Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 23 8-078 8-085 E-082 E-063
1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]1/2 huis
 
koperGerryt Jansen, gehuwd met135-21-00 GG
koperGriet Hendricx
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter walde Stad Harlingen5-17-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]]
naastligger ten zuidenTomas Jans brouwer
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem verver
verkoperde erven van Pyer HarmensPingjum


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: overzijde van de Wester Nieuwe Haven, van de haven tot de steeg]huis met een lege plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaart
 
koperClaes Claesen, gehuwd met1520-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
losrentende Stad Harlingen5-17-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]]
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis de Schelvissen van Jan Freercks Moyswart
verkoperHarmen Harings, gehuwd metgrootschipper
verkoperHis Johannes


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0168r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: wester nieuwe haven OZ]huis met daarachter een ledig plaats, strekkende oostwaarts tot een steeg
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
losrentende Stad Harlingen5-17-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten noordenhuis genaamd de Drie Schelvissen
verkoper q.q.Johannes Douues, curator over
verkoperde kinderen van Haring Harings, gehuwd met
verkoperwijlen His Johannes


 


 


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Wester nieuwe havenhuis
 
koperJohan van Ammama ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland2000-00-00 GG
huurder voor 1 jaarRomcke Douues c.s.smid230-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter wallende Stad Harlingen5-17-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouue Thomas
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet vervallen huis genaamd de Drie Schelvisschen
verkoperLuitien Halbes c.u.smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan van Ammama, ontvanger der convooien en licenten, koopt een huis met camers erachter, op de Wester nieuwe haven, verhuurd aan smid Romcke Douwes. Ten Z. burgemeester Bouwe Thomas, ten N. het vervallen huis 'de Drie Schelvissen'. Gekocht van Luitjen Halbes, smid, voor 2000 gld.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis genaamd de Drie Schelvissen
 
koper provisioneelJacob Velthuis 1050-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter wallende Stad Harlingen5-17-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Oude Vijverstraat]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouwe Thomas
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenAge Thomas
verkoperde heer Joan Ammamaoud gedeputeerde staat van Friesland


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0015v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23achterHerenknechtenkamerstraat WZ [niet vermeld]woning
 
koperburgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma 95-00-00 GG
huurderDoede Lieuwes c.s.
naastligger ten oostenHilbrand Ruyrdts
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenCarst Carsten Ros kapitein
naastligger ten westenSteven Swerms
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Ulbes Geroltsma, burgemeester, koopt woning. Ten O. Hilbrand Ruurds en de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Carst Carsten, ten W. Steven Swerms. Gekocht van erven Fookeltie Buwes.


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis met een plaatsje erachter
 
koperburgervaandrig Steven Seerps Swerms 510-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Ruyrd Ulbes
naastligger ten zuidenRos kapitein
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenals bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms
verkoperde erfgenamen van Fokeltie Buwes, weduwe van
verkoperwijlen burgerhopman Seerp Lammerts


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23achterHerenknechtenkamerstraat WZ [niet vermeld]woning
 
koperCarst Carsten Ros c.u.kapitein95-00-00 GG
naastligger ten oostenHilbrandt Ruyrds
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende koper Carst Carsten Ros c.u.kapitein
naastligger ten westenSteeven Swerms
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe capitein Carst Carsten Ros koopt woning oz. Zuiderhaven. Ten O. Hilbrandt Ruurds en de Knegtskamerstraat, ten Z. de koper, ten W. Steeven Swerms. Het huis ten W. heeft vrij in- en uitgang door een steegje, over de plaats naar de Herenknechtenkamerstraat. Gekocht van burgemeester Ruurd Ulbes Geroltsma voor 95 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-078Zuiderhaven 23huis en pakhuis
eigenaarwed. hopman Swerms
gebruikerwed. hopman Swerms
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-078Zuiderhaven 23huis
eigenaarwed. Steeven Swerms
gebruikerJan Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-078 Zuiderhaven 23huis
eigenaarwed. Steven Zwerms
gebruikerwed. Steven Zwerms
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]huis
 
koperLieve Sieverds de Bruin, gehuwd met602-07-00 GG
koperAukjen Tjeerds van Esta
huurderBinne Thomas c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFoeke Tjeerds van Esta
naastligger ten zuidenFoeke Tjeerds van Esta
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten noordende weduwe van Hilbrand Ruirds
verkoper van 1/6Jacob Swermszilversmid
verkoper van 1/6ongehuwde dochter Jenneke Swerms
verkoper van 1/2vroedsman Seerp Swermsmr. zilversmid
verkoper van 1/6Fokeltje Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/6Obbe Yppesmr. hoedenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sioerds [de Bruin] x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een mooi huis oz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. Focke Tjeerds van Esta, ten W. de straat en haven, ten N. wd. Hilbrand Ruurds. Het huis wordt bewoond door Buwe? Binne Thomas. Gekocht van vroedsman en mr. zilversmid Seerp Swerms voor 1/2, van Fokeltje Swerms x mr. hoedenmaker Obbe Yppes voor 1/6, van zilversmid Jacob Swerms voor 1/6, en van vrijster Jenneke Swerms voor 1/6, voor 602 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-078 Zuiderhaven 23huis
eigenaarLieuwe de Bruin
gebruikerSybren Jans c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-078 Zuiderhaven 23Robijn Arjens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-078 Zuiderhaven 23huis
eigenaarLieuwe de Bruin
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0223v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperPhilippus Hanekuik koopman1022-07-00 GG
koperTjepke Gratama koopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerDaniel Bennezee
naastligger ten oostenFokke Tjeerds
naastligger ten zuidenFokke Tjeerds
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHilbrand Dirks koster
ontvanger tbv schuldsaneringJacob Symons Kuiper
ontvanger tbv schuldsanering vanHendrik Pesmanotaris
verkoperLieve Lieverds de Bruinkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik en Tjepke Gratama kopen deftig huis, oz. Zuiderhaven. ten O. en Z. Fokke Jans van Esta, ten W. de straat en haven, ten N. Hilbrand Dirks Koster. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin, voor 1022 gg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1/2 huis
 
