Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 15 7-007 7-008 C-114 C-107
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 15naamloze steeg ten noorden


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Catterugh]1/5 huis
 
koperJantien Hendricks, recht/gelastigde van 200-00-00 CG
koperRitscke Aebes kistmaker
verpachter grondweduwe en erven van Claes Freerks 1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenweduwe en erven van Claes Freerks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Allerts
verkoperMarthen Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Hendricks, rechthebbende van Ritske Abes, kistmaker, koopt 1/5 huis, zoals dat aan de verkoperse door haar ouders nagelaten is, oz. Catterugh. Ten Z. wed. en erven Claes Freerx, ten N. Jacob Alberts. Gekocht van Maycke Hendricks x Marthen Hendricks voor 200 CG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Catterugh]1/5 huis
 
koperJantien Hendricks 200-00-00 CG
eerdere eigenaarwijlen Hendrick Rommertsschoenmaker
huurder bewoner Jantien Hendricks
verkoperRitscke Aebeskistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Hendricks koopt 1/5 huis zoals dat door schoenmaker Hendrick Rommerts metterdood is ontruimd, op de Catterugh. Gekocht van Riscke Aebes, kistmaker, voor 200 CG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat [staat: Catterugh]1/5 part doorgaand van een huis
 
koperJantien Hendricks 200-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrant Heris voor zijn kind, gehuwd metBolsward
verkoperwijlen Sycke Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Hendricks koopt 1/5 huis op de Catterugh, waar zij nu woont. Gekocht van Sybrant Heris te Bolsward, als vader en legitimus tutor over zijn kind bij wl. Sijcke Hendricks, voor 200 cg.


 


 


 


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sin Jacobstraat OZhuis
 
koperJelmer Ruyrdts c.u.mr. schoenmaker875-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet nagelaten huis van Fenne Harkema
naastligger ten zuidenMartie(n) Hessels, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gijs Willems
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenIsbrant Wynties
verkoperde erfgenamen van wijlen Lieuue Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Ruurds, mr. schoenmaker, koopt een huis oz. Sint Jacobsstraat. Ten O. het door Fenne? Harkema nagelaten huis, ten W. die straat, ten Z. Martie Hessels wv Gijs Willems, ten N. Isbrant Wijnties. Gekocht van wd. en erven van Lieuwe Broers, voor 875 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-007Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Jetse Jelles
grondpacht aanwed. Marten Willems c.u.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-007Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
grondpacht aan Foekjen Simens
grondpacht aan Jan Jacobs c.u.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan28-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-007 Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Foekjen Symons
grondpacht aanwed. Jan Jacobs nom. uxoris
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis, twee verdiepingen hoog
 
koperSymen Jacobs Kuiper koopman230-07-00 GG
koperTjeerdt Pieters koopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenPytje Serwaes
naastligger ten zuidenPytje Serwaes
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds
verkoper van 1/2Jelmer Gerbensmetselaarsgezel
verkoper van 1/2Trijntje Gerbens, gehuwd met
verkoper van 1/2Douwe Pietersmr. schoenmaker


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperRein Anes Swael, gehuwd met410-00-00 CG
koperGrytie Johannes
naastligger ten oostenPytie Serwaes*
naastligger ten zuidenPytie Serwaes*
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJanneke Poppes
verkoper van 1/2Symon Jacobs Cuiper
verkoper van 1/2Tiaerd Pytersoud mr. sleefmaker


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-007 Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarRein Anes
gebruikerRein Anes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-007 Sint Jacobstraat 15Jacobus Folkerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperMinne Blok koopman125-00-00 GG
naastligger ten oostenBernardus Koelmans
naastligger ten zuidenDirk Zeilmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterugstraat]
naastligger ten noordenIJsbrandi
verkoper q.q.Folkert de Haas, gelastigdemr. slotemaker
verkoper q.q.Coenraad Bakker, gelastigden vanijzerkramer
verkoperJacobus de Haas, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Freerks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-008 Sint Jacobstraat 15M Blok wed1-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-114Sint Jacobstraat 15Klaas Minnes Blok... 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk H-148; gebruiker is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-114Sint Jacobstraat 15K Blok wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 636Sint Jacobstraat 15erven Minne Klazes BlokHarlingenstal (48 m²)


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 636 Klaas Blokeen huis afgebroken het welk tot werkplaats en pakhuis heeft gediend, waarvan de grond wordt afgesloten door een muur van 2,5 ned ellen hoog met een daarin zijnde deur


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-114Sint Jacobstraat 15Saakje Willems Krijn... en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk C-114; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte een Huwelijkconsent en Cerfificaat van aan de ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2326C-114 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2979C-107 (Sint Jacobstraat)Marianna en Henriette Hallwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2979Sint Jacobstraat 15 (C-107)Marianna Hall (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 15G.Dijkstrasigarenwinkelier
Sint Jacobstraat 15S.Nijdamonderwijzer


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 15, HarlingenSint Jacobstraat 15G. Dijkstrasigaren- en sigarettenmagazijn


1937 - kentekenadresnaam
B-23281
St. Jacobstraat 15Hotze Schuil


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 15D. (Derk) Drukker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6503Sint Jacobstraat 15gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6503Sint Jacobstraat 15
  terug