Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 4,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 4 8-047 8-049 H-229 H-293
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerGerloff Annes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


 


 


 


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperAnna Swaal, gehuwd metwinkelierse426-07-00 GG
Sipke Wygers thans uitstedigzeeman
huurderNoordbruis havencherger40-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenAnna Swaal winkelierse
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenburgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester
verkoperburgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal x Sipke Wygers, zeevarende, koopt een huis wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. de koper, ten W. Coene Willems, ten N. de verkoper. De koper moet de wal naast het huis, ter lengte van 14 houtvoeten, onderhouden. En er is een clausule over de trappen naar de graanzolders. Gekocht van Johannes Dronrijp, havenmeester


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperJan Mannory, samen metkoopman1800-00-00 CG
Johannes WaterhamAmsterdam
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenHerre Deddes
naastligger ten westende weduwe van Coene Willems
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
verkoperAnna Swael, gehuwd met
Johannes Janzenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe heren Jan Mannory en Johannes Waterham, kooplieden te A`dam, kopen een huis met inventaris, wz. Zuiderhaven. Ten O. straat en haven, ten Z. Heere Deddes, ten W. wd. Coene Willems, ten N. de havenmeester Johannes Dronrijp. Gekocht van Anna Zwaal x Johannes Janzen.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperJan Simons Backer koopman en distillateur736-00-00 GG
huurderPieter Asmus c.u.
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenHerre Deddes
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp
verkoperHendrik Pesma, gelastigde vannotaris
Jan MannorykoopmanAmsterdam
Johannes WaterhamkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Simons Backer, destillateur, koopt een huis met alles wat er in en aan is, wz. Zuiderhaven en waarin lange jaren een winkelnering is gedreven. Ten O. de straat en haven, ten W. Jan Yemes, ten Z. Heere Deddes, ten N. de havenmeester Jacobus Dronrijp. De koper moet de wal naast dit huis onderhouden ter lengte van 14, 5 houtvoeten. De graanzolder voorboven in dit huis, is van havenmeester Dronrijp en wordt niet meeverkocht. De tuin terzijde van het voorhuis moet de koper steeds afgeschut houden van de TRAPPEN van de graanzolders. Gekocht van Jan Mannory en Johannes Waterham, kooplieden te Amsterdam.


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]huis
 
koperHendrik Abels mr. zeilmaker700-21-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenCornelis Coenes
naastligger ten zuidende erven van Here Deddes
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein
geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschapHessel Foppes Heermamr. bakker
erfgezeten Rintje Lieuwes, geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap vanPingjum
verkoperwijlen Jan Symons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Abels, mr. zoutmaker, koopt deftig en zeer voortreffelijk huis Wz. Zuiderhaven, thans bewoond door de koper c.u. voor 64 cg. Geen grondpacht. Met onderhoud van de wal nevens dit huis ter lengte van 14 1/2 houtvoeten alsmede de muur waarop de schoorsteen rust. De graansolder voorboven dit huis behoort aan de naastligger ten noorden de heer capitein Van der Beets. Ten O. de straat en haven, ten Z. erven Here Deddes, ten W. Cornelis Coenes, ten N. de heer Van der Beets. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 700 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperCornelis Arjens Visser schipper (schuit-)600-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erven van Herre Deddes
naastligger ten westenCornelis Oenes
naastligger ten noordende heer Willem van der Beets kapitein
verkoperAugustus Robbertus van Dalsen, curator van de boedel vannotaris
Hendrik Abels, gehuwd metmr. zeilmaker
Rinske Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Visser, schuitschipper, koopt huis wz. Zuiderhaven. Koper zal de wal naast dit huis, ter lengte van 14 voeten, moeten onderhouden. De graanzolder voorboven in dit huis behoort aan de naastligger ten N., capitein Willem van der Beets, en wordt dus niet meeverkocht. Zie clausule over de TRAPPEN naar die graanzolder. Ten O. de straat en haven, ten W. Cornelis Coenes (Bontekoe?), ten Z. erven Heere Deddes, ten N. Willem van der Beets. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Hendrik Abels, mr. zeilmaker x Rinske Jelles.


