Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 12a (niet bekend) 8-105 E-101 E-100
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 12 (niet bekend) 8-105 E-101 E-100
 huisnummer lager   Hondenstraat 14 (niet bekend) 8-105 E-100 E-099
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-095 1/2 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-096 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-097 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-098 8-105 E-115 E-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 14 8-099 8-105 E-115 E-115
 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0086r van 1 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: op de hoek van de Vijverstraat]huis en plaats
 
koper en huurdermr. Pieter Eylerts, gehuwd metstadskloksteller420-00-00 GG
koper en huurderWytske Wytzes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van wijlen Oege Cornelis
naastligger ten zuidenhet huis van Pyer Pyers kuiper
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperSybrandt Edes Feytema, gehuwd met
verkoperGrietke Martens


 


 


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0093v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperMarten Broers c.u.scheepstimmerman300-00-00 GG
naastligger ten oostenRuyrd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEllerd Pyters
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrix c.u.


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0212v van 10 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperJeltie Pytters, weduwe van292-14-00 GG
koperwijlen Arien Tijssen
naastligger ten oostenRioerd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEllert Pytters
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperMarten Broers c.u.


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150v van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperAnne Buues, gehuwd met1005-00-00 GG
koperAntie Hendrix
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendrix
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperTiemk Meyners, weduwe van
verkoperwijlen Ellert Pyterssmid


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0154v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperDouwe Doyes smalschipper330-00-00 CG
naastligger ten oostenRuierd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Buwes c.s.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperMaike Louws


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155r van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]kamer
 
koperTeke Sytses c.u.mr. smid425-00-00 CG
naastligger ten oostenRuierd Hiddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Buwes c.s.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperAntje Doyes


 


 


 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperburgerhopman Dominicus Cornely, gehuwd meteerste klerk Admiraliteit in Friesland1590-00-00 CG
koperGeertie Pybes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten oostenJop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten zuidenJop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaar
naastligger ten westende keuken van Bartel
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Bredeplaats]
verkoper van 1/2de heer Bruno van Viersen voor zich, el als gelastigde van zijn broederkapitein van een compagnie infanterie
verkoper van 1/2de heer Cornelis Meunixraadsheer raad van Vlaanderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Cornelii, hopman en premier klerk bij de Admiraliteit x Geertie Pybes kopen een mooi huis wz. Bredeplaats. Ten O. de Bredeplaats, ten O. en Z. gortmaker en makelaar Jop Dircx, ten W. diens gortmakerij en bostelkeuken, ten N. de openbare straat. Gekocht van capitein van een compagnie infanterie Bruno van Viersen voor 1/2, en als gelastigde van raadsheer in de Raad van Vlaanderen zijn zwager Cornelis Meunix voor een 1/2, voor 1590 CG.


 


 


 


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperLambert de Gavere landmeter en wijnrooier153-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van hopman Dominicus Cornely
naastligger ten zuidenwijlen Jan Fransen gortmaker
naastligger ten westenkinderen van Ruyrdt Hiddes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperClaes Bartelsschuitevaarder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Gavere, landmeter en wijnrojer koopt een huis met een steeg tot aan het huis ten zuiden, in de Vijverstraat. Ten O. de wv hopman Dominicus Corneli, ten Z. gortmaker Jan Fransen [Cuik], ten W. erven Ruurdt Hiddes, ten N. de Vijverstraat [Hondenstraat]. Gekocht van schuitvoerder Claes Bartels voor 153 GG.


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0294r van 20 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperburgerhopman Theodorus Theodori Posthumus, gehuwd meteerste gezworen klerk1350-00-00 CG
koperClaaske Alberts
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker
naastligger ten westenLammert de Gavere geadmitteerd landmeter en wijnroeier
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/2Geertje Pybes van Tallum, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgerhopman Dominicus Cornelygezworen klerk Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/6Cornelius Walrichklerk Admiraliteit
verkoper van 1/6Dieuwercke Dominicy, gehuwd met
verkoper van 1/6Taeco SibeliuspredikantWeidum
verkoper q.q.Cornelius Walrich, voor zijn broederklerk Admiraliteit
verkoper van 1/6Pibo Walrighstudiosus te Franeker
erflaterwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyeerste gezworen klerk Admiraliteit in Friesland


