Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Comediesteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Comediesteeg 6 6-110 6-106 E-206 E-196
    Lanen 75 6-110 6-106 E-205 E-195
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 75 (zuidgevel midden), HarlingenLanen 75 (zuidgevel midden)Afbeelding van een naar rechts zeilende driemaster met volle zeilen


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 75 (zuidgevel links), HarlingenLanen 75 (zuidgevel links)T, E'E T' en een huismerk


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 75 (zuidgevel rechts), HarlingenLanen 75 (zuidgevel rechts)A, I'I A' en een huismerk


aangrenzende stegensteeg
Lanen 75Comediesteeg ten oosten
Lanen 75naamloze steeg ten westen


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0225r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Lanen NZhuis
 
koperEerck Tijssen c.u.grootschipper290-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis van wijlen Teye Sipkes
naastligger ten zuidenhuis van de koper Eerck Tijssen
naastligger ten westenweduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts
naastligger ten noordenGrittie Wyberens
verkoperHuybert Claesen, en
verkoperJacob Jansen de Cocq


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Lanen NZ achter het huis van wijlen Eerk Tyssen2/6 kamer
 
koper finaalAlbert Wybes 88-12-04 GG
koper provisioneelAlbert Wybes 88-12-04 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Pieter Taames, curator over
verkoper van 1/6de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx, gehuwd met
verkoper van 1/6wijlen Jan Pieterswagenmaker
verkoper van 1/6Wikkjen Pieters voor haar drie kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Jan Eerks, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Eerk Tijssen


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169r van 11 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Lanen NZ, steeg aan de [niet vermeld]4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht
 
koperAlbert Wybes grootschipper176-24-08 GG
naastligger ten oostensteeg naar de Lanen lopende
naastligger ten zuidenhet perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes
naastligger ten westende weduwe van Foppe Tieerts
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
verkoperThijs Eercx
verkoperPieter Eercx
verkoperHendrik Taeckes, gehuwd met
verkoperGeertje Eercx
verkoperJan Doekes, gehuwd met
verkoperAaltje Eercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wybes, grootschipper, koopt 4/6 van een camer achter het huis van de verkoper, die dat nu ook verkoopt. Ten O. een steeg naar de Lanen, ten W. wd. Foppe Tjeerds, ten Z. dat huis, ten N. een camer van de Blauweschuurs Gemeente. Gekocht van Thijs- en Pieter Clercqs, en Geertje- x Hendrik Taakes en Aeltje Clercqs x Jan Doekes, voor 176 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGeertje Alberts
gebruikerGeertje Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGrytie Alberts
gebruikerGrytie Alberts c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


 


 


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGeertje Alberts erven
gebruikerGeertje Alberts erven c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Comediesteeg WZ [staat: in een steeg aan de Lanen NZ]een van een dubbele woning
 
koperPieter Hannema koopman 70-00-00 CG
huurder van een deelJan Pieters van Blessum c.u.
naastligger ten oostenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Heeres c.f.
naastligger ten westenBeernd Siderius
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperRinke Cornelis Bakkerkoopman
verkoperSybe Ottes Salverdakoopman


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-109 Lanen 75Sipke Jans
6-109 Lanen 75Jan Sipkes, 22 jaar, gehuwdinwooning
6-109 Lanen 75Gerardus Dames
6-109 Lanen 75Baukje Feijkes, 30 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0193r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 75Lanen NZ wijk E-204huis
 
koperWybe E. Schoonhoven trekveerschipper400-00-00 CG
huurderWybe E. Schoonhoven trekveerschipper
naastligger ten oostenSipke J. Schoonbergen [staat: Schoonhov
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenFoeke Sjoerds
naastligger ten noordenPheiffer commies
verkoperHinke Eelkes Schoonhoven, gehuwd met
verkoperPieter Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk E-204.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-106 Lanen 75Sipke Schoonbergen2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Jan Jans van Vals... en Jantje Geerts; BS ovl 1818; 1821 huwelijken, ovl 1853, ovl 1872, BS Franeker ovl 1837; gebruiker wijk E-205, schoenmaker; medegebruiker Obbe Wijnalda, korenmeter, 1814; eigenaar en medegebruiker Sipke Schoonbergen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Obbe Everts Wijnalda... in ''t Vervolg te onthouden. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Sipke Jans Schoonbergen... ovl voor 1835 en na 1813, huwt met Neeltje Martens dekker; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker wijk E-205, slatter; medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Hendrik Alberts Eriks... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, huw 1834; gebruiker van wijk E-206, varensgesel; eigenaar is Sipke Schoonbergen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-205Lanen 75Sipke Schoonbergen Sipke Schoonbergen slatter
E-205Lanen 75Obbe Wijnalda korenmeter
E-205Lanen 75Jan van Vals schoenmaker
E-206Comediesteeg 6Hendrik Eik varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1294Lanen 75wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis en erf (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1296Comediesteeg 6wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Johannes Geerts Schokker... ovl 1843, ovl 1857, ovl 1859; oud 66 jaar, geb Oudehaske en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk E-205; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Roelofke Caspers... 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-243; oud 55 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-205; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Grietje Pieters Brouwer... 1810, BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-206; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-205LaanenJohannes Schokker66 jOudehaskem, protestant, gehuwd, turfschipper
E-205LaanenRoelofke Kaspers55 jHerenveenv, protestant, gehuwd
E-205LaanenGeert Schokker24 jSteenwijkm, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJouke Schokker19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-205LaanenReinofke Schokker21 jGieterenv, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJoukjie Schokker16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-205LaanenGrietje Schokker11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-206LaanenKlaas Gorter30 jHolwerdm, protestant, gehuwd, werkman
E-206LaanenGrietje Brouwer29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-206LaanenMaatje Gorter1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1294E-204 Willem DijkmansHarlingenhet voorhuis geheel vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-205Lanen 75Johannes Geerts Schokker, overleden op 30 april 184369 jr, geboren Oudehaske 12/10/1773, turfschipper, overleden Lanen E 205, man van Roelofke Caspers, winkeliersche, vader van Casper, turfschipper, Reintje, wijlen Geert (man van Grietje Sakes P/Bolleboer, vader van minderjarige Roelofke en Geert Geerts Schokker) en minderjarige Jouke, Joukje en Grietje Johannes Schokker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-206Comediesteeg 6Dirk Faber, overleden op 3 mei 1848levenloze dochter van wijlen Dirk Arends Faber en Bettje Adams Stoker, werkbode (Lanen E 206). (kind zou naam van 'Sibbeltje Adams Faber' hebben gekregen: in tafel is naam van de moeder 'Maria-Elisabeth Tjeerds') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, ovl 31 aug 1850 HRL, N.H., huwt met Roelof Geerts, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851; wijk E-205, wijk H-209


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Jan Dirks Wiersma... 1837, Chr. Afgesch, zv Dirk W, en Trijntje Jans Wiersma; BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-206; oud 46 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk E-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Klaas Sjoukes Gorter... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 30 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-206; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1294E-204 (de Lanen)Willem Dikmanswoonhuis
Sectie A nr. 1296E-206 (Comediesteeg)Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1294E-195 (De Lanen)Grietje en Reintje Schokkerwoonhuis
Sectie A nr. 1296E-196 (Comediesteeg)Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1296Comediesteeg 6 (E-196)Cornelia Wijnalda
Sectie A nr. 1295Lanen 75 (E-ong)Laas Wijnalda (Kzn.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Comediesteeg 6G. v/d Veldekleermaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 75rijksmonument 20498
Lanen 75beeldbepalend pand4 van 10
  terug