Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 81
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 81 6-113 6-111 E-211 E-200
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 81 6-113 6-111 E-256 E-201
   huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 2 6-113 6-111 E-214 E-205
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 4 6-113 6-111 E-213 E-203
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 4 6-113 6-111 E-213 E-204
 huisnummer lager   Sint Christoffelsteeg 6 6-113 6-111 E-212 E-202


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de comedie
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Lanen 81Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperJarigh Jansen 350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenWerp Freerx* bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeyts vlechtster
verkoperCornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarigh Jansen koopt een huis wz. Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Werp? Backer? en te N. Beyts, slachter? Gekocht van Cornelis Jansen, voor 350 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZhuis
 
koperCornelis Sybes, gehuwd met400-14-00 GG
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde erfgenamen van Werp Freerx 2-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van Sicke Lieuwes
naastligger ten noordende woning van Jarich Jans
verkoperde erfgenamen van Werp Freerx


 


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg] aan het wijdeindehuis
 
koperAndries Douwes wijdschipper160-00-00 GG
koperJan Taekes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
bewonerSipke Moses
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sytske Doedes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Polsbroeck
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0346v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZhuis c.o.a.
 
koper door niaarWeintien Hendrix, weduwe van150-00-00 CG
koper door niaarwijlen Hylke Joannes Hanekuik
geniaarde koperSymen Fockes c.u.puistermaker
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWeintien Hendricks
naastligger ten noordenAndries Douwes c.soc.
verkoperCornelis Sybes, gehuwd met
verkoperJancke Cornelis


 


 


 


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]pakhuis
 
koperHendrick Jacobs, gehuwd metmr. gortmaker45-00-00 CG
koperJeltie Jans
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenPieter Doekes q.q.
naastligger ten westenJan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemr. Laas Haselaar c.s.
verkoperDina Tiebbes Dreier, weduwe van
wijlen Pieter Feddes


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]pakhuis
 
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma, gehuwd met65-00-00 CG
naastligger ten oostenMayke Sibrandts Feitema
naastligger ten zuidenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten westenJan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemr. Haselaer c.s.
verkoperHendrick Jacobs c.u.mr. gortmaker


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]kamer
 
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma 150-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenhet hoff van Jan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma
verkoperoud burgemeester A. Jacobides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Claes Rinnerts Winsma koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van Jan Jansen Scheltema, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. de koper. Gekocht van oud-burgemeester Aemilius Jacobides.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0260v van 1 mrt 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZhuis
 
koperCornelis Jacobsz c.u.mr. huistimmerman345-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten westenWybe Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenWybe Douwes Hanekuik
verkoperHylcke Douwes Hanekuik, en
verkoperWybe Douwes Hanekuik, voor hen en hun zuster
verkoperJanke Douwes Hanekuik


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143r van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZhuis
 
koperDieuke Jurjens, weduwe van345-00-00 CG
koperwijlen Samuel Sipkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrick Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrick Jacobs gortmaker
verkoperCornelis Jacobsmr. huistimmerman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0144r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperSipke Jans gleibakker725-00-00 CG
koperEelkjen Harkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteef [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrik Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrik Jacobs gortmaker
verkoperDieuke Jurrens, weduwe van
verkoperwijlen Samuel Sipkes


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperSjoerd Talma koopman110-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten westenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]huis
 
aanhandelaarBaukien Douwes 0-00-00 CG
toehaak150-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verwandelaarSjoerd Talma, gehuwd metkoopman en wijnhandelaar
verwandelaarGeertie Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukien Douwes wandelkoopt een huis of woning in de Stroffelsteeg. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. [niet genoemd], ten W. [niet genoemd], ten N. een doopsgezinde gemeentekamer. Verwandelaars koopman en wijnhandelaar Sjoerd Talma x Geertie Clases Wijnsma krijgen daarvoor een pakhuis zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort en moeten 150 CG als toehaak betalen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-113 Lanen 81Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0018r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperBartel Bartels timmerman317-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperSipke Janswinkelier