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0384r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperTeunis Geerts Westeroven, gehuwd metmr. chirurgijn930-00-00 GG
koperHylkjen Dirks Sjaarda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJan Fransen Cuik mr. gortmaker
naastligger ten westenvroedsman Lambert de Gavere
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.burgerhopman Theodorus Posthumus, curator en vadernotaris en hypodidascalus
verkoper q.q.ds. Georghius Munckerus, curator over, en oom van
verkoperminderjarige Johannes Posthumus, en zijn broer
verkoperminderjarige Thomas Posthumus
erflaterwijlen Femmetie Munckerus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Geerts Westeroven, mr. chirurgijn x Hylkjen Dirks Sjaarda koopt een huis wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. mr. gortmaker Jan Fransen Cuik, ten W. Lammert de Gavere, ten N. de Vijverstraat (Hondenstraat), met vrij in- en uitgang in die straat. Interessante beschrijving. Gekocht van Theodorus Posthumus, not. publ., hopman en hypodidascatus? en ds. Georgius Munckerus te Schingen, als volle oom en curator over Johannes- en Tomas Posthumus, de kinderen van Theodorus Posthumus x Femmetie Munckerus.


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0347r van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: hoek Vijverstraat ZZ]1/2 huis
 
koperJan Hendriks Blauw schipper50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderN. N. 30-00-00 GG
huurder achterkamerJan Hendriks Blauw 7-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Bostijn [staat: Bastijn] mr. kleermaker
naastligger ten zuidenJan Cornelis rogmeter
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Jelle Oeges, curatormr. kleermakerMakkum
verkoper q.q.Sjoerd Auckes, curatoren overhoutkoper
verkoperSymon Johannesglasmaker


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074r van 7 jul 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/3 huis
 
koperBaukje Jilderens, weduwe van80-00-00 CG
koperwijlen Robijn Ruurdts
eigenaar van 2/3Baukje Jilderens, weduwe van
eigenaar van 2/3wijlen Robijn Ruurdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperYetie Dirks


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0227r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]1/3 huis
 
koperJohannes Schuttenius, huisnotaris130-00-00 GG
naastligger ten oostenTeunis Geerts Westeroven koopman
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker
naastligger ten westenVijver [staat: steeg]
naastligger ten westenBaukjen Jilderens c.soc.
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkopergemeensman Lambert de Gavere, gehuwd met
verkoperNieske Hauckes


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ [staat: Brdeplaats hoek Vijverstraat]huis
 
koperds. Fedde van Slooten c.u.predikant776-07-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Fransen
naastligger ten westenSchuttenius notaris
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperTomas Posthumus in zijn qlt.als in de coopbriemr. chirurgijnKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt een huis wz. Bredeplaats, hoek Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. en N. die straten, ten Z. erven Jan Fransen [Cuik], ten W. notaris Schuttenius. Vrij opslag van turf en brandhout in de steeg van Jan Fransen [Cuik]. De verfketel en de weefgetouwen worden niet meeverkocht. Gekocht van chirurgijn te Koudum Tomas Posthumus q.q., voor 776 gg.?


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114v van 9 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Vijverstraat huis
 
koperds. Fedde van Sloten c.u.predikant te Midlum130-00-00 GG
naastligger ten oostends. Fedde van Sloten c.u.
naastligger ten zuidenPieter Fransen
naastligger ten westenBauckjen Jilderts c.s.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJ. A. Schuttenusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Feddo van Slooten predikant te Midlum c.u. kopen een huis c.a., maar niet met de losse goederen en de haardplaat, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. de koper, ten Z. Pieter Fransen, ten W. Bauckjen Jilderens, ten N. de straat. Vrij op- en ingang door de eigen steeg ten W., tot de scheidsmuur daarin etc. etc. Geen grondpacht. Gekocht van notaris J.A. Schuttenius, voor 130 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarDirck Hugens
gebruikerturfdrager Hendrick Arjens cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
 
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Hendricks Blauw
gebruikerJan Hendricks Blauw
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
 
8-097 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJetse Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
8-098 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarRobijn Ruirds erven
gebruikerCornelis Cornelis cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerwed. burgemeester Kimstra
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarReinder Cornelis
gebruikerReinder Cornelis cum soc.
opmerkingbetaeld aen den executeur
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
 
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Blauw
opmerkingbetaeld aen de Bode Rowel
opmerkingden 9e januari 1721 voor de helft 1-10-0
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-1-1721
grondpacht aan Haring Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720
 
