Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 8 8-080 1/2 8-077 E-073 E-089
 


 


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperClaes Joostes c.u.scheepstimmerman251-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTrijn Peters, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Lenert Bartels


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/2 hui
 
koper provisioneelN. N. 115-03-08 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Bavius Ziricus, curator ad actum divisiones overprocureur fiscaal
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Joostes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115r van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] 1/2 huis
 
koperIige Stoffels c.u.115-03-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende vrouw van Ige Stoffels
naastligger ten zuidenDieucke Lieuues
naastligger ten westenJacob Gijses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperde weduwe van wijlen Claes Joostes


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0002r van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperLijsbeth Gerryts jongedochter, geadjungeert met haar zwager100-00-00 GG
Gerryt Bouwes Schierekousenbreier [staat: hoosbrijder]
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTjerck Jansen Sanstra
naastligger ten zuidenDieucke Lieuwes
naastligger ten westenJan Keympes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperHidde Yghesoud grootschipper
verkoperJoppien Gerryts, laatst weduwe van
verkoperAndries Yghes
verkoperJoppien Gerryts, erfgenaam van haar zoon
erflaterwijlen Yge Andries
verkoperJoppien Gerryts, erfgenaam van
erflaterwijlen Albertie Hiddes, weduwe van
erflaterwijlen Yge Stoffels


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-080Hondenstraat 8kamer
eigenaarburgemeester Jacobides
gebruikerBoi Dideles
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305r van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [niet vermeld]huis
 
koperBurgert Hendriks c.u.200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
bewonerCornelis Jobs c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jansen
naastligger ten zuidende hof van Jan Pieters Oldaens
naastligger ten westenJan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Steffen Jelles, gelastigde vanmr. kleermaker
verkoperds. Nicolaus SchierepredikantBolsward


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-080Hondenstraat 8caemer
eigenaarAttie Lieuwes
gebruikerBoy Sydses
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-080 Hondenstraat 8kamer
eigenaarAttje Lieuwes Jacobides
gebruiker
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1721 insolvent verklaerd


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005ra van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/2 huis [staat: huis]
 
koper provisioneelCornelis Oldaans 224-00-00 GG
bewonerMeynerd Hendrix
naastligger ten oostenHincke Meynderts
naastligger ten zuidende tuin van Oldaans koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
burgemeester Pier Jaarigs Betton, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2Jilderen Tieerds, nagelaten zoontje van
erflaterwijlen Tieerd Claassen, gehuwd met
erflaterwijlen Lisckien Jilderens
verkoper van 1/2Meynerd Hendrixvarensgezel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0182v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/2 huis
 
koperCornelis Jans Oldaens 132-00-00 GG
eigenaar van 1/2 via decreetCornelis Jans Oldaens
naastligger ten oostenHinke Meinerts
naastligger ten zuidende tuin van de koper Cornelis Jans Oldaens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Keimpes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
burgemeester Pier Jarigs Bretton, curator over
verkoper van 1/2Jilderen Tieerds
verkoper van 1/2Meindert Hendriksvarenspersoon


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-080 Hondenstraat 8kamer
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerFreerk Jansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0176v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperHylke Bouwes, gehuwd metschuitschipper500-00-00 CG
Hendrikjen Pytters Roorda
naastligger ten oostenHyltie Joris
naastligger ten oostenHenke Meinderts
naastligger ten zuidenCornelis Oldaan koopman
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperCornelis Oldaankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Bouwes x Hendrikjen Pytters Roorda koopt huis zz. Vijverstraat. Ten O. Hyltje Jans x Hinke Meinderts, ten W. Keympe Jans, ten N. die straat, ten Z. de verkoper. Gekocht van Cornelis Jans Oldaen.


