Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 14 7-062 7-067 C-120 C-111
1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 26r van 20 jan 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 14(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Frans Marthens Kyl voor zichzelf en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij wl. Ida Baert, (b) een huis wz. Catteregh, daer St. Jacob uutsteeckt


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis waar St. Jacob uitsteekt
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Ida Baert


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis waar St. Jacob uitsteekt
 
koper finaalHaye Laeses 655-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild, (f) ten verzoeke van Frans Marthens Kyl, een huis daer St. Jacob uutsteeckt, wz. Catterugh of St. Jacobs straet, onlangs provisioneel gekocht door Haye Laesz voor 655 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0049v van 18 aug 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZhuis waar St. Jacob uitsteekt
 
koperN. N.
huurderde erven van Johannes Harmens bakker
verpachter grondCornelis Ydes Feyttema 10-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
crediteur (triumphant)Jan Johannes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Ydes Feyttema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Johannes en tot achterdele van Cornelis Ydes Feyttema, 10 CG grondpacht uit een huis in Sint Jacobsstraat daer Sint Jacob nu tegenwoordich uutsteeckt, nu bewoond door erven bakker Johannes Harmens


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0050v van 15 sep 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]rente of grondpacht uit het huis waar St. Jacob uitsteekt
 
koper provisioneelAernt Foppens
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jan Johannes
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Johannes en tot achterdele van Cornelis Eedes Feytema, de grondpacht uit een huis op de Catterugh, daer St. Jacob uytsteeckt, nu onlangs verkocht aan Aernt Foppes.


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-062 Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarJan Heerts erven
gebruikerPieter Marnstra (voor 16-00-00 CG)
gebruikereen wed. Maartie (voor 8-00-00 CG)
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-062 Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarJan Heerts erven
gebruikerP. Marnstra (voor 16-00-00 CG)
gebruikerMaartie Palses (voor 8-00-00 CG)
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
opmerking1720 den 16 mey van pieter marnstra ontfangen 3-4-0
opmerkingden selven dytto wegens martie ontfangen 1-12-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-062 Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarJan Heerts erven
gebruikerUilke Ruirds cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0310r van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat of Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperDirck IJsbrandts, gehuwd mettichelbaas en koopman215-14-00 GG
Gepke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-03-07 CG
huurder voorhuisHaye Annes mr. kleermaker28-00-00 CG
huurder bovenste gedeelteHindrick Wilkes 15-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidende erfgenamen van Pieter Servaes
naastligger ten westenFolkert Jansen van der Plaats
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius van Alama
verkoperBartholomeus di Vosmr. zilversmidAmsterdam
verkoperCatharina Westeruydt, laatst weduwe vanAmsterdam
Jan Wybeeckmr. kleermakerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck IJsbrands, koopman en tichelbaas x Gepke Jans kopen een huis in de St. Jacobstraat. Ten O. de straat, ten Z. erven wl. Pieter Servaes, ten W. Folkert Jansen van der Plaats, ten N. oud burgerhopman Junius van Alama. Gekocht van Bartle Lourens de Vos, mr. zilversmid te Amsterdam x Catharina Westenijdt, laatst wd. van Jan Wybeeck [=Wubbeeq], in leven mr. kleermaker aldaar, voor 215 gg 14 st.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017r van 11 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat of Katterughuis
 
koperAbbe Jans, gehuwd metturfdrager450-00-00 CG
Maike Cornelis
bewonerHaye Annes
huurderPhilippus Levi 40-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van Pieter Servaes
naastligger ten westenFolkert Jans van der Plaets
naastligger ten noordenoud burgerhopman Junius Alema
verkoperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman en tichelbakker
Gepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Jans, turfdrager x Maike Cornelis kopen een huis in de St. Jacobistraat. Ten O. de straat, ten Z. erven wl. Pieter Servaes, ten W. Folkert Jans van der Plaats, ten N. oud burgerhopman Junius Alema. Gekocht van Dirk IJsbrands, koopman en tichelbaas x Gepke Jans, voor 450 cg.