8-097 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJeltie Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-8-1720
 
8-098 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerwed. B. Kimstra
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720
 
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarRobijn Ruirds
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-9-1720


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221v van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperTrijntie Wybes Munnikhuis, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen ds. Fedde van Sloten
naastligger ten oostenTrijntie Wybes Munnikhuis, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen ds. Fedde van Sloten
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen Blauw
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, gelastigde van zijn zoon
verkoperSyds Jansen BostijnlantaarnvullerAmsterdam


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarReinder Cornelis
gebruiker
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
 
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. Jan Blauw
gebruiker
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
 
8-097 Kleine Bredeplaats 14hoff
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-098 Kleine Bredeplaats 14huis en hoff
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruiker
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. ds. van Sloten
gebruikerwed. ds. van Sloten
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-095 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarJanke Rinties
gebruikerJanke Rinties
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
 
8-096 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. Jan Blauw
gebruikerReinder Jans c.s.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
 
8-097 Kleine Bredeplaats 14hoff
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-098 Kleine Bredeplaats 14hoff
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-099 Kleine Bredeplaats 14huis
eigenaarwed. ds. van Slooten
gebruikerwed. ds. van Slooten
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


 


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 14Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperCatarina Munnikhuis, weduwe van498-07-00 GG
wijlen Feddo van SlotenpredikantTzum
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurder voorkamer met bedsteede weduwe van Tiebbe Sierks
huurder achterkamer met 2 bedstedenJan Gerrits 12-00-00 GG
huurder bovenvooropkamer met bedsteeAntie
naastligger ten oostenCatarina Munnikhuis
naastligger ten oostenFeddo van Sloten predikantTzum
naastligger ten zuidenGerryt
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/5Folkert Jansen BlauwscheepstimmermanAmsterdam
verkoper van 1/5Riemke Martens, weduwe van
wijlen Willem Jansen Blau
verkoper van 1/5Goike Jans, weduwe van
wijlen Hendrik Jansen Blauw
Antie Hendriks Blauw, dochter van Hendrik Jansen Blauw en Goike Jans
verkoper van 1/15Reinskien Andrys, gehuwd metAmsterdam
Simon SpiegelbergscheepstimmermanAmsterdam
verkoper van 1/15Andrys AndrysscheepstimmermanAmsterdam
Harmanus Portier, curator overkoopman
verkoper van 1/15Jan Andrys
verkoper van 1/15Haebeltie Cornelis, gehuwd met
Jan Gerritsschuitschipper
Jan Gerrits, curator overschuitschipper
verkoper van 1/15Trijntie Cornelis
verkoper van 1/15Antie Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/15Tieerd Joukesstuurman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Munnikhuis wv ds. Fedde van Slooten koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. de koper, ten W. en N. de Vijverstraat, ten Z. Gerryt ...?. Gekocht van Folkert Jansen Blauw, scheepstimmerman te A`dam voor 1/5, Riemke Martens wv Willem Jansen Blauw als moeder en voogd over haar kinderen voor 1/5, Geeske Jans wv Hendrik Jansen idem dito voor 1/5 en nog vele anderen.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-095 /2Kleine Bredeplaats 14wed. Gerrit Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-095 /2Kleine Bredeplaats 14twee gealimenteerde kostgangers, bestaande uit 2 personenvan Gerrit Gerrits
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-096 Kleine Bredeplaats 14Grietje Thomas, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-099 Kleine Bredeplaats 14wed. ds. van der Slooten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraathuis en tuin
 
koperTaeke Schrik, gehuwd met2175-00-00 CG
koperMettjen Hendriks
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bosscha
naastligger ten westenburgemeester Claes van der Brugh
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4Sibbeltie van Slooten, gehuwd met
burgemeester Claes van der Brugh
verkoper van 1/4Wybius van SlootenpredikantTzummarum
verkoper van 1/4Adrianus van SlootenpredikantAalsum
verkoper van 1/4Elske van Slooten, gehuwd met
Johannes Bruining, allen erfgenamen vanpredikantRoordahuizum
hun moeder Catharina Munnikhuys, weduwe van
wijlen ds. Feddo van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Schrik x Mettje Hendriks koopt huis en tuin, Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraat. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten Z. de vroedsman Sjoerd [Bouwes] Bosscha en Allardus Westendorp, ten W. de verkopers, ten N. de Vijverstraat [Hondenstraat]. Er is een steeg ten Z. met vrij in- en uitgang. Gekocht van de kinderen van Catharina Munnikhuys wd. ds. Fedde van Slooten. Dat waren Sibbeltje van Slooten x burgemeester Claas v.d. Brugh voor 1/4, ds. te Tzummarum Wybius van Slooten voor 1/4, ds. te Aalsum Adrianus van Slooten voor 1/4, en Elske van Slooten x ds. te Roordahuizum Johannes Bruining voor 1/4.