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]huis
 
koperHendrik Abels mr. zeilmaker700-21-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenCornelis Coenes
naastligger ten zuidende erven van Here Deddes
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein
geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschapHessel Foppes Heermamr. bakker
erfgezeten Rintje Lieuwes, geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap vanPingjum
verkoperwijlen Jan Symons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Abels, mr. zoutmaker, koopt deftig en zeer voortreffelijk huis Wz. Zuiderhaven, thans bewoond door de koper c.u. voor 64 cg. Geen grondpacht. Met onderhoud van de wal nevens dit huis ter lengte van 14 1/2 houtvoeten alsmede de muur waarop de schoorsteen rust. De graansolder voorboven dit huis behoort aan de naastligger ten noorden de heer capitein Van der Beets. Ten O. de straat en haven, ten Z. erven Here Deddes, ten W. Cornelis Coenes, ten N. de heer Van der Beets. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 700 gg. 21 st.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZ huis
 
koper door niaarJacob Sas, gehuwd met199-21-00 GG
Antje Wybes Lorreau
geniaarde koperAugustus Robbertus van Dalsennotaris
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenTjaard Eedes
naastligger ten westenJohannes
naastligger ten noordenA. L. Tabes
verkoperCornelis Arjens Visser, te betalen aanschipper (schuit-)
burgerbevelhebber Thomas van Slootenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sas x Antje Wybes Loorman? koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Augustus Robertus van Dalsen, notaris, een huis wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. Tjaard Eedes? Gaeles?, ten W. Johannes?, ten N. Anneus Lourens Tabes. De wal van 14, 5 voeten lengte, en de muur waarop de schoorsteen staat, moeten door de koper worden onderhouden etc. Gekocht van Cornelis Arjens Visser, schuitschipper, voor 199 gg.


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Havenbrugh]huis thans ledig
 
koper door niaarA. J. Conradi 350-00-00 CG
geniaarde koperJan Baukes, gehuwd met
Hinke Abrahams Roosen
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjeerd Eedes
naastligger ten westende heer A. J. Conradi
naastligger ten noordende heer A. J. Conradi
verkoperJacob Saskoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-049 Zuiderhaven 4A J Conradi2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-229Zuiderhaven 4Johannes Harkes Pottinga... Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes Wijngaarden, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-229Zuiderhaven 4A J Conradi pakhuis


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-229Zuiderhaven 4provisionele en finale toewijzingfl. 620pakhuis met graanzolders aan de Zuiderhaven H-229
 
verkoper6 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperWyger Harmens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2022Zuiderhaven 4 Harmens en ZoonenHarlingenzeehandelaarspakhuis en erf (90 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-229Zuiderhaven 4Katrina Minnema, overleden op 13 maart 184763 jr, geboren Bolsward 14/11/1783, overleden Kerkstraat H 229, wed. P. Scholtes, vrouw van Arend Jansen Tiemsma, moeder van Eelkje Arends Janssen-Tiemsma (vrouw van Petrus Jacobus Vaes, wafelbakker), Anna Arends Janssen-Tiemsma, Catharina Arends Janssen (vrouw van Franciscus Wolffers, wafelbakker Den-Bosch: doen aangifte in bijgevoegde memorie 7018/811) en Anton P. Scholtens, wafelbakker Monnikendam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2022H-229 (Zuiderhaven)Harmens & Zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2022H-293 (Zuiderhaven) Harmens & Zonenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4732Zuiderhaven 4 (H-293)fa. Harmens (en Zn.)
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4 (H-293)D. Harmens (te Leeuwarden)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4gemeentelijk monument11 van 20ca. 1900


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4
  terug