Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 29 8-134 8-147 F-106 F-249
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 31 8-134 8-147 F-107 F-250
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 33 8-134 8-147 F-103 F-001
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 35 8-134 8-147 F-104 F-003
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 35 8-134 8-147 F-253 F-002


Huisnaam in: 1785
Gebruik:
Naam: (het huis met) de zeven gevels
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1840
Gebruik:
Naam: het oog in 't zeil
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0000 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 29Oud Harlingen Magazine 1998Walter Jochems, herenkapper op de Zuiderhaven


 


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]hoekhuis en gebouw met zes gevels
 
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met7600-00-00 GG
koperFrancine Martini Bolsward
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


 


 


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperJacob Wytzes, gehuwd met2730-00-00 GG
koperBauckien Marthens
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


 


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]hoekhuis alwaer tegenwoordich den Tubacks Rolle uuthanght, exempt het uuthangend
 
koperDouwe Kempes, gehuwd met305-00-00 GG
koperBarbar Dircks
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerTiaard Alberts c.u.
de weduwe van wijlen Idts Jans
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Dirck Sytes c.u., gehuwd metkleermaker [staat: schroor]
naastligger ten oostenHouck
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
verkoperJacob Wytzes


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080r van 11 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuidwester nieuwe haven]huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor geleg
 
koperEuwe Eedis 532-00-00 CG
verpachter grondLyckle Andries 2-00-00 CG
demonstrantSwob Syoerdts Hoytinga
demonstrantLubberti
demonstrantJan Cornelismolenaar [staat: muller]
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLyckle Andries
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: zuidwester nieuwe haven]
naastligger ten noordenAernt Isbrants
verkoperSybe Ulbismolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEuwe Edis koopt een huis met de wal daar voor gelegen op de zuidwester nieuwe haven. Ten Z. Lyckle Andries, ten W. de straat, N. Aernt Isbrands. Grondpacht 2 cg aan Lyckle Andries. Gekocht van muller Sybe Uublis, voor 532 cg.


 


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven tegenover het blokhuis]dwarshuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten zuidenJan Luyties smid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenArent Isbrants
verkoper q.q.Aucke Cornelis, curator bonorum over
verkoperde goederen van wijlen Sybe Uulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de curator bonorum over Sybe Uulbes, een dwarshuis op de zuider nieuwe haven tegenover het Blockhuys. Ten O. en N. Arent Isbrants, ten Z. smid Jan Luyties, ten W. de straat en haven.


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven tegenover het blokhuis]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten zuidenJan Luyties smid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenArent Isbrants
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(e) (17-25) Wordt geveild een huis zz. Zuider Nieuwe Haven tegenover het blokhuis. Ten O. en N. Aernt Isbrants, ten W. de straat en haven, ten Z. smid Jan Luitjes. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 232 GG.


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153r van 22 nov 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Blokhuis]huis
 
koperJurgien Gerryts, gehuwd met293-00-00 GG
koperClaescke Everdts
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Arent Iisbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Jans


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0148v van 23 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Blokhuis]huis
 
koperCornelis Jansen c.u.280-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van Aarnt Isbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van Aarnt Isbrants
verkoperSioerd Laeses c.u.mr. metselaar


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Weeshuis]huis
 
koperJan Anskes, gehuwd metkoopman450-00-00 GG
koperTrintie Jelles
verpachter grondoud burgerhopman Lyckle Andries 2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Aernt Isbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhaven of straat
naastligger ten noordende erfgenamen van Aernt Isbrants
verkoperCornelis Jansen, gehuwd met
verkoperTrintie Andries


 


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Zuiderbrug tot aan de Grote Plaats]huis, loods en plaats
 
koperJacob Jansen Isercramer veerschipper1390-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Grote Plaats]
verkoperInte Tiepckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen isercramer, veerschipper, koopt een huis tussen zuiderbrug en de grote plaats. Geen grondpacht.


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091r van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: de nieuwe haven]huis
 
koperJacop Rinses c.u.475-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLou smid
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordende zwager van IJsbrant Aarnts
verkoperJan Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacop Rinses c.u. koopt een huis op de nieuwe haven. Ten Z. Lou Smid, ten N. slager IJsbrant Aarnts. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Jan Anskes c.u. voor 475 gg.


