Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 12 8-148 8-164 F-084 F-085
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 16 8-148 8-164 F-082 F-083
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 12Schritsen ZZ [staat: zekere steeg]huis en loods
 
koperJurjen Tuyges c.u.200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
toehaakeen dubbele ducaat en vier halve rijksdaalders
naastligger ten oosteneen lege plaats
naastligger ten zuidenWarner Sents
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten noordenHans Symens
verkoperBaucke Aebes c.u.Anjum ?


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 12Schritsen in Haspelmans steegkamer
 
koperJurien Tuyges grootveerschipper141-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostende steeg van Haspelman
naastligger ten zuidende gekochte kamer van Age Yges
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Rijckes
verkoperClaeske Clases, weduwe van
verkoperwijlen Symon Hendricks


 


 


 


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 16Schritsen, strekkende naar dehuis met eigen steeg
 
koperGrytje Sjoerdts Klempenhoff ongetrouwde dochter200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Warner Senths
naastligger ten westende erfgenamen van Sioerd Tjeerdts
naastligger ten noordende erfgenamen van Age Yges
naastligger ten zuidenhet houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit
verkoperJacob Sanstra voor zich, voor zijn kinderenequipagemeester bij de Admiraliteit
Aafke Sanstra, en
Hillegontje Sanstra, als erven van hun moeder
Aaltje Sjoerdts Klempenhoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrytje Sjoerdts Klempenhoff, ongehuwde dochter, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. erven Warner Senths, ten Z. verkopers' houtstek, ten W. erven Sioerd Tjeerdts, ten N. erven Age Yges. Met medegebruik van een steeg naar de Schritsen. Grondpacht 1 cg. Gekocht van equipagemeester Jacob Sanstra voor zichzelf en als vader en wettige voorstande over zijn kinderen Aafke en Hillegontje Sanstra, erfgenamen van hun moeder Aafje Sjoerdts Klempenhoff, voor 200 gg.


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 12[niet vermeld]kamer en 1/2 van een loodtske, plaats, put en bak
 
koperHessel Hendrix 50-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenLieuwe Alles
naastligger ten zuidende koper Hessel Hendrix
naastligger ten westende kamer van Otte Tieerds
naastligger ten noordende verkoper Pytie Pyters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abbe Feites wijdschipper
verkoperPytie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feiteswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Hendriks koopt een camer met 1/2 loods, plaets en uitgang aan de oz. in de steeg. Ten O. Simon Alles en die steeg, ten Z. de koper, ten W. de camer van Otte Tieerds, ten N. ten naasten de verkoper. Gekocht van Pietie Pieters wv wijdschipper Abbe Feites, voor 50 cg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 12huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 12huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 12huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 12huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
 
8-148 Schritsen 12woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
 
8-148 Schritsen 12huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9:--:--
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


 


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 12Schritsen ZZloods
 
koperAlbert Wygers schipper85-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidends. Wopkens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van Hessel Lex
verkoperJohannis Arents, gehuwd metgleibakker
verkoperEvertie Michiels


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 12Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 12Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 12Schritsen ZZ in een steeghuis
 
koperJurjen Ockes mr. metselaar38-21-00 GG
huurderde weduwe van Frans Cornelis 24-00-00 GG
naastligger ten oostenDaniel Hendriks
naastligger ten zuidenP. Menalda
naastligger ten westenPieter Alberts
naastligger ten noordenMarijke Lex
verkoperEvertje Michiels, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Arents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes (v.d. Stok), mr. metselaar, koopt een woning c.a. zz. Schritsen, in een steeg, verhuurd aan wd. Frans Cornelis. Ten O. Daniel Hendriks, ten Z. wd. P. Menalda, ten W. Pieter Alberts, ten N. Marijke Lex. Gekocht van Evertje Michiels wv Johannes Arents, voor 38 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 12Schritsen ZZ in een steegkamer of woning
 
koperBaukje Ockes, gehuwd met80-00-00 CG
koperPieter Alberts mr. sleefmaker
huurderde weduwe van Frans Cornelis
naastligger ten oostenDaniel Hendriks
naastligger ten westenPieter Alberts
naastligger ten noordenMarijke Lex
naastligger ten zuidende weduwe van Poppe Menalda
verkoperHarke Jurjensmetselaar
verkoperOkke Jurjenscementmolenaaronder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje Ockes wv Pieter Alberts, mr. sleefmaker, koopt een camer in een steeg, zz. Schritsen, en bewoond door wd. Frans Cornelis als huurder. Ten O. Daniel Hendriks, ten W. Pieter Alberts, ten Z. wd. Poppe Menalda, ten N. Marijke Lex. Gekocht van Harke Jurjens (v.d. Stok), metselaar onder Almenum, voor 80 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-164 Schritsen 12P Menalda wed & erven0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Hendrik Klasen Bakker... en J. j. Burggraaf, oom vd bruid. 1813; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1818; gebruiker van wijk F-082, stads timmerknegt; eigenaar is P. Menalda wed erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Poppe Eekes Menalda... Poppes M, geb 17723 HRL; BS ovl 1828; 1831 overlijdens, huw 1834, ; erven wed. P.M. eigenaar van wijk F-082; gebruiker Hendrik K. Bakker, stadstimmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Bote Botes Postma... Meintes, werkman en huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker; BS huw 1816, ovl 1826; gebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruikers Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Jacob Willems... timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Jouke P Broersmagebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruiker vrouw van Sjoerd de Groot, tapster, Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteert; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Robijn Claasen... R. ; kind: Jan Robijns, geb 2 may 1793, ged ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL; wed. R.C. gebruiker van wijk F-084, gealimenteerd, medegebruikers zijn Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Bote Postma, sjouwer, Jouke P. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Sjoerd Jacobs de Groot... Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; vrouw S. dG. gebruiker van wijk F-084, tapster, medegebruikers Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-084Schritsen 12Jacob Willems wed & ervenSjoerd de Groot vrouwtapster
F-084Schritsen 12Bote Postma sjouwer
F-084Schritsen 12Robijn Claasen wedgealimenteerd
F-084Schritsen 12Jouke P Broersma sjouwer
F-082Schritsen 16P Menalda wed & ervenHendrik K Bakker stads timmerknegt


