Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 14 8-017 8-018 C-185 C-180
1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077r van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 14Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1/6 huis
 
koperNanne Keympes c.u.mr. kistmaker200-00-00 CG
bewonerPyter Aerntsmr. blokmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.burgemeester Willem Symens, curator over
verkoperStijntie, weduwe? van
verkoperwijlen? Tieerd Dirckx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Keympes, mr. kistmaker c.u. kopen 1/6 huis, nu bewoond door mr. blokmaker Pyter Aernts, zz. Noorder Nieuwe Haven. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van (burgemeester Willem Symens als curator provisioneel over) Stijntie van Tieerd Dircks, voor 200 CG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 14Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperPyter Aernts c.u.1050-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFeycke Fetses slachter
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: noorder nieuwe haven]
verkoperNanne Keympes c.u.mr. kistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Aernts koopt huis zz. Noorderhaven. Ten Z. slachter Feycke Fetses, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van mr. kistmaker Nanne Keympes, voor 1050 GG.


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 14Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis
 
koperHendrick Michiels c.u.1525-00-00 GG
naastligger ten oostenJacops Pyters Jaepman
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Nanne Keimpes
naastligger ten westenburgemeester Laes Laesen
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt huis met kelder, voorhuis etc. Ten O. Jacop Pyters, ten Z. Nanne Keimpes, ten W. de burgemeester Laes Laesen. Met een steeg ten O. Gekocht van Jan Heerts.


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-017 Noorderhaven 14huis
eigenaarEwert Hingst
gebruikerClaes Andries
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-017 Noorderhaven 14huis
eigenaarwed. Eewert Hingst
gebruikerLourens Alexander
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-017 Noorderhaven 14huis
eigenaarwed. Ewert Hingst
gebruiker
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0063r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 14Noorderhaven ZZhuis en erf
 
koperInne Minnes wijnhandelaar303-00-00 GG
huurderMeyer Marcus mr. vleeshouwer50-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Symen Cornelis
naastligger ten zuidenInne Minnes
naastligger ten westenJacob Wiersma mr. bakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperStijntje Hendriks, weduwe van
wijlen Evert Hingstkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Minnes, wijnhandelaar, koopt huis en erf. Ten O. erven Symon Cornelis, ten W. Jacob Wiersma, mr. bakker, ten N. de haven. Gekocht van Stijntje Hendriks wv Evert Hingst. (met indeling van het huis.)


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-017 Noorderhaven 14huis
eigenaarEnne Minnes
gebruikerEnne Minnes
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218ar van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 14Noorderhaven ZZpakhuis
 
koperCornelis Bouwes, gehuwd metzeilmaker541-00-00 GG
Antje Jans
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot
naastligger ten zuidenCoenraad Oswald
naastligger ten westenGeertje Edsgers
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
burgervaandrig Jan de Reus, geauthoriseerde curatormr. chirurgijn
Joost Zeeman, geauthoriseerde curatoren overgerechtsbode
verkoperSanneke Willems Post, erfgenaam ex testamento van
wijlen Aaltje Hanses, weduwe van
wijlen Enne Minnes


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-018 Noorderhaven 14Bouwe Schiere3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-185Noorderhaven 14Bouwe Cornelis Schiere... 1817, ovl 1827, huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-182, zeylmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-185, zeylmakerij; medegebruiker Jan Jacobs Klundert, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-185Noorderhaven 14Jan Jacobs Klundert... huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1825, ovl 1830, ovl 1831; gebruiker van wijk C-185, varensgesel, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Schiere, zeylmakerij, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-185Noorderhaven 14Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmakerij
C-185Noorderhaven 14Jan Jacobs Klundert varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 505Noorderhaven 14Cornelis Pieters DraaismaHarlingenkoopmanpakhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-185Noorderhaven 14Johannes Pieters Strak... bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-185NoorderhavenJohannes Strak32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
C-185NoorderhavenReinskje van Rheenen27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-185NoorderhavenAafke Strak3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-185NoorderhavenBaukje Strak9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 505C-185 Cornelis Piers DraaismaHarlingenverandering van bestemming als zijnde hetzelve tot eene zeilmakerij ingerigt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-185Noorderhaven 14Ruurd Lourens Tuininga... Teertske Ruurds; BS huw 1811, huw 1813, huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 505C-185 (Noorderhaven )Jan Harmens van 't Vlietwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3120C-180 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwinkel
Sectie A nr. 3120C-180 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5174Noorderhaven 14 (C-180)Harmen J. van 't Vliet


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 14 Evert Tuinhoutschipper & winkel.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 14B.Wagenaarwinkelier


1930 - kentekenadresnaam
B-15638
Noorderhaven 14Antoon Segers


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 14S. (Sabina) Huitenga wv Homminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 14beeldbepalend pand5 van 10
  terug