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0162v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]5/8 huis
 
koper door niaar van 3/8Feddo Clazes van der Brug minderjarig, zoon van en vertegenwoordigd door108-14-00 GG
koper door niaar van 3/8Claas Pyters van der Brug, weduwnaar van
koper door niaar van 3/8wijlen Sibbeltje van Sloten
koper door niaar van 2/8ds. Adrianus van Sloten predikantAalsum
geniaarde koperJan Schutkoopman
naastligger ten oostenSjoerd Schrik
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Pieters
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4ds. Wibius van SlotenpredikantTzummarum
verkoper van 1/4juffrouw Elske van Sloten, gehuwd mets Hertogenbosch
verkoper van 1/4ds. Johannes Bruiningpredikants Hertogenbosch
verkoper van 1/8juffrouw Gesina Wiardas Hertogenbosch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Pyters v.d. Brug, burgemeester, koopt als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Fedde bij zijn wl. vrouw Sibbeltje van Slooten, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Schut, koopman, 5/8 van een huis c.a. in de Vijverstraat (Hondenstraat?) dat door diverse gezinnen wordt bewoond. Ten O. Sjoerd Schrik, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Pieters. Gekocht van ds. Wibius van Slooten te Tzummarum, voor 1/4, Elske van Slooten x ds. Johannes Bruining te Den Bosch, voor 1/4, en Gesina Wiarda te Den Bosch, voor 1/8, voor 108 gg.


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0090v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 12Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperSjoerd Schrik koopman250-00-00 GG
huurderde weduwe van Dirk Hendriks 40-00-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Pyters
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/2ds. Adrianus van SlootenpredikantAalsum
vroedsman Jarig Westra, curator
vroedsman Jaene van Slooten, curatoren over
verkoperFedde van der Brug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Schrik koopt huis Vijverstraat. Ten O. Sjoerd Schrik, ten W. en N. de Vijverstraat, ten Z. wd. Gerrit Pyters. Gekocht van ds. Adrianus van Slooten voor 1/2 en Fedde v.d. Brug voor 1/2. Zie ook bij nr. 14.


 


 


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraathuis en achterwoning
 
koperWillem Rudolf koopman3000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder achterwoningDouwe Quest c.u.schipper34-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen Rausen
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperMaria Schrik, gehuwd met
verkoperJ. Spree, erfgenamen vanoud kapitein infanterie
erflaterwijlen Sjoerd Schrik, gehuwd met
erflaterwijlen Hinke Cl. IJsenbeek


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0314r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats WZ op de hoek van de Vijverstraathuis en tuin
 
koperCoert Lambertus van Beyma 3985-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorhuisTjalling Tjallingii
huurder achterhuisArjen Entes schipper
huurder achterhuisF. Pfeiffer commies ter recherche Admiraliteit in Friesland60-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Raussen
naastligger ten zuidende weduwe Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperWillem RudolfEmbden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma koopt huis en tuin, hoek Bredeplaats en Vijverstraat en een stalling voor 2 paarden, wagenhuis en achterhuis, hoek Vijver/Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O., N. en W. de straten, ten Z. erven Pieter Rausen en wd. Persijn. Gekocht van Willem Rudolf?


