Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 27 7-098 7-104 C-043 C-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 27a 7-098 7-104 C-043 C-036


Huisnaam in: 1822
Gebruik:
Naam: de gouden leeuw
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: boon, simon
 


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZ3/4 huis met een vrije achteruitgang naar de Noorderhaven
 
koperHein Tiebbes, gehuwd met2025-00-00 GG
koperGrietie Cornelis Bonck
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vergulden Engel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Gipson
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde andere erfgenamen van Cornelis Tieerdsen Boncq, gehuwd met
verkoperTeuntie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Tiebbes x Grietie Cornelis Boncq koopt 3/4 huis nz. Voorstraat. Ten O. het huis 'de Vergulde Engel', ten W. de burgemeester Gipson. Vrij achteruitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van de andere erven van Cornelis Sioerdts Boncq x Teuntie Cornelis, voor 2025 gg.


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0174r van 18 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZhuis, loods en plaats
 
koperHidde Yges, gehuwd metgrootschipper1500-00-00 GG
koperAeltie Hendricks
naastligger ten oostenAttie Seerps
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Frans Reyners
naastligger ten noordende erfgenamen van Claes Huyberts
verkoperWeyntie Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Yges [Baars], grootschipper, x Aeltie Hendrix, koopt huis, loods en plaats. Ten O. Abbe Seerps, ten W. erven Frans Reyners, ten Z. de Voorstraat, ten N. erven Claes Huyberts. Met vrije achteruitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylcke Johannes Hanekuyck.


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-098 Voorstraat 27huis
eigenaarHidde Yges erven
gebruikerFreerk Schotsman
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-098 Voorstraat 27huis
eigenaarHidde Yges erven
gebruikerPieter de Waerd
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-098 Voorstraat 27huis
eigenaarHidde Yges erven
gebruikerPyter de Waerd
huurwaarde62-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-06-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0314v van 26 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZloods en boerderij
 
koperburgersergeant Pieter de Waard, gehuwd metkok975-00-00 CG
koperLijsbet Boelen
naastligger ten oostenEybert Pyters
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenWesterhuis
naastligger ten noordenCornelis Tjeerds
verkoper van 1/3Elysabeth Hiddes Baers, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Reyn Sickes Menalda
verkoper van 1/3Albertje Hiddes Baers, gehuwd met
verkoper van 1/3burgemeester Tjeerd Cornelis Brouwer
verkoper van 1/3Dieuwerke Hiddes Baers, gehuwd met
verkoper van 1/3IJsbrand Hoytes van Buirenkoopman en ontvanger van het Nieuwe Bildt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter de Waerd, sergeant en kok, x Lysbeth Boelen koopt loods en plaats, nz. Voorstraat. Ten O. Eybert Pieters, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. Sjoerd Pieters Bierma, ten N. Westerhuis en Cornelis Tjeerds (?). Vrije in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Elisabeth Hiddes Baers wv Reyn Sickes Menalda, Albertje Hiddes Baers, vrouw van Tjeerd Cornelis Brouwer en Dieuwerke Hiddes Baers, vrouw van IJsbrand Hoytes van Buiren, ieder voor 1/3 deel.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-098 Voorstraat 27huis
eigenaarPyter de Waard
gebruikerPyter de Waard
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-098 Voorstraat 27wed. vroedsman de Waard, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0126r van 12 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZhuis
 
koperChristian Burman, gehuwd metwinkelier890-07-00 GG
koperPetronella Bloemink winkelier
naastligger ten oosten*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenvroedsman Heymans
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten noordenSybrand Feytema koopman
verkoperElisabeth Boelen, weduwe vanDen Haag
verkoperwijlen vroedsman Pytter de Waerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristian Burman x Petronella Bloemsink?, winkeliers, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. de vroedsman Heiman Heimans, ten W. burgemeester Hendrik Schaaff, ten N. Sybrand Feytama, ten Z. de Voorstraat. Met vrij in- en uitgang door de steeg vanaf dit huis naar de Noorderhaven. etc. Gekocht van Elisabeth Boelens wv vroedsman Pytter de Waard, nu te Den Haag, voor 890 gg.


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0286r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZhuis en logemant
 
koperMaria Burman, gehuwd met3605-00-00 GG
koperCristoffel Screuder
naastligger ten oostende erfgenamen van Beetzel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester J. Schaaff
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperCristian Burmankastelein in de Gouden Leeuw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Burman, vrouw van Christoffel Schreuder, koopt huis en logement 'de Gouden Leeuw' nz. Voorstraat, met de hele inventaris. Ten O. erven Jan Bretzel, ten W. burgemeester S. Schaaff, ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan A. Faber. Gekocht van haar vader Christiaan Burman, kastelein in de Gouden Leeuw, voor 3605 (605? 1605?) gg.


