Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 9 6-091 6-088 E-ong E-177a
 


 


 


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0008v van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]huis bestaande uit twee kamers en een weefwinkel
 
koperHarmen Jansen wachtmeestersassistent100-00-00 GG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamers
naastligger ten zuidenSybren Haytses rogmeter
naastligger ten westenJeltie Eelckes
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van Jelle Reyners
huurderhet gezin van Gosse Pieters
huurderhet gezin van Joannes Harmens
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, als gelastigde van
verkoperEster Iemans, erfgenaamAmsterdam
verkoperPietertie Iemans, erfgenaamAmsterdam
verkoperJan Iemans, erfgenamen vanAmsterdam
verkoperwijlen Pietertie Cornelis


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075r van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]kamer
 
koperGrietie Arjens, weduwe van60-00-00 GG
wijlen Ocke Jenties
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenClaas Fransen
naastligger ten westenIngang
naastligger ten noordende erfgenamen van Jelle Reyners
alimentatores vande Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperStijntie Hendrix, weduwe van
wijlen Harmen Jansen


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob Romkes Braem
gebruikerJohannes Ymes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob R. Braem
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZkamer, tuin, plaats, loods
 
koperJelle Douwes Wildeman, gehuwd met295-00-00 CG
koperAntie Jans
naastligger ten oostenoud burgemeester Heins c.f.
naastligger ten zuidenIisbrandt Veltes n.u.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten westenMaertie Bastiaens
naastligger ten noordenMaertie Bastiaens
Sytse Claesen, gelastigde van
verkoperHaeringh Johannes, gehuwd metAmsterdam
verkoperAntie SipkesAmsterdam


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruiker
opmerkingdoet geen huir


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-091 Sint Odolphisteeg 9woning
eigenaarwed. Hindelopen
gebruikerAntie Hayes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-091 Sint Odolphisteeg 9Gerben Johannes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
6-091 Sint Odolphisteeg 9Steeven Obbes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0107r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]woning met tuintje en bleekveld
 
koperJan Sybrands, gehuwd metassistent230-00-00 GG
Baukjen Minnes
huurderGijsen c.s.sergeant0-16-00 CG
naastligger ten oostenFokeltie Hendriks c.s.
naastligger ten zuidende erfgenamen van IJsbrand Cornelis
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordenFroukjen Braam
verkoperJelle Reindersmolenaar


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0209r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZwoning en tuintje
 
koperPyter Hannema koopman450-00-00 CG
naastligger ten oostenFokeltje Hendriks c.s.
naastligger ten zuidende erfgenamen van IJsbrand Cornelis
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenFroukje Braam
verkoperJan Sybrands, gehuwd metassistent
Baukje Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hannema koopt een woning met tuintje, oz. Sint Odolphisteeg. Ten O. Fokeltje Hendriks, ten W. die steeg, ten Z. erven IJsbrand Cornelis, ten N. Froukje Braam. Verk. is Jan Sybrands, assistent x Baukje Minnes, voor 450 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0102v van 24 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 9Sint Odolphisteeg OZhuis en tuintje
 
koperjuffrouw Baukjen Feitama, gehuwd met800-00-00 CG
koperheer Feddrik Fontein medicinae doctor
huurderJan Sybrens assistent32-00-00 CG
naastligger ten oostende ? diaconie: woningen
naastligger ten zuidende erfgenamen van IJsbrand Cornelis
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordende heer Feddrik Fontein
verkoperPieter Hannemakoopman


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-088 Sint Odolphisteeg 9S Wybenga2-00-00 CGstond: m vellinga


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Odolphisteeg 9Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1112Sint Odolphisteeg 9Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarwagenhuis (50 m²)


1863 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 9 (oostgevel binnenplaats), HarlingenSint Odolphisteeg 9 (oostgevel binnenplaats)Hanekuijk, JacobDe eerste steen
gelegd door
JACOB HANEKUIJK
op den 20 Mei
1863


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3899E-177 (St. Odolphisteeg)Simon Wiardawoonhuis en school


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
E-ongSint Odolphisteeg 9Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
E-ongSint Odolphisteeg 9Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3899Sint Odolphisteeg 9 (E-177)Sjoerd W. Langius


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 9 Eele Nauta Pzn.verver
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 9W.Nautaverver


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 9E.W. (Eeltje) Nauta


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 9, HarlingenSint Odolphisteeg 9 Nautaschildersbedrijf
  terug