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0104v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperCornelis Edsgers, gehuwd metschoolmeester350-00-00 CG
koperGeertje Hoytes
huurderLuitjen Roorda c.s.
naastligger ten oostenAnne Hylkes de Haen
naastligger ten zuidende tuin van Cornelis Oldaen
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperhypothecaire crediteur van Hylke Bouwes, gehuwd metschuitschipper
verkoperHendrikjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Edsgers, schoolmeester x Geertje Hoytes kopen huis in de Vijverstraat, bewoond door Luitjen Roorda cum soc. Geen grondpacht. Ten O. Anne Hylkes de Haen, ten Z. verkopers tuin, ten W. Keympe Jans, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Oldaen als houder van het oude reversaalbrief en als eerste hypothecaire crediteur van Hylke Bouwes, schuitschipper x Hendrikjen Pieters, voor 350 cg.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0112v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat [staat: Vijverstraat]huis
 
koperFokke Carsten scheepstimmerman300-00-00 CG
huurderde weduwe van Cornelis Edsgers
naastligger ten oostenAnne Hyltjes de Haan
naastligger ten zuidenClaas Heins
naastligger ten westenHidde Hanses
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJuffrouw Baukjen Feitama, gehuwd met
heer Feddrik Fontein, houdster van het reversaalbrief van medicinae doctor
wijlen Cornelis Edsgersschoolmeester


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0205v van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] huis 1/2
 
koperHiltje Rodmers, gehuwd met190-00-00 CG
Jacob Freerks Schuurmanlandopzichter
huurderHartman Sybrens c.u.34-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman Claas Heins
naastligger ten westenHidde Dirks
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperBaukje Piers, gehuwd met
Bernardus van Beeverencathechiseermeester
verkoperPietje Piers, gehuwd met
Andreas Grendlermr. fijnschilderLeeuwarden
verkoperBaukje Piers, erfgename
verkoperPietje Piers, erfgename
verkoperPieter Hylkes, erfgenamen van
erflaterwijlen burgercorporaal Fokke Carsten


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0032v van 27 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 8Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperoud burgemeester Roelof W. Meints koopman119-15-00 CG
naastligger ten oostenGerrit Douwes
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Heyns
naastligger ten westenHidde Dirks
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAndries Grondel, gehuwd metfijnschilderLeeuwarden
verkoperPietertje Piers Beket, erfgenaam van haar moeyLeeuwarden
erflaterwijlen Hidtje Rodmers Beket, weduwe van
erflaterwijlen Jacob Freerks Schuurmans


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-077 Hondenstraat 8Claas Heins wed1-00-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 9 apr 1813
adressoortbedraggebruik
E-073Hondenstraat 8koopaktefl. 106woning E-073
 
verkoperSipke Sjoukes Hiemstra
koperJan Besling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Mejuffrouw van der Zwaageigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Roelof Wilhelm Meints... en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-073Hondenstraat 8R W Meints ervenLeendert Johannes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1204Hondenstraat 8Steven Klazes de VriesHarlingenkofschipperhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Steven Klazes de Vries... 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel nr. 1204 te HRL, kofschipper, woonplaats HRL, legger nr. 753, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Wiepkje Louwrensoud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-073; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-073Hondenstraat 8Steven de Vries stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-073VijverstraatSteven de Vries60 jIdsegahuizen*m, protestant, gehuwd, kaptein ter zee
E-073VijverstraatWiepkje Lamring [Louwrens]43 jBolswardv, protestant, gehuwd
E-073VijverstraatKlaas S de Vries14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeeman
E-073VijverstraatPieter S de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatRomke S de Vries10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatJan S de Vries8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatGrietje S de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-073VijverstraatHyke S de Vries6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-073Hondenstraat 8Sjoerd Hilbrands Zwanenburg, overleden op 7 maart 18461 jr (geboren 6/3/1845), overleden Voorstraat E 73, zoon van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en Trijntje Annes Foekens, broer van minderjarige Jan en Anne Hilbrands Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-073Hondenstraat 8Janna Greydanus... bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1204E-073 (Hondenstraat)Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1204E-089 (Hondenstraat)Erven Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1204Hondenstraat 8 (E-089)Douwe van der Werfwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 8H.Feenstradarmenbewerker


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 8P. (Pieter) Heeres


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 8rijksmonument 20423


1990 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 8Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug