithuisje
  terug