 


1796 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27C. Schreuder


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0012v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZhuis en logement de Goude Leeuw genaamd
 
koperTietze Smit 2045-00-00 GG
naastligger ten oostenJ. Beetzel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJ. van der Veen
naastligger ten noordenJan. A. Faber
verkoperMaria Burman, gehuwd metRheine
verkoperChrist. SchreuderRheine
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeitze Smit koopt huis en logement 'de Gouden Leeuw', nz. Voorstraat. Ten O. J. Bretzel, ten W. J. v.d. Veen, ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan A. Faber. Gekocht van Maria Burman x Christiaan Schreuder.


1801 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27T. Smitde Gouden Leeuw


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0298r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZhuis en logement de Gouden Leeuw genaamt
 
koperWillem van Calsbeek, gehuwd metkastelein5000-00-00 CG
koperMaria Geisina Haasken
naastligger ten oostenJ. Beetzel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJ. van der Veen
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperTjitske SmitKoudum
verkoperBaukjen SmitKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem van Calsbeek, kastelein x Maria Gesina Haasken (?) uit Joure, koopt huis en logement 'de Gouden Leeuw', nz. Voorstraat. Ten O. J. Bretzel, ten W. J. v.d. Veen, Ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan A. Faber. Gekocht van Tjitske- en Baukje Smit te Coudum.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-107 Voorstraat 27W Calsbeek, 38 jaar, gehuwd
7-107 Voorstraat 27Pieter Siderius, 29 jaar, gehuwd


1805 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27Willem van CalsbeekGouden Leeuw, delogement


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0351r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 27Voorstraat NZ wijk C-041huis en logement
 
koperTobias Aloysius Schattenberg, gehuwd metkruidenier5000-00-00 CG
koperAleida de Wit Alkmaar
naastligger ten oostenStraus
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJan van der Veen
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperWillem van Kalsbeek, gehuwd met
verkoperMaria Haasken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTobias Aloysius Schattenberg x Aleida de Wit uit Alkmaar, kopen huis en logement 'de Gouden Leeuw'. Ten O. Straus, ten W. Jan v.d. Veen, ten N. Jan A. Faber, ten Z. de Voorstraat. Zie ook acten C. Burman en Syds Schaaff van 29 mrt 1769 en 29 mrt 1778. Gekocht van Willem van Kalsbeek x Maria Hanskes (?)


 


1809 - variaadresbronbericht
Voorstraat 27Leeuwarder Courant 17 februariAlzo T.A. Schattenberg, Kastelein in de Gouden Leeuw te Harlingen, tot zyn innig leedwezen is ontwaar geworden, als dat er een of mooglyk meer Lasteraars zyn, die zig niet ontzien om te verspreiden op andere plaatsen, als of de Passagier niet geschikt ten zynen huize kunnen Logeren, en wel uit hoofde, dat hy een Burger Societeit ten zynen huize heeft, zoo verklaart de Ondergeschrevene, dat zulks alles laster en logentaal is, en alleen maar elders wordt uitgestroeit, om de Ondergeschrevene in zyn bestaan te benadeelen, kunnende die gewoon zyn by hem te Logeeren, benevens elk en een tegelijk verzekerd zijn, van gemelde Societeit geen hinder te zullen hebben, ter contrarie, fatzoenlyke Lieden, wanneer by hem Logeeren, gepermitteerd wordt om er gebruik van te maken, bied zich verders aan in de gunst en recommandatie, met belofte van een civiele en prompte behandeling. Harlingen den 8 February 1809, T.A. SCHATTENBERG.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-104 Voorstraat 27T Schattenberg5-00-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 17 van 19 mrt 1813
adressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopakte
 
verkoperTobias Alosius Schettenberg (gehuwd met Alida de With)
koperAlle Pieters Medendorp (te Leeuwarden)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Alle P Medendorpeigenaar en gebruiker van wijk C-043, logementhouder, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-043Voorstraat 27Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
C-043Voorstraat 27aAlle P Medendorp logementhouder


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 8 en 9 van 5 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27provisionele en finale toewijzingfl. 2200huis aan de Voorstraat C-043
 
vermeldAlle Medendorp (gehuwd met Metje Pluim)


