Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 71,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 71 8-157 8-179 F-256 F-021
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 71a 8-157 8-179 F-256 F-021


Huisnaam in: 1603
Gebruik:
Naam: de groene acker
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ2 lege huisplaatsen aan elkaar
 
koperPiter Hendrix burgerkoopmansbodeCG 800:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 8:00:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenMayke van der Laen
naastligger ten noordenMayke van der Laen
verkoper van 1/2Jacob Tiebbes Popta
verkoper van 1/2Rembartus Popta, samen met
verkoperHesselius Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee aanelkaar gelegen ledige huissteden, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de koper. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta voor 1/2 en Lambertus- en Hesselius Popta voor 1/2, voor 800 cg.


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130v van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ2 lege plaatsen met drie kamers en een tuintje of hofje en bleekveld daarachter
 
koperburgervaandrig Jan Knijff c.u., enGG 940:00:00
Ipe Meinertsmr. timmerman
naastligger ten oostenJarich Claesen Ameland
naastligger ten oostende hof van Frans Reiners Templaer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie
naastligger ten noordenJan Dirxen Fuiltie
naastligger ten noordenmr. Hendrik Schenkel
verkoperJarich ClaesenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff, burger-vaandrig, en mr. timmerman Ipe Meinerts kopen 2 ledige plaetsen met 3 camers en tuintje en bleekveld erachter, nz. Zuiderhaven. Ten O. de verkoper en de hof van Frans Reiners Templaer, ten Z. de straat, ten W. de Groenlandsche Cie., ten N. Jan Dirxen (Roorda?) en wd. mr. Hendrik Schenkel. In de oostelijkste camer staat de breekmolen van de gleybakkerij. Het tuintje en bleekveld achter de camers zijn verhuurd. Gekocht van Jarich Claesen op Ameland, voor 940 gg.


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis zijnde een gleibakkerswinkel en lege plaats en houtschuur ten oosten daarva
 
koperFrans Jacops de Adam burger c.f.GG 3500:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 12:00:00
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen lege plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff, en
Ype Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen Ameland
verkoperJarich ClasenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71[niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma GG 565:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erven van Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis
 
koper provisioneelArjen Hansen, gehuwd metGG 1825:10:00
Hiltie Fransen
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ op de hoek van de Raamstraathuis, peerdestal en bellevedere
 
koperburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgut, gehuwd metCG 2640:00:00
kopersSjouckien Minnes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymon Jacobs Bootsma gleibakker
naastligger ten noordenGerryt Claesses cherger
bewonerAbelus Jentiemakapitein
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkopersHiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sjoerdts Wildschut x Sjoukje Minnes koopt mooi huis met paardestal erachter en een belvedere, hoek Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. het huis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma, ten Z. de straat en haven, ten N. Gerryt Claessen, cherger. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen de Adam.


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ bij de Raamstraat2 erven
 
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe vanGG 1300:00:00
wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
Fokeltie Jans
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordende hof van de erven van Jelle Reyners Jeddema
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
de Stad HarlingenCG 6:00:00
verkoper ten profijte van zijn 2 minderjarige kinderen, te weten:Symon Jacobs Bootsma, weduwnaar van
Arjaentie Fransen
Arjen Symons, zoon van verkoper
Frans Symons, zoon van verkoper


 


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0174v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Tussen het huis en pakhuis van Jarich Jacobs en koopman Popta2 dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen
 
koperJan Harmens c.u.koopman GG 279:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
verkopergeregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt 2 dwarshuizen en een ledige, doch overdekte plaets daartussen, staande tussen het huis en het pakhuis, respectievelijk gekocht door Jarich Jacobs (v.d. Ley) en de koopman Popta, bij het huis van Jan van Zeist. Veel bedingen. Gekocht van de gezamenlijke crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZ hoek Zuiderhavenhuis
 
koperJarich Jacobs, gehuwd metschipper (wijd-)GG 1025:07:00
Auckjen Pytters
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.
naastligger ten noordenJan van Zeist
naastligger ten noordensteeg
verkopergeregisteerde crediteuren van Widschut c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJan Campen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJaerigh Jacobs
gebruikerF. van Campen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJ. Campen
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0332r van 5 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZhoving met zomerhuis
 
koper door niaarGerben Ates, gehuwd metGG 321:00:00
Fongerke Arjens de Adam
geniaarde koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metsubstituut ontvanger van Franekeradeel
Antie Gardingius
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenPieter de Adam
naastligger ten zuidenMaria Fontein
Gillis Vermeersch
naastligger ten noordenTrijntie Heins, gehuwd met
Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Ket x Antje Gardingius WIL KOPEN een tuin met vruchtbomen, bloemen, plan ten en een zomerhuis etc., bij de Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten W. Pieter de Adam, ten Z. Maria Fontein wv Gillis Vermeersch, ten N. de verkopers. De hovinge is 80 voeten lang en 70 voeten breed. Er is vrij in- en uitgang in de Raamstraat. Gekocht van Trijntie Heins wv Philippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij. Er wordt echter geniaard wegens naastliggerschap, door Fongerke Arjens de Adam x Gerben Ates en de verkoop gaat niet door.


