Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 18 8-141 8-153 F-092 F-094
aangrenzende stegensteeg
Grote Ossenmarkt 18naamloze steeg ten westen


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ [staat: op het westeinde van de Schritsen aan de ZZ van de Bredeplaats]huis
 
koperSibrandt Feyes 704-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reins
naastligger ten westenHarmen Synes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat en Bredeplaats]
verkoperAnne Dircksen, gehuwd met
verkoperIdtie Roeleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Sibrandt Feyes koopt een huis op het westeinde v.d. Schritsen, zz. Bredeplaats [Grote Ossenmarkt] aldaar. Ten O. wd. Jan Fransen, ten W. Harmen Sijnes, ten Z. Heere Reins, ten N. de straat en Bredeplaats. Gekocht van Anne Dircksen x Idtie Roeloffs, voor 704 gg.


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0093v van 20 sep 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Schritsen]huis, ledige plaats en loods
 
koperoud burgervaandrig Claes Jansen Sanstra, gehuwd met800-00-00 GG
koperMaria van Zijll
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenTrijntie Cleyses
naastligger ten zuidende ledige plaats van burgemester Pybe Oedses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgemeester Jan Ruyrdts Sanstra
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat en bredeplaats of koemarkt]
verkoperoud burgemeester Bartel Kleysen Lanting c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen Sanstra, oud-vaandrig x Maria van Zijll koopt huis zz. Schritsen, met een ledige plaets en loods erachter. Ten O. Trijntie Cleysen, ten W. burgemeester Jan Ruyrdts Sanstra en een steeg, ten Z. de ledige plaets van burgemeester Pybe Oedses, ten N. de straat en Grote Breedeplaets of Koemarkt (zz. Ossenmarkt?). Gekocht van Bartel Cleysen Lanting, oud-burgemeester en nu mede-raad ter Admiraliteit, voor 800 gg.


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis met plaats en kamer erachter
 
koper provisioneelJan metselaar676-16-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenTrijn Cleises
naastligger ten zuidenhet koolstek van de weduwe van burgemeester Pybo Oedses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperwijlen burgemeester Claas Sanstra


 


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis met de kamer erachter
 
koperCornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metmr. gleibakker365-00-00 CG
koperFokeltie Jans
verpachter grondde erfgenamen van burgemeester Bartel Cleisen Lantingh 2-02-00 CG
verpachter grondhet nagelaten zoontje van Broer Jansen mr. chirurgijn0-18-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen metselaar
naastligger ten zuidenhet koolstek van Grettinga bouwmeester
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerben Ritskes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGeertie Arjens voor haar kinderen, weduwe vanmoeder van het aalmoezeniersweeshuisAmsterdam
verkoperwijlen Jan Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burg, mr. gleibakker x Fokeltie Jans koopt huis met een camer erachter, zz. Ossenmarkt. Ten O. metselaar Jan Jansen, ten W. een openbare steeg en Gerben Ritskes, ten Z. de bouwmeester Hermannus Grettinga en een koolstek, ten N. de straat. Gekocht van Geertie Arjens, moeder van het Aelmoezeniers Weeshuis te A`dam wv Jan Minnes.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-141 Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarCornelis Jansen
gebruikerFocke IJsbrandts
gebruikernu Sipke Reins cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-141 Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarCornelis Jans
gebruikerGerryt Hendrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-141 Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarwed. Cornelis Jans
gebruikerGerrit Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]grondpacht van 00-18-00 CG
 
koperDirk Huigens winkelier1100-00-00 GG
koperFrans Pyters Huidekoper winkelier0-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Fokeltje Jans, weduwe van
wijlen Cornelis Janzengleibakker
Jacob Velthuis, gecommitteerdemr. brouwer
Willem Bouwes Westerhoff, gecommitteerden uitwinkelier
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij
de Stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Jan de Grootmr. chirurgijn en havencherger


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0041r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis met kamer erachter
 
koperLiesbeth Cornelis van der Burg, gehuwd met300-00-00 CG
koperAllert Harmens Burkhof mr. bontwever
verpachter grondde erfgenamen van burgemeester Lanting 2-02-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Jan Broers 0-18-00 CG
bewoner deelFokeltje Jans, weduwe van
bewoner deelwijlen Gerryt Hendrix
naastligger ten oostenYde Pyters
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Broers
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperFokeltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jansen van der Burgh