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0251r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koper door niaarCorneles Annes, gehuwd metwinkelier325-07-00 GG
koper door niaarTrijntje Pyters winkelier
geniaarde koperHendrik Craemerturfdrager
Beeke Heysink
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperBartel Bartelstimmerman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0223v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperHendrik Jogchems, gehuwd metleerlooier288-07-00 GG
koperAgnietje Jogchumins
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
reversaalhouderwijlen de heer Sjoerd Talma
verkoperCornelis Annes, gehuwd metwinkelier
verkoperTrijntje Pyterswinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerlooier, koopt huis hoek Stroffelsteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. de Lanen, ten W. en N. Jan Hendriks. Gekocht van erven Sjoerd Talma.


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


1781 - variaadresbronbericht
Sint Christoffelsteeg 6Hein Buisman StichtingIn 1781 'voorheen in gebruik als schouwburg'


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperPieter Hannema koopman300-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Talma
naastligger ten westenSjoerd Hannema
naastligger ten noordenSjoerd Hannema koopman
verkoperdr. S. Stinstra
verkoperAllard Scheltinga
verkoperTjebbe Dreyer
verkoperJarig Gelinde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hannema koopt een huis in de Stroffelsteeg, voor dezen geschikt ten dienst en gebruik door de liefhebbers der schouwburg, bestaande uit een boven- en een onderkamer, beide modern betimmerd en van diverse commoditeiten voorzien. Geen grondpacht. Ten N. en W. Sjoerd Hannema, ten O. de steeg, ten Z. erven Talma. Verkopers waren dr. S. Stinstra, Allard Scheltinga, Tjebbe Dreyer en Jarig Gelinde, die er nogal wat in verbouwd hadden met toestemming van Sjoerd Hannema, als eigenaar van de aangrenzende mouterij ten N. Verkocht voor 300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen, op de hoek van de Stroffelsteeghuis
 
koperJan Hannema distillateur360-00-00 GG
huurderMichiel Wassenaar
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenA. van Ziegen koopman
naastligger ten noordenA. van Ziegen koopman
verkoperAnna Catharina Zarksteen, gehuwd met
verkoperJan van der Polltimmermansknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt huis op de Lanen op de hoek van de Stroffelsteeg, thans als huurder bewoond door Michiel Wassenaar c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. de straat Lanen, ten W. en N. coopman A. van Ziegen. Gekocht van Anna Catharina Zaaksen x timmermansknecht Jan v.d. Poll, voor 360 gg.


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81achterSint Christoffelsteegtimmerwinkel, voormaals stalling
 
koperJan Hannema koopman210-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordende erfgenamen van Talma
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman
verkoperJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAnna Catharina Zarkzeen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, door de verkoper gebruikt tot een timmerwinkel. Ten O. de Christoffelsteeg, ten W. de verkoper, ten N. erven Talma, ten Z. de koper. Gekocht van Jan Tolsma x Anna Catharina Zierikzee.


 


 


 


 


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 2Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]stokerij
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]het derde perceel in deze akte koopman
naastligger ten westende koper Jan Hannema koopman
naastligger ten noorden [staat: zuiden]de koper Jan Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt, na niaar ratione sanguinis door Aafke Talma x Seerp Gratama, adv., een stokerij. Ten O. de Stroffelsteeg, ten W. en Z. de koper, ten N. een pakhuis (dat hij ook koopt) ten Z. van zijn eigen huis. Gekocht van Grietje Talma, de vrouw van Johan Daniel Toussaint.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]pakhuizen
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. de capitein Hingst en de Lutherse Gem., ten Z. een steegje v.d. Luth. Gem., ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Grietje Talma, vrouw van Johan Daniel Toussaint.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]knechtswoning
 
koper door niaarmejuffrouw Aafke Talma, gehuwd met12000-00-00 CG
S. Gratamaadvocaat
geniaarde koperJan Hannemakoopman
huurderBeernt Atsma 20-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westenS. Gratama
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaintjeneverstoker


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 Lanen 81Jan Hannema1-10-00 CG