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0336v van 26 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZtuin en zomerhuis
 
koperGijsbertus Koen commissaris op de AbtCG 590:00:00
naastligger ten oostenRaamstraat
naastliggerPieter de Adam
naastligger ten westenFongerke Arjens de Adam
naastligger ten zuidenMaria Fontein, weduwe van
wijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten noordenPhilippus Swart voorzanger
huurdergemeensman Swerms CG 17:10:00
verkoperFongerke Arjens de Adam, gehuwd met
Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commissaris op de Abt, koopt een voortreffelijke hof met bomen, bloemen, zomerhuis etc., bij de Raamstraat. Ten O. die straat, ten Z. Maria Fontein wv Gilles Vermeersch, ten W. Pieter d`Adam en de verkoper, ten N. Philippus Swart, voorzanger. Gekocht van Fongerke Arjens d`Adam x Gerben Ates, voor 599 cg.


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ2/3 huis, en tuin daarachter
 
koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvangerCG 934:00:00
Antie Gardingius
eigenaar van 1/3Fongerke Arjens de Adam
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurder van 2/3Gijsbert Koen commissaris
naastligger ten oostende weduwe en de erven van wijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten westenJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen met een pottebakkerij
verkoperHans Arjens de Adam, met zijn broeronder de klokslag va Holwerd
verkoperPetrus Adriani de Adamonder de klokslag va Holwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe ontvanger Jan Deket x Antie Gardingius koopt 2/3 van een huis met tuin erachter, waarvan Fongerke Arjens de Adam, de zuster van de verkopers, de andere 1/3 bezit. Het is verhuurd aan Gijsbertus Koen. Ten O. wd. en erven Gilles Vermeersch, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. een pottenbakkerij en een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Hans Arjens- en Petrus Adriani de Adam, gebroeders onder de klokslag van Holwert.


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ1/4 huis en tuin
 
aanhandelaarGijsbertus Koen commissarisCG 0:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
eigenaar van 2/4Jan de Ketontvanger
eigenaar van 1/4de erven van wijlen Grytie van Hemert
toehaak25:00:00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan de Ket ontvanger
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFongerke Arjens van Hemert, gehuwd met
Gerben Ates


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ8/12 huis
 
koperGijsbertus Koen commies ter recherche op de AbtGG 1119:08:00
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
Antie Gardingius
naastligger ten westende erven van mr. Jurjens
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
verkoperJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
Antie Gardingius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 243v maar verkeerd genummerd in het origineel] Gijsbertus Koen, commissaris ter recherche op de Abt, koopt 8/12 van een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. wd. Gilles Vermeersch en de koper, ten W. de verkoper en erven mr. Jurjens, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij, met een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Jan de Ket, ontvanger van Franekeradeel x Antie Gardingius.


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ1/12 huis en tuin
 
koperGijsbertus Koen commissaris op de AbtCG 140:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commissaris op de Abt
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh] ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordensteeg met een pottebakkerij
verkoperFongerke Arjens van Heemert, gehuwd met
Gerben Ates
wijlen Arjen Hansen van Hemert, gehuwd met
wijlen Heiltie Fransen de Adam
Renske Douwes


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-157 Zuiderhaven 71Jacob J. van der Ley, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 30:00:00


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraathuis en tuin, met stal en wagenhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopmanCG 999:19:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen oud commissaris
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0151v van 12 mei 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhoutschuit, koolstek, onbebouwd terrein en tuin
 
koperAdmiraliteit GG 526:14:00
huurder koolstek en tuinFolkert Pyters koopmanCG 32:00:00
naastligger ten oostenAdmiraliteits bootsmanswoning
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes
naastligger ten noordende tuin van Martyni kapitein
naastligger ten noordenHomme Clases c.s.
verkoperFongerke Arjens, weduwe vanHolwerd
wijlen Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een houtschuur, koolstek, ledige grond en tuin c.a. gelegen bij- en aanelkaar, nz. Zuiderhaven. Ten O. het huis van de bootsman van het College, ten Z. de straat en haven, ten W. Lolkje Rinkes, ten N. de tuin van kapitein Martyni en Homme Clases. Geen grondpacht. Gekocht van Fongerke Arjens wv Gerben Ates te Holwerd, voor 526 gg. 14 st.


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71[niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma GG 565:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erven van Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraathuis
 
koperPieter Annes, gehuwd metscheepstimmermanCG 1100:00:00
Hiske Simons
huurderFloris Yedes
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenJurjen Ockes
naastligger ten noordends. Wildeman
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
verkoperAukje Geerts, weduwe van
wijlen Yede Floris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Pieter Annes, scheepstimmerman x Hiske Simons koopt huis Raamstraat, verhuurd aan Floris Yedes. Ten O. de Raamstraat, ten W. Jurjen Ockes, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. Gekocht van Aukje Geerts wv Yede Floris.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraat huis
 
koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker GG 1080:00:00
Anna Wijngaarden
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurderRamaker e.a.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordenSake Jacobs
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker x Anna Wijngaarden, koopt kapitaal huis, hoek Zuiderhaven/Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de haven, ten W. de verkoper, ten N. Sake Jochums. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZplek grond
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd metCG 175:00:00
Cornelis Mollemakoopman
gebruikerB. Visseren zoon
naastliggerCoulbaud kleermaker
naastliggerJohannes Oebeles van der Werf havenmeester
naastligger ten oostenP. J. Coulbaud kleermaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erven van de weduwe Greidanus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x Cornelis Mollema koopt een plek grond nz. Zuiderhaven, tussen de huizen van de mr. kleermaker Coulbaut en de havenmeester Johannes Oebeles v.d. Werf, thans in gebruik bij Barend Visser & Zn. Ten O. P.J. Coulbaut, ten W. erven Greidanus, ten Z. de haven, ten N.?. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 175 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis
 
koperH. Tuining, gehuwd metcommies van 't VlielandCG 771:00:00
S. Louisa van Lon
naastligger ten oostenJohannes O. van der Werf
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer P. de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperde erven van ds. Wildeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH. Tuining, commies van `t Vlieland x Louisa van Lon koopt huis en tuin nz. Zuiderhaven. Ten O. havenmeester Johannes O. v.d. Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. P. de Keth, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van de kinderen van ds. Wildeman.


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperPetrus de Keth ontvanger v.d. Convooyen en licentenCG 1500:00:00
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperH. Tuning, gehuwd metcommies van 't Vlieland
S. Louisa van Son
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus de Keth, ontvanger der Conv. en Licenten te Harlingen, koopt huis en tuin aan de zonkant Zuiderhaven. Ten O. Johannes O. v. d Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. de koper, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van H. Tuining x Louisa van Lon.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-179 Zuiderhaven 71P J CoulbautCG 6:00:00


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1506Zuiderhaven 71wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis en erf (138 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Zuiderhaven 71Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (192 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-256Zuiderhaven 71Fokje Rooster... in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506F-256 (Zuiderhaven)Philippe A. Braamswoonhuis
Sectie A nr. 1507F-015 (Zuiderhaven)erv. G.S. Spannenburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506F-021 (Zuiderhaven)Jan Pieters Schaafsmawerkplaats
Sectie A nr. 1507*F-061 (Raamstraat)Coenraad Kuhlmankantoor
Sectie A nr. 1507*F-062 (Raamstraat)Coenraad Kuhlmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5129Zuiderhaven 71 (F-021)Ida Jacoba Stroband


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 71 Elske Boerstragem. vroedvrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200
Zuiderhaven 71 Aaltje Hoekstragem. vroedvrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 71D.J. de Koffleeraar m.o.


1936 - kentekenadresnaam
B-22185
Zuiderhaven 71bisJohannes van Houwelingen


1936 - kentekenadresnaam
B-22380
Zuiderhaven 71bovenJohannes van Houwelingen jr


1938 - kentekenadresnaam
B-24667
Zuiderhaven, hoek Raamstraat N.V. Handel en Wegenmateriaal en Transportbedrijf v/h N. Sch


1938 - kentekenadresnaam
B-24770
Zuiderhaven 71Arie van Houwelingen


1939 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Nationale Wegenbouw Mij N.V.


1939 - kentekenadresnaam
B-26075
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26308
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26767
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26799
Zuiderburen 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.426


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-26882
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26912
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26975
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-27005
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27006
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27013
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27014
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1942 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenDros' Schelpkalkbranderij274


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 71J. (Jan) Jagersma
Zuiderhaven 71aG. (Geert) Jansma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 71rijksmonument 20783
Zuiderhaven 71arijksmonument 20784
  terug