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0346r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJan Gerryts, gehuwd mettimmerman350-00-00 GG
Tettje Yddes
huurderBeernt Jans mr. wever50-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Bartel Cleisen Lanting 2-02-00 CG
naastligger ten oostenYde Pieters schipper
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westenJanke Broers
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperElisabet Cornelis van der Brugh, gehuwd met
Jacob Arentswinkelier


1735 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Ossenmarkt 18 (noordgevel), HarlingenGrote Ossenmarkt 18 (noordgevel)( I ) I ) C C X X X V'Alternatieve Romeinse schrijfwijze, waarin ( I ) = M, I ) = D, dus er staat
MDCCXXXV = 1735.
Dit huis heet wel 'huis met de gouden letters'.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-141 Grote Ossenmarkt 18huis
eigenaarJakle Broers
gebruikerWatse Pyters c.s.
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-10 CG


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096r van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJurre Hendriks, gehuwd metsmakschipper2450-00-00 CG
Teuntie Hessels
naastligger ten oostenYede Pieters
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer
naastligger ten westenJan Michiels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJan Gerryts, gehuwd metmr. timmerman
Tettie Yedes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-141 Grote Ossenmarkt 18Jan Holkes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0260r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJan Feddema, gehuwd metstadsschrijf- en rekenmeester1700-00-00 CG
Weemeltje Brens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperEvert Bevamr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feddema, stads schrijf- en rekenmeester x Weemeltje Brons koopt een huis zz. Ossenmarkt, door meerdere gezinnen bewoond, met vrij in- en uitgang en op- en afslag door een brede steeg ten W. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Evert Beva, mr. reidmaker.


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0267r van 9 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperEvert Beva mr. reidmaker850-00-00 GG
huurder voorkamerN. N. 15-00-00 CG
huurder achterkamerSymen Hendriks 27-00-00 CG
huurder bovenvoorHendrik Minnes c.u.22-00-00 CG
huurder bovenachterde weduwe van Gerben Minses 18-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Pyters
naastligger ten zuidenAuke Bakker
naastligger ten westende weduwe van Jan Migchiels
naastligger ten westenbrede steeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkopervroedsman Take Stephanus, curator overkoopman
Trijntje Jurres minderjarig kind
Hendrikje Jurres minderjarig kind, voorkinderen van
Dettje Doedes, gehuwd metAmsterdam
Simon Willems, eerder weduwe vanAmsterdam
wijlen Jurre Hendriksschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, mr. reidmaker, biedt 850 GG. Wordt geveild door de curator over Trijntje en Hendrikje Jurres, minderjarige voorkinderen van Dettje Doedes nu vv Simon Willems wonende te Amsterdam, bij haar wl eerste man schipper Jurre Hendriks, een huis zz Ossenmarkt met vrije uitgang in een wijde steeg ten westen. Ten O. Yede Pyters, ten Z. Auke Bakker, ten W. een wijde steeg, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht.


