Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 10 7-047 1/2 7-049 C-101 C-095
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 10Vioolsteeg of Vooltjessteeg ten oosten
Rommelhaven 10naamloze steeg ten westen


 


 


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: hoek Vooltjessteeg bij de Verlaten]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten westenJochum Dircks
verkoperde crediteuren van Sipcke Roeliffs, gehuwd met
verkoperGriet Piers


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030v van 6 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: tussen de twee vallaten]grondpacht van 0-14-00 CG
 
koperSioerd Hylckes, betreffende16-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Buue Takesmr. Kleermaken [staat: snijder]0-14-00 CG
naastligger ten oostenFrids Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJochum Dircks
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Hylkes koopt grondpacht tussen de 2 Vallaten.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: naast de kolk van de vallaten]huis
 
koperSioerd Hylkes, gehuwd met300-15-00 GG
koperWytske Sipkes
verpachter grondIdsardt Hittinga 0-14-00 CG
naastligger ten oostenFridts Hessels
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Abram Claessen
naastligger ten westenhet bakkershuis van Jochum Dircks
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperBuwe Taeckes c.u.kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Hylkes x Wytske Sipkes koopt een huis ten Z. naast de kolk v.d. Vallaten. Ten O. Frits Hessels en een steeg, ten W. Jochum Dircks, bakker, ten Z. erven Sibren? Claas, ten N. de straat. Verkoper is..?..?, kleermaker, voor 315 gg.


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0050v van 29 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: nieuwe grote sluis]huis
 
koperHaye Upkes, gehuwd methorlogemaker460-00-00 GG
koperJeltje Claases
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: het wijde gedeelte van de Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidende kamer van Sjoerdt Hylkes c.u.
naastligger ten westenClaas Visscher
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperSjoerdt Hylkes, gehuwd met
verkoperWytske Sipkes


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis op de hoek van het vueltiesteeg]huis
 
koper door niaarMarten Rosee mr. zeefmaker155-00-00 CG
geniaarde koperLammert Harns Cuykstadstorenblazer
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Veultiesteeg]
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs* glasmaker
naastligger ten westenMarten Rosee mr. zeefmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperClaes Hayestichelaar en koopmanBerlikum


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006r van 28 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Vooltiesteeg op de hoek]huis
 
koperPietie Folkerts ongehuwde dochter155-00-00 CG
huurderPietie Folkerts
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs mr. glasmaker
naastligger ten westenMarten Rosee c.u.mr. zeefmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperMarten Rosee, gehuwd metmr. zeefmaker
verkoperJeltie Hue


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-047Rommelhaven 10huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerBaucke Doedes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-047Rommelhaven 10huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 10huis
eigenaarRein Anes nom. uxoris
gebruikerRein Anes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0235v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Nieuwe Vallaten hoek Fooltjessteeg]huis
 
koper van 1/2Freerk a Schettinga koopman105-00-00 GG
koper van 1/2burgervaandrig Johannes Hylkama beurtschipper
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRein Anes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Scheltinga, koopman en Johannes Hylkema, beurtschipper en burger-vaandrig, kopen elk een 1/2 van een huis naast de nieuwe Vallaten, op de hoek van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. ?, ten W. Rein Anes [Swaal], ten N. de straat. Gekocht van de diaconen v.d. Geref. Gemeente.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0313v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: Fooltjessteeg] hoek naast de Nieuwe Vallatenhuis
 
koperAukjen Mellis, weduwe van223-00-00 CG
koperwijlen Claes Johannes
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReyn Anes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/2Freerk Scheltingakoopman
verkoper van 1/2Johannes Hylkemamr. brouwer


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 10huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-047 Rommelhaven 10Augustinus de Graaf, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


 


 


1761 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 10, HarlingenRommelhaven 10'1761'


