Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 17 8-126 8-137 F-117 F-111
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]grote stal en wagenhuis
 
koperLolke Obbes, gehuwd met1216-14-00 GG
koperJeltie Gosses
verpachter grondLieuwe Jansen 1-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van de commandeur Ruierd Hilbrandts
naastligger ten noordenJelle Auckes
naastligger ten noordenmede gedeputeerde heer Joan Ammama
verkopermede gedeputeerde heer Joan Ammama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolcke Obbes x Jeltie Gosses koopt grote stalling en wagenhuis nz. Ossenmarkt. Ten O. Jelle Auckes, ten W. wd. Ruurd Hilbrandts, commandeur, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Gekocht van Johan Ammama, Gedeputeerde Staat van Friesland, voor 1216 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperDouwe Andries c.u.wijdschipper856-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van Dirck Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenals bewoner Claes IJsenbeeck mr. timmerman
naastligger ten noordenClaas IJsenbeeck mr. timmerman
verkoperJeltie Gosses, weduwe van
wijlen Lolcke Obbeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Andries, wijdschipper, koopt huis (met indeling). Ten Z. de Ossenmarkt, ten W. en N. erven Dirck Jansen IJsenbeek. Claas IJsenbeek, mr. timmerman, woont nu in dat noordelijke deel. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Jeltie Gosses wd. Lolcke Obbes, wijdschipper, voor 856 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarwed. Wouter Sipkes
gebruikerwed. Feddrik Tjerx
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperburgerhopman Hilbrand Harmens Duinia 526-14-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-06-00 CG
huurder voorste kamerde dochters van notaris Acker 10-00-00 GG
huurder voorbovende vrouw van Jan 11-00-00 GG
naastligger ten oostenZierk Sapes
naastligger ten zuidenGrote Ossemarkt
naastligger ten westende weduwe van Wouter Sipkes
naastligger ten noordende erfgenamen van Claes IJsenbeek
verkoperde kinderen en erfgenamen van Douwe Andries c.u.


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-126Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarwed. Wouter Sipkes
gebruikerwed. Feddrik Tjerx
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-126 Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarwed. Wouter Sipkes erven
gebruikerbode Jelmersma
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-126 Grote Ossenmarkt 17huis
eigenaarerven Wouter Sipkes
gebruikerTjerk Andrys
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-126 Grote Ossenmarkt 17Hilbrand en Antje Dunja, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperTrijntie Jans, weduwe van501-07-00 GG
wijlen Albert Ruirdsblauwverver
verpachter grondJacob Simons Kuiper 1-06-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tabes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Scheltema koopman
verkoperAntie Harmens Dunia bejaarde ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feykes, varendspersoon x Antje Pieters


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperAnthony de Boer, gehuwd met100-00-00 CG
koperAkke Geerts
verpachter grondde weduwe Menalda 1-06-00 CG
huurderEnte Hendriks bleker32-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van Augustinus Mockema
naastligger ten noordenherberg de Hoop
verkoperFeike Jans Rath
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony de Boer x Akke Geerts koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Jacob Reinalda?, ten W. erven Mockema, ten Z. de straat, ten N. de herberg 'de Hoop'. Gekocht van Fokke Jan Zits? Dits? (Feike Thomas?)


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 17Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koper q.q.Bonifacius Oolgardt, gecommitteerde420-00-00 CG
koper q.q.Eduard Keizer, gecommitteerden van
koperde Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente
verpachter grondde weduwe van Menalda 1-06-00 CG
huurderEnte Hendriks Bleeker 32-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenAnthony de Boer, gehuwd met
naastligger ten westenAkke Geerts
naastligger ten noordenherberg de Hoop
verkoperAnthony de Boer, gehuwd met
verkoperAkke Geerts


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-137 Grote Ossenmarkt 17Lutherse Kerk1-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-117Grote Ossenmarkt 17Hersteld Luthers Gemeente kerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1422Grote Ossenmarkt 17Herstelde Evangelisch Luthersche KerkHarlingenkerk en erf (119 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1422F-117 (Grote Ossenmarkt)Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeentekerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1422F-111 (Gr. Ossenmarkt)Herst. Evang. Luth. Gemeentekerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1422Grote Ossenmarkt 17 (F-111)Herst. Ev. Lutherse Kerkkerk


1928 - kentekenadresnaam
B-12991
Grote Ossenmarkt 18Feije Stienstra
  terug