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 14Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraathuis en tuin
 
koperFredrik de Keth [staat: Deketh] 4500-00-00 CG
koperCatharina de Keth [staat: Deketh]
koperGovert de Keth [staat: Deketh]
koperTettje de Keth [staat: Deketh]
koperAnna de Keth [staat: Deketh]
koperJanneke de Keth [staat: Deketh]
koperPetrus Everhardus de Keth [staat: Deketh], nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen vrouwe Ymkje Witteveen, gehuwd geweest met vooroverleden
erflaterwijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]medelid Nationale Rekenkamer
koper q.q.mr. Meinardus Siderius, curatorbaljuw Heerenveen
koper q.q.mr. Petrus de Keth [staat: Deketh], curatorontvanger
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Raussen
naastligger ten zuidende weduwe van Persijn
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkopermr. Coert Lambertus van Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCuratoren over de 7 weeskinderen van Ymkjen Witteveen x mr. Jan de Keth, lid van de Nationale Rekenkamer, kopen huis en tuin wijk E-115 hoek Vijverstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. erven Pieter Raussen en wd. Persijn. Tevens wordt gekocht wijk E-101, Hondenstraat 12 en 14, stalling voor 2 paarden en wagenhuis, en wijk E-102 een achterhuis, Vijver 1. Er is een steeg ten Z.. Gekocht van mr. Coert Lambertus van Beyma, voor 3500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105 Hondenstraat 12aJan de Keth erven8-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Rinse Harmens Smit... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1825; gebruiker van wijk E-100, varensgesel; medegebruiker Jan Dirks de Vries, varensgesel; eigenaar is Jan Barend Scholtz, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aAdam Terwocht/Tervocht... 1853; eigenaar van wijk A-240; gebruiker Frans Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-101Hondenstraat 12aA Terwocht A Terwocht school
E-101Hondenstraat 12A Terwocht school
E-100Hondenstraat 14Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100Hondenstraat 14Jan Dirks de Vries varensgesel
E-115Kleine Bredeplaats 14A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Gezina Dirks Nieubuur, overleden op 26 augustus 1821dochter van Dirk Nieubuur, med. dr. (Kleine Bredeplaats E 115) en Margje Zijlstra, zuster van minderjarige Anna-Jacoba en Jacobus-Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Hondenstraat 14Agatha Taekes van der Veer, overleden op 5 maart 1822dochter van Taeke Jans van der Veer, scheepskapitein (Vijverstraat E 100) en Trijntje Hendriks Tamsma, zuster van minderjarige Ecco en Jan Taekes van der Veer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Jacob de Vries, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), man van Hendrikje A. Kikkert, winkeliersche (Vijverstraat E 101), vader van minderjarige Jantje en Catrina Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aJacob de Vries, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), man van Hendrikje A. Kikkert, winkeliersche (Vijverstraat E 101), vader van minderjarige Jantje en Catrina Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
E-100Hondenstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 450huis
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperDirk Terpstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 14Dirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 12aDirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1229Hondenstraat 12Dirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1230Kleine Bredeplaats 14Dirk NieuwbuurHarlingenmed. doctorhuis en tuin (198 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Dirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aDirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Dirk Nieubuur, overleden op 28 januari 1835med. Dr. Kleine Bredeplaats E 115/101, man van Marigje Zijlstra (erf vruchtgeruik), vader van Anna en minderjarige Jacobus en Martinus Dirks Nieubuur. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Frans B. de Boeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Hendrik van der Zeeoud 28 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-100 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Wytske Liekles Webber... van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aLouwrens Nak... Hulshoff; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1850; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-101; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aMarijke/Maria Helmer... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162; oud 45 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-101; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Anna Nieuwbuurgeb 25 dec 1806 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, dv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1807; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Geertje Sierks Dijkstra... wijk G-173, N.H., dv Sierk Harmens D, en Wietske Gerbens; BS huw 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1861 wijk E-115; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-115Kleine Bredeplaats 14Marichjen Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1840; oud 65 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839; kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-100Op de VijverHendrik van der Zee28 jHindelopengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-100Op de VijverDieuwke S Blok27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-100Op de VijverWytske Webber52 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, [zeeman]
E-100Op de VijverAnna Kruif16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-100Op de VijverFrans Betting de Boer29 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeeman*
E-101Op de VijverLourens Nak41 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoemaker*
E-101Op de VijverLourens Nak41 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoemaker*
E-101Op de VijverMaria Helmer45 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd, [schoemaker]
E-101Op de VijverMaria Helmer45 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd, [schoemaker]
E-101Op de VijverJan Nak12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverJan Nak12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHendrik Nak8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHendrik Nak8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverPaulina Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverPaulina Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverAnna Nak15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverAnna Nak15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverGeertruida Nak10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverGeertruida Nak10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHarmina Nak5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-101Op de VijverHarmina Nak5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsMarrichen Zijlstra65 jHerenveenv, protestant, weduwe, geen
E-115Kleine BreedeplaatsMartinus Nieubuur16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsAnna Jacoba Nieubuur32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-115Kleine BreedeplaatsJantie H Bloem23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Marichjen Zijlstra, overleden op 15 november 184064 jr, geboren Heerenveen, overleden Kleine Bredeplaats E 115, wed. Dr. Dirk Nieubuur (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan kinderen), moeder van Anna-Jacoba, Jacobus-Martinus, med. Dr. Rinsumageest en minderjarige Martinus-Jacobus Dirks Nieubuur (voogd is Mr. Albartus Jelting, Secretaris Franeker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
adressoortbedraggebruik
E-101Hondenstraat 12aprovisionele en finale toewijzingfl. 1750huis E-101
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperJacob Pieters Poelstra