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 334 van 12 okt 1820
adressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopaktefl. 2000huis en logement aan de Voorstraat
 
verkoperSimon Boon
koperDirk Hanses van der Wey
koperElisabeth van der Post


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 343 van 13 nov 1830
adressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat C-043
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
verkoperElisabeth Pieters van der Post
koperJohan van Oord
koperMargaretha Olthuis
cessionarisSimon Boon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 574Voorstraat 27Simon BoonHarlingenzeehandelaarhuis en erf (189 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 574Voorstraat 27aSimon BoonHarlingenzeehandelaarhuis en erf (189 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-043Voorstraat 27Maria Johannes du Saar, overleden op 2 mei 1835dochter van Johannes du Saar, predikant (Voorstraat C 43) en Maria-Christina Zaalberg, zuster van minderjarige Jacobus-Johannes, Johannes-Cornelis, Hendrik-Daniel, Hermanus-Marinus, Elizabeth-Anna-Maria, Christiaan-Jonathan en Willem-Frederik Johannes du Saar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-043Voorstraat 27aMaria Johannes du Saar, overleden op 2 mei 1835dochter van Johannes du Saar, predikant (Voorstraat C 43) en Maria-Christina Zaalberg, zuster van minderjarige Jacobus-Johannes, Johannes-Cornelis, Hendrik-Daniel, Hermanus-Marinus, Elizabeth-Anna-Maria, Christiaan-Jonathan en Willem-Frederik Johannes du Saar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 64 van 17 apr 1838
adressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopaktefl. 1600huis aan de Voorstraat
 
verkoperSimon Boon
koperAnthony Prins


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Geertruid Abrahamsoud 51 jaar, geb te Amsterdam, wonende te HRL. 1839, wijk C-043; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Willem A Prins... Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 574 Willem PrinsHarlingenvertimmerd tot eene galanteriewinkel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-043VoorstraatWillem A Prins50 jDordtm, protestant, gehuwd, koopman
C-043VoorstraatWillem A Prins50 jDordtm, protestant, gehuwd, koopman
C-043VoorstraatGeertruid Abrahams51 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
C-043VoorstraatGeertruid Abrahams51 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
C-043VoorstraatWillem Prins21 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatWillem Prins21 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatAbraham Prins16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatAbraham Prins16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatChristina Prins24 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatChristina Prins24 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatElisabeth Prins14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatElisabeth Prins14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatKlara Prins10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatKlara Prins10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Wiepke Hendriks Erich... Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-043Voorstraat 27Geertruida Abrahams, overleden op 22 mei 1852Voorstraat C 43, moeder van Christina (vrouw van Krijn Verheide, tabakswerker Amsterdam), Willem-Antona, idem, Araham, idem aldaar, Elisabeth-Maria (vrouw van Mense Crop, te Leeuwarden) en Clara Prins (vrouw van Barend Hendrik Thomas, draaier Amsterdam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-043Voorstraat 27aGeertruida Abrahams, overleden op 22 mei 1852Voorstraat C 43, moeder van Christina (vrouw van Krijn Verheide, tabakswerker Amsterdam), Willem-Antona, idem, Araham, idem aldaar, Elisabeth-Maria (vrouw van Mense Crop, te Leeuwarden) en Clara Prins (vrouw van Barend Hendrik Thomas, draaier Amsterdam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 43 en 46 van 18 jun 1852
adressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27provisionele en finale toewijzingfl. 1753huis C-043
 
verkoperCristina Prins (te Amsterdam, gehuwd met Krijn Verheyde)
verkoperWillem Anthony Prins
verkoperAbraham Prins (te Amsterdam)
verkoperElisabeth Maria Prins (te Leeuwarden, gehuwd met Menk Crop)
verkoperClara Prins (te Amsterdam, gehuwd met Hendrik Thomas, verkoper)
koperBernardus Jacobus van den Oever (te Groningen, gehuwd met Geertruida Albarda Jelgersma)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 574C-043 (Voorstraat)Bernardus J. van den Oeverwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 574C-036 (Voorstraat)Bernardus J. van den Oeverwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 574Voorstraat 27 (C-036)IJsbrand K. Galema (en Cons.)


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27P. Wagter & Zn.28Bloemisten


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27P. Wagter & Zn.28Bloemisten


1915 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27T. Hommesbloemenmagazijn, bouquet- en kransbinderij


1924 - kentekenadresnaam
B-7827
Voorstraat 27aHerman van der Molen


1926 - kentekenadresnaam
B-10860
Voorstraat 27aJacobus Martens


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 27O.Bakkerstuurman
Voorstraat 27H. v/d Molenkleermaker


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 27Oud Harlingen Magazine 1996mei: Kleding- en manufacturenmagazijn Van der Molen, Voorstraat 27-29 en 36, bestaat 75 jaar.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27v.d. Molen240Heerenkleedingmag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27v.d. Molen855Heerenkleedingmag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen855Heerenkl.mag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen855Heerenkl.mag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen855Heerenkl.mag.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27 van der Molenkledingmagazijn


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 27aG. (Grietje) Leijenaar wv v.d. Molen


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27R. AdemaInterieur N.V., 'tmoderne en klassieke meubelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 27rijksmonument 20685
  terug