 


 


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderpoortsbrug, bij dehet huis van de zeven gevels
 
koper door niaarPyter Jacobs de Adam gleibakker578-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperAnnius Theodoriconrector
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperBelyke Popta, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Tako Lautaontvanger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs d`Adam, gleybacker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, het huis 'de Seven Gevels', omtrent de Suiderpoortsbrug. Gekocht van de conrector Annius Theodori, die het kocht van Belyke Popta wv burgemeester en ontvanger Taco Lauta.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Blokhuis]huis
 
koperCornelis Doedes 275-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Lycle Andrys 2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidoostenhet huis van Lycle Andrys
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenSybren Sybrens
verkoperde weduwe en erfgenamen van Jacob Rinses


 


 


 


 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperSimon Jacobs, gehuwd met205-00-00 GG
koperAriaentie Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, gehuwd met
verkoperAttie Pieters


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZgrondpacht van 2-00-00 CG
 
koperRomcke Jacobs c.u.houtkoper44-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Sewen Gewels, nu bewoond door Uilke Pieters c.u.2-00-00 CG
en eerder bewoond door Lolke Zytsesgrootschipper
verkoperds. Petrus Meylsma, gehuwd metpredikantOudega
verkoperTrijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0227r van 5 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperAntie IJsenbeeck 225-00-00 CG
toehaakdrie rijksdaalders tot een verering van de kinderen van de verkoper
verpachter grondde weduwe van Lyckele Romckes 2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lyckele Romckes
naastligger ten zuidende weduwe van Lyckele Romckes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat of haven]
naastligger ten noordenSybren gootmaker
verkoperCornelis Doedesschipper op Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie IJsenbeeck koopt een huis. Ten O. en Z. wd. Lyckele Romckes, ten W. de straat en haven, ten N. gootmaker Sybren. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Sneker schipper Cornelis Doedes, voor 225 CG.


1685 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 121r van 6 jan 1685 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zuiderhaven 31
 
overledeneTjeedtske Clases, weduwe van
wijlen Lyckle Andries
Ayse Arjens Mahiuw, geauthoriseerde curator
Reyer Arjens Mahiuw, geauthoriseerde curatoren over
Pytter Yeges kindskind van de overledene, en over
Rixtie Yeges kindskind van de overledene
aangeverGrietie Alberts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0121r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Tjeedtske Clases in leven weduw van wijlen Lyckle Andries, ten versoeke van Ayse Arjens ende Reyer Arjens Mahiuw, als geauthoriserende curatores over Pytter ende Rixtie Yeges, kindts kinderen van den overledenen zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Alberts, die ook de belofte om alles getrouwelyk te sullen aengeven onder behoorlycken boelede in handen van de heer burgemeester Sibrandus Pauw als mede commissaris heeft gepraesteert waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Actum den 6e january 1685
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0202r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperPyttie Jans, weduwe van670-00-00 CG
koperwijlen Wybe Sioerds
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Trompetter wijdschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Uilke Pieters
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenAntie Jans
verkoper van 1/2Rixtie Yges, gehuwd met
verkoper van 1/2Sioucke Jacobswijdschipper
verkoper van 1/2Pyter Ygeswijdschipper


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ hoek Grote Ossenmarkthuis
 
koperGerrit Freerx, gehuwd met270-00-00 GG
koperJaapjen Feddrix
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten zuidenBouwe Schiere
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende erfgenamen van Antie Jans
verkoperPietie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Sjoerds


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]gleibakkerij
 
koperEelcke Piers c.u.380-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvrouw Nauta
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperkinderen en erfgenamen van Teunis Foppes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-134Zuiderhaven 29timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301r van 11 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]huis
 
koperTiaerd Fockes 200-00-00 CG
huurderPoppe Jansen 20-16-00 CG
naastligger ten oostenBouwe Schiere
naastligger ten zuidenGerrit Freerx
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJacob van Ripperts n.u.
verkoperTomas Jansen IJsenbeek c.m.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-134Zuiderhaven 29huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


 


