Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Sint Odolphisteeg 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 2 6-089 6-086 E-ong E-174
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 4 6-089 6-086 E-183 E-173
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphisteygh] bij het Raadhuishuis
 
koperAndries Hendrix, en320-00-00 GG
Trijn Martens
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Gijsbarts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijsbet Hanses
verkoperPeter Peters Cantie c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Hendrix x Trijn Martens koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg omtrent het Raadhuis. Ten Z. Willem Gijsberts, ten N. ten naasten wd. Lijsbet Hanses. Gekocht van Pieter Piers?, voor 320 gg.


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ bij het einde aan de Voorstraathuis
 
koperClaes Sibes c.u.linnenwever350-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendr. Andraeas Heemstra secretaris
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris
verkoperLijsbet Sioerdts, weduwe van
wijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sibes, linnenwever, koopt een huis ten W. v.d. Odolphisteeg, bij `t einde naar de Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. en N. de secretaris Andreas Heemstra. Gekocht van Lijsbet Sioerdts wv Jan Hansen, voor 350 gg.


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Ste. Odulphisteegh]3/4 huis
 
koperIede Hansen burger c.u.450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten zuidenWillem Gisbaerts
naastligger ten westende erven van Tiberius Templar
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Claes Sibes
verkoperde erven van Trijn Martens, weduwe van
wijlen Andries Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIede Hansen koopt 3/4 huis ten W. van de Odolphisteeg. Ten W. erven Tiberius Templar, ten Z. Willem Gijberts, ten N. wl. Claes Sibes. Gekocht van erven Trijn Martens wv Andries Hendrix, voor 450 gg.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperFeite Tjeerts 551-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkoperYde Hansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Tjeerts koopt huis Odulpistich. Ten O. de steeg, ten Z. Willem Gijsberts, ten W. Reiner Templar qq., ten N. Moses Abrahams. Grondpacht 7 st. gekocht van Yde Hanses c.u. voor 551 GG.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperBavius Ziricus c.u.notaris810-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkoperFeite Tieerds c.u.


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperAgge Jeltes Baske, gehuwd met400-00-00 GG
kopersWibrigjen Heyns
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenGerryt Willems Buys
naastligger ten westenTibery Templaer
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkopergemeensman Bavius Ziricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgge Jeltes Baske x Wibrichje Heyns koopt een huis wz. Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. de ledige plaets van Tibery Templaer, ten Z. Gerryt Willems, wiens huis een mandelige muur heeft met dit verkochte huis, ten N. Moses Abrahams. Grondpacht 7 st. Gekocht van Bavius Ziricus, gemeensman en notaris publicus, voor 400 gg.


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268r van 10 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeghuis
 
koperJentie Ockes c.m.100-00-00 GG
koperWerp Bastiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Jaapjen Boldewijns, weduwe van
wijlen Gerrit Camp, als gelastigde van
verkoperde kinderen van wijlen Claasje Camp, weduwe van
wijlen Reiner Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Ockes c.u. en Werp Bastiaens kopen een huis wz. Odulphisteegh. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jaapjen Boldewijns wv Gerrit Camp, namens de kinderen van Claasje Camp wv Reiner Templar, voor 100 gg. en een zilveren ducaton tot verering voor `t kind van Dirkje Templar en een kindskind van Claesje Camp.


 


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperDirck Hugens, gehuwd metkoopman221-00-00 GG
Stijntie Hendrix
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-07 CG
huurderSchuttenius notaris22-00-07 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenJacob Harmens
naastligger ten westende hof van de weduwe en erven van Dirck Jansen haven cherger
naastligger ten noordenBrechtie Jacobs
verkoperJelte Agesmr. brouwer en koopmanDoccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van wd. en erven Dirck Jansen, havencherger, ten Z. Jacob Harmens, ten N. Brechtie Jacobs. Gekocht van Jelte Ages, mr. brouwer te Dokkum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Adolphisteeg]1/2 huis
 
koperCornelius Gongrijp s.s. theol. studiosus te Frane, zoon van75-00-00 CG
gesterkt door Hanso Gongrijp
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
huurderde weduwe van Dirk Gerryts c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Gerrits mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jansen mr. bakker
verkoperdr. Folkerus Nijkerk, zoon en erfgenaam vanadvocaat Hof van FrieslandWorkum
wijlen dr. Wybrandus Nijkerk


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperCornelis Cornelis de Jong, gehuwd met175-00-00 CG
Sjoukjen Tjeerds Esta
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jans mr. bakker
verkoperHanso GongrijpkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis de Jong x Sjoukje Tjeerds van Esta, winkeliers, koopt huis in de Sint Odolphisteeg, recht achter het huis van Douwe Jans (Vettevogel), mr. bakker. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten Z. Jan Gerryts, mr. kleermaker, ten N. Douwe Jans. Met beschrijving. Gekocht van Hanso Gongrijp te Franeker, voor 175 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-089 Sint Odolphisteeg 2Clara Claases, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis, wagenhuis en stalling
 
