Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 40 8-151 8-173 F-070 F-071
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 40naamloze steeg ten oosten
Schritsen 40naamloze steeg ten westen


 


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0034r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 40Schritsen ZZhuis en lege plaats daarachter
 
kopermr. Hendrick Schenkel chirurgijn 375-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Dircks metselaar
naastligger ten zuiden*de kamer van Obbe Geertyes
naastligger ten westenChristiaen Jurians
naastligger ten westende weduwe van Lambert Sibrants
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSibren Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Schenckel, mr. chirurgijn, koopt een huis en ledige plaats daar achter zz. Schritsen. Ten O. metselaar Jan Dircks, ten Z. Obbe Geertyens, ten W. Christiaen Jurians met wd. Lambert Sibrants en een vrije steeg. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Sibren Lamberts voor 375 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikerFeikjen Ages cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-151 Schritsen 40huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerwed. dr. Walrig cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-151 Schritsen 40huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerHomme Clases
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-10 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-173 Schritsen 40Jan Deketh erven1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Jan Dekethovl voor 1815; erven J.D. eigenaar van wijk F-070; gebruiker IJmke Kamminga, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-070Schritsen 40Jan Deketh ervenYmke Kamminga sjouwer


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 327 van 10 dec 1823
adressoortbedraggebruik
F-070Schritsen 40provisionele en finale toewijzingfl. 147huis op de Schritsen F-070
 
verkoperJoannes Stinstra
koperWillem Gebel


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 112 van 29 dec 1830
adressoortbedraggebruik
F-070Schritsen 40koopaktefl. 422huis F-070
 
verkoperAlbert Harmens Stuur
koperDirk Laurens Kuipers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1499Schritsen 40Albert StuurHarlingenhoutkoperhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Ymke Klazes Kamminga... 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-070SchritzenGeertjie van der Stel39 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
F-070SchritzenWopke Kuipers11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-070SchritzenJoukje Kuipers13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-070SchritzenCornelia Kuipers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-070SchritzenDirkje Kuipers2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Geertje van der Stel... E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Renske Velkers... Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1499F-070 (Schritsen)Jan Poppe de Jongwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1499F-071 (Schritsen)Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jongewoonhuis


1889 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49090 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 306 en 311 van 30 jan 1889
adressoortbedraggebruik
F-071Schritsen 40provisionele en finale toewijzingfl. 1605burgerwoonhuis op de Schritsen F-071
 
verkoperLuitje Nannings van der Wal (te Nijmegen)
koperGerben Tamboezer


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1499Schritsen 40 (F-071)Lambertus Wagenaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 40 Joost Jildertszonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 40J.Jilderts-


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 40W.A. (Wopkje) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 40beeldbepalend pand4 van 10
  terug