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven hoek Ossemarkthuis
 
koper door niaarSjoerd Johannes mr. schoenmaker290-00-00 CG
geniaarde koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ripperts
naastligger ten zuidende kopers Jacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordende erfgenamen van Antie Jans
verkoperSimon Cornelis HuydekoperkoopmanAmsterdam
verkoperHylckjen Sioerds, weduwe van
verkoperwijlen Jan Foppes
verkoperJeroentje Sioerds, weduwe van
verkoperwijlen Wybren Jansen, erfgenamen van
erflaterwijlen Jaepje Feddrix, gehuwd met
erflaterwijlen Gerrit Freerx, de rato caverende voor
Hendrick Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Johannes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, een huis op de hoek v.d. Ossenmarkt, aan de Zuiderhaven. Ten O. Jan van Ripperts, ten W. de haven, ten Z. de kopers, ten N. erven Antie Jans. Gekocht van Symon Cornelis Huidekoper te A`dam, Hylkien Sioerdts wv Jan Foppes, en Vroontie Sioerdts wv Wybren Jansen, als erven van Saepjen Feddrix wv Gerrit Freerx, voor 290 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-134 Zuiderhaven 29huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


 


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]huis en wal
 
aanhandelaardrossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn, gehuwd met2200-00-00 CG
aanhandelaarGeertruyd Windhuisen Den Haag
huurderYtie Luitiens 24-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAllert Harmens
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJan van Rippers
verwandelaarFokke Tjeerds van Esta
verwandelaarGrytie Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-134 Zuiderhaven 29huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties (voor 17-00-00 CG)
gebruikerPieter Aris (voor 15-00-00 CG)
gebruikerGerryt Hayes (voor 15-00-00 CG)
gebruikerstijfster Trijntie 15:12:--
gebruikerwagens Cornelis 15:12:--
gebruikerJohannes Haenties 15:12:--
huurwaarde93-16-00 CG
aanslag huurwaarde15-12-08 CG


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0111v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]huis en walling
 
koperCornelis Jansen Kat, gehuwd metvarenspersoon231-00-00 GG
Janke Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderYtie Luitiens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAllert Harmens
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJan van Rippers koopman
burgerhopman Thomas Jansen Meyer, gelastigde vanwinkelier
verkoperFredrik Vliethoorn, gehuwd metdrossaard van de Heerlijkheid WaalwijkWaalwijk
verkoperGeertruid WindhuisenWaalwijk


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0196r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ bij de Zuiderbrug]huis en wal
 
koperJohannes Hylkema mr. brouwer116-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Harmens Krol n.u.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperJanke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jansen Katje


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-134 Zuiderhaven 29Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt], op de hoek van dehuis van ouds genaemt de Seeven Geevels
 
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal315-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Roorda ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperGerben Ates, gehuwd metmelktapper
verkoperFongerke Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer koopt een huis hoek Ossenmarkt, genaamd 'de 7 gevels'. Ten O. Jan Roorda, ten Z. de straat, ten W. de haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerben Ates x Fongerke Arjens.


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0033v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ bij de Zuiderbrug]huis
 
koper van 1/2burgerhopman Sipke Nauta 225-00-00 CG
koper van 1/2Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk
huurderPiecke Dirks c.u.
naastligger ten oostenPytter Jansen Dames
naastligger ten zuidende weduwe van Allert Harmens Krol
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperDoetje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hylkema
verkoperHylke Johannes Hylkemamr. brouwer


 


 


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Ossenmarktdubbel huis
 
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal120-07-00 GG
koperJoost Zeeman gerechtsbode
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJan Haytses c.s.56-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHilbrand Dirks
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperFrancijntje Allerts, gehuwd met
verkoperAbraham Tjallingmr. schoenmaker


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0170v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: op de Zuiderbrug]woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel
 
koperYpe Willems, gehuwd metsleper450-00-00 CG
koperTrijntje Dirks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBernardus Dreyer procureur fiscaal
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Willems, sleeper, x Trijntje Dirks koopt woning bij de Zuiderbrug. De verkoper woont ten N. Er zijn bepalingen over het pakhuis van verkoper en de Joodse synagoge. Gekocht van Bernardus Dreyer.


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt] bij de Zuiderbrug, aan het eind van dehuis
 
koperAnthonie Vink hovenier104-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurder benedenWillem Doekeles c.u.schipper25-00-00 CG
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten oostende verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur
naastligger ten zuidenYpe Willems c.u.sleper
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde verkoper Bernardus Dreyerfiscaal procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink, hovenier, koopt een huis op het eind van de Ossenmarkt. Ten O. de verkoper [Grote Ossenmarkt 2] en de Joodse Synagoge [Grote Ossenmarkt 4], ten W. de straat en haven, ten Z. Ype Willems [Zuiderhaven 35], ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van proc. fiscaal Bernardus Dreyer.