1841 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 14, HarlingenKleine Bredeplaats 14D. Nieubuur


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Jacob Pieters PoelstraHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Jacob Pieters PoelstraHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Pieter Aans NautaHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1229 Pieter Aans NautaHarlingenhet onderste gedeelte van het perceel, zijnde de mangelkamer, benevens de bovenruimte van deze mangelkamer, te doen verbinden aan no. 1230 waarvan eigenaar is geworden pieter aans nauta, terwijl het bovenste gedeelte van no 1229 aan jacob pieters poe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Dirkje Trompetter, overleden op 30 september 184217 jr (geboren 21/11/1824), dienstmeid, overleden Vijverstraat E 101. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aDirkje Trompetter, overleden op 30 september 184217 jr (geboren 21/11/1824), dienstmeid, overleden Vijverstraat E 101. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-100Hondenstraat 14Dooitse Stooker, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 40 jr (geboren 3/12/1803), werkman, overleden op de Vijver E 100, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12Tobeas Bosheyer, overleden op 26 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1800, overleden Vijverstraat E 101, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-101Hondenstraat 12aTobeas Bosheyer, overleden op 26 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1800, overleden Vijverstraat E 101, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-115Kleine Bredeplaats 14Pieter Crans Nauta, overleden op 8 augustus 184861 jr, geboren Leeuwarden 14/4/1787, overleden Kleine Bredeplaats E 115, belastingvisiteur, man van Grietje Ruyl, vader van Jeltje Pieters Nauta (vrouw van Johan Friedrich Gunther, zaakwaarnemer Leer/Oost-Friesland). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-100Hondenstraat 14Jan Pieters Kerkhoven... Katholiek, zv Pieter K, en Gertke Wybes Meelman; BS huw 1856, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk A-234, wijk E-100, wijk H-045; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-168; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-101Hondenstraat 12aGeertje Jans Baantjer... B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1230E-115 (Kleine Breedeplaats)Hendrik Reinier Snijderwoonhuis
Sectie A nr. 2302E-101 (Vijverstraat)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3591E-099 (Hondenstraat)Wed. en erven Frans Bambachwoonhuis
Sectie A nr. 3590E-100 (Hondenstraat)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 3592E-115 (Kleine Breedeplaats)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderwoonhuis


1894 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 12Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Cornelis Haringa een verzoekschrift is ingediend om in het perceel gelegen in de Hondenstraat, wijk E no. 100 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 12Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Zeilmaker een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 100 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3590Hondenstraat 12a (E-100)Bouke Nak
Sectie A nr. 3591Hondenstraat 14 (E-099)Casper de Haan
Sectie A nr. 3592Kleine Bredeplaats 14 (E-115)Adolphus A. Snijder


1906 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 12Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Bauke Nak)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hondenstraat 12 Bauke Naktapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Kl. Breedeplaats 14 Hendrik Filippogemeente-ontvanger
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 12B.Nak-
Kleine Breedeplaats 14D.Heerescommies gemeente secretarie


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994Slagerij fam. Terpstra (boven: fam. Fr. Radder), daarvoor: Dirk Heeres, H.R. Snijder Azn., musicus Horn Nori


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994daarna: kantoor ANOZ, kantoor Sociale Zaken


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsZiekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg.829


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 12W. (Wijbren) Visser
Hondenstraat 14R. (Rients) Mensonides


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 12beeldbepalend pand5 van 10
Hondenstraat 14beeldbepalend pand6 van 10
Kleine Bredeplaats 14rijksmonument 20480


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 14Oud Harlingen Magazine 1994Fotozaak Hein van den Oever
  terug