1735 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 14 (Hannemahuis), HarlingenSint Jacobstraat 14 (Hannemahuis)Jans, Abbe;Cornelis, MaikeAfbeelding van een turfdrager met een mand turf op zijn rug.
'A.I M.C
1735'
Afkomstig uit het pand Sint Jacobsstraat 14. De bijbehorende namen zijn afgeleid uit een verkoop van 1781, waarin het huis verkocht wordt door de weduwe van Jan Abbes. Deze wordt in 1772 ook vermeld als naastligger van Sint Jacobstraat 16, en bij dat huis wordt in 1750 vermeld als naastligger Abbe Jansen. Abbe Jansen huwde op 29 mei 1729 Maike Cornelis.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-062 Sint Jacobstraat 14huis
eigenaarAbbe Jans
gebruikerAbbe Jans c.s.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-062 Sint Jacobstraat 14Abbe Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0071v van 27 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ of de zgn. Katterughuis
 
koper door niaarPiebe Tjeerds turfdrager610-00-00 CG
geniaarde koperJan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
geniaarde koperAkke Doekes
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenArend Wouters
naastligger ten westenFolkert van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Waller
verkoperJeltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Tjeerds, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Bartels, mr. hovenier x Akke Doekes, huis Wz. St. Jacobstraat of zgn. Katterug. Ten O. de straat, ten Z. Arend Wouters, ten W. Folkert van der Plaats, ten N. wd. Waller. Gekocht van Jeltje Jans wv Jan Abbes, voor 616 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0148r van 18 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ of zgn. Katrughuis
 
koperHarke Zytzes, gehuwd met660-00-00 CG
Antje Jacobs
eerdere onderhandse verkoperJeltje Jans, weduwe van
wijlen Jan Abbes
eerdere onderhandse koperJan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
Akke Doekes
bewonerPieter Willems c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenArend Wouters
naastligger ten westenVolkert van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Waller
verkoperPiebo Tjeerdsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Zytzes x Antje Jacobs kopen huis c.a. wz. St. Jacobstraat of Katrug, onlangs uit der hand aan Jeltje Jans wv Jan Abbes, aan Jan Bartels mr. hovenier x Akke Doekes is verkocht en vervolgens bij mij geniaard, voorts door de kopers van mij voor 10 jaar is gehuurd voor 35 cg. per jaar. Thans bewoond door mr. kleermaker Pieter Willems c.u. Geen grondpacht. Ten O. de St. Jacobistraat, ten Z. Arend Wouters, ten W. Volkert van der Plaats, ten N. wd. Waller. Gekocht van turfdrager Piebo Tjeerds, voor 660 cg.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0033r van 12 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 14Sint Jacobstraat WZ of zogenaamde Katterughuis
 