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Zuiderbrughuis genaamd de Seeven Gewels, gedeelte van het
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metnotaris157-00-00 GG
koperAlida van der Geest
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastligger ten westen*Anthony Vink
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden*de Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten noorden*Bernardus Dreyer c.u.
verkoperTrijntie Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Ype Willemssleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, not. publ. x Alida v.d. Geest koopt een huis oz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Het is een gedeelte van het huis 'de 7 Gevels'. Naastliggers zijn [ten O.] Jacob Roorda, de koper, [ten N.] Anthoni Vink en [ten Z.] de straat en haven, en bestaat uit een beneden- en een bovenkamer, grote loods, paardenstal, put en bak en een potkast aan de straat, en een zolder. Met overname van alle losse goederen tegen taxatie etc. etc. Gekocht van Trijntje Dirks wv Ype Willems, sleper, voor 157 gg.


 


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Zuiderbrughuis en stalling
 
koperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerman263-00-00 GG
koperRigstje Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastligger ten zuiden*Zuiderhaven
naastligger ten westen*Anthoni Vink
naastligger ten noorden*N. N.
Sicco Rienstra, curator over de verlaten boedel vangezworen klerk
verkoperBernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minnes, scheepstimmerman x Rigtje Hendriks, koopt huis en stal oz. Zuiderhaven aan de Zuiderbrug, bewoond door meerdere huurders. Naastliggers zijn [ten O.] Jacob Roorda, [ten N.] Anthoni Vink en [ten Z.] de straat en haven. Het pakhuis en de synagoge zijn er nog. Gekocht van Bernardus Dreyer x Alida v.d. Geest.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Ossenmarkt1/2 huis
 
koperJoost Zeeman gerechtsbode73-00-00 GG
eigenaar van 1/2Joost Zeemangerechtsbode
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderCornelis Fransen c.s.
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenHilbrand Dirks
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
Sicco Rienstra, curator over de verlaten boedel vangezworen klerk
verkoperBernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven bij de Zuiderbrug]huis
 
koperJan Hansen, gehuwd metvarende op het Prinsenjacht271-00-00 GG
koperYda Vrese
huurderJohannes Jans Wieltje c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Joost Zeeman
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis timmerman
verkoperburgerhopman Sipke Nauta
verkoperHilbrand Dirks Koster


 


 


 


 


 


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven ZZ [staat: aan het eind van de Ossenmarkt bij de Zuiderbrughuis
 
koperPieter Feykes, gehuwd metbeurtschippersknecht550-00-00 CG
koperAaltje Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJan Carels
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkopervroedsman Minne Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Feykes x Aaltje Pieters koopt huis eind Ossenmarkt, bij de Zuiderbrug. Ten O. de Joodse Synagoge, ten W. de straat en haven, ten Z. Jan Minnes, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Minne Vink.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0097v van 9 jul 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] nevens de nieuwe schipbrughuis
 
koperJacob Sas, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht575-00-00 CG
koperAntje Wybes Lareau
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastliggerTheunis Louwrens
naastligger ten noorden*de Joodse Gemeente: synagoge
verkoperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkoperRigtsje Hendriks


 


 


 


 


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperHendrik Baukesz Komst, gehuwd met650-00-00 CG
koperKlaaske Annes bleker
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperPieter Feikesschippersknecht
verkoperwijlen Aaltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Baukes Komst x Klaaske Annes Bleeker koopt een huis aan het eind van de Ossenmarkt, bij de Zuiderbrug. Wijk F-103, genaamd 'de 7 gevels'. Ten O. de Joodse Synagoge, ten W. de Zuiderhaven, ten N. de Ossenmarkt, ten Z.? Gekocht van Pieter Feikes Schutz?, wednr. van Aaltje Pieters.


