Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noordijs 8,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 8 7-035 7-035 C-082 C-077
 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs [staat: Oosterwal]huis met loods en lege plaats
 
koperInske Sybrens, weduwe van700-00-00 GG
wijlen Stoffel Baniers
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenGerryt Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Sicke Lubberts
verkoper van 1/3Wytse Michiels
verkoper van 1/3Jelle Cornelis Vetzens, als man en voogd van
Neeltie Michiels
verkoper van 1/3de heer Gerryt Keth, als curator over
Dirck Michiels


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappen
 
koperFreerck Claassen Braam koopman800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Rinnert Eelckes c.soc.
naastligger ten westenGerryt Gouckes
naastligger ten noordenGerryt Gouckes
verkoperWouter Cornelis, en
Beert Gerryts, en
Dirck Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Claassen Braam, koopman, koopt een huis en brouwerij behalve de gereedschappen daarin en het recht op het water te Ludingakerk, wz. Oosterwal [Noordijs]. Ten O. de straat, ten Z. Rimmert Eelckes c.s., ten W. en N. Gerrit Gouckes. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Wouter Cornelis, Beert en Dirck Gerryts, voor 800 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerJoh. van Bemen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerJ. van Bemen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerWillem Hayes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperoud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn315-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
huurderPieter Jansen
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van gemeensman Dirk Siderius
naastligger ten westenTjebbe Johannis mr. gortmaker
naastligger ten noordenSjoukien Abes
Ypke Dirks, bestevaeder over de nagelaten dochter van wijlenlichterman
verkoper van 1/3Bente Freerksschipper (smak-)
verkoper van 1/3Trijntie Freerks, gehuwd metLeeuwarden
Anne Jetsesschipper op het Vliet (schuit-)Leeuwarden
verkoper van 1/3Gatske Allards, gehuwd metMakkum
Anne Doedesschipper (schuit-)Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig, koopt een huis (met beschrijving) op de Oosterwal (wz. Noordijs). Ten O. de straat en diept, ten W. Tjebbe Johannes (v.d. Meulen), mr. gortmaker, ten Z. wd. Dirk Siderius, gemeensman, ten N. Sjoukien Abes. Gekocht van Ypke Dirks, als bestevader over het dochtertje van wl. Bente? Freerks, smakschipper voor 1/3, Trijntje Freerks x Anne Jetses, schuitschipper op `t Vliet te Leeuwarden, voor 1/3 en Gatske Allards x Anne Doedes, schuitschipper te Makkum, voor 1/3.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-035 Noordijs 8huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerPyter Jansen
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperJan Sybrens, gehuwd metmr. schoenmaker500-00-00 CG
Trijntje Sybrens
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburgh
naastligger ten westende erven van Tjebbe Johannes
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Sibeda
verkoperTrijntie Jans, weduwe vanFraneker
wijlen Johannes Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybrens, mr. schoenmaker x Trijntie Sybrens


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperhuisman Abe Hyltjes 725-00-00 CG
bewonerde verkoper Jan Sybrens
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erven van Tjebbe Spannenburg
naastligger ten westenJohannes Tjebbes
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperJan Sybrensmr. schoenmaker


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koper door niaarMinne Blok, gehuwd metkoopman735-00-00 CG
Janneke Schaaff
geniaarde koperJan Douwesschipper (schuit-)
huurderde weduwe van Hyltie Abes 22-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erven van Tjebbe Spannenburg
naastligger ten westende erven van Johannes Tjebbes
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperhuisman Abe HyltjesAlmenum


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-034 Noordijs 8C Blok, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-035 Noordijs 8C Blok3-10-00 CGstokerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-082Noordijs 8Klaas Minnes Blok... re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-082Noordijs 8Klaas Blok stokerij ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 685Noordijs 8Johannus van der Heijde Jansz.Harlingenschilderpakhuis (60 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-082Noordijs 8Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-082Noordijs 8Grietje Wijgersoud 65 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-082; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-082NoordijsGeertje Wygers65 jDokkumv, protestant, weduwe


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 685C-082 (Oosterwal)Jan Kisjesverfwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 685C-077 (Noordijs)Wed. en erven Jan Kisjeswerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4938Noordijs 8 (C-077)fa. Jan van Hulst
  terug