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0204r van 29 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperYpe Feddema klerk450-00-00 GG
naastligger ten oostenYde Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenoud burgemeester H. R. Binksma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
Ype Feddema, curator overklerk ter secretarie
verkoperWemeltje Brens, weduwe van
wijlen Jan Feddemastadsschoolmeester en organist
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Feddema, gezworen klerk en procureur postulant koopt een huis zz. Osmerkt. Ten O. koopman Yede Hoornstra, ten Z. oud burgemeester H.R. Binksma, ten W. de steeg, ten N. de Osmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Ype Feddema, gezworen klerk ter secretarie en procureur postulant qq. en Wemeltje Brens wv stads schoolmeester en organist Jan Feddema voor 450 GG.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0263r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperAlbert Jans, gehuwd metbalkvlotter911-15-00 CG
Wopke Djoerdsbalkvlotter
naastligger ten oostenYde Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenHarmen Mulder
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
Gerbrandus Pettinga, curatorkoopman
Sikke Popta, curatoren overmr. chirurgijn
verkoperde boedel van Ype Feddema, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperWillemina Alida Zeylstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Djoerds, balkvlotters, kopen een huis zz. Grote Ossenmarkt, laatst bewoond door wd. Ype Feddema. Ten O. koopman Yede Hoornstra, ten Z. Harmen Mulder, ten W. de steeg, ten N. de Ossemerkt. Gekocht van (de curatoren over de gerepudieerde boedel van wl.) stadssecretaris Ype Feddema x Willemina Alida Zeylstra, voor 900 cg 15 st.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0269r van 3 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 18Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperLeendert Stelwagen mr. chirurgijn en vroedmeester1111-15-00 CG
huurderWillemina Alida Zeylstra
wijlen Ype Feddema
naastligger ten oostenYede Hoornstra
naastligger ten zuidenHarmen Mulder
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperHuibert Jansbalkvlotter
verkoperWopke Joerdsbalkvlotter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Stelwagen, mr. chirurgijn en vroedmeester te Dokkum, koopt een huis zz. Grote Ossenmarkt, laatst bewoond door Willemina Zeilstra wv Ype Feddema, stadssecretaris. Geen grondpacht. Ten O. koopman Yede Hoornstra, ten Z. Harmen Mulder, ten W. de steeg, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de balkvlotters Huibert Jans en Wopke Joerds voor 1111 cg 15 st.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-153 Grote Ossenmarkt 18Pieter Tetrode0-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Jacob Jacobs Oosterbaan... in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; eigenaar en gebruiker van wijk F-092, zonder beroep, 1814. (GAH204); houthandelaar 18e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-092Grote Ossenmarkt 18Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-092Grote Ossenmarkt 18Fennegina Jansen Hut, overleden op 3 december 1821dochter van afwezige Jan Jans Hut, stuurman (op reis naar Oostzee, Ossenmarkt F 92) en Aaltje Arends Ruiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 en 175 van 19 dec 1821
adressoortbedraggebruik
F-092Grote Ossenmarkt 18provisionele en finale toewijzingfl. 559huis F-092
 
verkoperJan Freerks Hoekstra
verkoperJan Huidekoper
koperRuurd Tuininga


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 15 van 26 feb 1827
adressoortbedraggebruik
F-092Grote Ossenmarkt 18koopaktefl. 860huis F-092, genaamd de Gouden Letters
 
verkoperRuurd Lourens Tuininga
koperDirk Krayer (te Amsterdam)
koperWypkje Ottes (te Amsterdam)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1464Grote Ossenmarkt 18Dirk KraaijerAmsterdamzeekapiteinhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Elisabeth de Jodeoud 47 jaar, geb Woldrichem en wonende te HRL. 1839, wijk F-092; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Rinkje Otterkampoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-092; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-092OssemarktElisabeth de Jode47 jWoldrichemgezin 1, v, protestant, weduwe, geen
F-092OssemarktIJsbrant van der Meer27 jWerkendamgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktJan van der Meer21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktAnthoon van der Meer18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktPieter van der Meer16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktWillem van der Meer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktDientje van der Meer9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktRinkje Otterkamp43 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, naaister
F-092OssemarktPieter Broersma16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-092OssemarktOtto Broersma14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-092Grote Ossenmarkt 18Ymkje Houtsma... A-035; VT1839; geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Houtsma en Petronella ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-092Grote Ossenmarkt 18Auke Tjerks Zwanenburg, overleden op 10 oktober 1851zoon van Tjerk Zwanenburg, winkelier (Ossenmarkt F 92) en Teetske Tuininga, broer van minderjarige Jan, Wemeltje, Ruurd, Johannes, Hiltje en Petrus Tjerks Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1464F-092 (Grote Ossenmarkt)Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1464F-094 (Gr. Ossenmarkt)Casper de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1464Grote Ossenmarkt 18 (F-094)Casper de Haan


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 18 Jan T. Stienstraexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 18J.Stienstramelktapper
Groote Ossenmarkt 18aG. de Haan-


1934 - kentekenadresnaam
B-20412
Grote Ossenmarkt 18Auke Stienstra


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 18F. (Fedde) de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 18rijksmonument 20381
  terug