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0268v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: bij de kraan] wijk F-107 en F-108huis
 
koperJan Baukes, gehuwd met98-00-00 CG
koperHinke Abrahams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenJ. Enninga
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Ulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Baukes x Hinke Abrahams koopt huis bij de kraan wijk F-107 en 108. Ten O...., ten W. en Z. de straten, ten N. H. Enninga. Gekocht van Antje Fransen wv Hendrik Ulbes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147 Zuiderhaven 29Jacob Sas c s3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Cornelis Martens Braaksma... van wijk A-106; gebruiker is Taeke F. Buisman, gleybakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-104, uitdrager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Watze Eeltjes Nauta... 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-106; VT1839; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Geert Broersmageb 1776/81 HRL, ovl 1 apr 1814 HRL, huw.get. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra 1811, ovl wijk F-107, timmerknecht, zv Jan Broers B, en (Rinske Geerts); BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Jan Baukes Komst... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk F-107, speelhuis ''de Pijl'', 1814. (GAH204); . B.K. ende Henke Abrahams Roosen, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-106Zuiderhaven 29Watze Nauta Watze Nauta kroeghouder
F-107Zuiderhaven 31Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl
F-103Zuiderhaven 33Hendrik B Komst Foekje Faber
F-104Zuiderhaven 35Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 7 feb 1814
adressoortbedraggebruik
F-106Zuiderhaven 29koopaktefl. 400huis aan de oostkant van de nieuwe haven, F-106
 
verkoperTeen Hansen Bouman
koperWatse Eeltjes Nauta
koperLutske Sikkes van der Laan


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Jan Baukes Komst, overleden op 27 februari 1821kastelein (De Pijl, Zuiderhaven F 107), vader van minderjarige Nijsje, Janke en Doekje Jans Komst (voogd is oom Hendrik Baukes Komst, kastelein Noorderhaven C 177) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Geertje Pieters, overleden op 23 oktober 1822moeder van Ecco Dirks Dijkstra (vrouw van Cornelis Martens Braaksma, uitdrager Zuiderhaven F 104). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 13 jan 1829
adressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33koopaktefl. 400huis F-103 genaamd het Oog in het Zeil
 
verkoperHendrik Baukes Komst
koperJohannes Hendriks Hassenberg (gehuwd met Zytske Klases Blok, in de b.s. is de voornaam echtgenoot: Sietske)


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 330huis F-193
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperAndries Hoogmolen


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Johan Johans Eilers, overleden op 1 juli 1831zoon van afwezige Johan Eilers, stuurman op reis naar Bordeaux en Taalya Johannes Hassenberg, winkeliersche, ten huize van Johannes Hassenberg (Zuiderhaven F 103). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Christoffel Jans Repko, overleden op 20 september 183151 jr, brugwachter, man van Dirkje Cornelis Braaksma (Zuiderhaven F 104: erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jan-Freerks Christoffels Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Jan Freerks Christoffels Repko, overleden op 5 oktober 18313 jr, zoon van wijlen Christofel Jans Repko en Dirkje Cornelis Braaksma (Zuiderhaven F 104). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1444Zuiderhaven 29Watze Eeltje NautaHarlingenschoenmakerhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1445Zuiderhaven 31erven Jan KomstHarlingenhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1446Zuiderhaven 33Johannes Hendrik HassenbergHarlingenrijkswegerhuis (21 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1448Zuiderhaven 35Christoffel RepkoHarlingenhuis (15 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1449Zuiderhaven 35Christoffel RepkoHarlingenhuis en erf (84 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Sietske Johans Eilers, overleden op 25 september 1834dochter van afwezige Johan Eilers, kapitein smakschip (op reis naar Nantes) en Taalya Johannes Hassenberg, winkeliersche, ten huize van Johannes Hassenberg (Zuiderhaven F 103). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Trijntje Sybrens Anema, overleden op 2 augustus 1837vrouw van Ruurd Iemes Hellema (Zuiderhaven F 104), moeder van Gerritje Ruurds Hellema (vrouw van Ype Jans Zwart, werkman bij Franekerpoort). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Foekje Cornelis Faber... dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Hendrik Baukes Komst... HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is Foekje Faber, 1814. (GAH104); H.B.K. en Klaaske Annes Bleeker, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Joeke van der Werfoud 42 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-103; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Grietje Doedes Rost... BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Frouwkje Pieters Broersma... (Broersma), en Antje Meines Pekema BS huw 1824, huw 1837, ovl 1842, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-114; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Luutske Sikkes van der Laan... Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS ovl 1842, ovl 1855; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Sipkje Watses Nauta... 1804, BS huw 1841, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-310; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Angenietje Lolkes Dijkstra... 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk I-033; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-107; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Dorothea Meyeroud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, medewerkster, wijk F-107; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-253Zuiderhaven 35Teunes van Arum... zv Pieter vA., en Dieuwke Teunis; BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-106Zuiderhaven 29W Nauta stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Jacobus Dirks Alta, overleden op 30 mei 183957 jr, schipper, geboren Makkum, overleden Zuiderhaven F 107, gehuwd. (CzOG nr. 11) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-103OssemarktSjoerd Mulder41 jDokkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
F-103OssemarktSjoeke van der Werf42 jJouwergezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-103OssemarktHendrik Mulder13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktCristhina Mulder19 jTernaardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktSophia Mulder9 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktJodukus van Berlo23 jMedenblikgezin 2, m, protestant, gehuwd, grofsmid
F-103OssemarktNeeltie Vader21 jWinkelgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-104OssemarktSipkje van der Stel43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-104OssemarktGrietje D Ros62 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, weduwe, winkeliersche
F-104OssemarktCornelia van Hoek19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-106ZuiderhavenWatze E Nauta68 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-106ZuiderhavenLuitske S van der Laan66 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-106ZuiderhavenSipkje Nauta35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-106ZuiderhavenPoppe W Nauta25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwer
F-106ZuiderhavenDaniel Crist. Kallen22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker
F-107ZuiderhavenAngnietje Dijkstra33 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, weduwe
F-107ZuiderhavenDirk Alta20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schipper
F-107ZuiderhavenLolke Alta11 jMarkengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenJohannes Alta6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenPier Alta4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenSusanna Alta8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenWilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenDorothea Meyer40 jUtrechtgezin 2, v, protestant, weduwe, modewerkster


