Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 2 6-089 6-086 E-ong E-174
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 4 6-089 6-086 E-183 E-173
 


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ bij het einde aan de Voorstraathuis
 
koperClaes Sibes c.u.linnenwever350-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendr. Andraeas Heemstra secretaris
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris
verkoperLijsbet Sioerdts, weduwe van
wijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sibes, linnenwever, koopt een huis ten W. v.d. Odolphisteeg, bij `t einde naar de Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. en N. de secretaris Andreas Heemstra. Gekocht van Lijsbet Sioerdts wv Jan Hansen, voor 350 gg.


 


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120v van 22 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Sinte Odulphisteeg]huis
 
koper door niaarFolckert Lammerts pasteibakker535-00-00 GG
geniaarde koperBavius Ziricus c.u.procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Sibes
naastligger ten noordenFolckert Lammerts pasteibakker
verkoperDouwe Tiepkes


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphussteeg]1/3 huis
 
koper q.q.N. N. 500-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphussteeg]
naastligger ten zuidenIde Hansen c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Symons


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]2/3 huis
 
koperCornelis Wybes c.u.333-08-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenIede Hansen
naastligger ten westende erfgenamen van Tiberius Templar
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperTrijn Claeses
verkoperSybe Claeses


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphistraat]huis
 
koperMoses Abrahams c.u.475-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenYde Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperCornelis Wybes c.u.


 


 


 


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101r van 11 okt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperGerryt Sipkes, gehuwd met250-00-00 CG
koperLupke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
huurderde weduwe van vaandrig Claas Auckes c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenMoses Abrahams mr. knoopmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenvroedsman Cornelius Wijngaarden
verkopervroedsman Cornelius Wijngaarden, erfgenaam
verkopers als erfgenamen van wijlen hun vaderWibrandus Nijkerck, erfgenamen ex testamento vanpredikantOppenhuizen
erflaterwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerck, gehuwd met
erflaterwijlen Siouckje Wibrandi, moeder van Wibrandus Nijkerck


 


 


 


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081v van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oldulphisteeg]woning
 
koperBregtie Jacobs, weduwe van210-00-00 GG
koperwijlen Jan Feddes
huurderRieme Lieuwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Oldulphisteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Age Basco
naastligger ten westende hof van Janneke Akker
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerrit Sipkes
verkoper van 1/2Trijntie Moses, gehuwd metNes
verkoper van 1/2Jan Harmensbakker en koopmanNes
verkoper van 1/2Mayke Moses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Minnesschipper


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZ [staat: Adolphisteeg]1/2 huis
 
koperCornelius Gongrijp s.s. theol. studiosus te Frane, zoon van en gesterkt met75-00-00 CG
Hanso Gongrijp
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
huurderde weduwe van Dirk Gerryts c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Gerrits mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jansen mr. bakker
verkoperdr. Folkerus Nijkerk, zoon en erfgenaam vanadvocaat Hof van FrieslandWorkum
erflaterwijlen dr. Wybrandus Nijkerk


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperCornelis Cornelis de Jong, gehuwd met175-00-00 CG
koperSjoukjen Tjeerds Esta
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts mr. kleermaker
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenDouwe Jans mr. bakker
verkoperHanso GongrijpkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis de Jong x Sjoukje Tjeerds van Esta, winkeliers, koopt huis in de Sint Odolphisteeg, recht achter het huis van Douwe Jans (Vettevogel), mr. bakker. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten Z. Jan Gerryts, mr. kleermaker, ten N. Douwe Jans. Met beschrijving. Gekocht van Hanso Gongrijp te Franeker, voor 175 cg.


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ4/5 huis
 
koperLijsbeth Jans 220-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ4/5 huis
 
koperLijsbeth Jans 220-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-089 Sint Odolphisteeg 2Clara Claases, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZhuis, wagenhuis en stalling
 
koper door niaarburgemeester Petrus Ferwerda, gehuwd met599-19-00 CG
koper door niaarSytske Popta
geniaarde koperHendrik Schaaf, gehuwd met
geniaarde koperAafke Bierma
huurderPytter Heeres
huurderEeke
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-12 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenPetrus Ferwerda n.u.
naastligger ten noordenDouwe Jansen
verkoperJan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
wijlen Lijsbet Cornelis de Jong, en als voogd van
hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer
Sybout Jansen Cramer
Sjoukje Jansen Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Ferwerda, koffieschenker x Sytske Popta koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma, een huis, wagenhuis en stalling wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. de koper, ten Z. Jan Gerryts, ten N. Douwe Jansen. De stal kan 2 paarden en hooi bergen. Verkoper Jan Sybouts Cramer x wl. Lijsbeth Cornelis de Jong, voor 599 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-089 Sint Odolphisteeg 2huis
eigenaarerv. Breghtie Jacobs
gebruikerClaare Claeses cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0166v van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperEvert Goslings, gehuwd met246-00-00 GG
koperMartje Jans
huurderMayke Johannes 87-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenObbe Hendriks Raedemaker
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkopermeerderjarige vrijster Hiltje Jans, erfgename van
erflaterhaar zuster Lijsbeth Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Gosses x Martje Jans


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 2Sint Odolphisteeg WZachterhuis, stal en wagenhuis
 
koper van 1/2 Lupkjen Douwes, weduwe van
koper van 1/2 wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2 Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
koper van 1/2 Gertie Offringa
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLupkjen Douwes
naastligger ten westengroot huis en tuin
naastligger ten noordenLupkjen Douwes
verkoperObbe Hendriks Rademaker


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ wijk E-183huis
 
koperJan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker301-05-00 CG
huurderCornelis Annes c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJ. Akkringa
naastligger ten westenA. Terwogt
naastligger ten noordenA. Terwogt
verkoper q.q.oud mederaad in de Vroedschap van Leeuwarden Johannes Groenia, executeur testamentairLeeuwarden
verkoper q.q.Albert Bolman, executeur testamentairs van
verkoperoud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. koek- en banketbakker koopt huis wz. Odolphisteeg, wijk E-183. Ten O. de steeg, ten W. en N. Adam Terwogt, ten Z. J. Akkringa. Verkopers executeurs v.d. boedel Johs. Frank.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 2Jan L Faber1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes Faber... van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Ruurd Steffensovl voor 1815; wed. R.S. gebruiker van wijk E-183, vischvrouw; eigenaar is Jan L. Faber 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 2Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan L Faber Ruurd Steffens wedvischvrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Sint Odolphisteeg 2Allart Scheltinga OosterbaanHarlingenapothecarhuis en erf (278 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Bauke Tjeerds Kerkhoven... Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Martje Hendriks Kuipers... 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-183Bauke Kerkhoven29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-183Martha Kuipers30 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
E-183Aafke Kerkhoven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128E-036 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Geeske Annes Gerbranda... Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-183 (Sint Odolphisteeg)Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1128E-036 (Voorstraat)Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-173 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 3124E-174 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3124Sint Odolphisteeg 2 (E-174)Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4 (E-173)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 4 Johan H. Outhuijsewerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1918 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
adressoortbedraggebruik
E-173Sint Odolphisteeg 4provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 2S.Breidenbachwerkman
Sint Odolphisteeg 4J.Helfrichtransportarbeider
Sint Odolphisteeg 4A.Nagelkoperslager


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 2A. (Aaaltje) Bouma wv de Vrij
  terug