Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Ossenmarkt 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 6 8-119 8-131 F-234 F-230
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 6 8-120 8-131 F-234 F-230
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerWouter Jetses
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
8-120Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerHendrik Eiberts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-119Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarEelke Lieuwes erven
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
8-120Kleine Ossenmarkt 6kaemer
eigenaarEelke Lieuwes
gebruikerHendrik Eylerts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-119 Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarLaes Piers
gebruikerwed. Jan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
8-120 Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarLaes Piers erven
gebruikerHendrik Eyberts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-119 Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarLaas Piers
gebruikerwed. Steven Swerms
huurwaarde13-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-05-00 CG
8-120 Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarLaas Piers
gebruikerWalte Hayes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-119 Kleine Ossenmarkt 6Boote Okkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-119 Kleine Ossenmarkt 6huis
eigenaarLaas Piers
gebruikerOkke Bootes Swerms
huurwaarde13-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-09-00 CG
8-120 Kleine Ossenmarkt 6kamer
eigenaarLaas Piers
gebruikerDieuke Jelles
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jul 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 6Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen de Ossenmarkt en Vijverstraat]1 van 2 huizen
 
koperSydske Keimpes Vlasbloem, gehuwd met495-00-00 GG
koperTjerk van Benthem boekdrukker
huurderAaltje Fransen 20-00-00 GG
huurderwijlen Lourens Ruurds
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenSydske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten westenSydske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenJanke Jacobs
verkoperJanke Jacobs, gehuwd met
verkoperPieter Jurjensmr. schoenmaker
verkoperTeuntje Jacobs, meerderjarige vrijster
verkoperArie Pieters DreyersnikschipperFerwerd
verkoperArjen Pieters Dreyer, allen erfgenamen vanarbeiderBlija
erflaterwijlen Symon Jacobs, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Aris Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSydske Keimpes Vlasbloem x boekdrukker Tjerk van Benthem kopen (b) een woning op de Kleine Bredeplaats, tussen Ossenmarkt en Vijverstraat, nu bewoond door Aaltje Fransen wv Lourens Ruurds. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. en Z. de kopers, ten N. perceel (a). Gekocht van Janke Jacobs x mr. schoenmaker Pieter Jurjens, vrijster Teuntje Jacobs, snikschipper te Ferwerd Aris- en arbeider te Blija Arjen Pieters Dreyer, als erven van Tymen Jacobs x Trijntje Aris Dreyer te Harlingen, voor (a+b) 495 GG.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 6Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen Ossenmarkt en Vijverstraat] wijk F-234woning
 
koperKoert Lambertus van Beyma thoe Kingma fiscaal des konings425-00-00 CG
huurderJan Tabes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenZydske Vlasbloem
naastligger ten westenZydske Vlasbloem
naastligger ten noordenKoert Lambertus van Beyma thoe Kingma
verkoperZydske Vlasbloem, gehuwd met
verkoperT. van Benthem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, fiscaal bij de convooyen en licenten, koopt (b) een woning ten Z. van (a) wijk F-234. Ten O. de Kleine Bredeplaats., ten W. en Z. de verkoper, ten N. perceel a). Gekocht van Sytske Vlasbloem x T. van Benthem.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-131 Kleine Ossenmarkt 6C L van Beyma1-10-00 CGstond: t van benthem


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-234Kleine Ossenmarkt 6Coert Lambertus van Beyma... id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-235; gebruikers Berend Jans wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-234Kleine Ossenmarkt 6Jan Blomovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk F-234; eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-234Kleine Ossenmarkt 6C L van Beijma Jan Blom wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1406Kleine Ossenmarkt 6Julius Matthijs van Beyma thoe KingmaKingmatillegrietmanhuis (24 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-234Kleine Ossenmarkt 6Catharina Knipper, overleden op 12 april 183916 mnd, overleden Ossenmarkt F 234. (CzOG nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-234Kleine Ossenmarkt 6Dirkje Lieuwes van Loon, overleden op 17 april 184729 jr (geboren 4/3/1818), overleden Ossenmarkt F 234, werkster, ongehuwd, zuster van Jacob, touwslager, wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytzes Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytze en Grietje Annes Blom) en wijlen Janke Lieuwes van Loon (vrouw van Paulus B. Wiersma, moeder van minderjarige Bauke Paulus Wiersma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-234Kleine Ossenmarkt 6Hendrikus de Boer... D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1406F-234 (kleine Ossenmarkt)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1406F-230 (Kl. Ossenmarkt)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1406Kleine Ossenmarkt 6 (F-230)Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 6T. de Groothoutstekknecht


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Ossenmarkt 6J. (Johan) Tamminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 6rijksmonument 20486
  terug