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Leentje Jacobs Schoonehoed, overleden op 6 augustus 184032 jr, geboren Amsterdam, overleden Zuiderhaven F 107, vrouw van Josiasa Raphel Pais, koopman, moeder van minderjarige Elias (9 jr) en Saartje Josiasas Pais (7 jr). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 50 van 14 nov 1840
adressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 207huis genaamd het Oog in het Zeil of huis met Zeven Gevels F-103
 
verkoperMarius Nauta Peters
verkoperLambertus Rimkema
koperLaas Wijnalda


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Jetske Rientses de Wit, overleden op 27 mei 18414 jr, overleden Ossenmarkt F 103, dochter van Rients Durks de Wit, stadswijnwerker en Jetske Jans Steinfort, waarschijnlijk halfzuster van minderjarige Dirk, Bouwe, Jan, Geertje en Baukje Rientses de Wit (uit eerste huwelijk vader), zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientses de Wit (uit tweede! huwelijk van der met Jetske). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Klaas Rients de Wit, overleden op 24 juli 18421 mnd, overleden Zuiderhaven F 103, zoon van Rients de Wit, wijnwerker (wednr. NN) en Jetske Jans Steinfort, broer van minderjarige Jantje en Jan Rients de Wit (uit 2e huwelijk van der met Jetske), halfbroer van minderjarige Dirk, Bouwe, Geertje en Baukje Rientses de Wit (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-106Zuiderhaven 29Lutske Sikkes van der Laan, overleden op 29 augustus 184269 jr, overleden Zuiderhaven F 106, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Thijs Aartens Oldenborg, overleden op 31 juli 1843bijna 2 jr (geboren 31/10/1841), overleden Zuiderhaven F 104, zoon van Aarten T. Oldenborg, schipper en Cornelia Murks Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Annegina Jacobs Groothuis, overleden op 28 september 184310 mnd (geboren dec 1842), overleden Zuiderhaven F 103, dochter van Jacob Groothuis, zeeman en Dedde Jurjens Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Johann Georg Keyzer, overleden op 20 januari 184668 jr, geboren Bruina? dec. 1777, overleden Zuiderhaven F 104, gehuwd, vader van Cornelis Johann Keyzer, waagmeester. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-106Zuiderhaven 29Ale Poppes Nauta, overleden op 16 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 23 mnd (geboren 4/7/1844), overleden Ossenmarkt F 106. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Ale Sybrens Dijkstra, overleden op 12 juni 18461/2 jr (geboren 6/11/1845), overleden Schritzen F 103, zoon van Sybren Gerbens Dijkstra, gleibakker & Trientje Iemes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Christina, Gerben, Martinus, Rein en Akke Sybrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Pieter Siebrens Dijkstra, overleden op 12 oktober 18481 mnd (geboren 16/9/1848), overleden Zuiderhaven F 103, zoon van Siebren Germens Dijkstra, gleibakkersknecht en Trientje Imes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Cristina, Germen, Martinus, Rein en Akke Siebrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Aaltje de Graaf... Egtelieden te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Sjoerd Mulder... 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-103; VT1839; S. Muller, eigenaar van perceel nr. 1016 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 472, huis ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Sybe van Dorpen... of ovl, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Sipkje Wopkes van der Stel... 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Eelke Jans Wagenaar... Eelkes Zeilstra; BS huw 1823, ovl 1839, huw 1840, huw 1842, ovl 1844, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1444F-106 (Zuiderhaven)Hendrik J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 1445F-107 (Zuiderhaven)Pieter H. de Boer c.u.woonhuis
Sectie A nr. 1446F-103 (Zuiderhaven)Laas L. Wijnaldawoonhuis
Sectie A nr. 1448F-253 (Zuiderhaven)Hilbrandus G. Potwoonhuis
Sectie A nr. 1449F-104 (Zuiderhaven)erv. Pieter Duinmeijerwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Sjouwkje de Vries... F-100, dv Cornelis Jans dV, en Janneke Cornelis; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
F-253Zuiderhaven 35Maria Fabergeb 1798 Makkum, ovl 29 sep 1868 HRL, huwt met Jurjen Haitsma, Vst 12 jun 1861 uit Almenum, N.H., ovl wijk D-140, dv Willem F, en Atje Everts; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-253, supp wijk B-215


