Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 28 7-129 7-134 C-178 C-173
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 30 7-129 7-134 C-ong C-172


Huisnaam in: 1601
Gebruik:
Naam: het vergulde calff
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1641
Gebruik:
Naam: de vergulde bijl
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 28naamloze doorlopende steeg ten oosten
Noorderhaven 28naamloze steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 28Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 82De panden van [de fa. R.C.] Boon op de Noorderhaven. Rechts de winkel, [?]


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 28Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 83Boven de deur de naam Gonggrijp en op het raam de naam Boon.


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 30Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 82De panden van [de fa. R.C.] Boon op de Noorderhaven. [?] links daarvan de touwslagerij [?]


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-129Noorderhaven 28huis
eigenaarFeddrick Jeppes
gebruikerFeddrick Jeppes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


 


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-129Noorderhaven 28huis
eigenaarFeddrick Jippes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-129 Noorderhaven 28huis
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-129 Noorderhaven 28huis
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-129 Noorderhaven 28huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikererv. Eelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28Noorderhaven ZZ tussen de Vismerkt en Kettingbrugfraai huis
 
koperBastiaen Bikker, gehuwd metkoopman1900-00-00 CG
Trijntie Jochums, en hun zoon
Jogchum Bastyaans Bikker
naastligger ten westenJan Hendriks Pot
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperNeeltje Pieters Butterkooper, gehuwd met
Jan Pieterssmakschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaan Bikker, koopman x Trijntie Jochems koopt een mooi huis met alle goederen, tussen Vismarkts- en kettingbrug, zz. Noorderhaven, dat zij nu huren. Voorwaarde is dat als de mede-koper Jochem Bastiaens Bicker (zjn zoon), eerder overlijdt dan zijn vader, en de vader eerder overlijdt dan de moeder, deze laatste dit huis terug kan kopen voor dezelfde prijs als er nu voor betaald wordt. Ten W. Jan Hendriks Pot, ten N. de haven. Gekocht van Neeltje Pieters Butterkoper x Jan Pieters Trompetter, smakschipper, voor 1900 cg.


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0268v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achter[niet vermeld]6, 5 voet grond
 
koperJan Trompetter, gehuwd met325-00-00 CG
Neeltje P. Butterkoper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende verkoper Hendrik van der Mey, gehuwd met
Eelkje J. Zeeman
naastligger ten noordende koper Jan Trompetter
Neeltje P. Butterkoper
naastligger ten westenJurjen Okkes
verkoperHendrik van der Mey, gehuwd met
Eelkje J. Zeeman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Pieters Trompetter x Neeltje Pieters Butterkoper koopt 6,5 voet gronds van zijn achterhuis, die hij zelf moet onderhouden, en de verkoper? het recht geven om in die muur ribben te leggen? De acte is slecht leesbaar en kan behoren bij 255 blz. 0039, zie aldaar. Gekocht van Hendrik v.d. Mey x Eelkjen Zeemans, voor 375 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-143 Noorderhaven 28Jacob Sijbes, 29 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0282v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en Kettingbruggenhuis
 
koperZytske Zeilmaker, gehuwd met1550-00-00 CG
koperPieter Tjallingii koopman
huurderZijlstra
huurderFontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvan Peisel bakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
voormalig eigenaarJan Trompetter, gehuwd met
voormalig eigenaarNeeltje P. Butterkooper
verkoper q.q.Jan IJzenbeek, gelastigde van
verkoperTrijntje IJzenbeek, gehuwd met
verkoperP. F. Battaardteerste luitenant


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-134 Noorderhaven 28P Tjallingii5-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28Pieter Tjallingii... 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 15, heeft 1 huisbediende, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28T Tjallingiigebruiker van wijk C-178; eigenaar is wed. P. Tjallingii, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-178Noorderhaven 28P Tjallingii wedF Tjallingii


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 523Noorderhaven 28Tjalling TjallingiiSneekinspecteurhuis en erf (154 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 525Noorderhaven 30Johannes Melchers GodthelpHarlingenslagerstal (24 m²)


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 en 48 van 1 nov 1837
adressoortbedraggebruik
C-178Noorderhaven 28provisionele en finale toewijzingfl. 1196huis aan de Noorderhaven C-178
 
verkoperMeile van der Plaats
koperDirk Krayer


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28Etje B. van Slootenoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-178; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28Lieuwkje Thomas van Slooten... bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-178; VT1839; geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Thomas van Sloten en Sypkje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-178NoorderhavenLieuwke T van Slooten51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-178NoorderhavenEtje Bakker van Slooten32 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-178NoorderhavenPieter Sparreboom11 jAntwerpenm, protestant, ongehuwd
C-178NoorderhavenHillegonda van der Werff15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-178NoorderhavenJohanna Babois21 jEenzumerzijlv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 525C-024 (bij de blauwe trappen)Albert Johs. Godthelpwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
C-178Noorderhaven 28Eene hechte en sterke winkelhuizinge c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven, in gebruik bij de eigenaarsche mejufvrouw de wed. M., Bakker e.a.. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
C-178Noorderhaven 28Eene hechte en sterke winkelhuizinge c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven, in gebruik bij de eigenaarsche mejufvrouw de wed. M., Bakker e.a.. Finaal verkocht op 25 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3301..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3952C-172 (Noorderhaven)Teves Jans Tevespakhuis
Sectie A nr. 523C-173 (Noorderhaven)Wed. en erven Berend Bolthuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 523Noorderhaven 28 (C-173)Jelle M. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 3549Noorderhaven 30 (C-172)Allert en Dirk van der Meerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 28 Reijer C. Boontouwslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 28aD.Roordavoorman bootwerk


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 28R.C. Boon231


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 28R.C. Boon856


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouwhandel, visscherij-artikelen


1942 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouwhandel, visscherij-artikelen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. BoonstraBoon & zonen, fa. R.C.touw, staaldraad, oliegoederen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. BoonstraBoon & zonen, fa. R.C.touw, staaldraad, oliegoederen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R.C. Boon856


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R.C. Boon856


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R.C. Boon & Zn.856Visserij- en scheepsben.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenS. Dijkstra316Timmerman


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 28P. (Pieter) Boon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 28rijksmonument 20581


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6256Noorderhaven 28


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden
  terug