koperTjepke Gratama koopman800-00-00 CG
eigenaar van 1/2Tjepke Gratamakoopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHilbrand Dirks
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0242v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperEvert Beva koopman801-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderMaria Nobelet 95-00-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner ds. Mentes
naastligger ten zuidenals bewoner ds. Mentes
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen Tjepke Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt deftig huis oz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. ds. Mentes, ten W. de straat en haven, ten N. Jacob Hilbrands, koster. Gekocht van Rinske Donker wv Tjepke Gratama.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koper door niaarJan Boomsma herbergier1500-00-00 CG
geniaarde koperJohanna Clara van Andringa
huurderde erfgenamen van Juffrouw Maria Noblet 95-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJohanna Clara van Andringa
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster
verkoperEvert Bevabankhouder in de Bank van Lening
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Boomsma, herbergier, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Johanna Clara van Andringa, een huis oz. Zuiderhaven, thans bewoond door erven juffrouw Maria Noblet voor 95 cg. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. Johanna Clara van Andringa, ten W. de straat en haven, ten N. Jacob Hilbrands, koster. Gekocht van Evert Beva, banquier in de Bank van Leninge te Harlingen, voor 1500 cg.


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis genaamd de Drie Hoefijzers
 
koperJohanna Clara van Andringa ongehuwde meerderjarige3000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBraunius
naastligger ten zuidenBraunius
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster
verkoperSwaantje Holmans, gehuwd met
verkoperGerryt Hendriks Smitherbergier in de Drie Hoefijzers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohanna Clara van Andringa koopt het huis 'de 3 Hoefijzers', oz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de heer Braunius, ten W. de straat en haven, ten N. Jacob Hilbrands, koster. Gekocht van Swaantie Holmans x Gerryt Hendriks Smit, herbergier in 'de 3 Hoefijzers'.


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperJan Luder, gehuwd met1299-15-00 CG
koperElisabeth Frederica van der Waal
huurderJan Luder
huurderElisabeth Frederica van der Waal
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. joods koopman
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenP. Wellinga koperslager
verkoperJohanna Clara van Andringa ongehuwdDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luder x Elisabeth Frederica van der Waal koopt huis oz. Zuiderhaven. Ten O.?, ten Z. joods koopman [niet genoemd], ten W. de straat en haven, ten N. koperslager P. Wellinga. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Johanna Clara van Andringa te Dokkum.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-085 Zuiderhaven 23Jan Luder4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Jacob van Slooten... wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; gebruiker Johannes Romans, kroeghouder, 1814. (GAH204); J. v. S. en Riemke Wiegers, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Johannes Romansgebruiker van wijk E-082, kroeghouder; eigenaar is Jacob van Slooten q. q., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-082Zuiderhaven 23Jacob van Sloten qq Johannes Romans kroeghouder


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-082Zuiderhaven 23Pieter Klazen Blok, overleden op 2 juni 1825mr. blokmaker, man van Trijntje Daniels Beva, vader van Christina Pieters Blok (Zuiderhaven E 82). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
E-082Zuiderhaven 23Huizinge, met een zeer geschikte mast- en blokmakerij, en annexen Zuiderhaven, eigenaars weduwe Pieter, Blok en Jan de Groot. Finaal verkocht op 15 sep 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1194Zuiderhaven 23Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en werkplaats (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Aaltie A Ruitenoud 40 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-082 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Aaltje Willems Blaauw... B., (gk), en Aaltje Jans Pik, (gk); BS huw 1842; oud 29 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-082; VT1839; den 23 aug 1846 is den Gemeente Kenbaar gemaakt dat met attestatie van lidmaatschap was ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Fennegiena Pikoud 69 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-082; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-082ZuiderhavenAaltie A Ruiten40 jVeendamv, protestant, weduwe, winkeliersche
E-082ZuiderhavenFennegiena Hut18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenJan Hut15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenArend Hut10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenEduard Schultz7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenChristiaan Schultz4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenGeorg Schultz2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenFennegiena Pik69 jVeendamv, protestant, weduwe
E-082ZuiderhavenAaltie W Blaauw29 jVeendamv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-082Zuiderhaven 23Harm Gerrits Noorman, overleden op 18 november 184117 jr, matroos, geboren Emden, overleden Harlingen (Zuiderhaven E 82). (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 21 jun 1845
adressoortbedraggebruik
E-082Zuiderhaven 23koopaktefl. 1050huis aan de Zuiderhaven E-082
 
verkoperfa. Hubert Jans
koperHendrik Hendriks Hofhuis


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Jan Ruurds van Pingjumgeb 1805 HRL, ovl 14 jul 1856 HRL, ondehuwd, schoenmaker, Chr. Agesch., zv Ruurd Jans en Anna Martinus; BS ovl 1827; 1856 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-082


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1194E-082 (Zuiderhaven)Hendrik S. Hofhuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1194E-063 (Zuiderhaven)Taede Kuiperswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4528Zuiderhaven 23 (E-063)Douwe de Vrieswoonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 23 heiman de Vrieskoopman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 23S. v/d Sluiswinkelier
Zuiderhaven 23aO.H.M.Kosterrangeerder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 23L.H. Hommema297Fotoatelier en fotoh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 23L.H. Hommema963Fotoatelier en fotoh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Joh. Visser963Fotogr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Joh. Visser963Fotogr.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 23beeldbepalend pand9 van 10
  terug