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1446F-001 (Zuiderhaven)Simon Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1448F-002 (Zuiderhaven)Hillebrandus G. Potwoonhuis
Sectie A nr. 1449F-003 (Zuiderhaven)Pieter Duinmeijerwoonhuis
Sectie A nr. 1444F-249 (Zuiderhaven)Hendrik Jans de Boerwoonhuis


1880 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 35Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1880


1889 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 33Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Cornelis Bloemhof een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 1 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 250G.A. & R.G. van Slooten3


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4703Zuiderhaven 29 (F-249)Henderika Leenstrawoonhuis
Sectie A nr. 3390Zuiderhaven 31 (F-250)Hermanus van Slootenpakhuis en kantoor
Sectie A nr. 4250Zuiderhaven 33 (F-001)Cornelis D. Molenaarwoonhuis
Sectie A nr. 4252Zuiderhaven 35 (F-002)Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.)woonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenH. Slooten3Handelaars


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 29H. Leenstrajongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 0
modiste


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 33Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Corn. Molenaar)


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. van Slooten3Handelaar


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. van Slooten3Handelaar


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. v. Slooten, Handelaar


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. van Slooten, Handelaar


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. van Slooten, handelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 33 Willem Oldenburgzonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 700
Zuiderhaven 35 Dirk Bantemamachinist schelpenz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij3


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Binnenstr.G.A. v. Slooten3Handelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Binnenstr.Naaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij3


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
G.A. v. Slooten's vetsmelterij en Handel Mij3


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 3G.A. v. Slooten3Handelaar


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten N.V.3handelaar


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten N.V.3Handelaar


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 31D. Matak Fontein228


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 33R.Schaafsmawinkelier
Zuiderhaven 35P.Sjoerdsmaschipper
Zuiderhaven 35aA. de Vrieselectricien


1935 - kentekenadresnaam
B-21285
Zuiderhaven 31N.V. v/h D. Matak Fontein


1935 - kentekenadresnaam
B-21387
N.V. v/h D. Matak Fontein


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31D. Matak Fontein228Oxanolie


1937 - kentekenadresnaam
B-23347
N.V. v/h D. Matak Fontein


1939 - kentekenadresnaam
B-25151
Zuiderhaven 29Hette Visser


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 29H. Visser986Fortuna's autobussenbedr.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31Fontein, N.V. v.h. D. Matak835Oxanolie


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 29S. (Sierk) v.d. Heide
Zuiderhaven 31W. (Walle) Vellinga
Zuiderhaven 33P. (Paulus) Boomstra
Zuiderhaven 35A. (Aukje) Nauta wv Everaert


1978 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 35Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1978


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 31rijksmonument 20770
Zuiderhaven 31beeldbepalend pand6 van 10
Zuiderhaven 33rijksmonument 20771
Zuiderhaven 35beeldbepalend pand9 van 10
  terug