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
adressoortbedraggebruik
F-084Schritsen 12provisionele en finale toewijzingfl. 196huis op de Schritsen F-084
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperYpe de Groot


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 159 van 20 apr 1822
adressoortbedraggebruik
F-082Schritsen 16koopaktefl. 200huis achterin een wijde steeg ZZ Schritsen F-082
 
verkoperMaria Poppes Menalda
verkoperSybrand Laases Spannenburg
verkoperAnna Poppes Menalda
koperJan Robijn Perkament
koperReinofke Fransen


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-082Schritsen 16Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 15 van 17 jan 1831
adressoortbedraggebruik
F-082Schritsen 16koopaktefl. 225huis op de Schritsen F-082
 
verkoperSybrand Laases Spannenburg
koperJacob Sjoerds de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1478Schritsen 16Jan Robijns ParkementHarlingenmetzelaarsknegthuis en erf (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1480Schritsen 12Ype Sjoerds de GrootHarlingenschoenmakerhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Atje Freerks Smit... Jeltje J.T. ); dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, ovl 1831, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk F-082, supp wijk G-437; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Jacob Sjoerds de Groot... huw 1818, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kruyer, wijk F-082; VT1839; geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Metje Bartles Wagenaar... BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-082; VT1839; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Foekje Douwes van der Werf... vdW, en Bregtje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Franske Aukes Krol... Heineman; BS huw 1814, ovl 1842; oud 51 jaar, (vnm: Francina), geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Japke Meinderts Zondervan... Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1841; oud 83 jaar, (vnm: Jacobje), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-084Schritsen 12Ype Sjoerds de Groot... 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-084; VT1839; geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-082SchritzenJacob S de Groot48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kruyer
F-082SchritzenMetje Wagenaar44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-082SchritzenBartele de Groot21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, buitenvaarder
F-082SchritzenYpe de Groot17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmaker
F-082SchritzenKlaas de Groot15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenPieter de Groot10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenAke de Groot12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenSybrigje de Groot8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenGeeltie de Groot5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-084SchritzenYpe S de Groot47 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmaker
F-084SchritzenFrancina A Krol51 jKoudumgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-084SchritzenJacobje Zondervan83 jMidlumgezin 3, v, protestant, weduwe
F-084SchritzenFrouwkje van der Werf24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 12Japke Zondervan, overleden op 7 april 184184 jr, geboren Midlum, overleden Schritsen F 84, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 12Froukje Douwes van der Werf, overleden op 22 oktober 184228 jr (geboren 2/1/1814), overleden Schritzen F 84, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 12Ybeltje Dirks Posthumus, overleden op 29 april 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Donkerbroek, overleden Schritzen F 84, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 12Antje Jans Molenaar, overleden op 17 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Sneek 13/2/1805, overleden Schritzen F 84, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-084Schritsen 12Hermanus van der Heide, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 1844), overleden Schritsen F 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-082Schritsen 16Jacob Sjoerds de Groot, overleden op 29 januari 1850man van Mettje Bartes Wagenaar (Schritsen F 82), vader van Ype, pakhuisknecht, Klaas, zeeman en minderjarige Pieter, Siebregje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-082Schritsen 16Siebregje Jacobs de Groot, overleden op 1 augustus 1850dochter van wijlen Jacob de Groot en Mettje Barteles Wagenaar (Schritsen F 82), vader van Ype, pakhuisknecht, Klaas, zeeman en minderjarige Pieter en Geeltje Jacobs de Groot. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7020/1900bis (toch aandeel in onroerend goed). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1478F-082 (Schritsen)Jacob S. de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4086F-083 (Schritsen)Justus Hendrik van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 1480F-085 (Schritsen)Sjieuwke Winkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1480Schritsen 12 (F-085)Sjieuwke Wink
Sectie A nr. 4086Schritsen 16 (F-083)Marten Palstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 16 Marten Palstrastadstimmerman
vorige grondslagf. 7800
huidige grondslagf. 900
Schritsen 16 Douwe Palstrakantoorbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 16D. de Vriesarbeider
  terug