Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 6 7-036 7-036 C-083 C-078
aangrenzende stegensteeg
Noordijs 6naamloze steeg ten noorden


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis, plaats en waterbak
 
koperAndrys Buckhorst, gehuwd metkapitein te water700-00-00 GG
koperBeateris Lamberts
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Michiel Gabbes
naastligger ten westenschuur van Hessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Hendrick Willems
verkoperde erfgenamen van Outger Romckes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0146v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6achterSchoolsteeg OZ [staat: Gortmakerssteeg]huis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachter
 
koperHessel Jacobs Hingst, gehuwd met550-00-00 GG
koperGrietje Allerts
naastligger ten oosten*koper van het oostelijke voorhuis Andries Buckhorst c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Outger Romckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hessel Jacobs Hingst x Grietje Allerts koopt een schuur met paardenstal en het plaetske ten Z. daarvan, in de Gortmakerssteeg. Lees de voorwaarden. Verkopers erven Outger Romkes?, voor 550 gg.


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperSicke Lubberts koopman900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Huiberts
verkoperAndries van der Boekhorst, gehuwd metkapitein
verkoperBeatrix Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Lubberts, koopman, koopt een huis op de Oosterwal.


 


 


 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperBartout Tiepckes grootschipper789-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenWytse Michiels
naastligger ten westenHessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordenEebe Pyters koopman
verkoperSicke Lubbertswijnkoper


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010va van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]1/4 huis
 
koperBente Gosses 200-00-00 GG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Jacobs Hingst
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenaam van Beert Tiepckes


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085v van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [staat: Oosterwal]3/4 huis
 
koperBente Gosses c.u.800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenAebe Pieters
verkoperde erfgenamen van Beert Tiepkes


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-036Noordijs 6huis
eigenaardr. Sibeda cum sociis
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-036Noordijs 6huis
eigenaarAbe Pieters erven
gebruikerdr. Sibeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarGrietje Abes
eigenaarSjoukjen Abes
gebruikerTrijntje Sybeda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-036 Noordijs 6huis
eigenaarSjoukjen Ebbes
gebruikerTrijntie Sybeda
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-10 CG


 


 


 


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-036 Noordijs 6vroedsman Sybeda, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0193v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZhuis
 
koperSybe Visser, gehuwd met1157-00-00 GG
koperWebina Hossekamp
huurderSpree c.u.kapitein
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenBlok
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenP. Huidekooper
Renardus Hessel van Altena, curator over zijn schoonvaderadvocaat en notaris
verkoperoud hopman Johannes Spannenburg


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0030r van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 6Noordijs WZ [niet vermeld]huis
 
koperMinne Claases Blok, gehuwd metkoopman2600-00-00 CG
koperJannetie Schaaff
huurderkapitein Haas c.u.
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van de kopers Minne Claases Blok c.u.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordencomptoir en pakhuis van P. Huidekoper
verkoperSybe Visser, gehuwd metnotaris
verkoperWibina Hossekamp


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-034 Noordijs 6C Blok, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-036 Noordijs 6C Blok6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Klaas Minnes Blok... zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-083Noordijs 6K Blok Ernst van Assen apothecar


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Wiebkje A. Reddingius, overleden op 15 november 1824A.=Agatha, vrouw van Ernst van Assen, apotheker (Noordijs C 83), moeder van minderjarige Anna-Clasina, Elisabeth, Clasina-Cornelia-Jacoba, Johanna-Dina-Maria en Johannes Ernst van Assen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 688Noordijs 6Johannus van der Heijde Jansz.Harlingenschilderhuis en erf (222 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Maria C Rolloud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-083Noordijs 6Petrus van den Boschoud 57 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ingenieur verificateur van het kadaster, wijk C-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-083NoordijsPetrus van den Bosch57 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, ingenieur verificateur van het kadaster
C-083NoordijsMaria Carolina Roll45 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
C-083NoordijsEelco van den Bosch17 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohan van den Bosch16 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJan Johan van den Bosch13 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsGodaart van den Bosch5 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMarias van den Bosch3 jUtrechtm, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsElzina van den Bosch23 jLemmerv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsMaria van den Bosch21 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsSara P van den Bosch14 jUtrechtv, protestant, ongehuwd
C-083NoordijsJohanna van den Bosch7 jUtrechtv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-083Noordijs 6Jacobus Geerts Bolman, overleden op 26 december 18488 mnd (geboren 20/4/1848), overleden Noordijs C 83, zoon van Geert Bolman, ijzerkramer en Jeltje Feersma, broer van minderjarige Klaaske, Eelkje, Albert en Jan Geerts Bolman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 688C-083 (Oosterwal)Jurjaan Riesbergwoonhuis
Sectie A nr. 688C-198 (Oosterwal)Jan Timmerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2695C-078 (Noordijs)Jan Jans Timmerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4937Noordijs 6 (C-078)Pieter Wiglemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 6wed U. Schuil geb. Panbakkeraardap. handelaarster
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 6D.Eijgelaarschoenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 6W. (Watze) Bouma
  terug