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0074v van 31 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven [staat: bij het groot vallaat op de hoek van de Fooltjesteeg]huis
 
koperJan Schut wijnhandelaar en koffieschenker91-07-00 GG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenPyter kompasmaker
naastligger ten westenTjepke Gratema
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en vallaat]
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, wijnhandelaar en coffijschenker koopt huis bij het Groot Vallaat, hoek Vooltjessteeg. Ten O. de steeg, ten W. Tjepke Gratama ten Z. Pyter Pyters, compasmaker, ten N. de straat. Gekocht van erven Dirk Sanstra.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0072v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Fooltjessteeg op hoek naast de grote sluis]huis 2 jaar oud
 
koperhr. Hylke Dreyer koopman507-07-00 CG
koperhr. Daniel Heins koopman
huurder huisde weduwe van Sible Hayes 32-00-00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenPyter Pyters
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoperFreerk Fonteinkoopman
verkoperAndries Wybingakoopman
verkoperSjerk Laquard, executeurs van het testament vankoopman
wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Dreyer en Daniel Heins kopen een huis dat 2 jaar geleden nieuw gebouwd is, op de hoek v.d. Vooltjessteeg bij het groot vallaat en verhuurd is aan wd. Sible? Hayes. Het huis heeft voor aan de straat een potkast. Ten O. die steeg, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. Pyter Pyters [Visser], ten N. de straat. Gekocht van de redders v.d. boedel van wl. Jan Schut, koffieschenker en wijnhandelaar, voor 507 gg.


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0091v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 10Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]1/2 huis
 
koperde minderjarige kinderen van wijlen Hylke Dreyer koopman148-07-00 GG
Allard Scheltinga, curatorkoopman
Tjebbe Dreyer, curatorkoopman
Hylke Hanekuik, curatorkoopman
huurderGerriet Gerriets 36-00-00 GG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenPieter Pieters
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westenN. N.
verkoperEverardus de Keth [staat: Deketh], curatorvendumeester bij de Admiraliteit
verkopervroedsman Claas Heins, curatoren over
de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe geauthoriseerde curatoren over de nagelaten kinderen van wl. Hylke Dreyer, koopman


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-049 Rommelhaven 10Jan Hannema wed1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-101Rommelhaven 10Gerke Hendriks Tiesema... 1802, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1804, 1809, BS huw 1812, ovl 1843, ovl 1856; gebruiker van wijk C-101, sjouwer; eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-101Rommelhaven 10Pieter Sjoerds Hannema... ovl 1825; ovl 1 jun 1807, 57 jaar, begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaf lijst; eigenaar van wijk C-101, gebruiker is Gerk Tiesema, sjouwer, 1814. (B2 04); id. van wijk D-072, gebuiker is Siebe Dijksma wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-101Rommelhaven 10P S Hannema wedGerke Tiesema sjouwer


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 8 feb 1822
adressoortbedraggebruik
C-101Rommelhaven 10koopaktefl. 225huis C-101
 
verkoperJan Hylkes Dreyer
koperJacobus Schotanus
koperJantje Dirks van Vliet


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 660Rommelhaven 10Jakobus SchotanusHarlingentapperhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-101Rommelhaven 10Jan Sluik... wijk C-106, supp wijk A-283; oud 28 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-101; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-101Bij de Grote SluisJan R Sluik28 jTerschellingm, protestant, gehuwd, huistimmerman
C-101Bij de Grote SluisGerritje Burghout27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-101Bij de Grote SluisAlbert J Sluik1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-101Bij de Grote SluisGerryt J Sluik2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-101Bij de Grote SluisAlbertje Sluik5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-101Rommelhaven 10Jan Jans Sluik, overleden op 3 november 18472 jr (geboren 19/10/1845), overleden Rommelhaven C 101, zoon van Jan Sluik, timmerman en Gerritje Burghout, broer van minderjarige Albertje, Gerrit, Albert, Helena en Hendrik Jans Sluik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 660C-101 (bij de Grote Sluis)Murk R. Lammingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 660C-095 (Rommelhaven)Murk Riemers Lammingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 660Rommelhaven 10 (C-095)Dirk Cnossenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 10 Hendrik Gonggrijpvellenblooterskn.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 10D.Jansoniustimmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 10rijksmonument 20628
  terug