Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 6 8-146 1/4 8-161 F-086 F-088
 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 Schritsen 6kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 Schritsen 6huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
 
8-146 Schritsen 6huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 /2Schritsen 6huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Schritsen 6Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Schritsen 6Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Schritsen 6Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Schritsen 6wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-161 Schritsen 6Doopsgezinde Gemeente0-10-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Geertje Agesgebruiker van wijk F-086, naaister; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-086Schritsen 6Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6provisionele en finale toewijzingfl. 11woning F-086
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHendrik Jans Leyenaar


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 350 van 27 dec 1824
adressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6koopaktefl. 40woning op de Schritsen F-086
 
verkoperJan Robijns
koperJohannes Hendriks Leyenaar


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 15 feb 1831
adressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6koopaktefl. 63woning F-086
 
verkoperJohannes Hendriks Leyenaar
Jan Willems Molenaar (te Sneek)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1481Schritsen 6Johannes Hendriks LeijenaarHarlingenmetzelaarsknegthuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Antje Jans Molenaargeb 1805 HRL, ovl 17 mei 1847 HRL, huwt met S/Wybrandus Vettevogel, dv Jan M, en Jetske ... ; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb Sneek (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-086; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Wybrandus Reins Vettevogel... Anna Margaretha Heins; BS huw 1825, ovl 1847; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-086; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-086SchritzenWybrandus Vettevogel36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
F-086SchritzenAntie Molenaar33 jSneekv, protestant, gehuwd
F-086SchritzenRein Vettevogel10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenLieuwe Vettevogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenJan Vettevogel4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenJetske Vettevogel3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-086Schritsen 6Wybrandus Reins Vettevogel, overleden op 9 juni 184743 jr (geboren 1/4/1804), timmerman, overleden Schritzen F 86, weduwnaar, vader van minderjarige Rein, Lieuwe, Jan, Anne, Douwe en reeds overleden Jetske Wybrandus Vettevogel (in weesgesticht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Trijntje Reitsmageb 1786 HRL, A 27 feb 1854 Wildervank, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-086


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1481F-086 (Schritsen)Willem S. Zwaal en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1481F-088 (Schritsen)Hendrik Groenewoudwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1481Schritsen 6 (F-088)Douwe de Wilde
  terug