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd met599-19-00 CG
Aafke Bierma
huurderPytter Heeres
huurderEeke
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenPetrus Ferwerda n.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperJan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
Lijsbet Cornelis de Jong, en als voogd van
hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer
Sybout Jansen Cramer
Sjoukje Jansen Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Ferwerda, koffieschenker x Sytske Popta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma, een huis, wagenhuis en stalling wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. de koper, ten Z. Jan Gerryts, ten N. Douwe Jansen. De stal kan 2 paarden en hooi bergen. Verkoper Jan Sybouts Cramer x wl. Lijsbeth Cornelis de Jong, voor 599 gg.


 


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ bij de Raadhuispijphuis
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma 126-00-00 GG
koperJoost Zeeman bode (stads-)
huurderJan Everts c.u. en c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Ratsma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenObbe Hendriks
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon vanWitmarsum
huisman Sybren UlbesWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud-burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma en stadsbode Joost Zeeman, een huis wz. Odolphisteeg bij de Raadhuispijp, verhuurd aan Jan Everts en anderen. Met beschrijving van het huis. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. Obbe Hendriks. Zie de condities. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te? en zijn vader Sybren Ulbes, huisman, voor 126 gg.


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZachterhuis, stal en wagenhuis
 
koper van 1/2 Lupkjen Douwes, weduwe van
wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2 Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
Gertie Offringa
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLupkjen Douwes
naastligger ten westengroot huis en tuin
naastligger ten noordenLupkjen Douwes
verkoperObbe Hendriks Rademaker


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koper door niaarHoyte Lieuma c.u.zilversmid188-14-00 GG
geniaarde koperAdam Roerich, en zijn broeder
Samuel Roerich
huurderBenjamin Levy
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenJan Everts
verkoper en curator vanvroedsman Harmen Ratsma
Jacob Tjeerds Ratsma, gehuwd met
Hendrina Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Lieuwma, mr. silversmid voor hemzelf en als voogd over zijn vrouw kopen, na niaar societatis en vicinitatis tegen Adam en Samuel Roerich, een braave huizinge c.a. in de Odolphisteeg. Geen grondpacht. Ten O. de Odolphisteeg, ten Z. Hoyte Lieuwma, ten W. Johannes Frank, ten N. Jan Everts. Gekocht van (de gerepudieerde boedel van) Jacob Tjeerds Ratsma en Hendrina Bijlsma, voor 188 gg.


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolpisteeg WZ wijk E-183huis
 
koperJan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker301-05-00 CG
huurderCornelis Annes c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolpisteeg
naastligger ten zuidenJ. Akkringa
naastligger ten westenA. Terwogt
naastligger ten noordenA. Terwogt
verkoperoud mederaad in de Vroedschap van Leeuwarden Johannes Groenia, executeur testamentair, enLeeuwarden
verkoperAlbert Bolman, executeur testamentair van
oud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. koek- en banketbakker koopt huis wz. Odolphisteeg, wijk E-183. Ten O. de steeg, ten W. en N. Adam Terwogt, ten Z. J. Akkringa. Verkopers executeurs v.d. boedel Johs. Frank.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 2Jan L Faber1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes Faber... van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Ruurd Steffensovl voor 1815; wed. R.S. gebruiker van wijk E-183, vischvrouw; eigenaar is Jan L. Faber 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 2Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan L Faber Ruurd Steffens wedvischvrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2Allart Scheltinga OosterbaanHarlingenapothecarhuis en erf (278 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Bauke Tjeerds Kerkhoven... Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Martje Hendriks Kuipers... 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-183Bauke Kerkhoven29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-183Martha Kuipers30 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
E-183Aafke Kerkhoven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128E-036 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Geeske Annes Gerbranda... Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-183 (Sint Odolphisteeg)Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1128E-036 (Voorstraat)Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-173 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 3124E-174 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3124Sint Odolphisteeg 2 (E-174)Kornelis Posthumus
Sectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4 (E-173)Kornelis Posthumus


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 4 Johan H. Outhuijsewerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1918 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
adressoortbedraggebruik
E-173Sint Odolphisteeg 4provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 2S.Breidenbachwerkman
Sint Odolphisteeg 4J.Helfrichtransportarbeider
Sint Odolphisteeg 4A.Nagelkoperslager


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 2A. (Aaaltje) Bouma wv de Vrij
  terug