koperElias Gerrits Bijlsma, gehuwd metmr. blikslager700-00-00 CG
koperRegstje Fransen
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende weduwe van Arent Wouters
naastligger ten westenV. van der Plaats
naastligger ten noordende erfgenamen van Waller
verkoperHarke Sytses, weduwnaar vanblauwverver
verkoperwijlen Antje Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElias Gerrits Bijlsma, mr. blikslager x Rigstje Fransen kopen een huis wz. Sint Jacobstraat of zogenaamde Katrug. Geen grondpacht. Ten O. de Katrug, ten Z. wd. Arent Wouters [Baksma], ten W. V. van der Plaats, ten N. erven Waller. Gekocht van blauwverver Harke Sytses voor zich en als erfgenaam van zijn huisvrouw Antje Jacobs, voor 700 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-069 Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma, 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-067 Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Elias Gerrits Bijlsma... 1804, 1807, BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-120, blikslager, 1814. (GAH204); E.G.B. ende Richtje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-120Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Rigtje Fransen van der Vorm, overleden op 18 augustus 1826vrouw van Elias Bijlsma, mr. blikslager St. Jacobstraat C 120, moeder van Aukje (wed. Johannes Kerkhoven) en minderjarige Gerrit Elias Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Leentje Hommerts, overleden op 6 november 1826moeder van Trijntje, arbeidster, Hendrik, werkman, Homme, pakhuisknecht en Jetske Taekes Poort, arbeidster. ten huize van Elias Bijlsma, mr. blikslager St. Jacobstraat C. xx. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 625Sint Jacobstraat 14Elias BijlsmaHarlingenblikslagerhuis (40 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Elias Bijlsma, overleden op 4 oktober 1834blikslagersbaas St. Jacobstraat C 120, vader van Aukje (vrouw van Yme Broers, kantoorbediende) en Gerrit Elias Bijlsma, blikslager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Gerrit Bijlsma... 1835, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-122; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk C-120; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Jetske Zwart/Swartgeb 1808 HRL, ovl 14 dec 1845 HRL, huwt met Gerrit Bijlsma, dv Sjouke Z en Hiltje Bekker; BS ovl 1845; 1859 overlijdens; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-120


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-120KatrugGerryt Bijlsma32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, blikslager
C-120KatrugJetske Zwart31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-120KatrugElias Bijlsma37 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-120KatrugJanke Kerkhoven16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Richtje Gerrits Bijlsma, overleden op 11 oktober 1843bijna 1 jr (geboren 1/11/1842), overleden St. Jacobstraat C 120, dochter van Gerrit Bijlsma, blikslager en Jetske Zwart, zuster van minderjarige Elias en Hiltje Gerrits Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Rigtje Gerrits Bijlsma, overleden op 13 september 18441/2 jr (geboren 27/3/1844), overleden St. Jacobstraat C 120, dochter van Gerrit Elias Bijlsma, blikslager & Jetske Sjoukes Swart, zuster van minderjarige Elias en Hiltje Gerrits Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Simme Jans de Groot... HRL, zv Jan Meines en Trijntje Simmes; BS huw 1813, huw 1832, ovl 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; eigenaar en gebruiker van wijk C-116, winkelier, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Achlum en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-120Sint Jacobstraat 14Trijntje Klazes de Vries... te HRL, dv Klaas Gerrits dV, en Mettje Overdijk; BS huw 1832, ovl 1852, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-120; oud 38 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-116; ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-120Sint Jacobstraat 14Jetske Gerrits Bijlsma, overleden op 3 juli 1852geboren 18/4/1852, dochter van Gerrit Bijlsma, blikslager (St. Jacobistraat C 120) en Trijntje de Beer, zuster van minderjarige Elias, Hiltje, Theunis en Johannes Gerrits Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 625C-120 (Sint Jacobstraat)Hiltje Bijlsma en mede eig.woonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 14 van 31 jan 1876
adressoortbedraggebruik
C-120Sint Jacobstraat 14koopaktefl. 3700huis en erf C-120 en pakhuis C-133
 
verkoperJan Frederik Valentin Behrns
koperHendrik Ouendag


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2873C-111 (Sint Jacobstraat)Hendrik Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4524Sint Jacobstraat 14 (C-111)Antje van Dorpen (wed. Hendrik Ouendag, en Cons.)


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigarenmag.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigarenmag.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14H. Ouendag160Sigaren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 14A. van Eekensigarenhandelaar


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 14, HarlingenSint Jacobstraat 14J. Lammingasigarenmagazijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14J. Lamminga175Sigarenmag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 14J. Lamminga604Sigarenmag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Borger638Sig.mag.


1949 - kentekenadresnaam
B-35478
Sint Jacobsstraat 14Marius Petrus Kleiss


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.Kooistra's Consumptie IJsbedrijf De IJsberg334


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.H. Hooisma334Slijterij


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 14P. (Pieter) Hooisma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 14beeldbepalend pand8 van 10
  terug