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sake Sipkes... geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug 1760 en getrout de 7 September, wonende te op de Laanen, ovl wijk E-211, kind: Aaltje Sakes, geb 1763 HRL, zv Sipke Sakes en Aaltje Jacobs; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812, ovl ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Karel Bartels Noormangeb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Grietje Willemsgeb 1734 ... , ovl 4 apr 1814 HRL; wijk E-211; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Jan Hannema... van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Johannes/Hans Jans Ulberg... te HRL. 1811, stalknecht; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1847; gebruiker van wijk E-211, stalknegt; medegebruiker Rients W. Onrust, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Rients W Onrustgebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Andries Willems van der Meer... ovl 29 apr 1823 HRL, huwt met Jantje Cornelis de Vries; BS ovl 1823; 1846 overlijdens; gebruiker van wijk E-212, stokersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); A.W. v. d. M., Stokersknecht, wonende te HRL in ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-211Lanen 81Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-211Lanen 81Johannes Ulberg stalknegt
E-212Sint Christoffelsteeg 6Andries W van der Meer stokersknegt
E-213Sint Christoffelsteeg 4 stalling
E-214Sint Christoffelsteeg 2 branderij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 4Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederdisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 2Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederdisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederstal (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 2Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederstal (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1302Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1303Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis en erf (52 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Cornelis Cornelis de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sybrand Folkerts Park... Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Wiepkje Scheltes van der Mey... Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Martje Prins... ovl Huizen 17 jun 1799; BS huw 1822, ovl 1839; oud 53 jaar, geb Huizum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-212; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-212Sint Christoffelsteeg 6Willem Leeksma, overleden op 29 augustus 183955 jr, stokersknecht, overleden Stokersteeg E 212, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-211Cornelis C de Vries41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, stalknegt
E-211Wiepkie van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-211Sjoukjie de Vries10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Hilkje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Janneke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-212Martje Prins53 jHuizumv, protestant, weduwe, geen
E-212Gerrit Leeksma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, stokersknegt
E-212Klaas Leeksma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-212Hendrik Leeksma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-214Sint Christoffelsteeg 2Carolina Maria Kramer, overleden op 12 september 18421 jr, overleden Laanen E 214. (Certificaat van onvermogen nr. 67) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Maike Johannes Lammertsma... vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Pieter Tjeerds Faber... Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Gatske Gatses Posthuma... Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, wijk E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Bernardus Witteboergeb 1804 prov, huwt met Sjutje Wijngaarden, N.H., gruttersknecht, A 7jun18 56 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Sjutje Wijngaardengeb 1800 prov, huwt met Bernardus Witteboer, Rooms Katholiek, A 7 jun 1856 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-214Sint Christoffelsteeg 2Tjietske Karsten Tadema... Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1302E-211 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 1304E-212 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085*E-019 (Voorstraat)Leendert Hannemakantoor
Sectie A nr. 1302E-200 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1303E-201 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1304E-202 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 1085aE-203 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*E-204 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*E-205 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2643Lanen 81 (E-210)Leendert Hannema
Sectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4 (E-204)Leendert Hannema
Sectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6 (E-202)fa. Sjoerd Hannema


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7zoutzieder en koopman


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Stokersteeg 6 Fetze Schaafsmapakhuisknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1921 - kentekenadresnaam
B-4629
Lanen 81Firma J.F. Krol


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ChristoffelsteegSjoerd Hannema7Zoutzieder en koopman


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielhandel, autogarage


1923 - kentekenadresnaam
B-6109
Lanen 81Jan Josephus Krol


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Christoffelst.S. Hannema7Zoutz. en Koopm.


1927 - kentekenadresnaam
B-12035
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1928 - adresboekadresnaamberoep
Stokersteeg 6F.Schaafsmapakhuisknecht


1928 - kentekenadresnaam
B-12505
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolautomobielen, reparatie, stalling, verhuur


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Sjoerd Hannema7Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J. & H. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1962 - variaadresbronbericht
Sint Christoffelsteeg 2Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Museum Hannemahuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Christoffelsteeg 6beeldbepalend pand6 van 10


1990 - variaadresbronbericht
Sint Christoffelsteeg 6Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug