Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 52 7-142 7-146 C-160 C-153
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 54 7-142 7-146 C-203 C-152
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 52naamloze steeg ten westen
Noorderhaven 54naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZjaarlijkse renten uit het huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenMinne Claesses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Jan Broers
naastligger ten noordenN. N.
crediteurdr. Dirk Fogelsangsecretaris van Franekeradeel
verkoper q.q.Jan Jansen Scherenburch, curator overwachtmeester
verkoperJan Haentjes Lamkama


 


 


 


 


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ ten zuiden van het huis waar Enchuisen uithangtnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper2236-10-08 GG
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Lijsbeth Elias


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
 
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper2236-10-08 GG
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schut
naastligger ten zuidenVulthetus Jelgersma
naastligger ten westenTeede Joris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van Lijsbeth Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibold Andrys, wydschipper x Jisk Gatties koopt een nieuw huis, zz. Noorderhaven, waar 'Enkhuizen' uithangt, met het huis dat ten Z. staat, en dat eerder door Neeltie Bauckes bewoond werd. Ten O. Jan Sioerds Schut, ten W. Taede Joris, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Lijsbeth Elias?, voor 2236 gg.


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZhuis met het eigendom van de steeg ten westen
 
koperJacobus Goslings, gehuwd metnotaris1206-00-00 GG
koperImckien Egberts
huurderde weduwe van Cornelis Wijngaarden 80-00-00 GG
naastligger ten oostenSibout Andrys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenArien Ysses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTade Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, notaris publicus x Imckjen Egberts koopt huis zz. Noorderhaven met mede-gebruik en eigendom van een steeg ten W. Ten O. Sybout Andries, ten W. Arrien IJssen, ten N. ten naasten de straat. Gekocht van Tade Joris. Dit moet zijn: Noorderhaven 46 of 104?


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ [staat: aan of omtrent de Voorstraat NZ]2 kamers
 
koperFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer315-00-00 CG
koperAeltie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
naastligger ten zuidenJannigie Arents
naastligger ten westenFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
naastligger ten westenAeltie Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
verkoperJannigie Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Frans Ewerts vleeshouwer x Aeltie Jans kopen twee kamers nz Voorstraat, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de verkopers, ten W. de kopers. Vrije uitgang ten noorden naar de haven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van mr. stads boekdrukker Huibertus van Immerzeel x Joannichie Arents, voor 315 CG.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-142Noorderhaven 52huis
eigenaarSibout Andries cum socio
gebruikerSibolt Andries cum sociis
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-142Noorderhaven 52huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerSibolt Andries cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
opmerking1720 den 19 juny wegen sybolt andris voor de helft ontfan 5-18-0
opmerkingden selven dytto wegens marten andris voor de helft onfang 5-18-0


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZhuis
 
koperDirck Huigens c.u.koopman150-09-09 GG
huurderWillem Jansen c.u.
naastligger ten oostenMarten Andries c.s.
naastligger ten zuidenburgemeester Hendrick Eewerts
naastligger ten westende erfgenamen van mr. Baltus
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Johannes Jansen Cramer, curator
verkoper q.q.Wybe Drieses, curatoren over
verkoperde twee kinderen van Sybout Andries Vlasman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Marten Andries, ten W. erven mr. Baltus (Casparus), ten Z. de burgemeester Hendrick Everts, ten N. de straat en haven. Gekocht van de curator over de 2 kinderen van Andries Vlasman.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 52huis
eigenaarSybout Andries erven cum soc.
gebruikerPyter Feddes cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-17-00 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZhuis
 
koperoud burgemeester Justus Gongrijp wijnsteker400-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Johanna Cramers
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrik Everts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier
verkoperStijntje Hendrixwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJustus Gonggrijp, oud-procureur en wijnsteker, koopt een huis zz. Noorderhaven, met mede-gebruik en op- en afslag door de steeg ten W. Ten O. erven Johanna Cramer, ten W. die steeg, ten Z. de oud-burgemeester Hendrik Everts, ten N. de straat en haven. Gekocht van Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, winkeliers, voor 400 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 52huis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerPyter Alefs
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-142 Noorderhaven 52Gerrit Alberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZpakhuis
 
koper door niaarJan Westra koopman450-00-00 CG
geniaarde koperburgemeester Bernhardus Jelgersma, gehuwd met
geniaarde koperjuffrouw Catharina Jorna
huurderSyds Schaaff koopman
naastligger ten oostenburgemeester Bernardus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenGerlof Wiegers
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Jarig Westrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Westra koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burgemeester Bernardus Jelgersma x Catharina Jorna, een pakhuis met alle goederen daarin, zz. Noorderhaven. Vrij in- en uitgang door de steeg ten westen. Ten O. en Z. Bernardus Jelgersma, ten W. Gerlof Wiegers, ten N. de straat en haven. Gekocht van mede-vroedschap Jarig Westra, voor 450 cg.


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ huis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 2757-21-00 GG
huurder benedenHaring Gonggrijp 50-00-00 CG
huurder bovenJan Reinders 20-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra
burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
burgemeester Barend van der Meulen, curator
Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (b) huis zz. Noorderhaven, achter perceel (a), beneden en boven verhuurd. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. perceel (a), ten W. de burgemeester S. Schaaff, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-150 Noorderhaven 54wed J van Slooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-146 Noorderhaven 52T van Slooten4-00-00 CGstal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52Daniel Oolgaard... 9 mei 1791 HRL, zv Philippus Jacobus O, en Teuntje Barmond; BS huwafk. 1811, ovl 1843; gebruiker van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52S Wassenaareigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-160Noorderhaven 52S Wassenaar D Oolgaard pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 555Noorderhaven 52Daniel OolgaardHarlingendistelateurpakhuis en erf (108 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 556Noorderhaven 54Harmanus HarmensHarlingenzeehandelaarstal (78 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-160Noorderhaven 52Tjitske Douwes van der Meulen, overleden op 6 november 18471 jr (geboren 13/9/1846), overleden Noorderhaven C 160, dochter van Douwe Sjoerds van der Meulen, stalknecht en Neeltje J. Koopmans, zuster van minderjarige Jelte, Sjoerd en Aaltje Douwes van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52Klaas Ymkes Kamminga... vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555C-160 (Noorderhaven )Daniël Oolgaardpakhuis
Sectie A nr. 556C-203 (Noorderhaven )Cornelis Harmens en mede eig.wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888C-152 (Noorderhaven)Cornelis Harmens en medeëig.woonhuis en wagenhuis
Sectie A nr. 555C-153 (Noorderhaven)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555Noorderhaven 52 (C-153)Adolphus Augustus Snijderpakhuis
Sectie A nr. 3888Noorderhaven 54 (C-152)fa. Harmens (en Zoon)woonhuis en pakhuis


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 52, HarlingenNoorderhaven 52C. Haanzink- en mastiekwerker, werkplaats


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenOuthuyse370
  terug